Subskrybent kanałów

Senat Stanów Zjednoczonych zagłosował za zabijaniem noworodków

Amerykański senat odrzucił dwa projekty ustaw pro-life. Pierwszy dotyczył ochrony dzieci nienarodzonych, zdolnych do odczuwania bólu, czyli po 20. tygodniu ciąży. Jego celem było więc zapobieganie tak zwanym późnym aborcjom. Drugi miał chronić noworodki, które przeżyły aborcję i zagwarantować im takie same prawa, jakie mają dzieci, które urodziły się jako wcześniaki na tym samym etapie ciąży. Oba projekty nie przekroczyły wymaganego progu 60 głosów.

„To niezrozumiałe, że ktoś może popierać zabijanie niemowląt” – napisał w oświadczeniu po decyzji senatu abp Josepf F. Naumann z Kansas City, przewodniczący komitet ds. ochrony życia przy amerykańskim episkopacie. „Reformy, które odrzucił senat, były kluczowe dla ochrony praw człowieka i większość Amerykanów je zdecydowanie popiera. Nasz naród jest lepszy niż wynikałoby z tego głosowania. Czas, aby popierający ustawy pro-life dali temu wyraz w przestrzeni publicznej” – uważa abp Naumann.

Papież Franciszek Orędzie Papieża Franciszka na Wielki Post: pojednajmy się z Bogiem

W USA od 1973 roku obowiązuje precedens prawny Roe przeciwko Wade, który zalegalizował aborcję na życzenie matki bez jakiejkolwiek przyczyny aż do momentu urodzenia się dziecka. Sprawę tę może ponownie rozpatrzyć tylko Sąd Najwyższy USA, ale od wielu lat oddala ten wniosek z powodu poglądów proaborcyjnych większości sędziów, których kadencja jest dożywotnia. Obecnie jednak prezydent Trump mianował dwóch nowych sędziów o poglądach pro-life i głosy w izbie rozkładają się po połowie. Jeżeli zostanie on wybrany na kolejną kadencję, jest szansa, że zmiana prawa stanie się możliwa.

Abp Gądecki: mocne słowa kard. Wyszyńskiego brzmią nadal

Prymas Tysiąclecia przed laty został pochowany w grobie, ale jego mocne słowa brzmią nadal i poruszają sumienia – mówił podczas Poznańskiej Drogi Krzyżowej abp Stanisław Gądecki. Nabożeństwu, które odbyło się na ulicach miasta Poznania, towarzyszyły słowa kard. Stefana Wyszyńskiego.

„Nam powinno być wszystko jedno, jak się Ojciec Święty nazywa: czy to będzie Leon święty, czy Aleksander grzeszny. Wystarczy, że on jest zastępcą Chrystusa. Tak samo mój biskup: to nieważne, czy on jest gruby, czy mały. On utrzymuje wspólnotę z Rzymem, ma dla ciebie tę łaskę, że jest twoim biskupem. To samo z księżmi proboszczami, choć można postawić sto zarzutów od góry do dołu. To zagadnienie wymaga bardzo nadprzyrodzonego podejścia” – to słowa rozważania, które przeczytano przy X stacji.

Na zakończenie nabożeństwa abp Gądecki zauważył, że droga krzyżowa jest wydarzeniem mistycznym, duchowym przejściem poprzez Mękę i Krzyż Zbawiciela aż do Eucharystii. Podkreślił, że słowa kard. Wyszyńskiego, którego beatyfikacja odbędzie się 7 czerwca, pozostają ważnym przesłaniem dla współczesnych chrześcijan.

„W czasie Wielkiego Postu proszę, abyście przyjęli wezwanie do pojednania się z Bogiem, abyście utkwili wasze spojrzenie w Eucharystii” – podkreślił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

W drodze krzyżowej, która przeszła od poznańskiej fary przez Stary Rynek, plac Wolności, aż pod pomnik Poznańskich Krzyży, wzięło udział ponad tysiąc wiernych.

Inicjatywa „Zranieni w Kościele” zaprasza na modlitwę za osoby skrzywdzone przemocą seksualną

– Osoby zranione przemocą seksualną w Kościele wymagają naszej solidarności i wsparcia. Od roku służymy im w ramach Inicjatywy „Zranieni w Kościele”. Modlitwa, którą organizujemy, wypływa z tej samej intencji – mówi Jakub Kiersnowski, członek Inicjatywy „Zranieni w Kościele”, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Specjalne nabożeństwo odbędzie się w piątek 28 lutego 2020 roku o 19.30 w kościele świętego Marcina przy ul. Piwnej 9/11 w Warszawie.

– Również my, jako członkowie i członkinie Kościoła, jesteśmy poranieni czynami jego przedstawicieli. Dlatego potrzebujemy modlitwy: przede wszystkim za osoby skrzywdzone, ale też za całą naszą wspólnotę – dodaje Kiersnowski, zapraszając wszystkich chętnych na modlitwę w intencji osób zranionych przemocą seksualną w Kościele.

Nabożeństwo, które odbędzie się 28 lutego 2020 roku o 19.30 w kościele świętego Marcina w Warszawie, stanowi jednocześnie oddolny udział w ustanowionym w Kościele rzymskokatolickim w Polsce Dniu modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystywania seksualnego osób małoletnich.

Inicjatywa „Zranieni w Kościele” to istniejący od marca 2019 roku telefon zaufania i katolickie środowisko wsparcia dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele. Tworzą ją świeccy katolicy zatroskani o bliźnich skrzywdzonych przez przedstawicieli Kościoła. Co tydzień, w każdy wtorek od godziny 19 do 22, psychoterapeutki dyżurują przy telefonie zaufania, wysłuchując osób skrzywdzonych oraz udzielając im informacji o możliwościach otrzymania pomocy prawnej, psychologicznej czy duchowej, a także kierując je do odpowiednich i zaufanych specjalistów. Od chwili powołania inicjatywy do życia podczas niemal 50 dyżurów odebranych zostało ponad 100 telefonów. Większość spraw to historie dotąd nigdzie niezgłaszane.

Po modlitwie będzie możliwość porozmawiania z przedstawicielami Inicjatywy, pobrania materiałów promocyjnych do rozwieszenia na przykład w parafii oraz wsparcia działań.

Abp Depo do młodych: Biblia jest miejscem spotkań z Bogiem

– Każde wasze zmaganie z Pismem Świętym było wspomagane światłem Ducha Świętego. Nie chodzi tylko o mądrość ludzką, czy zdobytą wiedzą. Najważniejsze jest spotkanie Boga z człowiekiem – powiedział abp Wacław Depo. Metropolita częstochowski 27 lutego spotkał się w auli Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie z finalistami 25. Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych.

Z pytaniami dotyczącymi Ewangelii św. Jana zmagało się 60 uczniów z archidiecezji częstochowskiej, katowickiej, diecezji sosnowieckiej, bielsko-żywieckiej i gliwickiej. Hasłem konkursu były słowa: „Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6, 35).

W tym roku laureatami konkursu zostali: 1 miejsce – Angelika Hołubek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 Katowicach (archidiecezja katowicka), II miejsce – Łucja Szarzec z Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. św. Jana Pawła II w Bieżeniu (archidiecezja częstochowska) i III miejsce – Jakub Malcherek z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 w Knurowie (archidiecezji katowicka).

– Przygotowując się do konkursu słuchałam Ewangelii, robiłam notatki. Wiem, że warto jest wierzyć w Boga i chodzić do kościoła. Bóg bardzo dużo nam daje w życiu – powiedziała KAI zwyciężczyni konkursu Angelika Hołubek.

Natomiast abp Depo w rozmowie z KAI wspomniał o swoim własnym doświadczeniu spotkania z Pismem Świętym: “Moje szczególne doświadczenie z Biblią było przy Grobie Pańskim w Jerozolimie. Wychodząc z tamtego miejsca, po odczytaniu słów Ewangelii o spotkaniu Marii Magdaleny ze zmartwychwstałym Chrystusem, zrozumiałem, że mam Go głosić jako Życie i Zmartwychwstanie”.

Finał konkursu odbył się pod patronatem honorowym abp Wacława Depo. Organizatorem finału był Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.

25. Wojewódzki Konkurs Wiedzy Biblijnej zorganizowany został przy współpracy Wydziałów i Referatów Katechetycznych archidiecezji częstochowskiej, katowickiej, diecezji sosnowieckiej, bielsko-żywieckiej i gliwickiej.

Zakończyło się spotkanie głów Kościołów prawosławnych w Ammanie

Wszystkie postanowienia o charakterze ogólnoprawosławnym, łącznie z udzielaniem autokefalii poszczególnym Kościołom, winny zostać ostatecznie ujęte w duchu wszechprawosławnego dialogu, jedności i konsensusu. Mówi o tym dokument końcowy spotkania głów i przedstawicieli lokalnych Kościołów prawosławnych, które 26 lutego odbyło się w stolicy Jordanii – Ammanie. Wzięły w nim udział delegacje 6 Kościołów, m.in. z Polski.

Uczestnicy wydarzenia podkreślili na wstępie troskę jego inicjatora, patriarchy jerozolimskiego Teofila III o niedopuszczenie do nieuchronnej groźby rozłamu „w ramach naszych kontaktów prawosławnych”. Podziękowali też królowi Jordanii Abdullahowi II – strażnikowi chrześcijańskich i muzułmańskich miejsc świętych w Ziemi Świętej oraz narodowi tego kraju za współudział w przeprowadzeniu tego zgromadzenia w ich stolicy. Podkreślono „wybitną pracę Jego Królewskiej Mości na rzecz sprzyjania dialogowi międzywyznaniowemu na szczeblu międzynarodowym”.

Oddzielnie podziękowano również Patriarchatowi Jerozolimskiemu i jego zwierzchnikowi Teofilowi „za wszystkie nieustanne wysiłki zmierzające do torowania drogi do dialogu i jednoczenia braci w cennym duchu jedności”. Hierarchowie zwrócili uwagę, że „światło bijące z Jerozolimy świadczy o tym, że Święte Miasto stale głosi swój wielowyznaniowy i wielokulturowy charakter, budząc radość samym swym istnieniem jako ciepłego domu dla trzech religii Abrahamowych: chrześcijaństwa, judaizmu i islamu”.

Według uczestników zebrania miało ono za zadanie „umacniać braterskie więzi między braćmi i ich Kościołami, sprzyjać więzom pokoju w Chrystusie między nimi, opowiadać się za jednością Kościołów prawosławnych i odbudować dialog w modlitewnej nadziei na pojednanie tam, gdzie były rozbieżności”.

Papież Franciszek Orędzie Papieża Franciszka na Wielki Post: pojednajmy się z Bogiem

W atmosferze „bratniej miłości” uzgodniono, że postanowienia dotyczące zagadnień o znaczeniu ogólnym, łącznie z udzielaniem autokefalii poszczególnym Kościołom, winny być ostatecznie podjęte w duchu wszechprawosławnego dialogu i jedności oraz ogólnoprawosławnego konsensusu. W tym kontekście wymieniono sytuację kościelną na Ukrainie, gdzie niezbędny jest dialog ogólnoukraiński i w Macedonii Północnej, w której potrzebny jest dialog z Patriarchatem Serbskim przy ogólnoprawosławnym poparciu. Uczestnicy obrad wezwali ponadto władze Czarnogóry do poszanowania i obrony podstawowego prawa własności majątkowej, łącznie z własnością kościelną.

Delegaci zgodzili się, że winni spotkać się jak bracia, najlepiej do końca tego roku, aby umocnić więzy wspólnoty przez modlitwę i dialog. Wyrazili nadzieję, że do tego dialogu włączy się patriarcha Konstantynopola Bartłomiej „ze znanym starszeństwem honorowym” i inni bracia-zwierzchnicy.

Przyjęto również apel patriarchy Teofila III o przeprowadzenie spotkania modlitewnego o pokój, zaprzestanie wojny, chorób i cierpień, za wszystkich chrześcijan i o jedność Kościoła prawosławnego. Modlitwa ta winna się odbyć w siedzibie Matki Kościołów – w bazylice Grobu Pańskiego (Zmartwychwstania Chrystusa) w Jerozolimie, przed Grobem Pańskim, z którego On zmartwychwstał i głosi pokój całemu światu – stwierdzili na zakończenie uczestnicy spotkania w Ammanie.

Na czele poszczególnych delegacji stali: Patriarchatu Jerozolimskiego – patriarcha Teofil III, Moskiewskiego – patriarcha Cyryl, Serbskiego – patriarcha Ireneusz, Rumuńskiego – metropolita Nifont, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego – abp Abel oraz Kościoła Ziem Czeskich i Słowacji – jego zwierzchnik, metropolita Rościsław.

Włoski jezuita poprowadzi rekolekcje dla papieża i Kurii Rzymskiej

Sekretarz Papieskiej Komisji Biblijnej, jezuita Pietro Bovati poprowadzi rozpoczynające się w najbliższą niedzielę rekolekcje dla Ojca Świętego i Kurii Rzymskiej. Będą się odbywały w Domu Boskiego Mistrza w miasteczku Ariccia koło Rzymu, potrwają od 1 do 6 marca. W tym okresie nie będzie żadnych audiencji papieskich, w tym środowej audiencji ogólnej. Ks. Pietro Bovati urodził się 10 czerwca 1940 r. W 1959 roku i wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. 3 lipca 1971 roku przyjął święcenia kapłańskie. Studiował m. in. w Papieskim Instytucie Biblijnym, gdzie uzyskał doktorat z Pisma Świętego. Od roku akademickiego 1982-1983 jest wykładowcą tej uczelni w dziedzinie egzegezy i teologii Starego Testamentu. W latach 1997–2008 był prorektorem tego Instytutu. W grudniu 2014 roku Papież Franciszek mianował go sekretarzem Papieskiej Komisji Biblijnej.

Tradycję rekolekcji w Watykanie wprowadził w 1929 roku Pius XI, z tym że do czasu Pawła VI odbywały się one w pierwszym tygodniu Adwentu, a nie Wielkiego Postu. Papież Montini zaczął też jako pierwszy zapraszać do głoszenia nauk hierarchów i teologów spoza Kurii Rzymskiej, a nawet spoza Włoch. Na przykład w 1976 (5-12 marca) zadanie to powierzył metropolicie krakowskiemu kard. Karolowi Wojtyle, który później jako papież Jan Paweł II bardzo rozszerzył tę praktykę.

W 1979 rekolekcjonistą był włoski franciszkanin o. Faustino Ossanna, ale od następnego roku Ojciec Święty zapraszał już kardynałów, biskupów, księży i zakonników z całego świata.

Byli to kolejno (stopnie w hierarchii i funkcje, jakie pełnili w owym czasie, bez ewentualnych późniejszych zmian):

24 II-1 III 1980 – abp Lucas Moreira Neves OP (Brazylijczyk), sekretarz Kongregacji Biskupów,

8-14 III 1981 – bp Jerzy Ablewicz z Tarnowa (Polak),

28 II-5 III 1982 – o. Stanislas Lyonnet SI (Francuz), prof. Uniwersytetu Gregoriańskiego,

20-26 II 1983 – kard. Joseph Ratzinger, prefekt Kongregacji Nauki Wiary

11-17 III 1984 – kard. Alexandre do Nascimento (Angolańczyk), arcybiskup Lubango,

24 II-2 III 1985 – abp Achille Glorieux (Francuz), nuncjusz apostolski,

16-22 II 1986 – o. Egidio Viganò SDB (Włoch), rektor najwyższy (generał) salezjanów,

8-14 III 1987 – o. Peter-Hans Kolvenbach SI (Holender), generał jezuitów,

21-27 II 1988 – abp James Aloysius Hickey (USA), arcybiskup Waszyngtonu

12-18 II 1989 – kard. Giacomo Biffi (Włoch), arcybiskup Bolonii,

4-10 III 1990 – o. George Marie Martin Cottier OP (Szwajcar), teolog Domu Papieskiego,

17-23 II 1991 – abp Ersilio Tonini (Włoch), emerytowany arcybiskup Rawenny,

8-14 III 1992 – kard. Ugo Poletti (Włoch), archiprezbiter bazyliki patriarszej św. Matki Boskiej Większej w Rzymie,

28 II-5 III 1993 – bp Jorge Arturo A. Medina Estévez (Chilijczyk), biskup Rancagua (Chile),

20-26 II 1994 – kard. Giovanni Saldarini (Włoch), arcybiskup Turynu,

5-11 III 1995 – o. Tomáš Špidlík SI (Czech), z Papieskiego Instytutu Wschodniego,

25 II-2 III 1996 – abp Christoph Schönborn OP (Austriak), arcybiskup Wiednia,

16-22 II 1997 – kard. Roger Etchegaray (Francuz), przewodniczący Papieskiej Rady “Iustitia et Pax” i Głównego Komitetu Wielkiego Jubileuszu Roku 2000,

1-7 III 1998 – kard. Ján Chryzostom Korec SI (Słowak), biskup Nitry,

21-27 II 1999 – bp André-Mutien Léonard (Belg), biskup Namur,

12-18 III 2000 – kard. François Xavier Nguyễn Văn Thuận (Wietnamczyk), przew. Papieskiej Rady “Iustitia et Pax”,

4-10 III 2001 – kard. Francis Eugene George OMI (Amerykanin), arcybiskup Chicago,

17-23 II 2002 – kard. Cláudio Hummes (Brazylijczyk), arcybiskup São Paulo,

9-15 III 2003 – abp Angelo Comastri (Włoch), prałat sanktuarium maryjnego w Loreto,

29 II-6 III 2004 – prał. Bruno Forte (Włoch), członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej,

13-19 II 2005 – bp Renato Corti (Włoch), biskup Novary.

Od 2006 rekolekcjonistów z zewnątrz zapraszał Benedykt XVI. Byli nimi:

5-11 III 2006 – kard. Marco Cè (Włoch), em. patriarcha Wenecji

25 II-3 III 2007 – kard. Giacomo Biffi (Włoch), em. abp Bolonii

10-16 II 2008 – kard. Albert Vanhoye SI (Francuz), em. sekr. Papieskiej Komisji Biblijnej

1-7 III 2009 – kard. Francis Arinze (Nigeryjczyk), em. prefekt Kongregacji Biskupów

21-27 II 2010 – ks. Enrico dal Covolo SDB (Włoch), członek m.in. Papieskiej Komisji Archeologii Sakralnej,

13-19 III 2011 – o. François-Marie Léthel OCD (Francuz), prof. Papieskiego Wydziału Teologicznego «Teresianum» w Rzymie

26 II-3 III 2012 – kard. Laurent Monsengwo Pasinya (Kongijczyk), abp Kinszasy

17-23 II 2013 – kard. Gianfranco Ravasi (Włoch), przewodniczący Papieskiej Rady Kultury

Od 2014 rekolekcjonistów zaprasza Franciszek.

9-14 III 2014 (w Casa Divin Maestro w Ariccia) – ks. Angelo De Donatis, proboszcz rzymskiej parafii św. Marka Ewangelisty [al Campidoglio]

22-27 II 2015 (Ariccia) – o. Bruno Secondin OCD (Włochy), temat „Słudzy i prorocy Boga żywego”

6-12 III 2016 (Ariccia) – o. Ermes Maria Ronchi OSM (Włochy)

5-10 III 2017 (Ariccia) – o. Giulio Michelini OFM (Włochy)

18-23 II 2018 (Ariccia) – ks. José Tolentino de Mendonça (Portugalia)

10- 15 III 2019 (Ariccia) – o. Bernardo Francesco Maria Gianni OSB, (Włochy)

1-6. III. 2020 (Ariccia) – ks. Pietro Bovati SJ (Włochy)

Nuncjatura dementuje informacje dot. wizytatora apostolskiego w Gdańsku

Do chwili obecnej Nuncjatura nie otrzymała żadnej informacji, że Stolica Apostolska podjęła decyzję o wysłaniu wizytatora apostolskiego w celu zweryfikowania sytuacji w Archidiecezji Gdańskiej – informuje Nuncjatura Apostolska w Polsce w oświadczeniu z 27 lutego 2020 roku.

Nuncjatura Apostolska w Polsce wobec wiadomości medialnych rozpowszechnianych w ostatnich dniach oświadcza, iż: „Do chwili obecnej nie otrzymała żadnej informacji, że Stolica Apostolska podjęła decyzję o wysłaniu wizytatora apostolskiego w celu zweryfikowania sytuacji w Archidiecezji Gdańskiej. Dlatego zarówno ta wiadomość, jak i sugerowanie osoby abpa Charlesa Scicluny, Metropolity Malty i sekretarza pomocniczego Kongregacji Nauki Wiary, jako wizytatora apostolskiego, są pozbawione podstaw”.

W oświadczeniu Nuncjatura Apostolska w Polsce stwierdza: „Jednym z zadań powierzonych przedstawicielowi papieskiemu przez Kodeks Prawa Kanonicznego jest znalezienie godnych i odpowiednich kandydatów do urzędu biskupiego, a zatem «przesyłanie lub proponowanie Stolicy Apostolskiej nazwisk kandydatów, jak również przeprowadzanie procesu informacyjnego odnośnie do kandydatów, z zachowaniem norm wydanych przez Stolicę Apostolską» (kan. 364 §4). W związku z powyższym, na polecenie Stolicy Apostolskiej, od kilku miesięcy trwają konsultacje z biskupami, kapłanami i wiernymi świeckimi Archidiecezji Gdańskiej oraz innych diecezji polskich w celu wyłonienia następcy abpa Sławoja Leszka Głódzia. Mianowanie i moment ogłoszenia nowego arcybiskupa należą wyłącznie do najwyższych władz Kościoła”.

Informuje równocześnie, że korespondencja, za lub przeciw posłudze arcybiskupa gdańskiego, jest regularnie wysyłana do kompetentnych dykasterii Stolicy Apostolskiej. Zaznacza też: „Nuncjatura Apostolska nie jest bowiem organem orzekającym i decydującym w sprawach dotyczących biskupów, duchowieństwa lub zakonników działających w Polsce. Ta funkcja w sposób jednoznaczny leży w gestii organów Stolicy Apostolskiej”.

Watykan Po doniesieniach nt. Jeana Vaniera papież wspiera wspólnoty Arki

Nuncjatura przypomina, że zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego: “«Głównym zadaniem legata papieskiego jest zacieśnianie i umacnianie coraz bardziej więzów łączących Stolicę Apostolską z Kościołami partykularnym» (kan. 364). W tym celu Nuncjusz Apostolski w Polsce regularnie odwiedza biskupów polskich i ich diecezje, zarówno przy okazji szczególnie znaczących uroczystości diecezjalnych, jak i za każdym razem, gdy biskupi proszą o jego obecność”. W związku z zadaniami legata papieskiego Nuncjusz Apostolski w Polsce: „odwiedził Archidiecezję Gdańską i abpa Sławoja Leszka Głódzia, tak jak zwykł to czynić wobec wszystkich innych hierarchów w Polsce”.

W zakończeniu komunikatu Nuncjatura Apostolska informuje, że w ostatnich miesiącach Nuncjusz Apostolski spotkał się z kapłanami, zakonnikami i wiernymi świeckimi z tej archidiecezji. Potwierdza też: „w marcu odbędzie się spotkanie z grupą wiernych z Archidiecezji Gdańskiej”.

W oświadczeniu Nuncjatura Apostolska: „prosi wszystkich o duchowe wsparcie, aby mogła kontynuować swoją misję w spokojny i bezstronny sposób dla dobra całego Kościoła w Polsce”.

 

OświadczenieWobec pewnych wiadomości medialnych rozpowszechnianych w ostatnich dniach, Nuncjatura Apostolska oświadcza co następuje:

1. Do chwili obecnej nie otrzymała żadnej informacji, że Stolica Apostolska podjęła decyzję o wysłaniu wizytatora apostolskiego w celu zweryfikowania sytuacji w Archidiecezji Gdańskiej. Dlatego zarówno ta wiadomość, jak i sugerowanie osoby abpa Charlesa Scicluny, Metropolity Malty i sekretarza pomocniczego Kongregacji Nauki Wiary, jako wizytatora apostolskiego, są pozbawione podstaw.

2. Nuncjatura Apostolska potwierdza, że wszelka korespondencja, za lub przeciw posłudze arcybiskupa gdańskiego, jest regularnie wysyłana do kompetentnych dykasterii Stolicy Apostolskiej. Nuncjatura Apostolska nie jest bowiem organem orzekającym i decydującym w sprawach dotyczących biskupów, duchowieństwa lub zakonników działających w Polsce. Ta funkcja w sposób jednoznaczny leży w gestii organów Stolicy Apostolskiej.

3. Jednym z zadań powierzonych przedstawicielowi papieskiemu przez Kodeks Prawa Kanonicznego jest znalezienie godnych i odpowiednich kandydatów do urzędu biskupiego, a zatem «przesyłanie lub proponowanie Stolicy Apostolskiej nazwisk kandydatów, jak również przeprowadzanie procesu informacyjnego odnośnie do kandydatów, z zachowaniem norm wydanych przez Stolicę Apostolską» (kan. 364 §4). W związku z powyższym, na polecenie Stolicy Apostolskiej, od kilku miesięcy trwają konsultacje z biskupami, kapłanami i wiernymi świeckimi Archidiecezji Gdańskiej oraz innych diecezji polskich w celu wyłonienia następcy abpa Sławoja Leszka Głódzia. Mianowanie i moment ogłoszenia nowego arcybiskupa należą wyłącznie do najwyższych władz Kościoła.

4. «Głównym zadaniem legata papieskiego jest zacieśnianie i umacnianie coraz bardziej więzów łączących Stolicę Apostolską z Kościołami partykularnym» (kan. 364). W tym celu Nuncjusz Apostolski w Polsce regularnie odwiedza biskupów polskich i ich diecezje, zarówno przy okazji szczególnie znaczących uroczystości diecezjalnych, jak i za każdym razem, gdy biskupi proszą o jego obecność. Nuncjusz Apostolski odwiedził Archidiecezję Gdańską i abpa Sławoja Leszka Głódzia, tak jak zwykł to czynić wobec wszystkich innych hierarchów w Polsce.

5. Nuncjatura Apostolska potwierdza, że w marcu odbędzie się spotkanie z grupą wiernych z Archidiecezji Gdańskiej. Również w poprzednich miesiącach Nuncjusz Apostolski spotkał się z wieloma kapłanami, zakonnikami i wiernymi świeckimi z tej archidiecezji.

6. Nuncjatura Apostolska prosi wszystkich o duchowe wsparcie, aby mogła kontynuować swoją misję w spokojny i bezstronny sposób dla dobra całego Kościoła w Polsce.

Warszawa, dnia 27 lutego 2020 roku

Abp Skworc przewodniczył Mszy w 33. rocznicę śmierci sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

Metropolita katowicki w 33. rocznicę śmierci sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego odprawił Mszę św. w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Homilię wygłosił biskup pomocniczy Grzegorz Olszowski. W katedrze zgromadzili się oazowicze różnych stanów z różnych stron archidiecezji katowickiej.

W homilii bp Grzegorz Olszowski mówił o tym, że odnaleźć krzyż to największa łaska. Zacytował słowa sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego: “Zrozumiałem głębiej, że jedyna rzecz, której nie mogę posiadać dla siebie, to cierpienie, krzyż! Dlatego jest ono błogosławione. Krzyż można znieść tylko wtedy, gdy można cierpienie zaakceptować pozytywnie, napełnić miłością. Tak jak cierpiał Jezus! A to musi być dane! To jest największa łaska!”.

Nawiązał do tego, że wczoraj rozpoczął się okres Wielkiego Postu. – Jest to czas, w którym, jak to napisał papież Franciszek w swoim Orędziu na ten Wielki Post, każdy z nas ma spojrzeć na rozpostarte ramiona ukrzyżowanego Chrystusa i pozwalać się zbawiać zawsze na nowo. Jest to czas, w którym każdy z nas ma kontemplować Jego krew, przelaną z wielkiej miłości do człowieka. Kontemplować i dać się przez nią oczyścić – przypomniał bp Olszowski.

Przywołał pierwsze czytanie z liturgii dnia: „Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. (…) kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo”. Komentując je mówił, że “prostota tego wyboru polega na zachowaniu bardzo jednoznacznej postawy. I choć wydaje się, że ma być to jednoznaczność wobec życia, dla nas – chrześcijan – jest to w rzeczywistości jednoznaczność wobec osoby Jezusa Chrystusa” – wyjaśniał kaznodzieja.

– Włączając kogoś w grono błogosławionych Kościół potwierdza, iż człowiek ten za życia praktykował cnoty chrześcijańskie w stopniu heroicznym – przypomniał bp Olszowski. Nawiązał do tego, że ks. Blachnicki wiele mówił i pisał o krzyżu, powtarzając, że “przyjąć krzyż jest łaską”.

„Znaleźć krzyż to łaska największa, to znaleźć drogę pewną, bezpieczną, spokojną i skuteczną. Chrystus nie chce nas odkupić bez nas, lecz powołuje nas do niesienia krzyża z sobą” – cytował założyciela oazy. Podał też trzy sposoby księdza Franciszka Blachnickiego na przyjęcie krzyża. Są to: po pierwsze – znosić swoją nędzę, po drugie – zabić w sobie starego człowieka, i po trzecie – uczestniczyć w krzyżu Chrystusa.

Mówił, że ks. Blachnicki stworzył “swoistą pedagogię krzyża, według której należy postępować, aby krzyż stał się rzeczywistością w codziennym życiu chrześcijańskim”.

– Ta nauka ks. Franciszka o tajemnicy krzyża ma ogromną wartość, gdyż nie jest tylko teorią, ale wiąże się z doświadczeniem krzyża, szczególnie w ostatnim okresie jego życia – pokreślił kaznodzieja.

Bp Grzegorz Olszowski przywołał ostatni zapis sługi Bożego w pamiętniku na cztery miesiące przed śmiercią w Carlsbergu przy Kreuzweg 28: „Łaska ostateczna, największa w życiu – to przyjęcie cierpienia i śmierci w postawie współofiarowania. Ale to musi poprzedzić poznanie jak jestem umiłowany i żal za grzechy w obliczu Miłości” (21.10.1986).

– Ks. Franciszek Blachnicki uczy nas tracić życie dla Jezusa, cierpieć dla Jezusa, ofiarować siebie Jezusowi. Po co? Po to, by ostatecznie cały świat mógł uwierzyć – mówił w homilii. – Taka jest logika krzyża. Taka jest logika miłości. Tylko cierpienie przeżywane z Jezusem, osobisty krzyż łączony z Jego krzyżem, prowadzi do oczyszczenia. Ofiara złożona z miłości rodzi życie. Choć pozornie chodzi o śmierć – dodawał biskup. Taki jest testament czcigodnego sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, który mówi nam, że “znaleźć krzyż to największa łaska” – dodał.

Eucharystię w katowickiej katedrze sprawowano w intencji rychłej beatyfikacji sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Na liturgii zgromadzili się członkowie Ruchu Światło-Życie różnych stanów i w różnym wieku – przedstawiciele gałęzi rodzinnej Ruchu, czyli Domowego Kościoła, a także młodzież oazowa i członkowie Wspólnot Dorosłych Ruchu. Obecni byli animatorzy i moderatorzy Ruchu w diecezji.

Abp Ryś na Arenie Młodych: jakie jest twoje imię?

Ponad 12 tyś. młodych z terenu Archidiecezji Łódzkiej wzięło udział w największym corocznym wydarzeniu ewangelizacyjnym, jakim jest Arena Młodych. Inicjatywa zapoczątkowana przed trzema laty przez metropolitę łódzkiego, z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem młodych oraz ich wychowawców i katechetów, którzy wraz z młodymi przybywają na Arenę.

Tegoroczne spotkanie oparte zostało o Markowy fragment ewangelii, opowiadający o uwolnieniu opętanego. Wprowadzeniem do tematu tegorocznej Areny było przedstawienie przygotowane przez salezjański teatr „Beznazwy”, który przestawił inscenizację zapisaną na kartach Nowego Testamentu. Młodzi przez swoich rówieśników zostali zaproszeni do zejścia na płytę hali – gdy tylko odnajdują się w sytuacji człowieka zniewolonego przez grzech i zło, i do pozostanie tam po to, by spotkać Jezusa.

Po teatralnej inscenizacji został wprowadzony Najświętszy Sakrament i umieszczony w samym sercu Areny. Zgromadzona dookoła młodzież w obecności Chrystusa Eucharystycznego wysłuchała katechezy metropolity łódzkiego, który przywołując raz jeszcze fragment ewangelii wskazał, że “imię dla autora Biblii to jest to, co ciebie najbardziej określa. Imię mówi: kim jesteś? Jak masz na imię? – pytał Jezus opętanego. Ten odpowiedział – Legion. Legion to było 6.826 żołnierzy – tyle liczył legion rzymski. To znaczy, że ten człowiek powiedział do Jezusa – tak mam na imię – to jest moja rzeczywistość. Mam w sobie 6826 demonów – czyli w zaokrągleniu mam w sobie 7 tyś. diabłów. Myślę, że to nie jest proste – powiedzieć coś takiego. To jest pierwszy moment wolności, że możesz do Jezusa powiedzieć: jest mi to, i to, i to, i to. Wiecie, dlaczego jest to pierwszy moment do wolności? Bo jak my wdepniemy w grzech, a zwłaszcza, gdy wdepniemy w grzech głęboko – tak jak on, to pierwszą radą demona jest – tylko nikomu nie mów!” – podkreślił arcybiskup. – Jak chcecie takiej przemiany, jaka dokonała się u człowieka z ewangelii, to musicie odpowiedzieć Jezusowi na pytanie: jak ci na imię, tzn. co jest tym, co cię trzyma? Co jest tym, co cię zniewala? Co jest tym, co cię zabija? Co jest tym, co ci odebrało twoją tożsamość? Powiedz, jakie jest twoje imię? Jak powiesz, to zacznie się proces wyzwolenia – podkreślił abp Ryś.

duchowieństwo Jesteś Księdzem? Poprzyj wniosek do Papieża!

– Dla mnie ta Arena jest spotkaniem z Bogiem wśród ludzi, którzy też uważają Go za największą wartość w swoim życiu i mogę z Nim się spotkać osobiście – tłumaczy Oliwia Jędruch. – Ale najważniejszym momentem dzisiejszej areny było kazanie arcybiskupa, kiedy mówił i jak później można było zobaczyć Ciało Jezusa – dodaje uczestniczka spotkania.

Po słowie łódzkiego pasterza był czas, aby na kartach rozdanych przez wolontariuszy zapisać swoje imię, a więc to wszystko, co mnie oddala od Jezusa, co jest moim grzechem, trudnością, zniewoleniem. Następnie uczestnicy spotkania mogli skorzystać z sakramentu pokuty, któremu posługiwało ponad 150 kapłanów diecezjalnych i zakonnych oraz modlitwy wstawienniczej, której służyło blisko 150 wstawienników.

– Najważniejszym momentem dla mnie było to, że na płycie rozstawili się księża i była możliwość wyspowiadania się. To jest bardzo fajne. Poruszyło mnie jednak to, kiedy ksiądz wyszedł na środek Areny i zaczął opowiadać o ewangelii – zauważa Dawid Wolski.

Maja Smyczek z kolei wyznała, że dla niej najważniejsza była okazja do spowiedzi: “Szłam do tej spowiedzi chyba z rok ale… Arena to wspaniały czas na spowiedź, aby powiedzieć wszystko to co złe i zacząć na nowo”.

– Przyszłam na tę Arenę, bo chcę coś zmienić w swoim życiu i przybliżyć się do Boga. Jak się wyspowiadałam to wyraźnie usłyszałam, co Pan Bóg mi powiedział no i teraz wiem, co mam robić, by być lepszą. Najbardziej poruszyła mnie modlitwa po spowiedzi. Kiedy zostały mi odpuszczone moje grzechy, wtedy dotarło do mnie, co Jezus chce mnie przekazać – tłumaczy Anna Ćwiątkowska.

Papież Franciszek Orędzie Papieża Franciszka na Wielki Post: pojednajmy się z Bogiem

Po spowiedzi i modlitwie wstawienniczej młodzi podchodzili do monstrancji i u stóp Chrystusa Eucharystycznego składali lub też niszczyli swoje kartki z wypisanymi problemami – jako wyraz oddania ich Jezusowi.

– Najbardziej poruszyło mnie to, kiedy zrozumiałem, co mam zapisać na kartce, co jest moim kłopotem, problemem, tym węzełkiem, który trzyma mnie nie od dziś. Zaraz oddam go Jezusowi – mówi Michał Borkowski, jeden z współprowadzących spotkanie.

Spotkanie zakończyło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, którego udzielił metropolita łódzki.

Arcybiskup zaprosił wszystkich na dzień jutrzejszy, “kiedy to w uroczystej Eucharystii podziękujemy za dar spotkania z Nim i z drugim człowiekiem”. – Niech was jutro nie zabranie, a i przyprowadźcie ze sobą swojego kolegę lub koleżankę – apelowała Iza Woropaj ze wspólnoty Mocni w Duchu, prowadząca dzisiejsze spotkanie.

Zapytany o przeżycia dzisiejszej Areny Młodych łódzki metropolita odpowiedział: “tu na Arenie przeżyłem najbardziej swoją własną spowiedź. To nie jest żart!”. – Staramy się to wszystko, co robimy dla młodych, najpierw odnosić do siebie. Ewangelia, którą wybraliśmy na tegoroczną Arenę, jest naprawdę wstrząsająca i jest jak najbardziej ważna. Nie bez powodu jest to najstaranniej opisany cud w ewangelii świętego Marka – to Piotrowa Ewangelia, która, mam nadzieję, że już się dzieje. Mam nadzieję, że ci młodzi ludzie mogą doświadczyć jakiejś głębokiej przemiany w spotkaniu z Jezusem, że potrafią nazwać swój problem, żeby go przekazać Jezusowi – dodał abp Ryś.

Jutro drugi dzień Areny Młodych 2020. Transmisja na żywo ze spotkania na stronie archidiecezji łódzkiej, kanale YouTube (Archidiecezja Łódzka) oraz na profilu Facebook (Archidiecezja Łódzka).

Galeria zdjęć (19 zdjęć)

Włoskie katakumby zamknięte z powodu zagrożenia koronawirusem

Papieska Komisja Archeologii Sakralnej zadecydowała o tymczasowym zamknięciu dla zwiedzających wszystkich katakumb, dostępnych dla zwiedzających na terenie Włoch. Decyzja powodowana jest względami bezpieczeństwa, w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem Covid-19.

Decyzję zaaprobował kard. Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury. Wilgotne wnętrza katakumb z ograniczoną cyrkulacją powietrza sprzyjają przenoszeniu wirusów, bardziej niż zamknięte ale nowoczesne pomieszczenia muzeów i instytucji kultury. Dlatego zamknięcie podziemnych nekropolii na terenie całego kraju ma wymiar prewencyjny i wpisuje się w działania podejmowane przez Kościół w odpowiedzi na zalecenia służb i władz świeckich.

Watykan Po doniesieniach nt. Jeana Vaniera papież wspiera wspólnoty Arki

Na terenie Włoch katakumby znajdują się w Lacjum, Toskanii, Kampanii, Pulii, Umbrii, Abruzji na Sardynii oraz Sycylii. W tych regionach udostępnione publicznie są w sumie 63 obiekty.

Wg danych z wczesnego popołudnia 27 lutego, na terenie Włoch aż 528 osób zostało zakażonych koronawirusem Covid-19. 14 z nich zmarło.

Osoba skrzywdzona o Dniu Modlitwy i Pokuty za Grzech Wykorzystania Seksualnego

“Wątpliwości podnoszone w odniesieniu do zapowiedzianego Dnia Modlitwy i Pokuty za Grzech Wykorzystywania Seksualnego Małoletnich uważam za próbę odcinania się od krzywdy zadanej dziecku, od krzywdy zadanej rodzinie, od krzywdy społecznej” – pisze w przesłanym do Biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży kobieta, która doznała przemocy seksualnej.

Gdy dojdzie do profanacji murów świątyni bądź też stojącej obok niej figury jakiegoś świętego lub przydrożnego krzyża, nie mamy wątpliwości, że powinniśmy dokonać ekspiacji. Wtedy jedni drugich motywują, wskazując, jakie to jest konieczne, bo przecież chodzi o przebłaganie Boga i – co też jest podnoszone – o modlitwę wstawienniczą za tych, co dokonali zbezczeszczenia świętych miejsc. Czemu tak ochoczo nie organizujemy się, gdy chodzi o bezczeszczenie świątyni Ducha Świętego, czyli o dokonanie spustoszenia w dziecięcej psychice, emocjach, w zaufaniu do Boga przez wykorzystanie seksualne przez któregoś z duchownych? Istne wewnętrzne morderstwo. Jednak wtedy bardzo wielu pyta o sens wspólnotowej ekspiacji i pokuty. Wręcz zamyka się drzwi przed wzywaniem Bożego miłosierdzia. Dla jasności przypomnę słowa św. Pawła: „Bracia: Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.” (1 Kor 3, 16 -17)

Ktoś, kto dopuścił się zbezczeszczenia figury, będzie w centrum przebłagalnych modłów. Niewielu będzie podważało sens tej modlitwy i podejmowania się również aktów pokutnych w jego imieniu. Dziecko skrzywdzone, które może z tego powodu odrzuciło Boga, a może nawet uznało Go za wspólnika doznanej zbrodni, nie przyciąga takiej uwagi. Dziecko jednak, dorastając, nie gubi po drodze tego, co je spotkało. To wraz z czynem przylgnęło do niego i nie potrafi z siebie tego zrzucić. Większość zaś wkoło niego potrafi się oburzyć na czyn sprawcy, nawet go potępić, ale kiedy to dziecko dorośnie i zdecyduje się ujawnić swoją krzywdę, to często doświadcza odrzucenia, bo przecież już nie jest skrzywdzonym dzieckiem, tylko dorosłą kobietą lub dorosłym mężczyzną… Zaczyna się mnożenie argumentów przeciwnych modłom ekspiacyjnym za grzechy i przestępstwa duchownych, którzy dopuścili się skrzywdzenia dziecka w delikatnej sferze seksualności. Czy w tych argumentach chodzi o usprawiedliwianie tych grzechów i przestępstw? Skądże znowu! Jednak z łatwością neutralizujemy te czyny, nawet wtedy, gdy dostrzegamy ich zło i brzydzimy się nimi. Czynimy to, gdy tłumaczymy, że gdzie indziej jest gorzej, że mówienie o tym, jeśli nie jest gorszące samo w sobie, to podrywa autorytet wszystkich księży i stwarza okazję do ataku na Kościół. A ponieważ jesteśmy pewni, że sami byśmy czegoś takiego nie zrobili, to nie chcemy mieć z tymi sprawcami nic wspólnego. Warto zapytać siebie: Powtórzysz to, gdy spotkasz skrzywdzoną osobę? Powiesz tak, gdy spotkasz rodziców tego dziecka?

Wielu, słysząc o ekspiacji za wykorzystywanie seksualne małoletnich, zaczyna się bronić. Jakby wychodząc z założenia, że jeśli w parafii podejmie się modlitwę przebłagalną, to można zostać posądzonym o te czyny, że wspólna modlitwa pokutna jest jakimś uznaniem każdego kapłana za sprawcę. Kto się odważy się zmienić ten tok myślenia? Kto przestanie myśleć o sobie i lękać się o siebie? Ilu kapłanów zrezygnuje z szukania pretekstów, aby 28 lutego nie odprawić w parafii jakiegokolwiek nabożeństwa ekspiacyjnego? Oby nikt nie szukał pseudoargumentów! Ilu kapłanów przezwycięży pokusę, aby złagodzić treść rozważań drogi krzyżowej napisanej przez osobę skrzywdzoną, np. usuwając niewygodnie odniesienie do “wspólnoty Kościoła”.

Ekspiacja obecna jest od początku Kościoła, który zdawał sobie sprawę, że sprawca czynu może nie być zdolny podjąć pokuty. Dlatego wspólnota Kościoła realizuje apostolskie wezwanie: „Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnijcie prawo Chrystusowe.” (Gal 6, 2). Wielu świętych podejmowało się ekspiacji, w przeróżnych sprawach. Żyjąc życiem Kościoła, dostrzegali grzech, co rani ciało Chrystusa, którym jest Kościół i nie ociągali się. Dojrzewali do świętości dzięki takiej pokucie ekspiacyjnej, obejmującej zgorszenia. Bóg obdarowuje modlących się w ten sposób łaską, bez której nie byliby zdolni unieść ciężaru zgorszenia grzechem i przestępstwem przeciw dzieciom. W artykule dotyczącym ekspiacyjnego wymiaru życia Edyty Stein czytamy: „W dobie zaniku wrażliwości na krzywdy i cierpienia innych oraz osłabienia nadprzyrodzonej motywacji w podejmowaniu cierpień w celu dopełniania udręk Chrystusa wskazane jest, czy wręcz konieczne, przybliżenie współczesnemu człowiekowi drogi Edyty Stein w spełnianiu się poprzez bezinteresowny dar z siebie samej. Za prezentacją tej drogi przemawia także wzgląd psychologiczny, zgodnie z zasadą którego świadectwo życia i wiary jednych pociąga do działania innych”.*

Wątpliwości podnoszone w odniesieniu do zapowiedzianego Dnia modlitwy i pokuty za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich uważam za próbę odcinania się od krzywdy zadanej dziecku, od krzywdy zadanej rodzinie, od krzywdy społecznej, za odmowę dźwigania brzemienia bliźnich. Oczywiście możemy się pytać, co mamy wspólnego z tymi brzemionami? Dlaczego mam pokutować za kogoś, kto stał się sprawcą? Chrystus nie pytał, dlaczego ma wziąć na siebie nasze grzechy! Ilu sprawców jest lub było zdolnych przeprosić i próbować zadośćuczynić za wyrządzoną krzywdę? Czy w tej sytuacji nie jest rzeczą słuszną, abyśmy jako wspólnota odkupionych grzeszników dokonali tych przeprosin, choćby w ten jeden dzień i wzięli na siebie ten ciężar, który Chrystus wziął na siebie za nas? Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale daje czas na nawrócenie. Daje również ludzi wierzących, nawet takich, którzy sami ponoszą ciężkie konsekwencje cudzych grzechów i przestępstw. Oni niosą na swych barkach ciężar nałożony przez sprawców w koloratce. Ten ciężar nie jest krzyżem od Boga. Bóg nie przyzwala na takie czyny.

Gdy dowiedziałam się o ustanowieniu dnia modlitwy i pokuty, najpierw oburzyłam się. Zapytałam wprost jednego z biskupów, za co mam przepraszać, pokutować, jeżeli sama doznałam tej krzywdy? Próbował mi wyjaśnić, ale każde jego kolejne słowo, powiększało moje oburzenie. Od tego czasu minęło ponad 2 lata. Można powiedzieć, że ten problem żył we mnie i dopiero niedawno zrozumiałam. Faktycznie, bezpośrednio czynu dopuścił się kapłan. Jednak po drodze zetknęłam się z biernością osób świeckich, począwszy od rodziny, a na szkole kończąc. Iluż to świeckich, z różnych powodów, nie reagowało? Więc, podczas tego dnia, ogarniamy również biernych świeckich. Podkreślam, jeżeli ktoś nie „dosłyszy” albo nie „doczyta” – również biernych świeckich. Widać społeczną hipokryzję. Ze smutkiem stwierdzam, że ci, którzy byli biernymi obserwatorami krzywdy, obecnie mają sklerozę.

Dzień modlitwy i pokuty w diecezjach

Pierwszy piątek Wielkiego Postu przeżywany będzie w Kościele w Polsce jako dzień modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich. Z tej okazji w diecezjach i zakonach podejmowane są różnorakie inicjatywy modlitewne. Publikujemy aktualizację wykazu wydarzeń. ARCHIDIECEZJA BIAŁOSTOCKA

W każdej parafii Archidiecezji Białostockiej w piątek 28 lutego 2020 r. będzie odprawiona Droga Krzyżowa w intencji przebłagalnej za grzechy wykorzystywania seksualnego osób małoletnich. Metropolita Białostocki abp Tadeusz Wojda będzie przewodniczył w tym dniu nabożeństwu Drogi Krzyżowej w Katedrze Białostockiej o godz. 17.15.

DIECEZJA BIELSKO-ŻYWIECKA

We wszystkich kościołach Diecezji Bielsko-Żywieckiej w najbliższy piątek zorganizowane zostaną nabożeństwa Drogi Krzyżowej w intencji przebłagania za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich popełnione przez duchownych. Ponadto w niektórych parafiach wierni będą uczestniczyli w nabożeństwach różańcowych sprawowanych w tej samej intencji.

DIECEZJA EŁCKA

W Diecezji Ełckiej we wszystkich parafiach odbędą się Drogi Krzyżowe i modlitwy przebłagalne za grzech wykorzystania małoletnich. Dodatkowo w parafiach miejskich będą adoracje Najświętszego Sakramentu z modlitwą przebłagalną.

DIECEZJA GLIWICKA

Podobnie jak w roku ubiegłym w Diecezji Gliwickiej, w piątek 28 lutego w kościele katedralnym św. Ap. Piotra i Pawła o g. 17.30 zostanie odprawione nabożeństwo Drogi Krzyżowej z udziałem Delegata ds. ochrony dzieci i młodzieży. Wszyscy zaś proboszczowie zostali poproszeni o włączenie tej intencji do modlitwy. Stosowny komunikat ukazał się na stronie diecezji.

ARCHIDIECEZJA GNIEŹNIEŃSKA

W Archidiecezji Gnieźnieńskiej do każdej parafii zostały przekazane materiały duszpasterskie “Modlitwa zranionego Kościoła”, według których mają być odprawione nabożeństwa pokutne.
W piątek 28 lutego Ks. Prymas Wojciech Polak, Arcybiskup Gnieźnieński, będzie przewodniczył Drodze Krzyżowej w katedrze gnieźnieńskiej, a po niej odprawi Eucharystię i wygłosi homilię. W modlitwach weźmie udział seminarium duchowne, kapłani miasta Gniezna oraz wierni.

ARCHIDIECEZJA KATOWICKA

W każdej parafii Archidiecezji Katowickiej zostanie odprawiona Droga Krzyżowa za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich. W archikatedrze katowickiej Droga Krzyżowa o godz. 17.15 będzie celebrowana pod przewodnictwem abpa Wiktora Skworca z udziałem wszystkich pracowników Kurii Metropolitalnej i instytucji przyległych.

DIECEZJA KIELECKA

Biskup Kielecki Jan Piotrowski wydał list-komunikat (dostępny na stronie diecezji) z prośbą o podjęcie wielkopostnych wyzwań duszpasterskich, wyrażając „wielkopostną prośbę” o modlitwę w dniu 28 lutego w intencji świętości kapłanów, a także o zaangażowanie pokutne wszystkich diecezjan. Wezwanie do modlitwy o nawrócenie i świętość kapłanów stanowi główną inicjatywę na ten wielkopostny czas ze wskazaniem pierwszego piątku Wielkiego Postu.

DIECEZJA KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKA

W piątek 28 lutego w Dzień modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich i bezradnych we wszystkich parafiach Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej odbędą się Drogi Krzyżowe w tej intencji.

ARCHIDIECEZJA KRAKOWSKA

– Kraków: Sanktuarium św. Jana Pawła II: Nabożeństwo Drogi Krzyżowej zostanie odprawione 28.02 o godz. 19.00 w intencji osób pokrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym małoletnich w Kościele.
– Trzebinia Siersza: Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w dniu 28.02 o godz. 17.00 w ramach dnia modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich włączy się do wspólnej modlitwy przez Drogę Krzyżową i adorację połączoną z Koronką do Miłosierdzia Bożego.
– Chrzanów: Parafia św. Mikołaja: Droga Krzyżowa 28.02, o godz. 8:30 w intencji skrzywdzonych w Kościele.
Do parafii Archidiecezji Krakowskiej zostały wysłane materiały przygotowane na Dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich, do wykorzystania przez księży proboszczów. Materiały są również dostępne na stronie archidiecezji: diecezja.pl/ochrona-dzieci-i-mlodziezy/

DIECEZJA LEGNICKA

W Dzień modlitwy pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich, 28 lutego, w katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy o godz. 11.30 Drodze Krzyżowej będzie przewodniczył ks. Piotr Kot, delegat biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży. O godz. 12.00 będzie sprawowana Eucharystia w intencji osób pokrzywdzonych pod przewodnictwem Ks. Bpa Zbigniewa Kiernikowskiego, biskupa legnickiego.
Ponadto:
– Krzeszów, Bazylika Wniebowzięcia NMP
16.30 – Droga Krzyżowa (przewodniczy: Ks. Prał. Marian Kopko, kustosz bazyliki)
17.15 – Eucharystia w intencji osób pokrzywdzonych pod przewodnictwem Ks. Prał. Józefa Lisowskiego, kanclerza LKB
– Bolesławiec, Bazylika pw. Wniebowzięcia NMP
17.00 – Droga Krzyżowa (przewodniczy: Ks. Prał. Andrzej Jarosiewicz, kustosz bazyliki)
18.00 – Eucharystia w intencji osób pokrzywdzonych pod przewodnictwem Ks. Bpa Marka Mendyka, biskupa pomocniczego
– Jelenia Góra, Bazylika św. Erazma i Pankracego
17.15 – Droga Krzyżowa (przewodniczy: Ks. Dziekan Bogdan Żygadło, kustosz bazyliki)
18.00 – Eucharystia w intencji osób pokrzywdzonych pod przewodnictwem Ks. Bpa Stefana Cichego, biskupa seniora

DIECEZJA ŁOMŻYŃSKA

W Diecezji Łomżyńskiej do wszystkich parafii została rozesłana „Modlitwa zranionego Kościoła”. Książa posługujący w parafii otrzymali zatem bardzo konkretną pomoc, z której mogą skorzystać planując modlitwy z pierwszy piątek Wielkiego Postu. Dodatkowo w katedrze łomżyńskiej tego dnia zostanie odprawiona Msza Święta przebłagalna za grzech wykorzystania małoletnich.

DIECEZJA OPOLSKA

W pierwszy piątek Wielkiego Postu bp Andrzej Czaja zaprosił wszystkich księży do uczestnictwa w nabożeństwie pokutnym w kościele seminaryjno-akademickim Śś. Jadwigi i Stanisława Bpa w Opolu. Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 13:00.

DIECEZJA PELPLIŃSKA

W diecezji pelplińskiej dnia 28 lutego biskup diecezjalny zatwierdzi “Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w diecezji pelplińskiej”. Tego samego dnia proboszczowie zostali poproszeni, aby w parafiach odprawić nabożeństwo Drogi Krzyżowej w intencji osób skrzywdzonych.
W sobotę 29 lutego wszyscy kapłani diecezji gromadzą się w katedrze w Pelplinie na nabożeństwo pokutne, w czasie którego m.in. jedną z intencji będzie przebłaganie za grzech wykorzystania małoletnich.

ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

W Archidiecezji Poznańskiej do każdej parafii zostały przekazane materiały duszpasterskie “Modlitwa zranionego Kościoła”, według których zostaną odprawione nabożeństwa pokutne. Prośbę do proboszczów w tej sprawie skierował ks. bp Szymon Stułkowski, wikariusz generalny.

ARCHIDIECEZJA PRZEMYSKA

W Archidiecezji Przemyskiej w każdej parafii w piątek 28 lutego ma być odprawiona Droga Krzyżowa w intencji wszystkich pokrzywdzonych przez księży, a ponadto adoracja eucharystyczna z suplikacją za krzywdy. Biskupi będą brali udział w Drodze Krzyżowej w parafiach, które w tym dniu wizytują. Metropolita przemyski abp Adam Szal weźmie udział w Drodze Krzyżowej ulicami miasta Jarosławia.

DIECEZJA RADOMSKA

W czasie obchodzonego już tradycyjnie od lat w Diecezji Radomskiej dnia pokutnego kapłanów 24 lutego, zostały wykorzystane „Materiały zranionego Kościoła”. W czasie nabożeństwa przebłagalnego księża przepraszali również za grzechy duchownych wobec małoletnich wraz ze wszystkimi innymi formami wykroczeń i uchybień.

DIECEZJA SANDOMIERSKA

W Sandomierzu odprawiona będzie wynagradzająca Droga Krzyżowa o godz. 21.00 w kościele seminaryjnym św. Michała Archanioła z udziałem Biskupa Sandomierskiego, przełożonych i kleryków, sióstr zakonnych oraz wiernych.

ARCHIDIECEZJA SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKA

Podobnie jak w roku ubiegłym, w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej we wszystkich kościołach parafialnych na zakończenie Drogi Krzyżowej z udziałem dorosłych, w dniu 28 lutego br., zostaną odprawione modlitwy przebłagania Boga za grzechy ludzi Kościoła. Ponadto w dniach 28 i 29 lutego 2020 r. będzie miał miejsce Wielkopostny Dzień Skupienia dla kapłanów diecezjalnych, w którego trakcie przewidziane jest również nabożeństwo pokutne.

DIECEZJA ŚWIDNICKA

W Diecezji Świdnickiej odprawiona będzie Droga Krzyżowa o godz. 17.30 w katedrze świdnickiej z udziałem Biskupa Świdnickiego, przełożonych i kleryków WSD Diecezji Świdnickiej oraz wiernych, a po niej o 18.00 Biskup Świdnicki odprawi Mszę św. w intencji ofiar.

DIECEZJA TARNOWSKA

W Diecezji Tarnowskiej, podobnie jak w ubiegłym roku, wszystkie parafie zostały zachęcone do podejmowania inicjatyw pokutnych i modlitewnych wynagradzających za grzech wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży. Biskup Tarnowski w sposób szczególny zobowiązał proboszczów bazylik mniejszych do odprawienie w nich Drogi Krzyżowej:
– Bochnia, św. Mikołaj – godz. 8.30
– Grybów, św. Katarzyny Aleksandryjskiej – godz. 8.00
– Limanowa, MB Bolesnej – godz. 17.00
– Mielec, św. Mateusza Ap. i Ew. – godz. 17.30
– Nowy Sącz, św. Małgorzaty – godz. 19.30
– Szczepanów, św. Marii Magdaleny – godz. 17.30
– Tarnów, Narodzenia NMP, katedra – godz. 17.30
– Tuchów, Nawiedzenia NMP i św. Stanisława BM – godz. 17.45

DIECEZJA TORUŃSKA

28 lutego o godz. 18.30 w katedrze pw. Św.Św. Jana Ewangelisty i Jana Chrzciciela w Toruniu, będzie sprawowane nabożeństwo Drogi Krzyżowej wynagradzającej za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych, któremu przewodniczyć będzie Ks. Bp Wiesław Śmigiel – Biskup Toruński, a proboszczowie proszeni są o wspomnienie tej intencji modlitewnej podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej w parafiach Diecezji.

ARCHIDIECEZJA WARMIŃSKA

W Archidiecezji Warmińskiej zostanie odprawiona Droga Krzyżowa w Kaplicy Jerozolimskiej w Olsztynie o godz. 20.00, którą poprowadzi abp Józef Górzyński, Metropolita Warmiński. Do parafii zostały dostarczone materiały na dzień pokuty.

ARCHIDIECEZJA WARSZAWSKA

W piątek 28 lutego w Arch. Warszawskiej w Dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich, we wszystkich parafiach będzie poprowadzona Droga Krzyżowa za osoby wykorzystane seksualnie.

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA

W Diecezji Włocławskiej delegat biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży będzie przewodniczył Drodze Krzyżowej w katedrze włocławskiej o godz. 17.30, w tych intencjach modląc się także na Mszy Świętej o godz. 18.00. Wszyscy księża w diecezji zostali poproszeni, aby piątkowe nabożeństwa uwzględniały charakter modlitw i pokuty za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich.

DIECEZJA ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKA

W Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 28 lutego w Świebodzinie w sanktuarium Miłosierdzia Bożego o godz. 18.30 będzie sprawowana Msza św. pod przewodnictwem bpa Pawła Sochy. Wcześniej, o godz. 18.00 Drogę Krzyżową poprowadzą diakoni. Na liturgię zostali zaproszeni wierni duchowni i świeccy z całej diecezji. W każdej parafii będą celebrowane nabożeństwa Drogi Krzyżowej, a podczas Mszy św. znajdą się wezwania w modlitwie powszechnej w związku z dniem postu i modlitwy wynagradzającej za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych.

ORDYNARIAT POLOWY

W katedrze polowej Wojska Polskiego, 28 lutego o godz. 17.15 zostanie odprawiona Droga krzyżowa w intencji zadośćuczynienia za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich jakie w przeszłości były udziałem księży kapelanów. O godz. 18.00 Mszę św. przebłagalną odprawi Biskup Polowy Wojska Polskiego. Odbędzie się także nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
Biskup Polowy Józef Guzdek w Liście do księży kapelanów Ordynariatu Polowego z okazji Wielkiego Postu Roku Pańskiego 2020 r. zwrócił się z następującym apelem: „W Wielkim Poście mamy kolejną szansę, by jeszcze bardziej przylgnąć do Chrystusa, zaufać Mu i zawierzyć całe swoje życie. W tym celu konieczne jest nasze osobiste nawrócenie. Powtarzajmy więc za Psalmistą: „Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni”. W sposób szczególny przepraszajmy za grzech nadużyć wobec małoletnich (28 lutego br.), podejmijmy dzieła pokutne i z jeszcze większym oddaniem zaangażujmy się w duszpasterską posługę.”
W parafiach wojskowych księża kapelani 28 lutego odprawią pokutną Drogą krzyżową. Księża kapelani podejmują też inne dzieła pokutne:
– w parafii wojskowej w Inowrocławiu dodatkowo odbędzie się nabożeństwo 40-godzinne: adoracja Najświętszego Sakramentu oraz nabożeństwo różańcowej od 28 lutego do 1 marca;
– w parafii wojskowej pw. św. Floriana w Świętoszowie 28 lutego odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu zaś księża pracujący w parafii podejmą ścisły post.

AUGUSTIANIE

W Zakonie Augustiańskim 28 lutego o godz. 18.30 w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krakowie odbędzie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej w intencji wynagradzającej za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych oraz o nawrócenie dla sprawców.

BRACIA SERCA JEZUSOWEGO

W odpowiedzi na prośbę Papieża Franciszka dotyczącą podjęcia modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele, w Domu Generalnym i Nowicjackim Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego w Puszczykowie:
– Jutrznia i Nieszpory będą odmawiane w intencji wynagradzającej;
– o godz. 7.00 odprawiona zostanie Msza św. w intencji wynagradzającej ze specjalnie ułożoną Modlitwą Powszechną w intencji osób pokrzywdzonych, a bezpośrednio po Eucharystii będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i Adoracja wynagradzająca, na którą będą się składały:
a) modlitwa zranionych przez wykorzystanie seksualne,
b) Psalm 57,
c) dwie modlitwy Kościoła,
d) modlitwa Św. Faustyny za kapłanów,
e) modlitwa zranionego Kościoła;
– o godz. 15.00 wraz z wiernymi Bracia Serca Jezusowego odmówią Koronkę do Bożego Miłosierdzia w intencji wynagradzającej;
– o godz. 17.00 zostanie odprawiona Droga Krzyżowa z tekstem rozważań ułożonym przez osobę zranioną seksualnie w dzieciństwie;
– bezpośrednio po Drodze Krzyżowej zostanie odmówiony różaniec w intencji przebłagalnej i wynagradzającej z tekstami rozważań poleconymi przez KEP.

CYSTERSI

W Opactwie Mogilskim OO.Cystersów w Krakowie /w bazylice/ dnia 28 lutego br. zostanie celebrowana Eucharystia w intencji o przebłaganie za grzech wykorzystywania małoletnich przez osoby duchowne lub zakonne. Następnie w tej intencji zostanie odprawione nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
Również OO. Cystersi z Krakowa-Nowej Huty /parafia NMP Częstochowskiej na osiedlu Szklane Domy/ dnia 28 lutego b.r. odprawią Eucharystię i po niej nabożeństwo Drogi Krzyżowej w podanej intencji.

FRANCISZKANIE OFM

W Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych (OFM, Katowice Panewniki) bracia w ramach ekspiacji podejmą w parafiach i kościołach, przy których posługują duszpastersko:
– nabożeństwa różańcowe, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Apel Jasnogórski, adoracja Najświętszego Sakramentu w ramach Nabożeństwa 40-godzinnego, a w szczególności Droga Krzyżowa w intencji osób pokrzywdzonych i za sprawców, a także o nawrócenie i wrażliwość w trosce o osoby pokrzywdzone i mądrość wobec sprawców;
– Msza Święte sprawowane w intencjach wynagradzających, a także w intencji: „o nawrócenie i o ducha pokuty dla sprawców; o łaskę pokoju serca i zadośćuczynienia skrzywdzonym w dzieciństwie”;
– liturgie i nabożeństwa będą sprawowane z użyciem zaproponowanych tekstów w zależności od decyzji lokalnych duszpasterzy (szczególnie Modlitwa wiernych oraz rozważania Drogi Krzyżowej).
Dodatkowo w wybranych wspólnotach zakonnicy podejmą post ścisły. Inne podjęte inicjatywy modlitewne i pokutne:
– ofiara materialna na utrzymanie jednego z domów dziecka i na obiady dla dzieci w jednej z szkół;
– Msze św. konwenckie w intencjach j.w. i nabożeństwa: różaniec, Droga Krzyżowa, adoracja Najświętszego Sakramentu;
– udział w ogólnodiecezjalnej modlitwie ekspiacyjnej;
– Liturgia Godzin sprawowana w intencjach osób pokrzywdzonych i za sprawców, a także o umocnienie wiary Kościoła w doświadczeniach.

FRANCISZKANIE OFM (REFORMACI)

W Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych OFM, bracia i ojcowie w piątek odprawią Drogę Krzyżową w intencji poszkodowanych osób oraz zostanie odprawiona Msza św. za ofiary wykorzystania przez duchownych.

FRANCISZKANIE OFMConv

W Zakonie Franciszkanów 28 lutego o godz. 17:40 w bazylice św. Franciszka z Asyżu w Krakowie nabożeństwo Gorzkich Żali będzie sprawowane w intencji wynagradzającej za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich.

KAMILIANIE

We wspólnocie zakonnej OO. Kamilianów jak i w Kamiliańskim Centrum Opiekuńczo-Leczniczym w Hutkach kapelan wraz z podopiecznymi podejmie modlitwę podczas nabożeństwa różańcowego i Drogi Krzyżowej w intencji wynagrodzenia Bogu za grzechy przestępstw seksualnych na nieletnich przez osoby duchowne.

KARMELICI

W Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych do każdego domu zakonnego zostały przekazane materiały duszpasterskie “Modlitwa zranionego Kościoła”, które zostaną wykorzystane przy celebracji nabożeństwa pokutnego.

KLARETYNI

W piątek 28 lutego w każdej polskiej wspólnocie Polskiej Prowincji Misjonarzy Klaretynów zostanie odprawiona Droga Krzyżowa oraz podjęty post w intencji wynagradzającej za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych.

PALLOTYNI

Dzień pierwszego piątku Wielkiego Postu (28 lutego br.) we wszystkich pallotyńskich wspólnotach – w łączności z całym Kościołem w Polsce – będzie przeżywany jako dzień postu ścisłego, pokuty i wynagrodzenia. Wszystkie pallotyńskie wspólnoty zostały zobowiązane w najbliższy piątek do wspólnotowej Mszy wynagradzającej i do odprawienia wspólnotowej wynagradzającej Drogi Krzyżowej. Przez cały okres Wielkiego Postu w czasie cotygodniowej wspólnotowej adoracji Najświętszego Sakramentu (przewidzianej wewnętrznym prawem) będą śpiewane Gorzkie Żale i Suplikacje jako przebłaganie i wynagrodzenie za grzechy wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży.
Przełożony Prowincjalny Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni), ks. dr Zenon Hanas SAC skierował specjalne odrębne pismo z tą informacją do wszystkich współbraci. Zawarł tamże apel do pallotyńskich placówek prowadzących parafie, aby w przeżywaniu dnia pokuty i wynagrodzenia w świątyniach parafialnych, kierowali się w pierwszym rzędzie wskazaniami władzy diecezjalnej. Do wspólnot i dzieł, które nie są zaangażowane wprost w posługę parafialną, Prowincjał przekazał w wersji elektronicznej materiały duszpasterskie na dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich. Polecił przełożonym wspólnot miejscowych, aby wespół ze swoimi radami, przygotowali szczegółowy program przeżywania tego dnia pokuty w swoich wspólnotach.

PASJONIŚCI

W Polskiej Prowincji Pasjonistów do każdej wspólnoty zakonnej i prowadzonych przez Zgromadzenie parafii zostały przekazane materiały duszpasterskie “Modlitwa zranionego Kościoła”, według których zostaną odprawione nabożeństwa pokutne. Prośbę i zobowiązanie do przełożonych domów i proboszczów w tej sprawie skierował o. Łukasz Andrzejewski, przełożony prowincjalny.

PAULINI

28 lutego, w dzień modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego, w łączności z Kościołem powszechnym, we wszystkich parafiach i palcówkach, w których posługują Ojcowie i Bracia z Zakonu Paulinów będzie sprawowana Droga Krzyżowa w intencji osób pokrzywdzonych.

PIJARZY

Nasz sekretarz Prowincji wysłał do każdego przełożonego materiały przysłane przez KEP i w każdym naszym kościele ma być droga krzyżowa wynagradzająca za grzechy nadużycia i krzywdy wobec małoletnich.

SALETYNI

Odpowiadając na wezwanie do modlitwy wynagradzającej za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych, w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów będą odprawione w piątek 28 lutego nabożeństwa Drogi krzyżowej:
– w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu – godz. 17.15,
– w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie – godz. 18.00,
– w Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance – godz. 7.30 i 17.30,
– w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Gdańsku – Sobieszewo – godz. 18.40,
– w parafii Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Olsztynie – godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i Droga Krzyżowa,
– w parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Krakowie – godz. 17.15 – Droga krzyżowa, godz. 19.00 – Nabożeństwo przebłagalne za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich.

SZENSZTACCY OJCOWIE

We Wspólnocie Ojców Szensztackich 28 lutego zostanie odprawiona Eucharystia w intencji o przebłagalne za grzech wykorzystania małoletnich. W tej intencji zostanie również ofiarowany piątkowy post.

WERBIŚCI

W Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego (Księża Werbiści – SVD), w naszym seminarium w Pieniężnie, 28 lutego br. w intencji wynagradzającej za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych zostanie odprawiona Droga Krzyżowa. Ponadto delegat Prowincjała odprawi Mszę św. w intencji ofiar.

ZMARTWYCHWSTAŃCY

Zmartwychwstańcy podejmują modlitwę i pokutę za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich w Kościele zgodnie z nadesłanymi materiałami. Dodatkowo – podczas najbliższych dni formacyjnych dla przełożonych, proboszczów i innych współbraci odpowiedzialnych za różne dzieła Zgromadzenia (2-5.03.2020) – podejmą pogłębioną refleksję i modlitwę nad stanem bezpieczeństwa nieletnich i niesamodzielnych w domach zakonnych, apostolatach, dziełach i akcjach podejmowanych przez zmartwychwstańców i ich współpracowników.

Tylko do końca lutego można wesprzeć inicjatywę ogłoszenia św. Jana Pawła II doktorem Kościoła

Tylko do końca lutego trwa internetowa zbiórka podpisów polskich duchownych pod inicjatywą ogłoszenia św. Jana Pawła II doktorem Kościoła i patronem Europy. Jak dotąd swoje wsparcie dla prośby skierowanej do papieża Franciszka przez abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, wyraziło ponad 1,6 tys. duchownych.

W dokumencie kierowanym do abp. Gądeckiego księża dziękują za podjęcie inicjatywy ogłoszenia św. Jana Pawła II doktorem Kościoła i patronem Europy. Wspierając te działania podkreślają, że pontyfikat papieża-Polaka, jego świadectwo modlitwy i cierpienia kształtowały ich kapłaństwo i uczyniły z polskich duchownych – niezależnie od wieku – pokolenie Jana Pawła II. Wspierając inicjatywę przewodniczącego KEP, który w tej sprawie zwrócił się do papieża Franciszka, księża proszą również, aby najbliższe dwa lata w Polsce zostały poświęcone przemyśleniu nauczania świętego papieża. Wyrażają także przekonanie, że włączenie św. Jana Pawła II do szlachetnego grona doktorów Kościoła będzie wielkim darem dla wierzących, a dla wszystkich zobowiązaniem do odkrywania prawdy zawartej w Jego dziedzictwie.

liturgia Dziś Środa Popielcowa – początek Wielkiego Postu

W Kościele katolickim jedynie 36 świętych nosi tytuł Doktora Kościoła. Są wśród nich Grzegorz Wielki, św. Ambroży, św. Augustyn ale także św. Teresa z Avila czy św. Katarzyna ze Sieny.

Swoje wsparcie dla inicjatywy ogłoszenia św. Jana Pawła II doktorem Kościoła i patronem Europy można wyrazić za pomocą specjalnego formularza dostępnego na stronie Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Trwa nabór wniosków o dotacje na remont kapliczek

Kolejne małopolskie kapliczki, które na dobre wpisały się w krajobraz regionu, mogą zostać odremontowane i odzyskać swój dawny blask. Do 13 marca trwa nabór wniosków o dotacje z samorządu województwa na ten cel.

Jak poinformowano na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o dofinansowanie mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego. Kapliczki, które znajdują się na prywatnym terenie także mogą zostać odnowione, jeśli właściciel nieruchomości nawiąże współpracę z jednostką samorządu terytorialnego, tj. gminą lub powiatem.

Marszałek Witold Kozłowski podkreślił, że kapliczki stanowią ważny element krajobrazu kulturowego naszego regionu. – Są one nie tylko świadectwem wiary, ale też zachwycającymi przykładami sztuki ludowej. Na przestrzeni lat wznoszone były również dla upamiętnienia ważnych wydarzeń historycznych, czy postaci. Tym samym łączą one przeszłość z teraźniejszością, dlatego nie wyobrażam sobie, że w tym roku moglibyśmy zapomnieć o przeznaczeniu środków z budżetu województwa na renowację tych wyjątkowych obiektów – wyjaśnił.

Gdańsk Abp Głódź odpowiada na brutalne ataki medialne

Dotacje będzie można przeznaczyć na roboty budowlane, konserwację i restaurację zabytkowych kapliczek położonych na obszarze województwa małopolskiego. Obiekty, przy których będą wykonywane prace nie muszą znajdować się w rejestrze zabytków województwa małopolskiego lub w gminnych ewidencjach zabytków, ale powinny charakteryzować się wartościami artystycznymi i historycznymi. W tym roku pula środków przeznaczona na ten cel to 750 tys. zł.

Dofinansowania wyniosą maksymalnie 25 tys. zł i mogą pokryć do 60% kosztów prac restauracyjnych. Jeden wnioskodawca może złożyć dwa wnioski z tym, że każdy musi dotyczyć innego obiektu.

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście lub pocztą na adres: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. Co ważne – decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego. Szczegółowe informacje o konkursie, w tym niezbędne dokumenty, można znaleźć na stronie www.bip.malopolska.pl.

Do tej pory samorząd województwa przeznaczył około 4 mln zł na konserwację ponad 470 zabytkowych kapliczek w całym regionie.

Kielecka Caritas włączyła się w Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Specjaliści związani z Caritas Diecezji Kieleckiej przez tydzień pełnią dyżury, aby pomóc pokrzywdzonym w ramach trwającego od 21 do 28 lutego Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Dyżury odbywają się w Centrum Interwencji Kryzysowej (CIS) przy ul. Urzędniczej 7b w Kielcach.

W siedzibie CIS dyżurują adwokaci, psychologowie, interwenci kryzysowi, aby pomóc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom. – Udzielane są porady prawne i psychologiczne, to przede wszystkim – mówi KAI Małgorzata Sadowska z CIK Caritas.

Zauważa, że największa liczba porad i interwencji dotyczy wciąż przemocy domowej, ze strony współmałżonka, partnera, czy dzieci. – I to nie chodzi o ten mijający tydzień, ale w ogóle w skali roku. Choć sytuacja poprawiła się, jest lepsza wiedza, jak można sobie pomóc i coraz mniej lęku z ujawnieniem problemu, to jednak skala zjawiska pozostaje duża – dodaje Sadowska.

Specjaliści CIK rozstrzygają też wiele problemów małżeńskich. Bywają trudne kwestie o charakterze sądowniczym, przychodzą ludzie, którzy mają poczucie pokrzywdzenia i także należy im pomóc, skierować do psychologa czy lekarza psychiatry. W Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas dyżury są pełnione w godz. 8.00-20.00, działa także telefon całodobowy.

Watykan Po doniesieniach nt. Jeana Vaniera papież wspiera wspólnoty Arki

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem to kampania koordynowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, włączają się w nią sądy, prokuratura, policja, straż graniczna, kuratorzy, adwokaci, radcowie prawni. Obchody Tygodnia mają zwrócić szczególną uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc.

Idea związana jest z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw obchodzonym w dniu 22 lutego. W Polsce ten dzień jest również ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r., która wskazała na konieczność stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz podejmowania działań na rzecz poprawy ich położenia.

Syryjczycy na granicy przetrwania. Pomóż im z Caritas Polska

Coraz trudniejsza sytuacja w ogarniętych kryzysem humanitarnym krajach Bliskiego Wschodu sprawia, że wielu mieszkańców Syrii, Jemenu i Strefy Gazy balansuje na granicy przetrwania. – Nasza pomoc jest im niezbędna – przekonuje ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

W syryjskiej prowincji Idlib ze swoich domów w ostatnich tygodniach uciekło przed wojną blisko milion ludzi. Od grudnia ubiegłego roku trwa tutaj ofensywa sił rządowych wspieranych przez Rosję, skierowana przeciwko oddziałom opozycji. Exodus odbywa się w trudnych warunkach.

Cały dobytek na leczenie

– Sytuacja jest dramatyczna, w szczególności dla osób chorych, starszych i dzieci. W Syrii jest ponad 6 milionów przesiedleńców wewnętrznych. Nie wszyscy w nowym miejscu mają dach nad głową, a trwająca nadal zima doskwiera im szczególnie nocami. To także poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Obrazu dramatu dopełniają horrendalne ceny żywności, brak opieki medycznej, fatalne warunki sanitarne i oczywiście ciągłe zagrożenie, powodowane przez bombardowania i ostrzały. Mamy informację, że znacznemu pogorszeniu uległa sytuacja w regionach, do których ludzie uciekają ze strefy walki. Dotyczy to m.in. Aleppo, gdzie prowadzimy działania pomocowe – opowiada Sylwia Hazboun, koordynatorka programu Rodzina Rodzinie realizowanego przez Caritas Polska.

Jej słowa potwierdza Carla Audo ze współpracującego z Caritas Centrum Nadziei w Aleppo.

– Zachodnia część Aleppo była w ostatnich miesiącach bardzo niebezpieczna. Ciągłe ostrzały i bombardowania przynoszą mieszkańcom okolic ogromny strach. Do tego należy dodać trudności ekonomiczne. Od początku zimy ceny oleju opałowego do ogrzewania domów wzrosły czterokrotnie. Ceny leków i podstawowych zabiegów medycznych są niewyobrażalne, często równe wartości całego dobytku osoby potrzebującej – relacjonuje pracowniczka Centrum Nadziei.

Nie traćmy wrażliwości

Polacy nie zostawiają Syryjczyków w potrzebie. W ciągu trzech lat, za pośrednictwem programu Rodzina Rodzinie, przekazali rodzinom w Syrii wsparcie o wartości 54 mln zł.

– Za te pieniądze dziewięć tysięcy konkretnych syryjskich rodzin mogło m.in. kupić żywność, leki, zapłacić za leczenie lub rehabilitację bliskich, którzy ucierpieli w wyniku wojny. Pomogliśmy też wielu małym przedsiębiorcom w odbudowaniu ich firm, tak aby nie byli skazani na pomoc humanitarną i mogli sami zarabiać na utrzymanie swoich rodzin – wylicza Sylwia Hazboun.

– To wielkie świadectwo wrażliwości i empatii Polaków, ale tej wrażliwości i empatii potrzeba nadal, bo nasza pomoc jest na Bliskim Wschodzie wciąż niezbędna. W ostatnim czasie wsparciem programu Rodzina Rodzinie objęliśmy także mieszkańców Strefy Gazy, gdzie blisko dwa miliony ludzi wegetuje w koszmarnych warunkach. W Wielkim Poście, rozpamiętując wydarzenia Męki Pańskiej, w naturalny sposób zwracamy swoje myśli i modlitwy ku cierpiącym. To także czas na to, aby tam, gdzie to możliwe, starać się ulżyć naszym bliźnim w ich cierpieniach – podkreśla ks. Marcin Iżycki.

Polacy pełni współczucia

O tym, że apele o pomoc nie pozostają bez odzewu, świadczy ostatnia kampania Caritas Polska na rzecz Jemenu. Sytuacja w tym kraju, będącym areną wojny domowej o skomplikowanym podłożu politycznym, jest uznawana przez ONZ za największy współczesny kryzys humanitarny na świecie. Jednym z palących problemów wielu Jemeńczyków jest brak dostępu do służby zdrowia, co w połączeniu z niedożywieniem i zniszczeniem infrastruktury sanitarnej skutkuje m.in. epidemią cholery. Caritas Polska, wraz z Polską Akcją Humanitarną, objęły pomocą ośrodek zdrowia w miejscowości Imran pod Adenem. Został on w ubiegłym roku odbudowany z wojennych zniszczeń, wyposażony i uruchomiony na nowo. Teraz, w wyniku kampanii prowadzonej przez Caritas Polska, udało się w dwa tygodnie zebrać ponad 200 tys. zł na jego funkcjonowanie w 2020 r. Dzięki tym środkom będzie możliwe m.in. opłacenie personelu i zakupienie lekarstw.

– To jest konkretna, realna pomoc. Mieszkańcy Imran jeszcze niedawno musieli poszukiwać pomocy lekarskiej w oddalonym o 30 km szpitalu Al Masafi. To bardzo uboga społeczność i mało kogo stać na opłacenie transportu. Dzięki pomocy z Polski, wiejska przychodnia wznowiła funkcjonowanie. Dziś to pierwszy punkt pomocy medycznej dla 6,5 tys. mieszkańców Imran i okolic. W ich imieniu pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim, którzy wspomogli działalność przychodni – mówi Marianna Chlebowska, koordynatorka projektów zagranicznych w Caritas Polska.

Z myślą o cierpiących

– Wielki Post to dla chrześcijan okres podejmowanych świadomie wyrzeczeń. Zachęcamy do tego, aby wielkopostnej refleksji i modlitwie towarzyszyła ofiarność i aby cierpiącego Chrystusa potrafić dostrzec w drugim człowieku – apeluje ks. Marcin Iżycki.

Obecnie, w związku ze szczególnie trudną sytuacją w Syrii, Caritas Polska zwraca się z prośbą o wsparcie projektów realizowanych w tym kraju. Pomóc można wysyłając SMS o treści SYRIA na numer 72052, lub dokonując wpłaty: na konto 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 (tytuł wpłaty: Syria) lub na stronie rodzinarodzinie.caritas.pl.

Niemiecki Trybunał Konstytucyjny za „wspomaganą śmiercią”

Kościół katolicki i Rada Kościołów Ewangelickich (EKD) w Niemczech skrytykowały wydany w Środę Popielcową 26 lutego wyrok Trybunału Konstytucyjnego, zezwalający na „wspomaganą śmierć”. Orzeczenie to „stanowi ingerencję w naszą kulturę, nastawioną na potwierdzanie i wspieranie życia” – głosi wspólne oświadczenie Niemieckiej Konferencji Biskupiej i EKD, ogłoszone w Bonn i Hanowerze. Podkreślono, że Kościoły nadal będą się opowiadać za tym, aby w Niemczech „nie stały się czymś normalnym zorganizowane oferty samobójczej śmierci”.

„Obawiamy się, że dopuszczenie takiej możliwości może w subtelny sposób wywierać nacisk na ludzi starych i chorych, aby z niej skorzystali” – stwierdzili przewodniczący obu gremiów: kard. Reinhard Marx i Heinrich Bedford-Strohm. Ich zdaniem, „im bardziej oczywiste i dostępne będą opcje pomocy w samobójczej śmierci, tym większe będzie niebezpieczeństwo, że ludzie w bardzo trudnych warunkach będą czuli nacisk wewnętrzny czy zewnętrzny do położenia z własnej woli kresu swemu życiu”.

Z punktu widzenia Kościołów w ten sposób o podstawowych sprawach dotyczących człowieczeństwa i etycznych podstaw społeczeństwa decyduje się przez sposób postępowania z chorobą i śmiercią. „Godności i wartości człowieka nie wolno mierzyć jego przydatnością dla innych, jego zdrowiem czy wiekiem. Są one wyrazem tego, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo i że człowiek swoim życiem odpowiada przed Bogiem” – czytamy w oświadczeniu.

Gdańsk Abp Głódź odpowiada na brutalne ataki medialne

Wydając 26 lutego Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe wyrok, potwierdzający prawo do samostanowienia o śmierci, oparł się na Konstytucji. Według sędziów prawo to zawiera w sobie także wolność skorzystania z pomocy osoby trzeciej. Jednocześnie uznali oni, iż uchwalony w 2015 roku przez parlament zakaz komercyjnego udzielania pomocy w samobójczej śmierci jest niezgodny z niemiecką ustawą zasadniczą.

Przewodniczący Trybunału prof. Andreas Vosskuhle zapewnił, że senat sędziów z wielkim trudem podjął tę decyzji. Chodzi bowiem o temat mocno wsparty na przekonaniach etycznych, moralnych i religijnych. Zaznaczył przy tym, że jednak istnieje prawo do samostanowienia o własnej śmierci. Obejmuje to także wolność wyboru co do odebrania sobie życia i skorzystania przy tym z pomocy innych. Wprowadzony pięć lat temu do kodeksu karnego paragraf 217 w dużej mierze to uniemożliwia – uznał niemiecki Trybunał.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wspomaganie samobójstwa, noszące znamiona działalności gospodarczej, zagrożone jest w Niemczech karą grzywny albo pozbawienia wolności do trzech lat. Karze nie podlegała jedynie najbliższa rodzina ciężko chorych, która udzieliłaby takiej pomocy.

Abp Gądecki: to, co doczesne, jest przemijające

Surowa symbolika popiołu przypomina każdemu chrześcijaninowi, że to wszystko co materialne, doczesne, jest przemijające. Uświadomienie sobie tego pomaga nam w podjęciu procesu nawrócenia i praktyki czynów pokutnych – mówił w Środę Popielcową abp Stanisław Gądecki.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w katedrze zainaugurował wielkopostne pielgrzymowanie wiernych po kościołach stacyjnych Poznania. W homilii rozważał symbolikę prochu, znaczenie nawrócenia i praktyk pokutnych.

„W Piśmie świętym proch to najpierw nicość. Z prochu, czyli ex nihilo został stworzony człowiek i prochem się kończy jego istnienie. Inaczej mówiąc, proch to symbol kruchości ludzkiej egzystencji i śmiertelności człowieka” – zauważył abp Gądecki.

Metropolita poznański podkreślił, że tylko Chrystus potrafi przemienić każdą grzeszną sytuację w nowe wylanie łaski. „Ilekroć rzeczywiście spotkamy Chrystusa, tyle razy możemy doświadczyć Jego przebaczenia, a potęga Jego miłości przywraca nam radość z naszego zbawienia” – mówił abp Gądecki.

Watykan Po doniesieniach nt. Jeana Vaniera papież wspiera wspólnoty Arki Przewodniczący Episkopatu Polski zaapelował, by wierni przeżyli dni Wielkiego Postu jako niezwykłe doświadczenie duchowe. „W tych okolicznościach sam Jezus wskazuje nam właściwe środki – jałmużnę, modlitwę i post – które ułatwią nam wewnętrzną i wspólnotową odnowę. Są to trzy podstawowe praktyki, jakie przyczyniają się do oczyszczenia człowieka przed Bogiem” – mówił abp Gądecki.

Metropolita poznański przekonywał, że praktyki pokutne podyktowane są potrzebą wewnętrznego oczyszczenia, uwolnienia się od trucizny namiętności i zła, aby uważniej wsłuchiwać się w słowo Boga i gorliwiej służyć braciom.

„Te trzy praktyki pokutne mają wspólny mianownik, a jest nim miłość. Z miłości mamy się modlić, z miłości wspierać naszych braci w potrzebie, z miłości wreszcie mamy odmówić sobie pokarmu dla ciała, aby odkryć, że tym, co daje nam prawdziwe życie jest słowo Boga Żywego” – mówił abp Gądecki.

Uczestnicy pierwszej stacji wielkopostnego pielgrzymowania modlili się szczególnie o ducha pokuty i nawrócenia w Kościele.

Afryka zamyka brytyjskie „fabryki śmierci”

W 2018 r. ponad 700 tys. dzieci straciło życie w Nigerii na skutek aborcji wykonanych przez giganta światowego przemysłu śmierci – Marie Stopes International (MSI). Ta brytyjska organizacja, założona w latach ’70 ubiegłego wieku, wspiera aborcję i antykoncepcję w 37 krajach. Na jej celowniku znajduje się również kilkanaście państw Afryki, gdzie aborcja przeważnie jest zakazana lub dostępna tylko w sytuacji wyjątkowej. Jej działalność zaczyna jednak napotykać na coraz większe ograniczenia ze strony rządów afrykańskich.

Jest to m.in. skutek kampanii międzynarodowej platformy CitizenGO, która doprowadziła do wstrzymania działań MSI w Kenii. W ślad za nią poszedł Niger, który zamknął dwie kliniki MSI w związku z nielegalną działalnością aborcyjną. Również Tanzania i Uganda zaczynają bliżej przyglądać się aktywności tych ośrodków, prowadzonych pod hasłem „troski o zdrowie reprodukcyjne”.

CitizenGO Africa w 2019 r. skierowała pismo do rządu Nigerii o powstrzymanie nielegalnych aborcji, za które MSI pobiera opłatę w wysokości 50 dolarów. Petycja już odniosła skutek – policja w Lagosie zamknęła ośrodek aborcyjny, prowadzony przez organizację, zabezpieczając dokumentację dotyczącą dokonanych aborcji, jak i antykoncepcyjnych zastrzyków podanych poczętym dzieciom.

MSI nie mogłaby zarabiać na zabijaniu dzieci w Afryce, gdyby nie jej główny dobroczyńca – rząd Wielkiej Brytanii, który nigeryjska obrończyni życia Uju Ekeocha określiła w rozmowie z BBC jako „ideologicznego kolonizatora”.

Gdańsk Abp Głódź odpowiada na brutalne ataki medialne

Rząd w Londynie przeznacza na programy pomocowe w Afryce miliony funtów. W zakres tej „pomocy” wchodzi również finansowanie regulacji urodzeń przez antykoncepcję. „Brytyjskie wsparcie nie może dotyczyć działań nielegalnych” – odpowiedziały władze na pytanie o udział Zjednoczonego Królestwa w finansowaniu aborcji w krajach rozwijających się. „To ważna deklaracja Wielkiej Brytanii, biorąc pod uwagę, że za pośrednictwem Departamentu Międzynarodowego Rozwoju przekazujemy miliony jednemu z największych dostawców aborcji na świecie” – skomentowała Philippa Taylor z brytyjskiej organizacji Christian Medical Fellowship.

Marie Stopes International jest członkiem International Planned Parenthood – Międzynarodowej Federacji Planowania Rodziny z siedzibą w Londynie. Udostępnia ona tzw. „bezpieczną aborcję”. Jej działalność finansowana jest m.in. ze środków Komisji Europejskiej. W 2017 roku jej wpływ znacząco ograniczył Donald Trump. Uzależnił dotowanie przez rząd USA organizacji pozarządowych od zaprzestania świadczenia lub popierania przez nie usług aborcyjnych.

52. Tydzień Eklezjologiczny – spory w Kościele

Pod hasłem “Czy Chrystus jest podzielony? Spory w Kościele” odbędzie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w dniach 2-4 marca 52. Tydzień Eklezjologiczny.

Tydzień Eklezjologiczny to inicjatywa Koła Naukowego Teologów KUL z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją. Tegoroczna edycja tej konferencji naukowej przebiegać będzie pod hasłem: “Spory w Kościele”. Członkowie Koła, wzorem poprzednich lat, obserwując bieżące sprawy Kościoła, dostrzegli, że w jego wnętrzu dochodzi do wielu konfliktów. Prelegenci w swoich wystąpieniach mają ów problem sporów w Kościele przedstawić jak najszerzej oraz ukazać ich źródła i skutki.

Program 52. Tygodnia Eklezjologicznego obejmuje tematy z niemal wszystkich działów teologii i nie tylko. Wśród prelegentów są specjaliści w swoich dziedzinach. Tematyka obejmuje zarówno kwestie związane z Biblią i liturgią, jak i zagadnienia moralne, które skupią się na gorącym w ostatnim czasie temacie tak w Kościele, jak w społeczeństwie, czyli problemie edukacji seksualnej.

Watykan Po doniesieniach nt. Jeana Vaniera papież wspiera wspólnoty Arki

Wśród prelegentów znajdą się m.in. o. dr Stanisław Jaromi OFMConv (“Spór o ekologię w Kościele”), o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap, który opowie o tym, jak młodzież traktuje zagadnienie edukacji seksualnej, czy ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny (KUL) z tematem “O sensie ewangelizacji wyznawców innych religii”.

Początek 52. Tygodnia Eklezjologicznego w poniedziałek 2 marca, sala C-1031, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Teologów KUL.

Subskrybuje zawartość