Informacje Katolickiej Agencji Informacyjnej

Subskrybuje zawartość
Portal Katolickiej Agencji Informacyjnej
Zaktualizowano: 1 godzina 10 min. temu

Weigel: Znaczna część Kościoła katolickiego w Niemczech jest w stanie schizmy

pt., 11/10/2019 - 04:00
Znaczna część Kościoła katolickiego w Niemczech (i na innych krajach języka niemieckiego) jest de facto w stanie schizmy: wielu jego przywódców i intelektualistów nie wierzy w to, w co wierzy Kościół katolicki – uważa znany amerykański intelektualista i biograf Jana Pawła II – George Weigel. Na łamach portalu The First Things odniósł się on do kwestii tzw. drogi synodalnej oraz podejmowanych w jej ramach tematów, którą Kościół w Niemczech ma rozpocząć na początku Adwentu. Weigel zaczyna swój felieton od wrażeń z pobytu w czerwcu bieżącego roku w stolicy Bawarii – Monachium, landu uważanego niegdyś za ostoję katolicyzmu w Niemczech. Nawiązuje do swej rozmowy z proboszczem jednej z tamtejszych parafii. Zapytał go o liczbę wiernych. Okazało się, że na tym terenie mieszka 10 tys. osób deklarujących się jako katolicy, ale jedynie 200 osób uczestniczy w niedzielnej Eucharystii. Pozostali uważają, że wystarczy, iż płacą Kirchensteuer – „podatek kościelny”.

Następnie przypomina, że przewodniczący niemieckiego episkopatu, kard. Reinharda Marx lansując „wiążący proces synodalny”, podczas którego dyskutowane mają być takie kwestie, jak zniesienie obowiązkowego celibatu księży, zmiana etyki seksualnej czy nauczania na temat małżeństwa, powoływał się na opinię „mnóstwa wierzących”, uważających, że zagadnienia te wymagają dyskusji. Sugeruje się w ten sposób pośrednio, że te kwestie rozstrzygnięte przez Kościół w przeszłości, są w istocie ciągle otwarte – zauważa Weigel.

Nawiązując do swoich niedawnych doświadczeń w archidiecezji, której kardynał Marx jest arcybiskupem, amerykański publicysta stawia pytanie: kim jest to „mnóstwo wierzących”?. Czy uczestniczą oni we wspólnocie eucharystycznej Kościoła, czy po prostu płacą podatek kościelny (i są rozdrażnieni, kiedy stawia się im pytanie, dlaczego obecność na Mszy św. nie jest uwzględniona w ich niedzielnym programie dnia)?

francja Setki tysięcy osób protestowało w obronie rodziny i dziecka w Paryżu

Weigel pyta również o to, jak wielu spośród owego „mnóstwo wierzących” wyjaśniono prawdy, które uważają oni za „otwarte”. Jak wielu spośród licznych zastępów niemieckich teologów poświęca się takiemu nauczaniu? Przypomina, że tylko archidiecezja monachijska zatrudnia 2 tysiące osób. Czy ktoś z nich wyjaśnia trudne kwestie wiary? Zauważa, że odpowiedź Kościoła na wiele kwestii, które ma podjąć „wiążący proces synodalny” nie odpowiada mentalności współczesnej libertyńskiej kultury Zachodu.

„Znaczna część Kościoła katolickiego w Niemczech (i w innych krajach języka niemieckiego) jest faktycznie w stanie schizmy: wielu jego przywódców i intelektualistów nie wierzy w to, w co wierzy Kościół katolicki. Dlatego nie uczą tego, czego naucza Kościół katolicki. Ta faktyczna schizma nie dotyka jedynie newralgicznych kwestii moralnych. Obejmuje sedno sprawy: czy Jezus Chrystus jest jedynym odkupicielem ludzkości, a zatem wszyscy, którzy dostępują zbawienia, są przez Niego zbawieni (w taki czy inny sposób)? Czy istnieją prawdy objawione przez Boga, które niezależnie od upływu czasu są stale wiążące? Czy Kościół katolicki mówi prawdę, gdy uroczyście deklaruje, że czyni to niezależnie od tego, co myśli otaczająca go kultura?” – pyta amerykański publicysta i teolog.

Zdaniem Weigla obumieranie katolicyzmu w świecie języka niemieckiego spowodowane jest nie tyle tym, że Ewangelia uznana została za niewiarygodną lub trudną, ale dlatego, że nie była głoszona z radością, przekonaniem i gorliwością. Nie zaproponowano przyjaźni z Panem Jezusem i włączenia do wspólnoty uczniów w misji, jaką jest Kościół.

Marta Titaniec szefową Fundacji Świętego Józefa

czw., 10/10/2019 - 18:14
Powołaną wczoraj przez KEP Fundacją Świętego Józefa pokieruje Marta Titaniec, mająca długoletnie doświadczenie w sektorze organizacji pozarządowych, współinicjatorka inicjatywy „Zranieni w Kościele”. “Zgodziłam się ze względu na osoby zranione przez ludzi Kościoła” – mówi w rozmowie z KAI.

– O nominacji dowiedziałam się na Donbasie, gdzie przebywam w ramach projektu pomocy osobom starszym na linii frontu. Cieszę się, choć to duże wyzwanie z wielu względów. Zgodziłam się ze względu na osoby zranione przez ludzi Kościoła, którego – pomimo że nie jest to obecnie łatwe – czuję się częścią. Chcę być ich głosem. Wielką siłą jest dla mnie zaufanie mojego środowiska. O moich konkretnych zadaniach powiem po powrocie do Polski i spotkaniu z Księdzem Prymasem i współpracownikami – mówi w rozmowie z KAI Marta Titaniec.

We wrześniu bieżącego roku Marta Titaniec była Syrii w Aleppo, gdzie Klub Inteligencji Katolickiej przygotowuje kolejny projekt pomocy mieszkańcom miasta. Będzie on dotyczył uruchomienia własnej działalności, by mieszkańcy Syrii sami mogli zarabiać na życie. Obecnie jest na Donbasie, gdzie realizuje projekt finansowany z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którego celem jest utworzenie struktury pomocowej na terenie przyfrontowym, opartej na zaktywizowanych mieszkańcach regionu, którzy będą świadczyć usługi socjalne osobom wymagającym opieki.

Marta Titaniec studiowała romanistykę w Zielonej Górze oraz politologię w Warszawie.

Jest członkinią zarządu warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, gdzie kieruje projektami pomocy humanitarnej. Pomocą humanitarną zajmuje się od 10 lat, jest prezeską Fundacji Most Solidarności (mostsolidarnosci.org).

W latach 2010-2018 była kierowniczką działu projektów zagranicznych w Caritas Polska.

Wraz z ks. Marianem Suboczem jest współautorką realizowanego do dziś największego polskiego programu skierowanego do syryjskich rodzin “Rodzina Rodzinie”.

Zrealizowała ponad 40 dużych projektów humanitarnych i rozwojowych, finansowanych przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz projektów crowdfundingowych na Bliskim Wschodzie, Ukrainie, Białorusi, w Azji Południowej i w Afryce. Od 2012 r. prowadziła i wizytowała liczne projekty pomocy na rzecz uchodźców i ofiar wojny syryjskiej i irackiej, w tym w Jordanii, Libanie, Iraku i w Syrii. Przygotowywała programy pomocy na Haiti, Sri Lance, Nepalu oraz w wielu krajach afrykańskich.

Była przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego X i XI Zjazdu Gnieźnieńskiego i jest wiceprezesem Fundacji Św. Wojciecha-Adalberta w Gnieźnie. Prymas Wojciech Polak w rozmowie z dziennikarzami przyznał, że zwłaszcza przy okazji tej działalności Marty Titaniec miał możliwość osobiście przekonać się o jej kompetencjach i profesjonalizmie.

Od 2000 r. jest sekretarz generalną Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

Jest również członkinią Zespołu Laboratorium „Więzi” oraz autorką kwartalnika “Więź”, a także członkinią Rady Programowej Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego.

Współinicjowała projekt “Zranieni w Kościele”, w którym udziela się również jako asystentka dyżuru, spotykając się osobiście z pokrzywdzonymi. We wtorki od 19:00 do 22:00 pod nr. tel. 0 800 280 900 osoby, które były wykorzystywane seksualnie, mogą uzyskać profesjonalną pomoc (więcej informacji na stronie zranieni.info)

Kard. Müller sprzeciwia się zniesieniu celibatu i święceniom kobiet

czw., 10/10/2019 - 18:10
„Ani papież, ani większość biskupów nie może zmieniać prawd wiary ani zasad Prawa Bożego według swego upodobania. Nie może być mowy o święceniu kobiet, ponieważ jest to dogmatycznie niemożliwe” – powiedział w wywiadzie dla dziennika „La Repubblica” emerytowany prefekt Kongregacji Nauki Wiary – kard. Georg Ludwig Müller. Wyraził też swoje zastrzeżenia odnośnie propozycji zmiany dyscypliny Kościoła i postulatów święcenia mężczyzn żonatych (tzw.„ viri probati”). Kard. Müller przypomniał historię Kościoła i głębokie zakorzenienie praktyki celibatu w obrzędach sakramentu święceń oraz fakt, że kapłan reprezentuje Chrystusa-Oblubieńca. Przyznał, że kapłani żonaci są obecni w Kościołach wschodnich, a także święceni na kapłanów są mężczyźni żonaci w ordynariatach personalnych dla byłych anglikanów.

Były prefekt Kongregacji Nauki Wiary stanowczo zaprzeczył, jakoby zniesienie celibatu mogło zapobiec wykorzystywaniu przez niektórych duchownych osób małoletnich. W takim twierdzeniu kryje się fałszywa antropologia, a przestępstwa takie mają miejsce nie tylko wśród duchownych. Przypomina, że 80 proc. ofiar stanowią nie dzieci, lecz małoletni chłopcy. Oznacza to , że ich sprawcami są ludzie, którzy nie chcą przestrzegać szóstego przykazania. „Nie wolno dopuszczać do kapłaństwa nikogo, kto nie godzi się żyć zgodnie z przykazaniami Bożymi i napomnieniami Chrystusa”- stwierdza niemiecki purpurat.

francja Setki tysięcy osób protestowało w obronie rodziny i dziecka w Paryżu

Kard. Müller przypomina, że urząd nauczycielski Kościoła działa zawsze zgodnie z tradycją apostolską Kościoła. „Żaden papież, ani większość biskupów, nie może zmieniać prawd wiary lub zasad Prawa Bożego według swego upodobania. Tradycja Kościoła nie jest grą, którą można kształtować jak się chce” – podkreślił.

Pytany o nieprzyjaciół papieża były prefekt Kongregacji Nauki Wiary wskazuje, że są nimi ci, którzy negują, iż papiestwo jest instytucją ustanowioną przez Boga, którzy chcą zmienić naukę objawioną nie uwzględniając I i II Soboru Watykańskiego. „Kto wypowiada takie opinie wyrządza poważną szkodę wiarygodności Kościoła katolickiego ” – twierdzi niemiecki purpurat.

Kard. Müller podkreśla, że nie ma jakiejkolwiek możliwości udzielania święceń kapłańskich kobietom.
Ostatnie pytanie dotyczyło zmian w Papieskim Instytucie Teologicznym Jana Pawła II w Rzymie. Emerytowany prefekt Kongregacji Nauki Wiary wyraził przekonanie, że są one wielkim błędem, zamachem na wysoką jakoś intelektualną teologii katolickiej. Nie da się usprawiedliwić zwalniania wykładowców z powodu ich myśli autentycznie prawowiernej- stąd nie sposób zrozumieć ich zwolnienia – stwierdził w wywiadzie dla dziennika „La Repubblica” kard. Georg Ludwig Müller.

Kościół zawsze będzie misyjny

czw., 10/10/2019 - 18:09
Kościół zawsze będzie misyjny – powiedział w rozmowie z KAI abp Giovanni Pietro Dal Toso, sekretarz pomocniczy Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów i przewodniczący Papieskich Dzieł Misyjnych. Był on gościem specjalnym 384. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, 8 i 9 października br.

KAI: Z jakim przesłaniem przyjechał Ksiądz Arcybiskup na zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski?

– Przede wszystkim chciałem podziękować polskim biskupom nie tylko za zaproszenie do przyjazdu w trakcie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, ale także za wysiłek misyjny Kościoła w Polsce. Podczas wizyt w tylu krajach misyjnych spotykałem misjonarzy i misjonarki pochodzących z Polski: zakonnice, zakonników, księży, biskupów. Wspieranie misji Kościoła powszechnego “ad gentes” jest wielkim wysiłkiem Kościoła w Polsce.

Chciałem także podziękować za to, co Kościół w Polsce robi za pośrednictwem Papieskich Dzieł Misyjnych. Istnieje tu już piękna tradycja różnych inicjatyw, które wnoszą ważny wkład w działalność Papieskich Dzieł Misyjnych w skali Kościoła powszechnego.

KAI: Niespełna dwa tysiące polskich misjonarzy na całym świecie to dużo czy mało?

– To sporo. Zawsze trudno jest określić, czy dużo, czy mało. Moim zdaniem jest to znakomity wkład. Spotykałem polskich misjonarzy pracujących w bardzo trudnych warunkach. Są obecni nie tylko na klasycznych terenach misyjnych, jak Afryka czy Ameryka Łacińska.

Poza ilością ważna jest także jakość tych misjonarzy. Są oni dowodem na to, że Kościół w Polsce jest Kościołem żywym. Otwartość na misje oznacza istnienie wewnętrznego dynamizmu wiary. Tego, że wiara nie ustaje, że pragnie się dzielić. Za misją „ad gentes” kryje się więc żywa wiara.

Misjonarz nigdy nie jest sam, nawet jeśli jest to osobiste powołanie danej osoby. Stoi za nim doświadczenie wspólnoty chrześcijańskiej, z której się wywodzi, w której się wychował, w której otrzymał formację, w której dojrzewał i w której imieniu wyjeżdża na misje. Nie podejmuje przecież pracy misyjnej we własnym imieniu. Misjonarzy wydaje żywa wspólnota chrześcijańska. Dlatego nie tyle ważna jest ich liczba, ile sam fakt, że istnieją te misyjne powołania, bo to oznacza, że w Kościele jest żywa wiara.

KAI: Kościoły lokalne w wielu krajach Zachodu kiedyś wysyłały w świat licznych misjonarzy. Dziś jednak nie zawsze ma kto ich zastąpić…

– Trzeba powiedzieć, że obecnie zmienia się klasyczny model misji, który polegał na tym, że misjonarz z Północy jechał na Południe. Różne są tego powody.

Pierwszym, bardzo widocznym, jest wzrastająca sekularyzacja krajów zachodnich, z której powodu mamy mniej gorliwości w wierze, mniej powołań, a tym samym mniej osób, które mogą wyjechać na misje. I choć wciąż są misjonarze – kapłani, osoby konsekrowane, świeccy, a nawet całe rodziny – to nie ma już tego dawnego modelu.

Drugim powodem są pojawiające się nowe zjawiska. Prawdą jest, że klasyczny model misji przeżywa kryzys, ale prawdą jest również to, że Bóg wzbudza nowe formy misji, które są równie cenne.

Mamy coraz więcej misjonarzy przyjeżdżających do Europy i Ameryki Północnej z diecezji afrykańskich i latynoamerykańskich. Można powiedzieć, że są to „zwrotni” misjonarze „ad gentes”, którzy z krajów misyjnych przyjeżdżają do naszych krajów zachodnich.

Ważnym zjawiskiem, choć mniej znanym, jest wzajemna pomoc młodych Kościołów lokalnych. Na przykład jest wiele wymiany personelu pomiędzy diecezjami afrykańskimi. Te, które mają więcej duchownych, dzielą się nimi z tymi, które mają ich mniej.

Jeszcze mniej znanym, ale narastającym zjawiskiem są wyjazdy całych rodzin na misje.

Nowym typem misji są także wspólnoty pochodzące z Afryki, Ameryki Łacińskiej lub Azji, często złożone migrantów z dawnych krajów misyjnych, którzy przybywają na Zachód. Są one bardzo aktywne w Kościele lokalnym, który ich przyjmuje. W niektórych krajach zachodnich są to wręcz najbardziej żywe wspólnoty katolickie.

Nie możemy powiedzieć, że praca misyjna już się zakończyła. Zawsze będzie ona obecna w Kościele, ponieważ to sam Jezus chciał rozpowszechniania Ewangelii. Dlatego będzie ono zawsze trwało. Jednocześnie młode Kościoły, te, które otrzymały Ewangelię sto czy dwieście lat temu, nadal potrzebują umocnienia.

KAI: Praca misyjna musi trwać także dlatego, że nauczanie Chrystusa dotychczas dotarło do zaledwie jednej trzeciej ludzkości…

– To prawda. Dlatego papież Franciszek w orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Misyjny, przypadający 19 października, napisał, że misja „ad gentes” jest zawsze konieczna w Kościele. Nie jest zadaniem już wykonanym, bo tylu ludzi nigdy nie słyszało głoszenia Ewangelii. Poza tym Kościół ze swej natury jest misyjny, o czym Franciszek nieustannie przypomina, tak jak to zresztą robili jego poprzednicy, a także Sobór Watykański II. Oznacza to, że misje nie są tylko jednym z elementów życia Kościoła, ale że są konstytutywne dla jego natury. Kościół nie-misyjny nie byłby Kościołem.

KAI: Kościół po prostu jest misją!

– Właśnie. Dlatego nigdy nie może misji zabraknąć. A ponieważ Kościół zawsze będzie misyjny, to zawsze będzie w nim miejsce dla Papieskich Dzieł Misyjnych. Będzie potrzebował ich charyzmatu, aby modlitwą i ofiarnością, także materialną, wspierać misje.

KAI: Wspomniał Ksiądz Arcybiskup o misjonarzach świeckich, a nawet całych rodzinach jadących na misje. Czy jednak są oni w stanie zastąpić malejącą liczbę kapłanów- misjonarzy?

– Nie, ale nie chodzi tu o zastępowanie. Tylko kapłan może sprawować sakramenty i świeccy nie zrobią tego za niego. Są jednak środowiska, w których na przykład świadectwo rodziny może wywrzeć większy wpływ niż świadectwo kapłana. Świadectwo rodzin chrześcijańskich jest tym bardziej ważne, że dziś obserwujemy w świecie kryzys instytucji rodziny. Nie zapominajmy, że w czasach cesarstwa rzymskiego jednym z atutów chrześcijaństwa była właśnie rodzina, oparta na trwałym małżeństwie kobiety i mężczyzny, miłości rodziców i dzieci. To dawało do myślenia kulturze pogańskiej. Myślę, że obecnie w niektórych środowiskach świadectwo rodzin chrześcijańskich może taką rolę pełnić.

Bardzo ważne jest to, byśmy nie uważali tych dwóch powołań za alternatywne. Klasyczne powołanie misyjne kapłana czy siostry zakonnej nadal zachowuje swe podstawowe znaczenie. Ale może być ono uzupełniane przez rodziny jadące na misje. Chodzi tu o odmienne powołania, które się wzajemnie wspomagają.

Lubię mówić, że są to powołania, bo to wskazuje, że biorą się z inicjatywy Boga. To Bóg powołuje do bycia misjonarzem, zarówno kapłanów, zakonników, zakonnice, jak i rodziny. To boskie pochodzenie powołania popycha człowieka do tego, by stał się misjonarzem.

KAI: Jaka w pracy misyjnej jest relacja między ewangelizacją a pomocą w rozwoju?

– Kiedy popatrzymy na historię, która jest wielką nauczycielką życia, zobaczymy, że Kościół zawsze zajmował się obiema sprawami: zarówno głoszeniem Ewangelii, jak i dawaniem czynnego świadectwa Ewangelii poprzez szkolnictwo, ochronę zdrowia, promocję ludzką. Uważam, że obie powinny iść w parze. Są bowiem dwiema nogami, na których stoją misje.

Również tu nie może być mowy o przeciwstawnych alternatywach. Dlaczego? Dlatego, że nie można podzielić człowieka. Nie można powiedzieć, że jest on tylko duchem albo tylko ciałem, że można go wspierać tylko z punktu widzenia ludzkiego, nie biorąc pod uwagę jego wymiaru duchowego – i vice versa. Działanie Kościoła musi obejmować całą osobę ludzką.

KAI: Jakie oczekiwania Ksiądz Arcybiskup wiąże z obecnym Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym?

– Chciałbym najpierw powiedzieć, że propozycja ta spotkała się z imponującym odzewem na całym świecie, przekraczającym moje wyobrażenia. Najbardziej cieszy mnie to, że powstało wiele inicjatyw w parafiach i wspólnotach: modlitewne, refleksja nad misjami, a nawet misje ludowe. Rozpoczął się wielki ruch, który świadczy o tym, że wrażliwość misyjna jest nadal żywo obecna w ludzie Bożym. Inaczej nie dałoby się wytłumaczyć tej potężnej reakcji. Lud Boży czuje, że misje należą do istoty jego życia chrześcijańskiego.

Mam nadzieję, że choć jedna z inicjatyw podejmowanych w Kościołach lokalnych pozostanie w nich na przyszłość. Ale nie tyle jako pamiątka Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, ile raczej jako motywacja do dalszej pracy nad zwiększaniem świadomości misyjnej.

Moim zdaniem owoce Miesiąca już po części istnieją w postaci tej wielkiej pozytywnej reakcji. A potem przyjdą też owoce, których nie są widoczne na zewnątrz, ale które zna Bóg. Jestem pewien, że Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny wyda w Kościele powszechnym wielkie owoce.

„Życzliwymi bądźmy!” – temat Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

czw., 10/10/2019 - 16:40
9 października obradowała Komisja ds. Dialogu miedzy Konferencją Episkopatu Polski a Polską Radą Ekumeniczną. Omawiano m. in. program najbliższego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, który odbędzie się w styczniu 2020 r. pod hasłem: „Życzliwymi bądźmy!”, a w Polsce związany będzie z 20. rocznicą podpisania wspólnej „Deklaracji Kościołów w Polsce na progu Trzeciego Tysiąclecia: Sakrament chrztu znakiem jedności”, która wzajemnie uznaje ważność sakramentu chrztu w Kościołach chrześcijańskich w Polsce.

A oto treść komunikatu z obrad:

Komunikat z posiedzenia Komisji ds. Dialogu między Konferencją Episkopatu Polski a Polską Radą Ekumeniczną

W dniu 9 października 2019 r. obradowała Komisja ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną (PRE) a Konferencją Episkopatu Polski (KEP). Spotkanie odbyło się w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski.

Ze strony KEP obradom współprzewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz, Przewodniczący Rady KEP ds. Ekumenizmu, a ze strony PRE bp Jerzy Samiec, Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (Kościół Ewangelicko-Augsburski). W zebraniu wzięli również udział: bp Andrzej Czaja (Kościół rzymskokatolicki), bp Marek Solarczyk (Kościół rzymskokatolicki), abp Abel (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), bp Marek Maria Karol Babi (Kościół Starokatolicki Mariawitów), bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany), ks. Grzegorz Giemza (Kościół Ewangelicko-Augsburski) i ks. Sławomir Pawłowski SAC (Kościół rzymskokatolicki).

Omówiono Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan w roku 2020. Centralne nabożeństwo odbędzie się 23 stycznia 2020 roku w Warszawie w ewangelicko-augsburskim kościele Św. Trójcy. Nabożeństwo będzie powiązane z 20-tą rocznicą podpisania w tym samym miejscu wspólnej „Deklaracji Kościołów w Polsce na progu Trzeciego Tysiąclecia: Sakrament chrztu znakiem jedności”.

Przyszłoroczny program został przygotowany przez chrześcijan z Malty; temat brzmi „Życzliwymi bądźmy”. 13 stycznia 2020 roku o godz. 11.00 odbędzie się konferencja prasowa w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski. Ofiary zebrane podczas nabożeństw ekumenicznych zostaną przekazane na pracę wśród dzieci ulicy.

Kontynuowane są prace nad ekumenicznym vademecum – przewodnikiem dla uczestników nabożeństw w różnych Kościołach. Przypomniano o zbliżającej się w 2020 roku 450-tej rocznicy podpisania Ugody Sandomierskiej.

Komisja wyraziła radość, że tegoroczne Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez wspólnotę Taizé będzie miało miejsce we Wrocławiu i ma nadzieję, że przyczyni się ono do ożywienia ducha ekumenicznego wśród młodych chrześcijan.

Najbliższe posiedzenie Komisji ds. Dialogu odbędzie się w dniu 11 marca 2020 roku w Lublinie. Gospodarzem będzie Kościół prawosławny.

ks. Grzegorz Giemza, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej

Warszawa, 9 października 2019 roku

Była minister obiecała przed Parlamentem Europejskim legalizację aborcji

czw., 10/10/2019 - 16:15
Helena Dalli – jedna z czołowych przedstawicielek maltańskiej Partii Pracy, do niedawna minister do spraw europejskich i równouprawnienia – złożyła przed Parlamentem Europejskim obietnicę, że w jej kraju aborcja będzie dostępna. Liczące ok. 430 tys. mieszkańców państwo, w którym katolicyzm jest religią państwową, 2 lata temu przyjęło prawo umożliwiające zawieranie „małżeństw” przez osoby tej samej płci i adoptowania przez nie dzieci.

Ubiegająca się o stanowisko europejskiej sekretarz ds. równości Maltanka podczas wysłuchania publicznego przed Parlamentem Europejskim zapewniła, że w tym wyspiarskim kraju będą dostępne wszystkie, bez wyjątku, „prawa reprodukcyjne dla kobiet”. Obecnie aborcja pozostaje tam zakazana, choć bez przeszkód można kupić środki antykoncepcyjne, w tym także wczesnoporonne.

Niedawno chrześcijańska partia Alleanza Bidla (Sojusz na rzecz zmian) przeprowadziła kampanię mającą na celu wpisanie jednoznacznie brzmiącego zapisu o prawie do życia do konstytucji Malty. Chodzi o dopisanie do 33. artykułu ustawy zasadniczej słów „od poczęcia”. Przedstawiciele kilku partii zapowiedzieli wprowadzenie takiej poprawki. Stanowczo sprzeciwiła się temu natomiast rządząca Partia Pracy.

wyboryKard. Dziwisz: Kościół nie utożsamia się z żadnym stronnictwem politycznym

Dalli, która w walce o zaproponowane przez Ursulę von der Leyen stanowisko komisarza otrzymała wsparcie maltańskiego premiera Josepha Muscata, odegrała kluczową rolę w procesie legalizacji związków jednopłciowych i przyznania im tych samych praw co małżeństwom.

4 tys. maturzystów archidiecezji warszawskiej na pielgrzymce

czw., 10/10/2019 - 15:46
Być szczęśliwym człowiekiem, mieć poczucie bezpieczeństwa, zostać prawnikiem, reżyserką filmową – plany na przyszłość, marzenia wielkie i małe powierzali Matce Bożej maturzyści arch. warszawskiej, którzy kolejno w trzech grupach pielgrzymowali na Jasną Górę. W sumie przybyło ok. 4 tys. młodych. Tradycyjnie już maturzyści arch. warszawskiej pielgrzymują w myśl hasła Dnia Papieskiego. W tym roku to: „Wstańcie, chodźmy”.

– Tegoroczne hasło-wezwanie to szczególne zaproszenie kierowane do młodych, by czynili swoje życie lepszym. Człowiek, który staje u progu dorosłego życia potrzebuje też dobrych wzorców pięknego chrześcijańskiego życia, by do tej wiary ich zapraszać – tłumaczył wybór motta pielgrzymki ks. Łukasz Przybylski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży.

Uczniom w pielgrzymce towarzyszyli nauczyciele, wychowawcy, katecheci, a także przedstawiciele Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Każdego dnia Eucharystię z udziałem młodych sprawowali kolejni biskupi pomocniczy.

O tym, że Zmartwychwstanie nadaje sens naszym burzom, naszym otchłaniom, o radości czystego sumienia, o życiu jak tajemnice różańca, o Kościele realnym, a nie medialnym i o tym, że to, co najważniejsze dokonuje się często na marginesie mówił do pierwszej grupy uczniów bp Michał Janocha.

Co robić, by nie pogubić się na drogach dorosłego życia, radził młodzieży bp Rafał Markowski. Zachęcał maturzystów, by wzór postępowania czerpali z Maryi i Jej powierzali swoje decyzje i plany. Bp Markowski przekonywał, że to nie kariera, sława i pieniądze są najważniejsze, ale wierność swojemu życiowemu powołaniu. – Módlcie się, aby to Matka Boża pozwoliła wam odkryć swoje prawdziwe powołanie życia, odkryć właściwe miejsce w tym życiu, a jednocześnie, żeby wypraszała wam tę siłę i te łaski, które będą potrzebne do tego, żeby pozostać wiernym swojemu powołaniu. To wielka rzecz – przekonywał kaznodzieja.

Bp Piotr Jarecki zachęcał maturzystów, by pracowali tak, jakby wszystko od nich zależało, a Bogu ufali tak, jakby wszystko od Boga zależało.- I kiedy te dwie rzeczywistości się ze sobą spotkają, to wtedy mamy receptę na sukces życia – zauważył bp Jarecki. Życzył młodym, by zawsze byli ludźmi nadziei. – A za przyczyną Matki Najświętszej modlę się, żebyście jak najdoskonalej przeprowadzili to, co nazywamy rozeznaniem powołania życiowego, żebyście jako ludzie wierzący wniknęli w zamysł Pana Boga względem własnej osoby i życiowej misji, to jest bardzo istotne. Na tym polega sukces życiowy i nadprzyrodzony, bo jesteśmy powołani do życia wiecznego” – mówił w homilii bp Jarecki.

wybory Kard. Dziwisz: Kościół nie utożsamia się z żadnym stronnictwem politycznym

Marysia z VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie zauważyła, ze przedmaturalna pielgrzymka na Jasną Górę to, oprócz modlitwy, dobry moment na poznanie tego historycznego miejsca, też okazja, by się wyciszyć, „odnaleźć się jakoś”. W przyszłości pragnie zostać kierownikiem produkcji filmowej. Zdaniem jej kolegi Sławka Nawrockiego są rzeczy ważne i ważniejsze, stąd, mimo że w dniu wyjazdu na Jasna Górę w szkole odbywają się ważne lekcje związane z przygotowaniem do matur, to jednak warto nie zaniedbywać także sfery duchowej. Maturzysta podkreślił, ze młodzi ludzie coraz bardziej potrzebują duchowości, choć nie zawsze, z różnych przyczyn, odnajdują ją w Kościele katolickim.

Zauważył, ze w jego pokoleniu wciąż na Kościół patrzy się jeszcze przez pryzmat doniesień medialnych, daje się zwieść pozorom, ale wielu młodych czuje już przesyt szczególnie lansowanym negatywnym jego obrazem. – Ludzi wierzących, tak świadomie, można znaleźć wszędzie, nawet w takich miejscach, w których by się człowiek nie spodziewał – mówił o swoich spostrzeżeniach licealista. W przyszłości pragnie studiować prawo a w życiu kieruje się zasadą „przez trudy do gwiazd”. Daria zafascynowana jest filmem, jej marzeniem są studia reżyserii , w swoich przyszłych filmach chciałaby szukać odpowiedzi na pytania, które ją nurtują, np. relacje miedzy Bogiem a człowiekiem.

Każda grupa rozpoczęła pielgrzymkę adoracją Najświętszego Sakramentu i możliwością przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.

W październiku zawierzą się Matce Bożej także uczniowie z arch. lubelskiej oraz diec. łomżyńskiej i warszawsko-praskiej. Tradycyjnie najwięcej maturzystów na Jasną Górę przyjeżdża w październiku i w marcu.

Papież nie uznaje boskości Jezusa? Watykan dementuje wypowiedź Scalfariego

czw., 10/10/2019 - 15:45
Stolica Apostolska wydała komunikat na temat szokującego artykułu Eugenia Scalfariego, w którym przypisuje on Papieżowi słowa kwestionujące podstawową prawdę chrześcijańskiej wiary. „Jezus z Nazaretu, kiedy stał się człowiekiem, choć był człowiekiem o wyjątkowych cnotach, to nie był jednak Bogiem” – miał powiedzieć Scalfariemu Franciszek. „Każdy, kto miał tę możliwość, co mi przytrafiło się wiele razy, spotkać się z Franciszkiem i rozmawiać z nim w pełnym zaufaniu, wie, że Papież pojmuje Chrystusa jako Jezusa z Nazaretu, człowieka, a nie Boga wcielonego” – napisał założyciel włoskiego dziennika La Repubblica.

Odnosząc się do tych słów i odpowiadając na pytania dziennikarzy, dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej napisał: „Jak już stwierdzono przy innych okazjach, słów, które Eugenio Scalfari przypisuje Ojcu Świętemu, podając je w cudzysłowie jako pochodzące z rozmów, które odbył z Papieżem, nie można traktować jako wierne oddanie tego, co Ojciec Święty rzeczywiście powiedział, lecz stanowią one raczej osobistą i swobodną interpretację tego, co usłyszał. Widać to w sposób oczywisty w tym, co napisał dziś o bóstwie Chrystusa”.

francja Setki tysięcy osób protestowało w obronie rodziny i dziecka w Paryżu

Eugenio Scalfari jest jednym z uprzywilejowanych rozmówców Papieża. Franciszek zapraszał go kilkakrotnie do Domu św. Marty na długie rozmowy. Po każdej z nich włoski dziennikarz zamieszczał sprawozdanie z tego spotkania, cytując niekiedy słowa Papieża. Jednakże, jak przyznaje 95-letni Scalfari, na spotkanie z Franciszkiem nigdy nie zabiera dyktafonu, nie robi też notatek, a słowa Papieża spisuje i cytuje z pamięci. Problem w tym, że rzekome słowa Franciszka w podaniu Scalfariego docierają do milionów czytelników, a sprostowania Stolicy Apostolskiej tylko do wąskiego grona odbiorców.

Synod: rozpoczęły się prace w małych grupach

czw., 10/10/2019 - 14:54
Wczoraj zakończyły się pierwszy cykl wystąpień podczas Kongregacji generalnych a dzisiaj rozpoczęły się spotkania w małych grupach – powiedział podczas dzisiejszego briefingu w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej sekretarz synodalnej Komisji ds. Informacji, ks. Giacomo Costa, SJ.

Prace „circoli minori” – małych grup będą miały miejsce dziś i jutro. Następnie od soboty 12- go do wtorku 15 października odbywać się będą kolejne kongregacje generalne, czyli po dwóch dniach prac w małych grupach będzie kolejna sera wystąpień publicznych. Przewiduje się powrót do prac w małych grupach 16 i 17 października, kiedy po południu 17-go zostaną przedstawiona w auli relacja z prac w małych grupach . W 0rzeciwnieństwie do poprzednich synodów nie przewiduje się poszczególnych relacji, a jedynie jedną wspólną podkreślił ks. Costa. Zaznaczył, że zostanie ona opublikowana. Natomiast cały ostatni tydzień będzie poświęcony dyskusji nad dokumentem oraz jego przyjęciem. Głosowanie w tej sprawie przewidziano 26 października po południu. Zwieńczeniem Synodu będzie Msza św. celebrowana w bazylice watykańskiej w niedzielę 27 października – przypomniał sekretarz synodalnej Komisji ds. Informacji.

Natomiast mówiąc o poruszanych tematach, prefekt Dykasterii ds. Komunikacji, dr Paolo Ruffini zaznaczył, że wczoraj wieczorem w ramach wolnych wypowiedzi głos zabrał Ojciec Święty, mówiąc o tym, co w poszczególnych wystąpieniach wywarło na nim największe wrażenie. Podkreślił, że poszczególne wystąpienia w auli synodalnej bardzo się ze sobą wiązały wokół tematu, którym jest Amazonia. Poruszano przede wszystkim kwestię ekologiczną i wielkie zagrożenia związane z eksploatacją rabunkową, wartość Amazonii dla całej Ziemi, przemoc wobec ziemi, wobec rdzennych mieszkańców, konieczność zmiany paradygmatu, co dotyczy nie tylko regionu Amazonii, konieczność poszanowania praw człowieka, a także więź między człowiekiem, a światem stworzonym, odrzucenie wszelkiej formy przemocy. Dodał, że wiąże się z tym dialog między kulturami, ewangelizacja, inkulturacja orędzia ewangelicznego.

Mówiąc o sposobie bycia Kościołem w Amazonii wskazywano na szczególne cechy tego terytorium, mówiono o misyjności całego Kościoła, potrzebie kapłanów, wskazywano na możliwości nowych posług święceń, oraz roli i odpowiedzialności osób świeckich, także poprze posługę nie związaną ze święceniami, o roli kobiet, obronie kobiet przed przemocą, znaczeniu sakramentów dla wspólnoty wierzących, formacji i odpowiedzialności świeckich, formacji kapłanów i diakonów, rola zakonów, przestroga przed klerykalną wizją Kościoła.

10 października – światowym dniem zdrowia psychicznego

czw., 10/10/2019 - 14:47
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określa zdrowie psychiczne jako dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny. W trosce o ten dobrostan Caritas, której misją jest służba człowiekowi w każdym życiowym położeniu, podejmuje liczne działania związane z dbałością o zdrowie psychiczne, o których przypominamy w tym szczególnym dniu. Dzieci i młodzież

We wszystkich diecezjach w Polsce, przy parafiach powstają świetlice środowiskowe
i socjoterapeutyczne. To właśnie tam trafiają dzieci i młodzież z rodzin dotkniętych przemocą, czy też z rodzin z problemem alkoholowym. Czas spędzony w świetlicy, w bezpiecznym miejscu to dla nich okazja nie tylko do zabawy, ale również do wyrównania szans edukacyjnych poprzez pomoc w odrabianiu zajęć. Podopieczni mogą też liczyć na wparcie psychologa w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych.Nie wszystkie dzieci korzystające z tego rodzaju placówek pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych. Wśród podopiecznych są też dzieci z uboższych rodzin, które w świetlicach mogą rozwijać swoje zainteresowania, zawierać przyjaźnie oraz kształtować charakter. Świetlice organizują także szereg spotkań i warsztatów dla całych rodzin związanych także z celebrowaniem uroczystości, takich jak Dzień Dziecka, czy Święta Bożego Narodzenia..

Osoby niepełnosprawne oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi

W trosce o zdrowie psychiczne osób niepełnosprawnych na terenie całej Polski funkcjonują Środowiskowe Domy Samopomocy (ŚDS), Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) i Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ).Zadaniem Środowiskowych Domów Samopomocy jest kształtowanie i pogłębianie u osób niepełnosprawnych umiejętności samodzielnego funkcjonowania, umiejętności interpersonalnych, rozwijanie zainteresowań i inspirowanie do nowych form aktywności. W placówkach tych niepełnosprawni znajdują także wsparcie
w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz pomoc, której celem jest zapobieganie powstawaniu nowych niepełnosprawności. ŚDS-y prowadzone są przez Caritas w 18 diecezjach.

Warsztaty Terapii Zajęciowej stwarzają osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do znalezienia zatrudnienia. W placówkach funkcjonują różnorodne pracownie: krawieckie, przyrodnicze, gospodarstwa domowego, techniczne, stolarskie, wikliniarskie, poligraficzne, ceramiczne, rękodzielnicze i wiele innych. Caritas prowadzi WTZ-y w 26 diecezjach.

W ramach Zakładów Aktywności Zawodowej osoby niepełnosprawne, a także osoby
z zaburzeniami psychicznymi podejmują, pod opieką specjalistów, działalność zawodową, m.in. w hotelach, stołówkach, pralniach, w gospodarstwach rolniczych. Obecnie ZAZ-y prowadzą: Caritas Archidiecezji Katowickiej i Łódzkiej, Caritas Diecezji Kieleckiej, Caritas Diecezji Legnickiej, Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz Caritas Diecezji Siedleckiej. Każdy z placówek  zatrudnia od kilkunastu do kilkudziesięciu osób niepełnosprawnych. Dla przykładu Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej zajmuje się usługami poligraficznymi. Projektuje materiały reklamowe oraz logotypy, które są przygotowywane i drukowane w pracowni obsługiwanej przez osoby niepełnosprawne. Ponadto oferuje szereg usług, takich jak: ręczne konfekcjonowanie, znakowanie, grawerowanie i wycinanie laserem, haft komputerowy, drobne usługi krawieckie, a także ksero. W 2014 r. w ramach działalności Zakładu powstała osobna marka Filcmania zajmująca się produkcją wyrobów z filcu.Podopieczni tych placówek w miarę potrzeb korzystają także ze wsparcia psychologicznego.

W diecezji katowickiej w Ośrodku Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Knurowie funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy i Warsztat Terapii Zajęciowej.

Ponadto placówki prowadzone przez Caritas organizują, bądź włączają się w szereg wydarzeń kulturalnych i sportowych, które wpływają na dobre samopoczucie podopiecznych. Aktywności typu zawody sportowe, konkursy piosenek i festiwale teatralne, umożliwiają wykorzystanie zdobytych umiejętności interpersonalnych oraz uczą w praktyce, jak radzić sobie ze stresem.

Opiekunowie osób chorych i starszych

Na spadek formy psychicznej szczególnie narażeni są opiekunowie osób starszych i chorych.
Z myślą o nich Caritas organizuje szereg warsztatów dotyczących zarówno pielęgnacji chorego, jak i przeciwdziałania „wypaleniu”. Warsztaty odbywały się m.in. w ośrodkach Caritas diecezji poznańskiej, lubelskiej, sosnowieckiej, toruńskiej, tarnowskiej, gdańskiej.

Profilaktyka

Lepiej zapobiegać niż leczyć. Mając na uwadze olbrzymią rolę profilaktyki, Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej zorganizowała w 2018 r. dla studentów i wykładowców Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Mały Dzień Zdrowia Psychicznego. Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się m.in. jak radzić sobie ze stresem i jak dbać
o podniesienie samooceny. Mogli także skorzystać z konsultacji pielęgniarki w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego.

Ponadto w wielu placówkach prowadzonych przez Caritas można skorzystać z darmowej porady psychologa, pedagoga, czy psychiatry. Przykładem takiego działania jest „Dyżur otwartych Drzwi”- projekt społeczny Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej. Człowiek borykający się z życiowymi trudnościami ma możliwość porozmawiania o swoich problemach ze specjalistami z różnych dziedzin. Dyżurujący zapewniają anonimowość i fachową pomoc.

Również Caritas Diecezji Siedleckiej prowadzi podobną inicjatywę, tzw. Centrum Wsparcia. Przychodząc tu osoba może liczyć na pomoc specjalistyczną, a także dostać skierowania do jadłodajni, magazynu darów rzeczowych, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, a także otrzymać informację o placówkach pomocowych prowadzonych przez Caritas.

Osoby bezdomne, uzależnione i więźniowie

Caritas troszczy się także o osoby wykluczone społecznie. W wielu diecezjach prowadzone są jadłodajnie, ogrzewalnie i łaźnie. Placówki te prowadzone są m.in. przez diecezję gnieźnieńską, radomską, ełcką, włocławską i wiele innych. W ubiegłym miesiącu kolejną taką placówkę otworzyła Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

Osoby, które pragną „wyjść” z bezdomności mogą ubiegać się o tzw. mieszkania wspierane. Korzystający z nich uczą się powrotu do normalnego życia, samodzielnego gospodarowania finansami itp. Zamieszkują w 2-3 osoby, kontynuują terapię uzależnień, mają też możliwość skorzystania z porad prawnych itp. Inicjatywy takie prowadzą Caritas Diecezji Kieleckiej, Caritas Diecezji Siedleckiej i Caritas Diecezji Archidiecezji Warszawskiej.

Mówiąc o pomocy w zakresie zdrowia psychicznego nie można pominąć także osób wychodzących na wolność z zakładu karnego, przechodzących proces resocjalizacji. Pomoc oferuje im m.in. Caritas Diecezji Siedleckiej we współpracy z Caritas Polska, realizując program „Dwa kroki”. Pierwszy krok, czyli pomoc przygotowawcza (doradcza, psychologiczna, zawodowa, terapii uzależnień, warsztaty terapii zajęciowej), następuje jeszcze w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. Drugi krok został przewidziany na najtrudniejszy dla wielu skazanych czas – bezpośrednio po wyjściu na wolność. Wtedy lęk przed znalezieniem pracy, miejsca zamieszkania – w przypadku odrzucenia przez rodzinę – czy przed wejściem w nowy wymiar życia społecznego, rodzinnego i środowiskowego nabiera szczególnej intensywności. Bardzo często, bez odpowiedniej pomocy, kończy się powrotem do nałogów, udziału w grupach przestępczych, a w końcu do więzienia.

Troska o osoby dotknięte przemocą

Na terenie całego kraju Caritas prowadzi placówki dla osób dotkniętych przemocą. Przykładem takiego działania jest uruchomiony kilka lat temu projekt Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej „Sprawnie – Skutecznie – Efektywnie”. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkich do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz seniorów, zagrożonych i dotkniętych przemocą domową. W ramach projektu prowadzone są punkty konsultacyjne, warsztaty i grupy wsparcia dla młodzieży i seniorów, kursy samoobrony, a także możliwość skorzystania z całodobowego schronienia dla osób doświadczających przemocy domowej.

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz Centrum Kryzysowe Caritas dla kobiet prowadzi także Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Osoby poszkodowane i ich najbliżsi mogą liczyć na bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną, dofinansowanie pobytu dziecka w przedszkolu czy wyjazdów na kolonie, a także pomoc żywnościową czy częściowe sfinansowanie opłat mieszkaniowych. Centrum Kryzysowe oferuje także bezpłatne schronienie na okres nieprzekraczający 9 miesięcy. Większość mieszkanek podczas pobytu rozpoczyna niezbędną terapię, niektórym z nich udaje się rozpocząć pracę zarobkową czy uzupełnić wykształcenie.

Inicjatywą zasługującą na uwagę jest także prowadzony przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej „Dom Otwartych Serc”.Placówka wspiera osoby dotknięte problemem przemocy, doświadczające sytuacji kryzysowych: bezdomne, uzależnione, bezrobotne. Centrum Interwencji Kryzysowej w sposób szczególny wspiera matki i dzieci, które ze względu na przemoc muszą opuścić dotychczasowe miejsce zamieszkania.

Płockie Dni Kultury Chrześcijańskiej

czw., 10/10/2019 - 14:14
Msze św., nabożeństwa, wykłady, koncerty i akcja krwiodawcza znajdą się w programie rozpoczętych dziś Płockich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Wszystkie imprezy potrwają do 22 października, a koordynuje je Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej i wydział ds. rodzin Kurii Diecezjalnej.

Płockie Dni Kultury Chrześcijańskiej rozpoczęto 10 października Mszą św. wotywną ku czci bł. bp. Leona Wetmańskiego – w prawdopodobnym dniu jego śmierci w 1941 roku w obozie koncentracyjnym w Działdowie. Po Mszy św. odbyła się modlitwa przy pomniku biskupa – męczennika II wojny światowej.

W czasie Płockich Dni Kultury Chrześcijańskiej odbędzie się ponadto Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich diecezji płockiej w Szkołach Katolickich w sobotę 12 października. W ramach tego wydarzenia zaplanowano też o godz. 16.30 w parafii pw. św. Jana Chrzciciela koncert zespołu „Mocni w Duchu”.

W niedzielę 13 października, w XIX Dniu Papieskim pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!” o godz. 10.00 sprawowana będzie w katedrze Msza św. inaugurująca rok akademicki wyższych uczelni z diecezji płockiej. Będzie jej przewodniczył bp Mirosław Milewski, biskup pomocniczy diecezji płockiej, a kazanie wygłosi ks. kan. dr Marek Wilczewski, dyrektor wydziału katechetycznego Kurii Diecezjalnej. Po niej uczestnicy złożą kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II.

O godz. 17.30 tego dnia w katedrze zaplanowano też różaniec fatimski i Mszę św. w 102. rocznicę zakończenia Objawień Fatimskich. Natomiast o godz. 19.00 w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu „Płockie Dni Muzyki Chóralnej” zaśpiewa Chór Mieszany „Dzwon” z wydziału sztuki im. Anatolija Awdijewskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Dragomanova w Kijowie, pod dyrekcja Galiny Sawczuk. W programie znajdą się utwory dawnych i współczesnych kompozytorów ukraińskich m.in.: D. Bortanianskiego, K. Stetsenki i M. Łeontowycza. Z kolei o godz. 20.15 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia sprawowane będzie Nabożeństwo Fatimskie.

W kolejnym dniu 15 października (wtorek) o godz. 17.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku Mszę św. w Dniu Dziecka Utraconego sprawował będzie ks. dr Wojciech Kućko, diecezjalny duszpasterz rodzin.

Na dzień 16 października (środa), kiedy przypada 41. rocznica wyboru św. Jana Pawła II na Stolicą Piotrową, o godz. 11.00 zaplanowano VII Bieg Papieski (od Placu Celebry, gdzie w 1991 roku papież Jan Paweł II sprawował Eucharystię, do pomnika Ojca świętego przy katedrze). O godz. 15.00 w Domu Leonianum – Piękne życie! w Sikorzu koło Płocka obchodzony będzie Dzień Służby Zdrowia. Wykład pt. „Nieznani Patroni Służby Zdrowia” wygłosi ks. dr Wojciech Kućko.

Tego samego dnia o godz. 17.00 w Książnicy Płockiej będzie miała miejsce promocja książki biograficznej autorstwa Witolda Wybulta pt. „Dziennik indyjski” – o ks. Marianie Batogowskim (1916-1982), księdzu i misjonarzu z diecezji płockiej, z okazji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego.

17 października (czwartek) o godz. 17.00 w Towarzystwie Naukowym Płockim zaplanowano spotkanie z cyklu „Ludzie dialogu w Płocku po 1989 r.” poświęcone ks. Lechowi Grabowskiemu – więźniowi Dachau i dyrektorowi Muzeum Diecezjalnego. W dyskusji udział wezmą: ks. Stefan Cegłowski, Ewa Jaszczak, Włodzimierz Szafrański. Spotkanie poprowadzi ks. prof. Ireneusz Mroczkowski, przewodniczący Sekcji Dialogu TNP.

W piątek 18 października o godz. 9.00 w Wojskowej Komendy Uzupełnień zostanie przeprowadzona akcja zbiórki krwi pt. „Niepodległą mamy we krwi”. O godz. 18.00 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym odbędą się obchody patrona Służby Zdrowia – św. Łukasza. Referat wygłosi ks. dr. Łukasz Zdunkiewicz – „Św. Łukasz Ewangelista i przesłanie Jezusa, które zawarł w swoich pismach”. Potem będzie sprawowana Msza św. w kaplicy szpitalnej w intencji Służby Zdrowia.

19 października (sobota) o godz. 15.00 w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku rozpocznie się Msza św. z okazji 35. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Przewodniczyć będzie ks. inf. prof. Wojciech Góralski. Po Mszy św. odbędzie się wyjazd autokarami na tamę do Włocławka – miejsca męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

W niedzielę 20 października o godz. 12.30 w parafii pw. św. Józefa w Płocku nastąpi wprowadzenie relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Nazajutrz 21 października (poniedziałek) o godz. 18.30 w kolegiacie św. Bartłomieja w Płocku prelekcję wygłosi prof. Grzegorz Łęcicki – „Miłość i szczęście w nietrwałym świecie. Drogi i bezdroża miłości małżeńskiej i rodzinnej”, będzie też promocja książek prelegenta. Tego samego dnia o godz. 18.30 w katedrze „Śpiewy gregoriańskie ku czci Najświętszej Maryi Panny” wykona Gliwicki Zespół Chorałowy pod dyrekcją ks. Adama Kozaka.

Płockie Dni Kultury Chrześcijańskiej zakończą się 22 października (wtorek) o godz. 18.00 w parafii św. Wojciecha – świętowaniem wspólnot parafialnych Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej pw. św. Łukasza Ewangelisty.

W organizację Płockich Dni Kultury Chrześcijańskiej w Płocku włączyły się m.in. Klub Inteligencji Katolickiej, parafia katedralna św. Zygmunta, Akcja Katolicka Diecezji Płockiej, Klub Inteligencji Katolickiej, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej pw. św. Łukasza Ewangelisty.

Strzelanina przed synagogą w Niemczech

czw., 10/10/2019 - 13:39
Niemieccy biskupi katoliccy są wstrząśnięci wiadomościami o strzelaninie przed synagogą w Halle i wyrażają solidarność ze wspólnotą żydowską swego kraju. W środę 8 października od strzałów z pistoletu maszynowego oddanych przed synagogą zginęły dwie osoby, dwie inne zostały ranne.

Atak w Halle potępił w ostrych słowach przewodniczący Niemieckiej Konferencji Biskupów, kard. Reinhard Marx. „Jestem przerażony i wstrząśnięty tym atakiem”, oświadczył kard. Marx. Zbrodniarze chcieli zaatakować synagogę w Halle i spowodować rozlew krwi w największe święto żydowskie.

„Solidaryzujemy się z naszymi żydowskimi obywatelkami i obywatelami. Na antysemityzm, na ślepą przemoc nie ma miejsca w naszym społeczeństwie” – stwierdził kategorycznie przewodniczący niemieckiego episkopatu i dodał: „Zwłaszcza w tym czasie łączymy się w modlitwie z Żydami w naszym kraju, naszymi braćmi i siostrami”.

„Jestem wstrząśnięty wiadomościami z Halle”, napisał na Twitterze kard. Rainer Maria Woelki. „Módlmy się za ofiary i ich bliskich, wspólnie pracujmy nad tym, aby Żydzi w Niemczech nigdy nie musieli się bać” – dodał arcybiskup Kolonii.

Także na Twitterze arcybiskup Berlina Heiner Koch napisał: „Jestem zrozpaczony, że nadal Żydzi nie mogą u nas żyć w pokoju i bez obaw. Łączę się w bólu z naszymi żydowskimi sąsiadami”. Abp Koch zapewnił też, że „nie dopuścimy , aby jakiekolwiek formy nienawiści, zwłaszcza wobec judaizmu, osiągnęły swój cel dzieląc społeczeństwo”.

wybory Kard. Dziwisz: Kościół nie utożsamia się z żadnym stronnictwem politycznym

Wstrząśnięci zajściami przed synagogą są też katolicki biskup Magdeburga Gerhard Feige oraz ewangelicki biskup tego regionu Friedrich Kramer. Bp Feige, który pochodzi z Halle, nazwał „ludzką katastrofą” fakt, że Żydzie w Niemczech nie mogą żyć w pokoju i spokojnie obchodzić swoje święto pojednania Jom Kippur. Hierarcha wyraził nadzieję, że „ten ohydny akt zostanie wyjaśniony z całą konsekwencją”. Ewangelicki biskup Kramer stwierdził, że to, do czego doszło przed synagogą w Halle jest czynem „obrzydliwym i nie do zniesienia”. Podkreślił, że wszyscy ludzie dobrej i pokojowej woli mają obowiązek „występować przeciwko atmosferze nienawiści i wszelkiej przemocy”.

Za ofiary strzelaniny przed synagogą w Halle modlił się też papież Franciszek. Jak poinformowało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej, Ojciec Święty modlił się w ich intencji na zakończenie trzeciego dnia Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów dla Amazonii 8 października. Także w godzinach porannych tego dnia, rozpoczynając obrady papież modlił się za wspólnotę żydowską, która 8 października obchodziła święto Jom Kippur – Dzień Pojednania – jedno z najważniejszych, najbardziej uroczystych religijnych świąt żydowskich.

Do ataku w Halle doszło w czasie żydowskiego święta Jom Kipur, gdy w synagodze zebrało się na modlitwy ok. 80 osób. Wieczorem poinformowano, że sprawca działał w pojedynkę, został zatrzymany przez policję, Jest to 27-letni Niemiec powiązany z neonazistami.

Gemius/PBI wskazuje liderów serwisów religijnych

czw., 10/10/2019 - 13:03
Deon.pl jest najpopularniejszym w Polsce serwisem o tematyce religijnej, natomiast najwięcej odsłon zanotował Gosc.pl, serwis internetowy „Gościa Niedzielnego”. W czołówce popularnych serwisów religijnych jest także polska edycja Aleteia.org, której partnerem Katolicka Agencja Informacyjna – wynika z badania Gemius/PBI przytoczonego przez serwis Wirtualnemedia.pl

Wirtualnemedia.pl podają, że zgodnie z badaniem Gemius/PBI w sierpniu odwiedziło Deon.pl 1,22 mln realnych użytkowników, co stanowi 4,36 proc. wszystkich polskich internautów. Wykonali oni na stronie 8,07 mln odsłon.

Z kolei Gosc.pl, serwis internetowy „Gościa Niedzielnego”, przy 765,1 tys. odwiedzających zanotował 12,09 mln odsłon. W Deon.pl internauta wykonał średnio 6,6 odsłony, a w Gosc.pl – 15,8 odsłony.

Jeszcze lepszy wynik osiągnęła pod tym względem witryna jw.org skierowana do świadków Jehowy – 307,5 tys. użytkowników wygenerowało tam 14,65 mln odsłon. Na każdego użytkownika przypadło zatem średnio 47,6 odsłony.

Po ponad milion odsłon zanotowały serwis tygodnika katolickiego “Niedziela” – Niedziela.pl (300,4 tys. użytkowników i 1,68 mln odsłon), Wiara.pl (381,9 tys. użytkowników i 1,49 mln odsłon) oraz Opoka.org.pl (367,8 tys. użytkowników i 1,09 mln odsłon), a po prawie milion – Stacja7.pl (427,5 tys. odwiedzających i 980,9 tys. odsłon), Brewiarz.pl (199,7 tys. użytkowników i 944 tys. odsłon) oraz Aleteia.org (466,3 tys. odwiedzających i 938,4 tys. odsłon).

wybory Kard. Dziwisz: Kościół nie utożsamia się z żadnym stronnictwem politycznym

Z miesiąca na miesiąc Deon.pl zanotował spadek o 272 tys. użytkowników (18,2 proc.) i 375,9 tys. odsłon (4,4 proc.). Zmalała też liczba odwiedzających Brewiarz.pl (o 79,7 tys. czyli 28,5 proc.), Niedziela.pl (o 7,3 tys., 2,4 proc.) i jw.org (o 3,6 tys., 1,2 proc.).

Za to Gosc.pl zyskał 167,5 tys. odwiedzających i 4,66 mln odsłon (to odpowiednio 28 i 62,7 proc. w górę). Stacja7.pl osiągnęła wzrost o 160,8 tys. użytkowników i 173,1 tys. odsłon (60,3 i 21,4 proc.), a Wiara.pl o 91,8 tys. użytkowników i 147,9 tys. odsłon (31,6 i 11 proc.).

Z kolei liczba odwiedzających Gloria.tv zwiększyła się o 193,7 tys., czyli aż o 114,3 proc.

Jan Paweł II będzie ogłoszony patronem polsko-ukraińskiego pojednania

czw., 10/10/2019 - 11:40
Biskupi zgromadzeni na 384. Zebraniu plenarnym KEP w Warszawie jednomyślnie przegłosowali postulat, aby Jan Paweł II został ogłoszony patronem polsko-ukraińskiego pojednania.

Przypominamy, że 27 sierpnia br. na Jasnej Górze abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i arcybiskup większy metropolita kijowsko-halicki Światosław Szewczuk, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK) podpisali deklarację pt. „W miłości i w prawdzie”, na temat woli pogłębiania dialogu i pragnieniu głębszego pojednania między Polakami i Ukraińcami. W tekście stanowiska hierarchowie wyrazili nadzieję, że w “niedługim czasie oba Kościoły będą mogły wspólnie ogłosić papieża Polaka patronem pojednania, aby w jego osobie nasze Kościoły miały orędownika przed Bogiem w tej świętej sprawie”.

Abp Gądecki podkreślił wówczas, że inicjatywa ta, mianowicie przyjęcie osoby św. Jana Pawła II na patrona pojednania polsko-ukraińskiego zostanie przegłosowana podczas zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu w październiku br., i poinformował, że zostanie ona następnie przesłana do aprobaty do Stolicy Apostolskiej. Sprawa ta była głosowana na zakończonym wczoraj 384. Zebraniu KEP i została jednomyślnie przyjęta.

francja Setki tysięcy osób protestowało w obronie rodziny i dziecka w Paryżu

W deklaracji z 27 sierpnia br. obaj arcybiskupi, Gądecki i Szewczuk, wyrazili pragnienie, aby “dążyć do tego, aby św. Jan Paweł II przewodził nam w drodze do świętości i pojednania oraz zadeklarowali, iż „chcąc go naśladować, jesteśmy gotowi pokonywać wszelkie zewnętrzne trudności, żywiąc głęboką nadzieję na jego pomoc i wsparcie”. Hierarchowie wyrazili jednocześnie nadzieję, że w niedługim czasie oba Kościoły – rzymskokatolicki w Polsce i greckokatolicki na Ukrainie – będą mogły wspólnie ogłosić papieża Polaka patronem pojednania, aby w jego osobie nasze Kościoły „miały orędownika przed Bogiem w tej świętej sprawie”.

Do prośby o uznanie św. Jana Pawła II patronem pojednania polsko-ukraińskiego przyłączyli się 23 września br. bp Bronisław Biernacki, przewodniczący rzymskokatolickiej Konferencji Episkopatu Ukrainy i abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski.

Abp Aupetit na pogrzebie policjantów: zły duch podszywa się pod Boga

czw., 10/10/2019 - 10:02
Francja pożegnała wczoraj czterech policjantów, którzy w ubiegły czwartek padli ofiarą brutalnego ataku w paryskiej prefekturze. Najpierw hołd zamordowanym oddał prezydent Macron. Po południu Mszę w ich intencji odprawił metropolita Paryża abp Michele Aupetit.

W homilii zauważył, że postawa zamachowca stawia nas w obliczu tajemnicy zła. Przyznał, że trudno jest zrozumieć nienawiść, w imię której zabił on swych kolegów i sam był gotowy zginąć. „Jedno jest jednak pewne – mówił arcybiskup Paryża – ten, kto nienawidzi swego brata, nie zna Boga choćby się na Niego powoływał. Jego bogiem jest nie kto inny, jak zły duch, fałszywy bóg, który podszywa się pod Boga prawdziwego” – podkreślił abp Aupetit.

We Francji wciąż nie milknie fala oburzenia po tym brutalnym mordzie. Zamachowcem był bowiem pracownik policji, zatrudniony w jej najbardziej centralnej jednostce, w sektorze zajmującym się wywiadem, a konkretnie islamistami we Francji. Jak się okazało on sam od 10 lat był muzułmaninem, a w ostatnich latach uległ znaczącej radykalizacji, o czym dobrze wiedziano w pracy.

wybory Kard. Dziwisz: Kościół nie utożsamia się z żadnym stronnictwem politycznym

Zamach w prefekturze jest więc odbierany jako cios w serce republiki. Pokazuje on, że Francja nie radzi sobie z postępującą radykalizacją żyjących tam muzułmanów. Zdaniem redaktora naczelnego dziennika Le Figaro jest to efekt swoistego negacjonizmu, pod którego wpływem działają dziś zarówno instytucje publiczne, jak i media. Polega on na negowaniu czy umniejszaniu zagrożenia islamizmem. A każdy, kto wskazuje na ten problem jest stygmatyzowany jako islamofob czy nazista – uważa Alexis Brézet.

Brazylijski biskup: mieszkańcy Amazonii proszą o sakramenty

czw., 10/10/2019 - 09:57
Propozycje, które zgłaszamy na synodzie wynikają z praktyki duszpasterskiej, a nie pragnienia rewolucji w Kościele. Nasi wierni upominają się o sakramenty, a my nie możemy im tego zapewnić. Wskazuje na to misyjny biskup Flavio Giovenale, kierujący brazylijską diecezją Cruzeiro do Sul.

Włoski salezjanin, który od ponad 40 lat pracuje w Brazylii wskazuje, że w jego ogromnej diecezji jeden kapłan przypada na 5 tys. km². To tak, jakby w całych Włoszech pracowało tylko 62 księży. „Ten brak odbija się na życiu duszpasterskim i musi znaleźć odpowiedź na synodzie” – podkreśla bp Giovenale.

“ Z praktyki duszpasterskiej rodzi się prośba o wypracowanie zasad udzielania święceń także żonatym mężczyznom. Ja zaproponowałem model «kapłana wspólnotowego», czyli księdza diecezjalnego, który działałby z grupą wsparcia we wspólnotach, które w Europie odpowiadają parafiom. W naszej diecezji liczącej 130 tys. km² jest 12 takich «parafii» – mówi Radiu Watykańskiemu bp Giovenale. – Dystans do pokonania jest ogromny i musimy szukać nowych form niesienia Jezusa. Zaproponowałem ustanowienie świeckich pasterzy, zarówno mężczyzn jak i kobiet, co byłoby formą diakonatu czasowego. Mogliby przewodniczyć chrztom, celebracji Słowa Bożego, nieść ludziom wsparcie i pocieszenie połączone z błogosławieństwem, co nie byłoby sakramentem pokuty, ale «czasem przyjęcia, rady, błogosławieństwa». Szczególnej troski potrzebują też chorzy i umierający. Sakramentu namaszczenia chorych może udzielać tylko kapłan. Myślę, że można jednak wypracować formę namaszczenia udzielanego przez świeckich, które nie byłoby sakramentem, ale pomogłoby choremu przez Boże błogosławieństwo”.

francja Setki tysięcy osób protestowało w obronie rodziny i dziecka w Paryżu

Uczestniczący w synodzie włoski biskup misyjny podkreśla, że widzi możliwość pracy ramię w ramię kapłanów celibatariuszy i mężczyzn święconych na jakiś czas dla danej wspólnoty oraz czasowych diakonów i diakonis, którzy odpowiadaliby za chrzty i liturgie. Wskazuje, że bez zmiany praktyki duszpasterskiej większość mieszkańców Amazonii nadal będzie wykluczona z życia Kościoła.

Gniezno: premiera filmu biograficznego o abp. seniorze Henryku Muszyńskim

czw., 10/10/2019 - 09:39
Po premierze warszawskiej 3 października przyszedł czas na Gniezno. W środę 9 października w Kolegium Europejskim odbył się pokaz filmu dokumentalno-biograficznego o abp. Henryku Muszyńskim pt. „Prymas dialogu – in Verbo Tuo”.

Film w reżyserii Andrzeja Machnowskiego przybliża postać arcybiskupa seniora począwszy od wczesnego dzieciństwa, poprzez lata wojenne, seminarium w Pelplinie, zagraniczne studia i pracę naukową aż po posługę biskupią – najpierw we Włocławku, a potem w Gnieźnie jako arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego i wreszcie Prymasa Polski. Osoba i dorobek abp. Muszyńskiego przedstawione są w kontekście jego wielkiej miłości – Biblii, początkowo – jak sam przyznaje – z pasją studiowanej, a później odkrytej jako „codzienny pokarm”.

Osobistymi wspomnieniami z tego okresu dzieli się nie tylko sam bohater filmu, ale także jego brat i współpracownicy. Obraz przybliża zarówno znane z biogramów fakty, jak i niepublikowane ciekawostki jak choćby to, że zdając maturę w czasach stalinowskich Henryk Muszyński, by uzyskać świadectwo dojrzałości – choć myślał o seminarium – w podaniu napisał, że wybiera się do Wyższej Szkoły Handlu Morskiego. Albo to, że zgłaszając się do seminarium był 82 kandydatem. Zapytany przez rektora dlaczego przyszedł tak późno odpowiedział, że nie mógł się zdecydować. Usłyszał na to: „takich tu nie potrzebujemy”. Niekonwencjonalnie rozpoczął też swoją posługę kapłańską – nie od wikariatu, ale od „kapelanowania” biskupowi.

Druga przestrzeń intelektualnej, duszpasterskiej i dyplomatycznej aktywności abp. Muszyńskiego to dialog. Film ukazuje jego zasługi w obszarze najpierw dialogu polsko-niemieckiego, następnie polsko-żydowskiego i chrześcijańsko-żydowskiego, wreszcie dialogu ekumenicznego, a w ostatnich latach dialogu z Kościołem prawosławnym. Refleksjami na ten temat dzielą się m.in. naczelny rabin Polski Michael Schudrich, kard. Reinhard Marx, przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering, kard. Stanisław Dziwisz, abp Alfons Nossol oraz abp. Stanisław Gądecki, który przyznaje, że to właśnie współpraca z abp. Muszyńskim w Gnieźnie przygotowała go do kierowania archidiecezją poznańską.

Dokument jest również świadectwem historycznych wydarzeń, których abp Muszyński był nie tylko uczestnikiem, ale także współtwórcą i gospodarzem m.in. pielgrzymek papieskich i Zjazdów Gnieźnieńskich. Film podejmuje też trudny temat oskarżeń abp. Muszyńskiego o współpracę z aparatem bezpieczeństwa PRL. Sam abp Muszyński odrzuca te oskarżenia, powołując się m.in. na ocenę ze strony Episkopatu. Wyraża nadzieję, że jego świadectwo jest bardziej wiarygodne od słów tych, którzy go inwigilowali.

Po seansie odbyła się krótka rozmowa z udziałem arcybiskupa seniora, w której oprócz podziękowań dla twórców filmów i organizatorów spotkania, wyraził wdzięczność wobec swoich rodziców, wspominając ze wzruszeniem ich miłość, troskę, wiarę i przykład, jaki dawali dzieciom w codziennym, wydawałoby się zwykłym życiu. „Przez długi czas tego nie dostrzegałem, uważałem, że to takie zwyczajne i oczywiste. Dziś widzę, jak bardzo było to wszystko wyjątkowe” – przyznał abp senior Henryk Muszyński.

Bp Lafont: święcenie żonatych mężczyzn tylko na zasadzie wyjątku

czw., 10/10/2019 - 09:27
Ewentualne święcenie żonatych mężczyzn w Amazonii powinno się odbywać na zasadzie wyjątku, a nie poprzez zmianę prawa Kościoła – uważa bp Emmanuel Lafont z Gujany francuskiej. Przypomina on, że sytuacja w Amazonii jest naprawdę wyjątkowa. Tamtejsza populacja składa się z niewielkich wspólnot. Zdarza się, że jednym językiem mówi zaledwie kilkaset osób. Trudno oczekiwać, by dla tak niewielkiej społeczności kapłan z zewnątrz uczył się języka. A zarazem jest niezbędne, by Kościół przemawiał w każdym języku.

Francuski biskup misyjny zauważa, że ludzie Zachodu wykazywali się arogancją względem ludów tubylczych. Byliśmy przekonani, że to my wszystko im dajemy i niczego nie potrzebujemy się od nich uczyć. A tymczasem to właśnie rdzenna ludność Amazonii może nam zaproponować skuteczne rozwiązania, na przykład na polu ochrony środowiska – mówi bp Lafont.

francja Setki tysięcy osób protestowało w obronie rodziny i dziecka w Paryżu

“Ludzie żyjący w amazońskich lasach wiedzą, jak ocalić środowisko. Odpowiedzią na aktualny kryzys jest ich podejście do natury. Korzystają z niej, ale tylko na miarę swoich potrzeb, nie więcej. Wiedzą, w jakim okresie mogą polować na dane zwierzęta. Ich sposób życia to nie gromadzenie dóbr, nadużywanie swej władzy nad ziemią, lecz branie tylko tyle ile potrzeba. W ten sposób nie ulegają szkodliwym wzorcom konsumpcji i gospodarki. Potrafią żyć skromnie i z szacunkiem dla środowiska – powiedział Radiu Watykańskiemu bp Lafont. – Musimy na nowo odkryć bogactwo skromności, we wszystkim, w jedzeniu, codziennym życiu, gromadzeniu pieniędzy, dzieleniu się z innymi – dodał”.

XIX Międzynarodowa Konferencja: „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”

czw., 10/10/2019 - 09:22
11 i 12 października odbywać się będzie w Krakowie XIX edycja Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”. W bieżącym roku jej temat brzmi: „WYZWANIA DLA NOWEJ EUROPY”. Miejscem wydarzenia będzie Międzynarodowe Centrum Kultury. Obradom towarzyszyć będzie wręczenie po raz pierwszy nagrody im. Biskupa Tadeusza Pieronka: „In Veritate” – za „wybitne postawy i osiągnięcia w łączeniu wartości chrześcijańskich i europejskich”.

W debatach, które w 2001 roku zapoczątkował i prowadził przez osiemnaście lat biskup Tadeusz Pieronek – wezmą udział politycy, eksperci, duchowni różnych wyznań, publicyści i wszyscy, którym bliskie są kwestie dialogu między chrześcijaństwem a współczesną polityką, między tym co stanowi sedno społecznego orędzia Kościoła a instytucjami Unii Europejskiej i całym procesem integracji europejskiej.

Wprowadzenie merytoryczne do tematyki konferencji wygłosi abp prof. Grzegorz Ryś.

Panele dyskusyjnych koncentrować się będą wokół:
– miejsca wolności religijnej w polityce europejskiej,
– sytuacji w UE po spodziewanym wyjściu Wielkiej Brytanii,
– populizmowi i relacjom między obywatelami a elitami
– gospodarczemu modelowi dla Europy.

Odbędzie się też specjalna debata pt: „Europa Środkowo-Wschodnia trzy dekady po jesieni ludów”, z udziałem prezydenta Bronisława Komorowskiego i pierwszego premiera wolnej Słowenii Alojza Peterle.
Wśród panelistów wystąpią m.in: pierwsza wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Mairead McGuinness, rabin Michael Schudrich, były premier Saksonii prof. Georg Milbradt, jak również intelektualiści z Azerbejdżanu i Gruzji: prof. Altay Goyushov i prof. Vaja Vardidze.

Wieczorem 11 października (piątek) odbędzie się pierwsza gala wręczenia nagrody im. Bp Tadeusza Pieronka: „In Veritate” za „wybitne postawy i osiągnięcia w łączeniu wartości chrześcijańskich i europejskich”, p[rzyznawana przez Fundację jego imienia. Laudację wygłosi kard. Kazimierz Nycz – metropolita warszawski. Miejscem gali będzie Galeria Sztuki Polskiej XIX w. w Sukiennicach na krakowskim Rynku.

Po niespodziewanej śmierci lidera, mentora i koordynatora całego cyklu konferencji, organizatorzy przedsięwzięcia zarejestrowali Fundację im. Biskupa Tadeusza Pieronka, ufundowali nagrodę i powołali jej Kapitułę. Celem Kapituły jest przyznawanie dorocznego „pieronkowego” „In Veritate” – nagrody, która nawiązuje do Jego biskupiego zawołania oraz do wartości, którym starał się być wierny w swojej posłudze i w aktywności publicznej. Autorem projektu nagrody jest profesor krakowskiej ASP, artysta rzeźbiarz Jan Tutaj.

Kontakt: dr Michał Góra mamgora@gmail.com, kom. +48 609 560 508; Rafał Budnik rafal.budnik@wokolnas.pl, kom. +48 601 492 504

Abp Polak: Fundacja Świętego Józefa to wyraz solidarności z pokrzywdzonymi

czw., 10/10/2019 - 09:16
Powołanie Fundacji Świętego Józefa to wyraz solidarności Kościoła z pokrzywdzonymi – powiedział prymas Polski abp Wojciech Polak na temat Fundacji powołanej przez biskupów na 384. zebraniu plenarnym KEP. Ma ona być dziełem pomocy i wsparcia dla osób wykorzystanych seksualnie przez osoby duchowne – dodał prymas na spotkaniu z dziennikarzami po zakończeniu dwudniowych obrad biskupów w Warszawie.

Abp Polak, który stanie na czele Rady Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski, zaznaczył, że jej powołanie ma być dziełem pomocy i wsparcia dla osób wykorzystanych seksualnie w dzieciństwie lub młodości we wspólnocie Kościoła. To jest wyraz solidarności Kościoła w Polsce z pokrzywdzonymi – dodał prymas Polski.

Zaznaczył, że konieczne jest “kontynuowanie istniejących oraz podejmowanie nowych systematycznych działań na rzecz osób zranionych we wspólnocie Kościoła, zarówno przez niektóre osoby duchowne, jak też innych sprawców związanych z działalnością edukacyjną i duszpasterską Kościoła”.

Działalność fundacji ma mieć charakter ogólnopolski, będzie świadczyć wieloraką pomoc pokrzywdzonym we współpracy z konkretnymi diecezjami i z istniejącymi już inicjatywami, jak te podejmowanie przez Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie czy telefon „Zranieni w Kościele”.

W każdej diecezji zostanie ustanowiony koordynator odpowiedzialny za kontakt z fundacją. Biskupi w najbliższym czasie podejmą również rozmowy z zakonami męskimi i żeńskimi, na temat włączenia się w działalność fundacji oraz współodpowiedzialności za jej kształt.

Jak w praktyce będzie wyglądać działalność Fundacji Świętego Józefa? Ma ona wspierać istniejące i inicjować nowe projekty mające na celu pomaganie osobom skrzywdzonym. Ma to być m.in. rozwój istniejącego „telefonu zaufania”, dzięki któremu osoby zranione w Kościele będą mogły łatwiej uzyskać niezbędne informacje oraz realne wsparcie. Rozwijana będzie też istniejąca już „sieć ekspertów”: psychologów, pedagogów, prawników i kapłanów kompetentnych w udzielaniu fachowej pomocy osobom skrzywdzonym przez wykorzystanie seksualne, tak aby w przyszłości mogły powstać wyspecjalizowane “ośrodki pomocy”.

Fundacja będzie też mogła udzielać stypendiów edukacyjnych dla osób skrzywdzonych, potrzebujących pomocy w ukończeniu szkoły lub studiów. Do zadań fundacji będzie należeć także wspieranie wielorakich działań prewencyjnych mających na celu ochronę dzieci i młodzieży.

Abp Polak podkreślił, że celem Fundacji nie jest spełnianie roszczeń finansowych niektórych skrzywdzonych ani nie jest ona w żadnej mierze funduszem zadośćuczynienia o kluczu odszkodowawczym. – To zobowiązanie do zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę spoczywa na przestępcy wykorzystania seksualnego, ale wiemy, że wspólnota Kościoła poprzez działania Fundacji będzie też realizować swoją odpowiedzialność: solidarne wsparcie dla małoletnich osób pokrzywdzonych – podkreślił abp Polak.

Dodał, że zgodnie z dokumentem papieża Franciszka „Vos estis lux mundi”, odpowiedzialność za udzielenie pomocy osobom skrzywdzonym przez duchownych spoczywa na każdym biskupie diecezjalnym i przełożonym zakonnym, który przyjął zgłoszenie od osoby poszkodowanej.

polska Jak będzie działać Fundacja Świętego Józefa?

Fundacja będzie utrzymywać się przede wszystkim ze środków przekazanych przez poszczególne diecezje. Partycypacja finansowa diecezji zostanie rozłożona proporcjonalnie do liczby należących do nich biskupów i księży. – Ta decyzja o finansowaniu jest wyrazem solidarności księży biskupów i księży z ofiarami przestępstw wykorzystania seksualnego, których dopuścili się niektórzy duchowni. Oczywiście działalność Fundacji będzie mógł wesprzeć każdy, komu leży na sercu dobro osób pokrzywdzonych w Kościele.

W przyszłości wpłaty na rzecz Fundacji Świętego Józefa będą mogłby pochodzić także z kar zasądzonych wobec sprawców w ramach orzeczenia sądów kościelnych. – Postulat wymierzenia sprawcom przestępstw kar finansowych jest coraz bardziej podnoszony jako wymaganie sprawiedliwości. Myślę, że trzeba tę rzeczywistość jasno przypomnieć – dodał abp Wojciech Polak.

Fundacją Świętego Józefa pokierują Marta Titaniec, mająca długoletnie doświadczenie w sektorze organizacji pozarządowych, współinicjatorka inicjatywy „Zranieni w Kościele”, oraz ks. dr Tadeusz Michalik z diecezji tarnowskiej, zaangażowany od lat w tematykę edukacji, a w ostatnich latach także prewencji przed wykorzystaniem seksualnym.

W Radzie Fundacji znajdą się osoby działające na rzecz ochrony małoletnich: o. dr Adam Żak SJ – koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży i dyrektor Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie; dr Małgorzata Skórzewska-Amberg – ekspert w dziedzinie prawnokarnej ochrony dziecka w cyberprzestrzeni, uczestnicząca w pracach Diecezjalnego Zespołu Wsparcia przy Biskupie Płockim „Ku uzdrowieniu i odnowie”; ks. prof. dr hab. Piotr Majer – wybitny prawnik kanonista oraz członek Rady Naukowej Centrum Ochrony Dziecka. Jako przedstawiciel osób skrzywdzonych przez duchownych w Radzie Fundacji zasiądzie Wiktor Porycki.

Ponadto znajdzie się w niej sekretarz generalny Episkopatu Polski bp Artur Miziński, a na czele Rady stanie prymas Polski abp Wojciech Polak jako delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży.