Informacje Katolickiej Agencji Informacyjnej

Subskrybuje zawartość
Portal Katolickiej Agencji Informacyjnej
Zaktualizowano: 4 godziny 5 min. temu

Uciekający króliczek

wt., 05/06/2018 - 14:57
Uciekający króliczek

Mały króliczek i jego mama, która zawsze jest blisko, by pomóc, poradzić, zadbać i co najważniejsze – przytulić swego niesfornego synka. Zabawna, ale jednocześnie pełna ukrytej mądrości rozmowa zwierzątek, mówiąca o tym, czym jest i jaka jest rodzicielska miłość.

Cena detaliczna: 19,00

Numer ISBN: 978-83-7502-658-0

Format: 220 x 190 mm

Stron: 40

Oprawa: zintergrowana, ilustracje czarno-białe i kolorowe

Pokój w Europie zaczyna się na Bliskim Wschodzie

wt., 05/06/2018 - 13:51
Pokój w Europie zaczyna się na Bliskim Wschodzie – powiedział podczas Zgromadzenia Ogólnego Konferencji Kościołów Europejskich archimandryta Alexi Chehadeh, dyrektor Wydziału Relacji Ekumenicznych i Rozwoju greckoprawosławnego Patriarchatu Antiochii, z siedzibą w Damaszku. Zaapelował też do instytucji europejskich o wsparcie dla pozostania chrześcijan w miejscach, gdzie narodziła się nasza wiara.

Z kolei anglikański arcybiskup Canterbury Justin Welby powiedział, że lęk jest największą przeszkodą dla chrześcijańskiego świadectwa, jaką należy przezwyciężyć w Europie. Przypomniał, że nasz kontynent jest osłabiony, zmuszony stawiać czoło licznym wyzwaniom, wśród których – jego zdaniem – „Brexit nie jest najgroźniejszy”.

Jest decyzja papieża ws. Komunii dla niekatolików

Odwołując się do modelu życia chrześcijańskiego, jakim jest benedyktyński monastycyzm, abp Welby zaproponował ideę Kościoła jako „świętej wspólnoty, opartej na wzajemnej miłości, służbie i gościnności”. Obecność i świadectwo chrześcijan powinny być „głosem jedności i pojednania silniejszym od dzielącej mocy” odśrodkowych sił nowych nacjonalizmów i suwerenizmów.

Luterańska biskupka Petra Bosse-Huber z Niemiec podkreśliła, że projekt europejski jest projektem pokojowym, zrodzonym z pragnienia przezwyciężenia wrogości, jaka historycznie przeciwstawiała sobie narody kontynentu. – Z tego punktu widzenia Europa osiągnęła sukces. A jednak dzisiaj niezwykle trudno jest przekazywać ten wymiar projektu europejskiego społeczeństwu, które uważa pokój za warunek oczywisty i automatycznie zapewniony, nie mając świadomości, że trzeba się starać o jego zachowanie – stwierdziła Bosse-Huber.

Zgromadzenie KEK odbywa się w Nowym Sadzie w Serbii w dniach 31 maja – 5 czerwca.

Interkomunia – tu chodzi o życie i śmierć

wt., 05/06/2018 - 13:42
Metropolita Kolonii wyjaśnił racje, dla których niektórzy niemieccy biskupi nie zgadzają się na udzielanie Komunii protestantom z małżeństw mieszanych. „Tu chodzi o życie i śmierć. Tu chodzi o śmierć i zmartwychwstanie. Tu chodzi o życie wieczne, tu chodzi o Chrystusa” – powiedział kard. Rainer Maria Woelki.

Arcybiskup Kolonii odniósł się w ten sposób do debaty o możliwości udzielania Komunii świętej ewangelickim współmałżonkom. Kard. Woelki jest inicjatorem listu do Stolicy Apostolskiej, w którym siedmiu niemieckich biskupów prosi o wyjaśnienie, czy wytyczne niemieckiego episkopatu w tej sprawie są zgodne z nauką Kościoła.

Kard. Woelki powiedział, że w tym sporze chodzi o Kościół Chrystusowy i jego podstawy. Dlatego należy się spierać i szukać właściwej drogi. Należy szukać „nie byle jakiej drogi, ale drogi, którą wskazuje sam Chrystus. Bo On jest drogą, prawdą i życiem”.

Jest decyzja papieża ws. Komunii dla niekatolików

Hierarcha odparł zarzuty, które pojawiły się w niektórych niemieckich mediach, jakoby zainicjował słynny list siedmiu biskupów za plecami przewodniczącego niemieckiego episkopatu. Jak stwierdził, pisał i mówił wszystko otwarcie i publicznie.

„My tutaj w Niemczech nie mieszkamy na wyspie szczęśliwości – mówił arcybiskup Kolonii – nie jesteśmy Kościołem narodowym. Jesteśmy częścią wielkiego Kościoła powszechnego. Wszystkie nasze niemieckie diecezje są włączone w ten duży globus. Wszyscy jesteśmy połączeni z innymi Kościołami katolickimi na całym świecie, zjednoczeni z głową, którą jest Ojciec Święty. Dlatego idziemy z nim w jedności z wszystkimi Kościołami lokalnymi do Chrystusa, wierni wierze, którą przekazali nam Apostołowie”.

W ubiegły weekend kard. Woelki doprecyzował, że rozumie małżeństwa mieszane i wyobraża sobie Komunię świętą dla ewangelickich współmałżonków w niektórych wyjątkowych przypadkach, ale nie jako obowiązującą normę. Tymczasem niektóre niemieckie portale odnoszą się do listu, który prefekt Kongregacji Nauki Wiary przesłał kard. Reinhardowi Marxowi, przewodniczącemu niemieckiego episkopatu. Kardynał nominat Luis Ladaria SJ napisał w nim „za wyraźną zgodą papieża”, by niemieccy biskupi wstrzymali się z publikacją wytycznych o interkomunii, temat ten bowiem dotyczy kwestii wiary i całego Kościoła powszechnego, a jego opracowanie zostało już zlecone odpowiednim watykańskim dykasteriom.

Papież do niemieckich luteranów o konieczności ekumenizmu

wt., 05/06/2018 - 13:08
Ekumenizm coraz bardziej staje się koniecznością i pragnieniem – powiedział Ojciec Święty przyjmując w poniedziałek delegację Niemieckiego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego. Franciszek zauważył, że dzięki dziełu Ducha Świętego, spotkaniom braterskim, gestom naznaczonym logiką Ewangelii, można było pokonać dawne uprzedzenia po obu stronach.

„Pragniemy, by z Bożą pomocą możliwa była przyszłość nakierowana ku całkowitemu przezwyciężeniu różnic” – stwierdził papież.

Ojciec Święty nawiązał do niedawnych wspólnych obchodów 500-lecia Reformacji, które potwierdziły, że ekumenizm będzie nadal naznaczać drogę obydwu Kościołów. „Staje się on coraz bardziej koniecznością i pragnieniem, jak to ukazują różne wspólne modlitwy i wiele spotkań ekumenicznych, które miały miejsce w ubiegłym roku na całym świecie” – powiedział Franciszek.

Franciszek do Hilariona: „nie” dla uniatyzmu, „tak” dla ekumenizmu

Papież podkreślił rolę modlitwy w dążeniu do jedności, gdyż drogę wskazują nie ludzkie plany lecz Duch Święty. Tylko On otwiera drogę i oświetla kroki, jakie należy podjąć. Dodał, że „cierpienia wielu braci prześladowanych za wiarę w Jezusa są również naglącą zachętą do osiągnięcia bardziej konkretnej i widzialnej jedności między nami”.

Ojciec Święty zaapelował także o rozwijanie dialogu teologicznego, wymagającego cierpliwego podążania naprzód. „Niektóre problemy, myślę o Kościele, Eucharystii, posłudze kościelnej zasługują na dokładną i wspólną refleksję. Ekumenizm wymaga również tego, by nie był elitarny, ale obejmował jak najwięcej braci i sióstr w wierze, wzrastających jako wspólnota uczniów, którzy się modlą, miłują nawzajem i głoszą Chrystusa” – powiedział Franciszek.

Po południu delegacja Niemieckiego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego odwiedzi Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Minęło 5 lat od beatyfikacji założycielki serafitek

wt., 05/06/2018 - 12:57
Postawa wobec potrzebujących była charakterystyczną cechą serca matki Małgorzaty, jej charyzmatu służby, który przekazała swoim duchowym córkom – mówił kard. Stanisław Dziwisz w kościele sióstr serafitek w Oświęcimiu podczas Mszy św. w 5. rocznicę beatyfikacji założycielki zakonu. Hierarcha podkreślał, że bł. Małgorzata potrafiła zafascynować innych „niełatwym, ale ewangelicznym ideałem życia i służby”.

W homilii kard. Dziwisz nawiązał do odczytanego fragmentu Ewangelii o Marcie i Marii, podkreślając, że bł. Małgorzata „niezwykle umiejętnie potrafiła połączyć i pogodzić w sobie postawę Marii i Marty”. „Miłością jej życia stał się Jezus Chrystus. Pragnęła Go poznawać, iść za Nim i naśladować Jego najgłębsze postawy, Jego spojrzenie na ludzi i wydarzenia, Jego styl bezinteresownej służby” – mówił.

Hierarcha zauważył niezwykłą konsekwencję, z jaką młoda Łucja rozpoczęła poszukiwanie drogi i formy życia konsekrowanego, o co było trudno w zaborze rosyjskim, niszczącym tego rodzaju ideał ewangelicznego życia. Przełomem w jej życiu okazało się spotkanie z bł. Honoratem Koźmińskim i fascynacja duchowością franciszkańską. Łucja oddała się wówczas posłudze wobec chorych staruszek, wymagających samarytańskiej opieki. „Ta postawa wobec potrzebujących stanie się charakterystyczną cechą jej serca, jej charyzmatu służby, który przekaże swoim duchowym córkom” – zaznaczył kaznodzieja.

Zdaniem kardynała, Małgorzata Łucja „miała swoje miejsce w Sercu Boga” i starała się na Jego miłość odpowiadać miłością. „Ta jej miłość wyrażała się również w stałej adoracji Najświętszego Sakramentu” – zauważył. Dodał, że dodatkowo uwrażliwiła ją pielgrzymka do Ziemi Świętej, gdzie kontemplacja krzyża i Grobu Pańskiego była dla niej „lekcją życia, lekcją miłości i służby”.

Ta pielgrzymka spowodowała, że m. Małgorzata stawała się jeszcze bardziej czuła na los cierpiących, opuszczonych, obłożnie chorych, wymagających opieki. Wtedy również zrodziło się hasło, które stanie się zawołaniem nowej wspólnoty zakonnej, nazwanej najpierw „siostrzyczkami ubogich”, a potem Zgromadzeniem Córek Matki Bożej Bolesnej.

– W słowach „Wszystko dla Jezusa przez Bolejące Serce Maryi” zawarta jest cała postawa Matki Małgorzaty i jej duchowych córek wobec Jezusa i Jego Matki, a także wobec wszystkich, których On nazwał swoimi „braćmi najmniejszymi”, a więc wobec ubogich, głodnych, chorych i opuszczonych – zauważył kard. Dziwisz.

„Wielkość błogosławionej Małgorzaty polega na tym, że ze swoją miłością do Jezusa, do Jego Bolesnej Matki oraz do ubogich i chorych nie pozostała sama. Potrafiła zafascynować innych wcale niełatwym, ale ewangelicznym ideałem życia i służby” – podkreślał. Dodał, że błogosławiona założycielka serafitek nie zrażała się trudnościami. „To cecha ludzi wielkich, wytrwałych. Uderza nas jej chrześcijański optymizm. Wiedziała, że każda prawdziwa miłość jest ukrzyżowana” – stwierdził.

Małgorzata Łucja Szewczyk urodziła się na Wołyniu w 1828 r. Była osobą wrażliwą na działanie Boże i potrzeby bliźnich, odważnie włączając się w pomoc potrzebującym. Przez dwa lata pracowała w Ziemi Świętej sprawując bezinteresowną opiekę nad chorymi i potrzebującymi pielgrzymami. Tam odczytała swoje powołanie jako „siostrzyczki ubogich”.

Po powrocie do Polski udała się do Zakroczymia, aby odprawić rekolekcje pod kierunkiem bł. Honorata Koźmińskiego. Opiekowała się i utrzymywała kilka staruszek: opatrywała im rany, myła je i żywiła. Zakładała domy starców, ochronki, domy dziecka. Posyłała siostry do szpitali i domów ubogich.

Zmarła w domu zakonnym w Nieszawie 5 czerwca 1905 r. w wieku 77 lat. Matka Małgorzata została zaliczona w poczet błogosławionych 9 czerwca 2013 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. Jej relikwie znajdują się w kościele sióstr serafitek w Oświęcimiu.

Ogólnopolskie czuwanie czcicieli Ojca Pio

wt., 05/06/2018 - 12:11
Ogólnopolskie czuwanie czcicieli św. Ojca Pio i Grup Modlitwy św. Ojca Pio odbędzie się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach w nocy z 16 na 17 czerwca. Szesnasta edycja czuwania to jedno z wielu wydarzeń organizowanych przez Krakowską Prowincję Kapucynów w Roku Jubileuszowym św. Ojca Pio.

– Rokrocznie czciciele Świętego Pio gromadzą się, by wspólnie chwalić Boga, zgłębiać duchowość Świętego Stygmatyka oraz powierzać jego wstawiennictwu różne sprawy, które noszą w swoich sercach – mówi br. Mariusz Magiera, rzecznik prasowy Krakowskiej Prowincji Kapucynów. – Sądzę, że kluczowe jest tu słowo „wspólnie”, ponieważ czuwania gromadzą wielkie rzesze ludzi – dodaje. Jego zdaniem, doświadczenie wspólnoty oraz wspólnej modlitwy i duchowej bliskości tak wielkiej liczby ludzi jest dla czcicieli Ojca Pio bardzo ważne.

Stygmaty, które Ojciec Pio nosił na swoim ciele przez 50 lat, stanowią główny temat rozważań tegorocznego spotkania. – Każdy z uczestników będzie mógł uczcić wyjątkowe relikwie świętego: rękawiczkę, którą zakrywał rany dłoni oraz chustę służącą jako opatrunek jego boku – dodaje br. Magiera.

Konferencję na temat „Weź udział w mojej męce – o stygmatach św. Ojca Pio” wygłosi ks. Krzysztof Śliczny, asystent diecezjalny Grup Modlitwy Ojca Pio z diecezji kaliskiej, a br. Antonio Belpiede – kapucyn z Prowincji Foggia, do której należał Ojciec Pio, podzieli się słowem na temat młodości i drogi powołania Świętego Stygmatyka.

Uroczystą Eucharystię o północy odprawi Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, natomiast świadectwo wygłosi ks. Andrzej Liszka, moderator największej w Polsce Grupy Modlitwy Ojca Pio z Nowego Sącza.

Czcicielom świętego z Pietrelciny towarzyszyć będzie krakowskie Dzieło Pomocy św. Ojca Pio. Wolontariusze organizacji pomagającej osobom bezdomnym zapewniają kawę i herbatę. Wiele Grup Modlitwy św. Ojca Pio wspiera Dzieło organizując zbiórki darów czy np. rozprowadzając przygotowane przez osoby bezdomne zestawy kadzidlane czy ozdoby.

– Wiele z tych osób to nasi darczyńcy, którzy swoimi ofiarami i modlitwami budują Dzieło. Chcemy im się odwdzięczyć najlepiej jak umiemy, a także opowiedzieć, co przez ostatni rok się u nas wydarzyło – mówi Małgorzata Kokot z Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

Jubileuszowy Rok św. Ojca Pio związany jest z 50. rocznicą jego śmierci oraz 100. rocznicą otrzymania przez niego stygmatów.

22. Piknik Naukowy

wt., 05/06/2018 - 11:44
Jan Paweł II budzi przede wszystkim skojarzenia religijne, a przecież był także wybitnym naukowcem, intelektualistą oraz wrażliwym artystą. To mniej oczywiste oblicze papieża – człowieka dialogu, nauki i kultury – Centrum Myśli Jana Pawła II przybliży uczestnikom 22. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na PGE Narodowym. Impreza odbędzie się już 9 czerwca.

Program edukacyjny przygotowany z myślą o Pikniku Naukowym odwołuje się do tegorocznego tematu przewodniego imprezy. Hasło „ruch” w kontekście osoby Jana Pawła II zostało zinterpretowane jako wpływ jego nauczania na losy konkretnych ludzi, ale i całych narodów. W tym sensie, zaznaczają organizatorzy, przesłanie Jana Pawła II przemierzało świat zmieniając jego oblicze, a papieska myśl wciąż może wpływać na naszą rzeczywistość.

Tak się modli polska młodzież – Lednica 2018

Budzenie skojarzeń i nauka przez zabawę to sposób, by dotrzeć z wymagającym nauczaniem społecznym Jana Pawła II do najmłodszych. Dlatego na stanowisku Centrum Myśli Jana Pawła II czeka na nich wiele atrakcji. Będą mogli spróbować swoich sił jako budowniczowie mostu, zamienią się w żeglarzy – odkrywców, którzy na wielkiej mapie świata poszukają skarbów przekazanych przez Jana Pawła II, a także wezmą udział w warsztatach rękodzieła. Na starszych czekają trudniejsze zadania – odgadywanie języka, w jakim przemawia papież, a także odczytywanie treści jego rękopisów.

Stanowisko Centrum Myśli Jana Pawła II na Pikniku Naukowym można odwiedzać w godzinach 11:00-20:00 (numer stoiska C14). Najbliższe wejście znajduje się od strony Ronda Waszyngtona. Wstęp na Piknik Naukowy jest bezpłatny.

Centrum Myśli Jana Pawła II to warszawska instytucja kultury, miejsce spotkań i dialogu, ośrodek, w którym w sposób bogaty, twórczy i różnorodny przybliżane jest nauczanie papieża Polaka. Centrum działa w obszarze kultury, nauki, edukacji i budowania zaangażowanego i odpowiedzialnego społeczeństwa. Jest operatorem Stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Zespół KEP ds. Nowej Ewangelizacji spotkał się z Opolu

wt., 05/06/2018 - 11:09
V Kongres Nowej Ewangelizacji odbędzie się w Gnieźnie w dniach 24-27 października 2019 r. a jego tematem będzie rodzina – postanowiono na spotkaniu Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji, któremu przewodniczy abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. Dwudniowe spotkanie odbyło się w Łodzi.

Podczas obrad abp Grzegorz Ryś zaapelował o wzięcie „drugiego oddechu” w celu większej animacji środowisk związanych z nową ewangelizacją. Wyzwanie to będzie tematem spotkania dyrektorów wydziałów nowej ewangelizacji w diecezjach oraz odpowiedzialnych za nową ewangelizację w instytutach zakonnych. Obrady odbędą się 11 czerwca 2018 r. w Łodzi. Gościem specjalnym będzie Michaelle Moran, dotychczasowy Prezydent ICRES przy Stolicy Apostolskiej.

Podczas opolskiego spotkania omówiono powstały z inicjatywy Papieża Franciszka nowy podmiot koordynujący działalność Odnowy Charyzmatycznej (CHARIS) i zapoznano się z angielską wersją tekstu powołującego Międzynarodową Służbę Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej. Omówiono także nowopowstałe Dyrektorium Kursów Alpha w celu przedstawienia dokumentu Konferencji Episkopatu Polski.

Podjęto też decyzję o dacie i miejscu V Kongresu Nowej Ewangelizacji, który odbędzie się w Gnieźnie w dniach 24-27 października 2019 r. Tematyka Kongresu będzie 1związana z rodziną. Wcześniej odbędą się Kongresy Polonijne dla środowisk ewangelizacyjnych w lutym 2019 r. w USA oraz w lipcu 2019 r. w Kanadzie.

Przedyskutowano także Weekend Ekumeniczny ze Wspólnotą Chemin Neuf zaplanowany na 24-26 maja 2019 r. oraz ogólnopolskie rekolekcje dla księży (23-26.04.2019 r.) oraz sióstr zakonnych (styczeń 2019 r.). Ustalono też datę i miejsce ogólnopolskiego spotkania Misjonarzy Miłosierdzia na dzień 28 lutego 2019 r. w Łodzi.

Następne spotkanie Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji odbędzie się w dniach 5-6 listopada 2018 r. w Łodzi.

Wizyta premiera Morawieckiego w Watykanie

wt., 05/06/2018 - 09:40
W poniedziałek Ojciec Święty Franciszek przyjął na audiencji Mateusza Morawieckiego, premiera Rzeczypospolitej Polskiej, który następnie spotkał się z Sekretarzem Stanu kard. Pietro Parolinem, w towarzystwie abp. Paula Richarda Gallaghera, sekretarza ds. relacji z państwami.

„Podczas serdecznych rozmów podkreślono dobre stosunki dwustronne istniejące między Stolicą Apostolską a Polską, a także owocną współpracę między Kościołem a państwem w ich poszczególnych obszarach działania. Rozważano następnie różne tematy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, takie jak polityka rodzinna i ochrona stworzenia, z myślą o Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która odbędzie się w Katowicach w grudniu 2018 r., oraz o pewnych kwestiach natury etycznej” – czytamy w oficjalnym komunikacie Stolicy Apostolskiej po tym spotkaniu.

Zwrócono także uwagę na sytuację europejską i międzynarodową, ze szczególnym uwzględnieniem przyjmowania uchodźców i zaangażowania rządu polskiego na rzecz uchodźców z Ukrainy i Bliskiego Wschodu.

Galeria zdjęć (13 zdjęć)

Kard. Marx nie uważa wskazań Watykanu za ostateczne

wt., 05/06/2018 - 09:26
Przewodniczący Niemieckiej Konferencji Biskupiej, kard. Reinhard Marx opublikował wczoraj wieczorem oświadczenie, w którym stwierdza, że konieczne są dalsze rozmowy w gronie Niemieckiej Konferencji Biskupów i ze Stolicą Apostolską, w celu wypracowania zgodnych rozwiązań.

Jest decyzja papieża ws. Komunii dla niekatolików

„Podczas rozmowy 3 maja 2018 roku w Rzymie powiedziano uczestniczącym w nich biskupom, że powinni oni znaleźć możliwie jednomyślne stanowisko, w duchu komunii kościelnej. Przewodniczący jest zatem zaskoczony, że list ten dotarł z Rzymu, zanim jeszcze zostało wypracowane takie zgodne rozwiązanie” – czytamy w oświadczeniu sekretariatu Niemieckiej Konferencji Biskupów.

„Przewodniczący widzi w liście wyraz konieczności dalszych rozmów w obrębie Niemieckiej Konferencji Biskupów, przede wszystkim w łonie Rady Stałej oraz na forum jesiennego zgromadzenia plenarnego, ale także z odpowiednimi dykasteriami rzymskimi i z samym Ojcem Świętym” – napisał kard. Reinhard Marx.

Premier Morawiecki u papieża Franciszka

wt., 05/06/2018 - 05:52
Polityka rodzinna, zmiany klimatyczne, sytuacja na Ukrainie, kwestie europejskie oraz pomoc na rzecz uchodźców – to główne tematy poruszone podczas poniedziałkowej audiencji papieża Franciszka dla premiera Mateusza Morawieckiego w Watykanie. Rozmowa w cztery oczy trwała 35 minut.

Audiencja papieża Franciszka dla Mateusza Morawieckiego rozpoczęła się tuż po godz. 10.00. Rozmowa w cztery oczy, którą tłumaczył ks. prałat Paweł Ptasznik z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, trwała ok. 35 minut.

Relacjonując przebieg audiencji premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rozmowa z papieżem Franciszkiem była bardzo ciepła i serdeczna. Szef rządu i Ojciec Święty poruszyli wiele tematów, w tym głównie społecznych i dotyczących problemów europejskich.

„Rozmawialiśmy, jak pomagać ludziom w sytuacji niższego i wyższego wzrostu gospodarczego; jakie zagrożenia niesie ze sobą system społeczny zoligarchizowany, gdy zbyt silne jednostki dominują we własności gospodarczej nad innymi” – wspomniał premier.

Premier Morawiecki po spotkaniu z papieżem: interesuje się Ukrainą

Mateusz Morawiecki opowiedział papieżowi o „polskiej drodze do wychodzenia z komunizmu i postkomunizmu”. – Bardzo wiele z tych naszych doświadczeń papieżowi się podobało, właściwie wszystkie się podobały – stwierdził premier.

Innym tematem była kwestia programów społecznych realizowanych przez rząd Mateusza Morawieckiego, a skierowanych na zwalczanie przestępczości podatkowej, gdyż zdaniem premiera „te dwie rzeczy trzeba utrzymywać w pewnym związku, nie ma jednego bez drugiego”.

Szef rządu poruszył też w rozmowie z Franciszkiem kwestie międzynarodowe, m.in. sytuację w Rosji i na Ukrainie. – Papież Franciszek był bardzo zainteresowany, w jaki sposób Polska rozładowuje napięcia, pomaga stabilizować sytuację w Europie Wschodniej i Centralnej – powiedział Mateusz Morawiecki.

Papież był bardzo zainteresowany sytuacją Ukraińców – powiedział premier. „W tym wypadku można powiedzieć, że jesteśmy najlepiej poinformowani w zakresie nie tylko wsparcia polityki ukraińskiej, ale też w szczególności utrzymania integralności i niepodległości Ukrainy. Agresja Rosji na Ukrainie stworzyła nową rzeczywistość. Mówiłem także, ilu migrantów i uchodźców przyjmujemy z Ukrainy” – powiedział szef rządu.

Premier Morawiecki poinformował, że podczas rozmów z Ojcem Świętym wymienili się spostrzeżeniami, jak radzić sobie z problemem uchodźców. „Mówiłem o naszym wkładzie do różnych funduszy i co robimy, starając się odbudować szpitale i szkoły na Bliskim Wschodzie. Papież absolutnie zgadza się z naszą polityką. Nie było tutaj cienia wątpliwości, że to jest ten kierunek działań politycznych, a także w obszarze działań migracji, a w szczególności uchodźców, który my prezentujemy – powiedział premier.

– Papież z ogromnym z ogromnym zrozumieniem podchodzi do naszej polityki, do tego jak staramy się rozładowywać napięcia – dodał Mateusz Morawiecki.

Papież pytał też o historię Polski i Europy Zachodniej po drugiej wojnie światowej i różnice geopolityczne, jakie nastąpiły w tym okresie na mapie Starego Kontynentu i miały wpływ na dzisiejszą sytuację poszczególnych krajów. – Jestem przekonany, że papież Franciszek bardzo dobrze rozumie różnice między Europą Zachodnią a Centralną, reprezentowaną przez Polskę i inne kraje – zapewnił szef polskiego rządu.

„Tak jak nasz wielki Polak papież Jan Paweł II mówił, że Europa potrzebuje dwóch płuc, to papież Franciszek – jeśli mogę tak powiedzieć – idzie jeszcze dalej. Chce zjednoczonej Europy, ale równocześnie Europy bardzo różnorodnej” – powiedział Mateusz Morawiecki.

„Ta wizja Europy jest bardzo bliska wizji Europy, którą my reprezentujemy. Papież użył nawet pięknej metafory, że jedność europejska nie może być jak kula, mieć kształtu doskonałego, ale być jak wielościan – figura bardzo spójna. My tak chcemy budować Europę – Europę ojczyzn, a jednocześnie tożsamość naszych państw i narodów chcemy utrzymywać i pielęgnować” – dodał szef rządu.

Premier stwierdził, że poczuł się nawet nieco zaskoczony, jak ta wizja Europy zjednoczonej, ale Europy ojczyzn w idealny sposób wpisuje się w papieską wizję Europy. – Byliśmy właściwie „unisono”, mówiliśmy jednym głosem, jeśli chodzi o nasz stosunek do Brukseli. Papież sam pierwszy powiedział o Brukseli jako o istotnym miejscu, w którym decyduje się polityka europejska, pokazując jednocześnie na to, jak ważne jest, abyśmy starali się wypracowywać żmudny kompromis, przy utrzymaniu indywidualnych polityk wszystkich krajów członkowskich – dodał premier.

Zdaniem premiera, Franciszek z dużym uznaniem wypowiedział się także na kwestie polityki skierowanej do rodzin, jaką realizuje polski rząd. – Papież jest bardzo prorodzinny, zachęca bardzo mocno Europę do polityki proludnościowej, która spowoduje, że Europa o wspólnych wartościach się odrodzi – dodał Morawiecki.

„Niezwykle się cieszę, że papież postrzega Polskę jako filar budowy wartości Europy XXI wieku. Ja też patrzę na Europę jak na kontynent wielkiej nadziei, który potrzebuje swoistego renesansu” – zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu poinformował, że po spotkaniu z papieżem w rozmowie z kard. Pietro Parolinem, sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej i jego współpracownikami także rozmawiano na temat migrantów i uchodźców. „Zwróciłem uwagę ilu jest w Polsce np. Czeczenów, a mamy też uchodźców z Kirgistanu i Uzbekistanu” – powiedział premier i dodał: „Wymiar wschodnioeuropejski, który nie jest tak dobrze widoczny za zachodzie Europy, w Państwie Watykańskim jest dobrze rozumiany i doceniony. Doceniane są także wysiłki, jakie Polska czyni na tym odcinku”.

Obydwaj rozmówcy poruszyli też – zrelacjonował premier – tematy osobiste i rodzinne.

Po audiencji w Bibliotece Pałacu Apostolskiego Ojciec Święty przyjął również pozostałych członków polskiej delegacji, w tym towarzyszącą premierowi podczas wizyty w Watykanie żonę Iwonę, która niezwykle rzadko bierze udział w oficjalnych spotkaniach, oraz czworo dzieci państwa Morawieckich: Aleksandrę, Jeremiasza, Ignacego oraz Magdalenę.

Ojciec Święty otrzymał od premiera koszulkę reprezentacji Polski z imieniem „Franciszek” oraz numerem „100”, co stanowi nawiązanie do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wśród darów znalazła się także ikona Jezusa Chrystusa, obraz z kard. Stefanem Wyszyńskim oraz zdjęcie z kard. Achille Rattim z 1920 r., późniejszym papieżem Piusem XI.

Na zakończenie pobytu w Watykanie premier Morawiecki z rodziną złożyli kwiaty i modlili się przy grobie św. Jana Pawła II w bazylice św. Piotra. Na szarfie wiązanki złożonej przez szefa polskiego rządu napisano: „Wielkiemu synowi polskiej ziemi św. JP II z darem serca premier RP Mateusz Morawiecki AD 04.06.2018 r.”.

W skład polskiej delegacji, która przybyła do Stolicy Apostolskiej weszli m.in. minister Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, minister Marek Suski, szef Gabinetu Politycznego Premiera oraz Joanna Kopcińska, rzeczniczka rządu.

Była to pierwsza wizyta Mateusza Morawieckiego w Stolicy Apostolskiej od objęcia urzędu premiera w grudniu ub. roku. Zwykle szefowie polskiego rządu już w ciągu pierwszego półrocza urzędowania udają się z wizytą właśnie do Watykanu.

Morawiecki po spotkaniu z papieżem: interesuje się Ukrainą

wt., 05/06/2018 - 05:52
Papież był bardzo zainteresowany sytuacją Ukraińców – powiedział premier RP Mateusz Morawiecki w rozmowie z dziennikarzami po audiencji u papieża Franciszka w Watykanie. „W tym wypadku można powiedzieć jesteśmy najlepiej poinformowani w zakresie nie tylko wsparcia polityki ukraińskiej ale też w szczególności utrzymania integralności i niepodległości Ukrainy. Agresja Rosji na Ukrainie stworzyła nową rzeczywistość. Mówiłem także ilu migrantów i uchodźców przyjmujemy z Ukrainy” – powiedział premier.

Premier Morawiecki poinformował, że podczas rozmów z Ojcem Świętym wymienili się spostrzeżeniami jak radzić sobie z problemem uchodźców. „Mówiłem o naszym wkładzie do różnych funduszy i co robimy starając się odbudować szpitale i szkoły na Bliskim Wschodzie. Papież absolutnie zgadza się z naszą polityką. Nie było tutaj cienia wątpliwości, że to jest ten kierunek działań politycznych a także w obszarze działań migracji a w szczególności uchodźców, który my prezentujemy – powiedział premier. – Papież z ogromnym z ogromnym zrozumieniem podchodzi do naszej polityki, do tego jak staramy się rozładowywać napięcia” – dodał Mateusz Morawiecki.

Premier Morawiecki u papieża Franciszka

Szef polskiego rządu poinformował, że po spotkaniu z papieżem w rozmowie z kard. Pietro Parolinem, sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej i jego współpracownikami także rozmawiano na temat migrantów i uchodźców. „Zwróciłem uwagę ilu jest w Polsce np. Czeczenów, a mamy też uchodźców z Kirgistanu i Uzbekistanu” – powiedział premier i dodał: „Wymiar wschodnioeuropejski, który nie jest tak dobrze widoczny za zachodzie Europy, w Państwie Watykańskim jest dobrze rozumiany i doceniony. Doceniane są także wysiłki, jakie Polska czyni na tym odcinku”.

Jest decyzja papieża ws. Komunii dla niekatolików

wt., 05/06/2018 - 05:41
Papież Franciszek nie przyjął w obecnej formie ustalonych przez większość biskupów niemieckich wytycznych w sprawie przyjmowania Komunii św. przez niekatolickich współmałżonków. Prefekt Kongregacji Nauki Wiary abp Luis Ladaria napisał do przewodniczącego Konferencji Biskupów Niemieckich kard. Reinharda Marxa, że dokument zawiera szereg nierozwiązanych problemów znacznej wagi. Podkreślił, że papież doszedł do wniosku, iż „dokument nie dojrzał jeszcze do publikacji”.

O liście abp. Ladarii poinformował prywatny portal kath.net, dotarła również do jego włoskiej wersji niemiecka agencja katolicka KNA.

Prefekt Kongregacji Nauki Wiary podkreślił, że kwestia, czy niekatoliccy współmałżonkowie mogą przyjmować Komunię dotyczy Kościoła jako całości i ma wpływ na stosunki ekumeniczne z innymi Kościołami i wspólnotami kościelnymi.

Wskazał też na odpowiednie regulacje Kodeksu Prawa Kanonicznego, którego kanon 844 mówi, że sakrament może być udzielony tylko wiernym katolikom. Kodeks zezwala na wyjątek jedynie w sytuacji, jeśli istnieje niebezpieczeństwo śmierci, albo przynagla inna „poważna konieczność uznana przez biskupa diecezjalnego lub Konferencję Episkopatu”.

Do rozwiązywania tych oraz innych kwestii dla całego Kościoła powszechnego są upoważnione odpowiednie organa watykańskie – stwierdził abp Ladaria i podkreślił, że temat dotyczy wiary Kościoła i ma znaczenie dla Kościoła powszechnego.

Tym samym w staraniach o sprawę Komunii dla małżeństw mieszanych dokonuje się zmiana, którą już zasygnalizował w Boże Ciało kard. Rainer Mari Woelki. Arcybiskup Kolonii zdecydowanie sprzeciwił się specjalnym regulacjom uznając, że „wyjątkowe sytuacje uzasadniane duszpastersko nie mogą zostać wpisane jako nowe normy”.

Papież chce wspólnego stanowiska ws Komunii dla protestantów w Niemczech

Jednocześnie podkreślił, że już teraz w wyjątkowych przypadkach ewangeliccy współmałżonkowie katolików mogą otrzymać Komunię. Ten problem jednak dotyczy sfery personalnego duszpasterstwa, duchowego towarzyszenia i indywidualnej decyzji sumienia wiernych.

Jednocześnie Watykan ma nadzieję na dalszy wewnętrzny dialog między biskupami niemieckimi – napisał abp Ladaria i zakończył swój list apelem o „duchową kolegialność” w Konferencji Biskupów Niemieckich.

Katoliccy biskupi Niemiec na swym wiosennym zebraniu w Ingolstadt w lutym br. postanowili, że w jednostkowych przypadkach będą chcieli umożliwić wspólny udział w Komunii św. małżonkom różnych wyznań. Kard. Marx oświadczył wówczas, że znaczna liczba małżeństw mieszanych stawia kapłanów przed „pilnym zadaniem duszpasterskim”.

Wkrótce potem list w tej sprawie wystosowało do Watykanu siedmiu spośród 25 tamtejszych biskupów diecezjalnych. Sygnatariusze listu z kard. Woelkim na czele poprosili Stolicę Apostolską o pomoc, nie rozmawiając wcześniej o tym z przewodniczącym episkopatu.

Według nich zaakceptowana głosami dwóch trzecich członków Konferencji Biskupów decyzja o dopuszczeniu, w pojedynczych przypadkach, małżonków różnych wyznań do Komunii jest niezgodna z prawem kanonicznym. Z punktu widzenia autorów listu, podejmując taką decyzję episkopat przekroczył swoje kompetencje, gdyż naruszył wiarę i jedność Kościoła katolickiego. Poprosili Watykan o wyjaśnienie, czy „o kwestii przyjmowania Komunii św. przez współmałżonków niekatolickich może decydować krajowa konferencja biskupów czy też konieczna jest tu decyzja Kościoła powszechnego”. Ich zdaniem, w tak zasadniczej kwestii wiary i jedności Kościoła należy unikać specjalnych rozwiązań.

Ponieważ Watykan początkowo stwierdził, że konflikt powinni rozstrzygnąć biskupi niemieccy we własnym gronie, przewodniczący niemieckiego episkopatu kard. Marx jeszcze niedawno wyraził nadzieję, że podczas najbliższego zebrania Konferencji Biskupów on i jego współbracia „dojdą do porozumienia”.

Treść listu abp. Luisa Ladarii do przewodniczącego Konferencji Biskupów Niemieckich kard. Reinharda Marxa w polskim tłumaczeniu dostępna jest TUTAJ.

Białystok: Prawykonanie oratorium o bł. Bolesławie Lament

pon., 04/06/2018 - 23:43
„Oratorium o bł. Bolesławie Lament wyraża odwieczne pragnienie Boga: pragnienie jedności, która została zniszczona przez grzech pierworodny, «porozrywana» – jak to właśnie zostało wyśpiewane – mówił 3 czerwca podczas prawykonania oratorium o bł. Bolesławie Lament w parafii pod jej wezwaniem w Białymstoku metropolita białostocki abp Tadeusz Wojda.

Muzyczne wydarzenie zgromadziło Siostry Misjonarki Świętej Rodziny – duchowe córki bł. Bolesławy, księży i siostry zakonne posługujące w archidiecezji oraz licznych wiernych. Koncert zakończyła wspólna modlitwa o jedność i błogosławieństwo arcybiskupa metropolity. Autorem libretta jest ks. Tadeusz Golecki, zaś muzykę skomponował Jakub Tomalak z Kalisza. Oratorium wykonał zespół Abba Pater Music pod dyrekcją kompozytora.

Pomysł napisania oratorium pojawił się przed trzema laty, wiosną 2015 r. Wówczas siostry ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny zwróciły się do ks. Tadeusza Goleckiego z pytaniem o możliwość napisania tekstu o ich założycielce – bł. Bolesławie Lament.

„Trzeba przyznać, że idee bł. Bolesławy Lament znalazły wtedy nie tylko podatny grunt, ale i drogę sprawdzoną przez świadectwo i apostolstwo jej sióstr – mówi autor libretta. – Należy podkreślić, że ekumenizm nie był dla niej celem samym w sobie, ale raczej narzędziem w dziele zbawienia. Odnosił się do konkretnej rzeczywistości jaką zastała na Wschodzie, tj. na rubieżach dawnej Polski i w Rosji. Zresztą ona sama nakreśliła główne zadanie dla sióstr ze swego Zgromadzenia pisząc: «Nasz cel to szerzyć chwałę Bożą, służyć Kościołowi i zbawieniu dusz»” – zaznacza.

Autor tekstów zdaje sobie sprawę, że Podlasie stanowi swoistą mozaikę kultur, języków, nacji, wierzeń i tradycji, jakiej trudno szukać w innych regionach Polski. „Zdaję sobie sprawę z tego, że oratorium to wybrzmi inaczej tu w Białymstoku, a inaczej w innych regionach naszego kraju czy też zagranicą” – zauważa.

„Innym faktorem tych różnic percepcji może być to, że Bolesława Lament to nasza, białostocka błogosławiona. Tu spędziła ostatnie lata swojego życia, tu umarła, tu została beatyfikowana, tu też przy ulicy Stołecznej 5 znajdują się jej doczesne szczątki w sanktuarium jej poświęconym. Wielu białostoczan czy to przez nabożeństwo do niej, czy też poprzez różnoraką posługę Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny ma namacalną styczność z dziedzictwem, jakie nam zostawiła. To powoduje, że jest ona nam szczególnie bliska, bo po bł. ks. Michale Sopoćce jest drugą błogosławioną Białegostoku!” – podkreśla ks. Golecki.

Białostocki ksiądz-poeta pisząc kolejne teksty oratoriów – o bł. ks. Michale Sopoćce, o kard. Stefanie Wyszyńskim, o bł. bp. Władysławie Goralu stwierdza, że jak dzieci jednej matki, wprawdzie podobne, a jednak różniące się od siebie, tak powstające kolejno oratoria mają swoje odrębne cechy. „Po teologach, duszpasterzach i męczenniku przyszła kolej na wydawałoby się zwykłą zakonnicę, choć dla mnie bł. Bolesława Lament jest zakonnicą niezwykłą!” – zaznaczył.

„Chrystus wiedział, że odbudowanie jedności nie jest łatwe do osiągniecia, dlatego dał nam nowe przykazanie, przykazanie miłości. Nie ma innej drogi budowania jedności jak tylko poprzez miłość. I jedność, i miłość są zadaniami, które niełatwo jest realizować w życiu, dlatego Jezus stawia przed nami jeszcze jedno zadanie – modlitwę o jedność” – podkreślił hierarcha.

Arcybiskup zaznaczył, że przed chrześcijanami stają dziś trzy ważne zadania. „Trzeba zwrócić się ku Bogu, by odkryć Jego miłość. Jeśli Jego miłość poczujemy w sercu, wówczas o wiele łatwiej jest zszywać «podartą szatę Kościoła», całego Kościoła – wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób odnajdują w Jezusie Chrystusie swój wzór” – mówił.

Dla białostoczan było to bardzo ważne wydarzenie zarówno artystyczne, jak i duchowe, zbiegające się z 27. rocznicą beatyfikacji bł. Bolesławy.

Masłów: niepełnosprawni spotkali się w rocznicę pobytu Jana Pawła II

pon., 04/06/2018 - 22:15
Msza św. polowa pod przewodnictwem bp. Mariana Florczyka, prezentacje wokalne i taneczne osób niepełnosprawnych na scenie, integracja, ale i przypominanie obecności Jana Pawła II w Masłowie dokładnie 27 lat temu – to najważniejsze elementy odbytego dzisiaj XII Spotkania Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej z województwa świętokrzyskiego w Masłowie.

Uczestniczyło w nim co najmniej kilkaset osób z domów środowiskowych, opieki społecznej, szkół specjalnych, placówek kultury, ognisk i świetlic, z różnych zakątków regionu, m.in. z Kielc, Jędrzejowa, Kazimierzy Wielkiej, Zochcinka, Mnichowa, Dębna, Zielonek, Stąporkowa, Belna. Bp Marian Florczyk – inicjator rokrocznego wydarzenia, jest od lat w bliskiej relacji ze środowiskiem niepełnosprawnych. Zgodnie z jego zamysłem, spotkanie ma być żywym pomnikiem dla papieża Polaka, który „nigdy nie przechodził, nie zauważając kogoś cierpiącego lub niepełnosprawnego”.

Bp Florczyk podkreślał dzisiaj integracyjny i duchowy wymiar dzisiejszego wydarzenia. – Spotykamy się tu z osobami niepełnosprawnymi, integrujemy z nimi, a one z nami. Prosimy także i modlimy się do świętego Jana Pawła II, by wypraszał u Pana Boga łaski dla niepełnosprawnych i dla nas wszystkich – mówił. – Chcemy modlić się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, który 27 lat temu odwiedził nasze miasto – za wszystkich niepełnosprawnych, ale również i za nas. Dużo ludzi angażuje się w nasze spotkanie. Przywożą dzieci dotknięte niepełnosprawnością, ale i obdarzają je uśmiechem, co jest szczególnie cenne – mówił biskup zwracając zarazem uwagę na piękny gest młodzieży, która przystąpi do sakramentu bierzmowania – przekazania pluszaków dla chorych. Pluszowe okazałe zabawki ustawiono przy ołtarzu, obok portretu Jana Pawła II.

Głównym punktem spotkania była Msza św. pod przewodnictwem bp. Mariana Florczyka. Homilię wygłosił ks. dr Jan Jagiełka – diecezjalny duszpasterz osób niepełnosprawnych i dyrektor Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie Caritas. Mówił o pięknym człowieczeństwie osób niepełnosprawnych, o ich miejscu w oczach Boga, ale i w społeczeństwie, a także o tym, jak wiele osoby chore i niepełnosprawne znaczyły dla św. Jana Pawła II.

Przypomniał także m.in. słowa papieża Polaka na temat rodziny i jej świętości, które wypowiedział on na lotnisku w Masłowie. – Kiedy przywołamy przesłanie papieża Polaka dotyczące rodziny i krzyża, głębiej przeżyjemy wspólnotowy charakter naszego spotkania. Dlatego dziękuję wszystkim, którzy angażują się w pomoc osobom niepełnosprawnym – mówił ks. Jagiełka.

We Mszy św. i w spotkaniu wzięli udział m.in. Agata Wojtyszek – wojewoda świętokrzyski, senator Krzysztof Słoń, posłowie, lokalny samorząd.

Przy organizacji spotkania współpracowali: diecezja kielecka, parafia Przemienienia Pańskiego w Masłowie, gmina Masłów, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, policja oraz straż pożarna.

W Masłowie 3 czerwca 1991 r. Jan Paweł II spotkał się i modlił z mieszkańcami ziemi świętokrzyskiej, a po jego śmierci w 2005 r. na masłowskim lotnisku ok. 20 tys. wiernych ułożyło na płycie lotniska ogromny krzyż ze zniczy. Był to jedyny w historii przypadek wizyty papieża w Kielcach i w podkieleckiej okolicy.

Jan Paweł II podczas Mszy św. na lotnisku w czasie pamiętnej burzy, wygłosił często cytowaną homilię, nawiązującą do poszanowania małżeństwa, rodziny, wolności, miłości współmałżonków i rodziców.

Lotnisko w Masłowie powstało w 1937 r. Posiada pas startowy o długości 900 metrów.

Bp Turzyński: Jan Paweł II to najpiękniejszy owoc naszej niepodległej historii

pon., 04/06/2018 - 19:44
Jan Paweł II to najpiękniejszy owoc naszej historii niepodległej – powiedział biskup Piotr Turzyński, który uczestniczył w Sesji Rady Miejskiej w Radomiu. Od 14 lat odbywa się ona z okazji rocznicy wizyty papieża-Polaka w Radomiu. W programie spotkania było wystąpienie biskupa Henryka Tomasika, ordynariusz radomskiego. Dzisiaj mija 27. rocznica wizyty Jana Pawła II w Radomiu.

Referat biskupa radomskiego nawiązywał do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i 40. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Przypomniał słowa papieża-Polaka o patriotyzmie. – To umiłowanie historii, języka, tradycji czy krajobrazu. To miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Ojczyzna jest zatem wielką rzeczywistością – powiedział bp Tomasik.

Dalej bp Tomasik stwierdził, że Jan Paweł II patrzył na nasz kraj pod kątem nadziei i wielkiego potencjału, który tkwi w Polakach. – Jestem przekonany, że Polacy to naród o ogromnym potencjalne talentów, ducha, intelektu i woli, który stać na wiele i w rodzinie krajów europejskiej może odegrać dużą rolę – powiedział biskup radomski nawiązując do słów papieskich.

Z kolei bp Piotr Turzyński powiedział, że Jan Paweł II to najpiękniejszy owoc naszej historii niepodległej. – To coś niezwykłego. Człowiek, który pogodził w swoim sercu miłość do kraju, i pewien uniwersalizm. Był wielkim ambasadorem Polski w świecie. W stulecie Polski niepodległej trzeba za to dziękować – powiedział bp Turzyński.

Dodał, że każda pielgrzymka Jana Pawła II do kraju przyczyniła się do tego, że stawaliśmy się lepsi. To był podniosły nastrój, święto i niezwykła życzliwość. To wszystko nas jednoczyło, pokazywało, że wiele nas łączy. Zresztą rok 1979 i pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski dała impuls do powstania Solidarności. Te wszystkie wizyty papieskie są obecne w naszych sercach. To niepowtarzalny klimat tamtych dni – dodał biskup pomocniczy radomski.

W sesji uczestniczył Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej, który powiedział, że wizyta Jana Pawła II była szczególnym i historycznym wydarzeniem w dziejach Radomiu. – Mam nadzieję, że kiedy będziemy tworzyć Muzeum Historii Radomia znajdzie się także miejsca na papieską pielgrzymkę. To było wielkie wydarzenie w dziejach miasta – podkreślił minister Skurkiewicz.

Mam nadzieję, że każdy z nas odnajdzie w sobie Westerplatte o którym mówił Jan Paweł II. To przesłanie dla dorosłych i młodych, którzy poszukują wartości we współczesnych świecie. Będzie pięknie, kiedy my dorośli będziemy mogli je wskazać – powiedziała z kolei Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

Jan Paweł II przybył do Radomia 4 czerwca w godzinach porannych. Na lotnisku na Sadkowie sprawował Mszę św. Potem przejechał do gmachu nowo wybudowanego seminarium, gdzie dokonał jego poświęcenia. W drodze powrotnej na lotnisko nawiedził katedrę oraz modlił się przy pomniku robotniczego protestu z czerwca 1976 roku. Papieskie nauczanie z tamtej pielgrzymki oparte było na Dekalogu oraz na Chrystusowych błogosławieństwach z Kazania na górze. W Radomiu papież mówił o przykazaniu „Nie zabijaj” i o błogosławieństwie „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości”.

Przypomnijmy, że w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu znajduje się pokój papieski, który jest pamiątką wizyty Jana Pawła II z 4 czerwca 1991 r. w Radomiu. Można tam oglądać szaty liturgiczne, sutannę Jana Pawła II, a nawet jego buty. Seminarium przechowuje kielich mszalny użyty podczas celebry na radomskim lotnisku, papieski fotel i wiele innych pamiątek, łącznie z okolicznościową zastawą stołową i kartami wejściowymi dla pielgrzymów.

W diecezji radomskiej wiele parafii posiada relikwie św. Jana Pawła II. Znajdują się one m. in. w Paradyżu, Opocznie, Brudzewicach, Węgrzynie i Turnie, w ośrodku poświęconym polskiemu papieżowi. Pięknie zdobiony relikwiarz z kroplą krwi Jana Pawła II znajduje się w kaplicy Miłosierdzia Bożego w sanktuarium maryjnym w Skarżysku-Kamiennej.

Dodajmy, że św. Jana Paweł II jest patronem parafii na Sadkowie, pierwszej w diecezji radomskiej. Obecnie trwa budowa kościoła i budynków parafialnych. Kamień węgielny pod kościół na Sadkowie to skała przywieziona z Ziemi Świętej i pobłogosławiona przez Jana Pawła II oraz cegła z domu rodzinnego Karola Wojtyły.

Przy gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu znajduje się jeden z piękniejszych pomników Jana Pawła II. Został poświęcony w 2001 r. z okazji 10. rocznicy wizyty papieża i widnieje na nim napis: „Wdzięczność i zobowiązanie”.

Diecezja tarnowska dzieli się powołaniami

pon., 04/06/2018 - 18:00
Trzech kapłanów diecezji tarnowskiej planuje wyjazd do krajów misyjnych m.in. do Kazachstanu. Dla duchownych rozpoczyna się czas przygotowań. Ponadto dwóch księży rozpocznie w wakacje pracę duszpasterską w Niemczech i Francji.

Jak mówi ks. Robert Kantor, kanclerz kurii diecezjalnej w Tarnowie, z różnych zakątków świata do biskupa tarnowskiego ciągle zgłaszane są prośby o kapłanów.

– Biskup Andrzej Jeż wychodzi naprzeciw, na ile oczywiście może, by dzielić się powołaniami, które są też powołaniami do pracy w Kościele powszechnym. Nasi księża oczywiście będą pracować wśród Polonii, ale nie tylko. Kraje Europy Zachodniej borykają się z różnymi trudnościami dlatego kapłani, którzy pracują wśród Polonii pomagają również w tamtejszym Kościele lokalnym – dodaje.

Ks. Mateusz Gondek będzie głosił Ewangelię we Francji, gdzie był już przez rok. – Potrzeby są ogromne – dodaje kapłan.

– Kiedy tam byłem miałem pod opieką 13 kościołów, a było nas dwóch, do tego szpital, dwa domy pomocy społecznej. To praca w drodze, bo trzeba jeździć i odwiedzać te wspólnoty – opowiada.

Ks. Piotr Dydo-Rożniecki wybiera się do Kazachstanu. Już dwa lata temu zgłosił chęć wyjazdu na Wschód.

– Po rozmowie z rodzicami okazało się, że w czasie wojny mój dziadek był zesłany na sześć lat kołchozu do Kazachstanu. Dwa lata spędził w Aktiubińsku obecne Aktobe. Jest tam parafia pw. Dobrego Pasterza. Więc może być tak, że będę na parafii gdzie dziadek był zesłany – dodaje.

Ponadto od nowego roku akademickiego trzech kapłanów diecezji tarnowskiej rozpocznie studia na KUL. W sumie ośmiu księży wyjedzie poza diecezję.

Kraków: wkrótce 7. Międzynarodowy Festiwal Literacki im. Czesława Miłosza

pon., 04/06/2018 - 16:32
Najwybitniejsi pisarze i poeci z Polski i zagranicy oraz tłumacze literatury spotkają się w Krakowie podczas Międzynarodowego Festiwalu Literackiego im. Czesława Miłosza. Rozpocznie się on 7 czerwca i potrwa trzy dni. Hasło tegorocznego wydarzenia odnosi się do dziennika pisarza pt. „Rok Myśliwego”, lecz nie zabraknie również analizy innych dzieł poety.

W programie zaplanowano wiele spotkań autorskich, debat, wieczorów poetyckich i warsztatów literackich. W Festiwalu wezmą udział m.in. Marzanna Bogumiła Kielar, Marcin Baran oraz Urszulą Kozioł, a także goście z trzech kontynentów. m.in. Jane Hirshfield i Ron Padgett z USA, Eugenijus Ališanka z Litwy, Maria Stiepanowa z Rosji i Hiszpan, Olvido García Valdés.

Tematem przewodnim będzie „Rok myśliwego” – rodzaj dziennika, który opisuje jeden roku z życia dojrzałego poety. „Na dobrą sprawę nie wiemy, czy rzeczywistość jest projekcją naszych lęków i wyobrażeń, czy może jednak tkwi w niej twardy rdzeń sensu, który możemy za pomocą literatury odkryć” – powiedział Krzysztof Siwczyk, dyrektor artystyczny Festiwalu Miłosza.

W trakcie wydarzenia odbędzie się m.in. debata pt. „W pułapce dekretowanych prawd czy w wolności chaosu?” oraz wiele spotkań i dyskusji z miłośnikami twórczości polskiego Noblisty. Podczas wydarzenia, ogłoszony zostanie także laureat Nagrody im. Wisławy Szymborskiej.

Festiwalowi Miłosza towarzyszyć będzie pasmo OFF Miłosz, poświęcone niezależnej i eksperymentalnej twórczości poetyckiej – młodzi poeci będą mieli szansę zaprezentować się w międzynarodowym gronie. Wyjątkowym gościem tegorocznej edycji będzie Tyehimba Jess, wielokrotnie nagradzany amerykański poeta i wykładowca akademicki, który ma na swoim koncie jedno z najważniejszych literackich wyróżnień – nagrodę Pulitzera za tom „Olio”.

W ramach festiwalu zaplanowano także warsztaty historii mówionej oraz dwudniowe zajęcia z przekładu poetyckiego.
Organizatorami Festiwalu są: Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe i Fundacja Miasto Literatury. Więcej informacji o Festiwalu znajduje się na stronie: www.miloszfestival.pl.

Czesław Miłosz urodził się 30 czerwca 1911 r. w Szetejniach na Litwie. Był poetą, prozaikiem, eseistą, tłumaczem. Laureat nagrody Nobla w roku 1980 i wielu innych prestiżowych nagród literackich, tłumaczony na czterdzieści dwa języki. Doktor honoris causa wielu uniwersytetów w USA i w Polsce.

Szkolną i uniwersytecką młodość spędził w Wilnie. Tam również debiutował jako poeta. Okupację niemiecką przetrwał w Warszawie. Po wojnie pracował w służbie dyplomatycznej PRL – w USA i we Francji do roku 1951, kiedy to zwrócił się w Paryżu o azyl polityczny.

W roku 1960 wyjechał do Kalifornii, gdzie przez dwadzieścia lat jako profesor języków i literatur słowiańskich wykładał na uniwersytecie w Berkeley. W 1980 został laureatem literackiej Nagrody Nobla.

Do roku 1989 publikował głównie w emigracyjnym wydawnictwie paryskiej „Kultury” i w Polsce poza cenzurą. Od roku 1989 mieszkał w Berkeley i w Krakowie.

Stałym i kluczowym tematem jego twórczości poetyckiej, eseistycznej i translatorskiej były dociekania religijne i filozoficzne. Przetłumaczył kilkanaście ksiąg Pisma Świętego, w tym Księgę Psalmów, Księgę Hioba i Ewangelię według św. Marka.

Poeta zmarł 14 sierpnia 2004 r. Został pochowany w Krypcie Zasłużonych klasztoru ojców paulinów na Skałce w Krakowie.

Diecezja ełcka: 100-lecie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

pon., 04/06/2018 - 16:13
W Diecezji Ełckiej zakończyło się Triduum Jubileuszowe celebrowane z racji 100-lecia istnienia Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek. W dniu pierwszym – zatytułowanym W Sercu Jezusa uroczystości zostały włączone w XIII Ogólnopolski Festyn Rodzinny organizowany przez Caritas Diecezji Ełckiej, otaczając modlitwą dzieci i młodzież podczas całodziennego wydarzenia na Placu Jana Pawła II. Uroczystej liturgii w intencji dzieci i ich rodzin przewodniczył bp Jerzy Mazur.

Wieczorem odbyło się czuwanie łączące ogień i wodę, które połączyło uczestników na lądzie i na wodzie. W scenerii zapalonych pochodni i lampionów wybrzmiewały kolejne wezwania Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa, z racji pierwszego piątku miesiąca, a także miało miejsce posłanie na młodzieży wyruszającej na Lednicę. Kult Serca Jezusowego jest bliski każdej benedyktynce misjonarce.

Dzień drugi rozpoczął się od Biegu po Medal św. Benedykta wzdłuż jeziora ełckiego, po którym na promenadzie przygotowane były stoiska z benedyktyńskimi smakołykami. Wieczorem, z racji pierwszej soboty miesiąca, w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, uroczystemu czuwaniu i Liturgii przewodniczył biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński.

Dzień trzeci to posłanie w nowe stulecie. Uroczystej liturgii przewodniczył biskup ełcki Jerzy Mazur. Podczas Eucharystii zostały pobłogosławione kobiety z grupy Benedictus, które zapragnęły żyć duchowością benedyktyńską w swoich rodzinach i domach. Następnie goście zapoznali się z życiem i działalnością sióstr podczas emisji specjalnie przygotowanego filmu oraz na żywo usłyszeć utwory przy akompaniamencie fortepianowym zakonnej scholi Benedicamus Domino, pod kierunkiem s. Gregorii Dworakowskiej OSB.

Podczas uroczystej Gali na ręce Przełożonej Generalnej Matki marceliny Kuśmierz OSB zostało przekazane odznaczenia państwowe przyznane przez marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego oraz podziękowania przez prezydenta Ełku Tomasza Andrukiewicza.

„Modlitwa i praca to jakby dwa ramiona benedyktynki misjonarki wznoszące się nieustannie do boga w hymnie uwielbienia”. Mamy nadzieję, że to przesłanie było i pozostanie aktualne również w nowym stuleciu.

Kosowo: dowódca PKW KFOR odznaczony Medalem bł. ks. Jerzego Popiełuszki

pon., 04/06/2018 - 16:08
W związku ze zbliżającym się zakończeniem służby przez żołnierzy XXXVII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR w Kosowie w czasie porannego rozprowadzenia na placu bazy CMLT (Kosowo) została odczytana decyzja biskupa polowego Józefa Guzdka o odznaczeniu dowódcy PKW ppłk Artura Wiatrowskiego Medalem bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W imieniu ordynariusza polowego wyróżnionego oficera odznaczeniem udekorował kapelan PKW KFOR ks. ppor. Błażej Woszczek.

Kapelan wręczył także imienne podziękowania dla żołnierzy, którzy czynnie wspierali sprawne funkcjonowanie duszpasterstwa XXXVII zmiany PKW KFOR oraz podziękował za pomoc i zaangażowanie w życie religijne podczas trwania misji. Do dyplomów dołączone zostały także upominki w postaci medalu pamiątkowego Ordynariatu Polowego oraz albumy z fotografiami ks. ppłk. Władysława Macieja Kozickiego przesłane przez Kurię Ordynariatu Polowego.

Medal bł. ks. Jerzego Popiełuszki ustanowił biskup polowy Wojska Polskiego w 2011 r. Medal ten jest przyznawany osobom, które na wzór bł. ks. Jerzego Popiełuszki służą prawdzie, miłości i przebaczeniu.

Na awersie umieszczony jest portret bł. ks. Jerzego medalu z okresu, gdy pełnił on służbę wojskową w Bartoszycach w latach 1966-68, jako alumn-żołnierz. Na rewersie znajdują się logo Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego: krzyż, stuła z sentencją: „Bóg, Honor, Ojczyzna”, postać Matki Boskiej Częstochowskiej oraz słowa „Zło dobrem zwyciężaj”.

«Hasło, uwiecznione na medalu: „Zło dobrem zwyciężaj”, ukazuje istotę przesłania księdza Jerzego, a zawarte w symbolu Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego słowa „Bóg, Honor, Ojczyzna”, krzyż oraz wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej przedstawiają wartości, za które ks. Jerzy Popiełuszko oddał swoje życie» – napisał w dekrecie ustanawiającym odznaczenie bp Józef Guzdek.