Informacje Katolickiej Agencji Informacyjnej

Subskrybuje zawartość
Portal Katolickiej Agencji Informacyjnej
Zaktualizowano: 34 min. 8 sek. temu

Abp Skworc: świat stworzony jest językiem Boga

czw., 04/10/2018 - 15:29
Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc przewodniczył uroczystej Eucharystii rozpoczynającej rok akademicki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W homilii zachęcał uczestników do bycia dobrymi teologami oraz ekologami. Stwierdził, że „świat stworzony przez Boga jest swego rodzaju językiem Boga”.

– Objawieniem Bożej wszechmocny, wielkości, mądrości i Bożego piękna – mówił abp Skworc. Podkreślił, że jest to wystarczający powód do tego, by wszystkie stworzone rzeczy zasługiwały na szacunek i troskę.

Wskazał, że podobieństwo człowieka do Boga „wyraża się między innymi w zadaniu, jakie Stwórca powierzył człowiekowi, by czynił sobie ziemię poddaną”. – Człowiek zatem, mimo że podporządkowany Bogu, winien być do pewnego stopnia pasterzem i przewodnikiem świata stworzonego przez Boga – powiedział.

Odnosząc się do liturgicznego wspomnienia św. Franciszka przypadającego w dniu dzisiejszym metropolita katowicki przypomniał o zbliżającym się „Szczycie Klimatycznym” ONZ, który odbędzie się w grudniu w Katowicach.

Zachęcił do tego, aby wydarzenie to otoczyć modlitwą. – Aby wobec globalnych problemów, doszło – pod tchnieniem Ducha Świętego – do globalnego porozumienia w sprawie troski o nasz wspólny dom – Ziemię; aby przyszłe pokolenia, jak mówi papież Franciszek, nie ponosiły konsekwencji niemądrych opóźnień – dodał.

Zwracając się do pracowników oraz studentów Wydziału Teologicznego zachęcał do tego, by byli „teologami i ekologami, stającymi na gruncie ekologii integralnej”. – Wszystko jest ze sobą powiązane. Dlatego konieczne jest połączenie troski o środowisko ze szczerą miłością do człowieka i z ciągłym zaangażowaniem wobec problemów społeczeństwa – mówił.

Abp Skworc w tym kontekście stwierdził, że „grzech człowieka miał znaczenie antyekologiczne”. – Albowiem skutki nieposłuszeństwa i pychy pierwszych ludzi dotknęły całe stworzenie, które, jak czytamy w liście św. Pawła do Rzymian, „aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia” – mówił. – Tak więc po grzechu pierworodnym cała przyroda zaczęła uczestniczyć w losach upadłego człowieka – skutkiem niegodziwości człowieka żyzna ziemia zamieniła się w słony ugór, rzeka w pustynię, a oaza w ziemię spragnioną – dodał.

Odnosząc się do słów papieża Franciszka podkreślił, że „potrzebujemy nawrócenia ekologicznego i podjęcia bardzie kontemplatywnego stylu życia, unikając obsesji na tle konsumpcji”.

Eucharystia w kościele akademickim, krypcie katowickiej katedry, rozpoczęła inaugurację roku akademickiego 2018/19. Sprawował ją metropolita katowicki abp Wiktor Skworc oraz bp Marek Szkudło wraz z księżmi – pracownikami Wydziału Teologicznego, jak i przełożeni śląskiego seminarium. W Eucharystii uczestniczyli pracownicy oraz studenci Wydziału Teologicznego.

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego powstał w 2000 r. Kształci studentów na kierunku teologia oraz nauki o rodzinie. Obecnie ma około pół tysiąca studentów, wśród nich są alumni Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego.

Bp Greger: nie trzeba wciąż przepraszać, że jest się katolikiem

czw., 04/10/2018 - 14:28
„Jako uczniowie Jezusa mamy głosić Jego Ewangelię w czasie i miejscu, w którym się aktualnie znajdujemy, nie czekając na lepsze czasy” – podkreślił bp Piotr Greger podczas Mszy św. w Mikuszowicach Krakowskich, sprawowanej 4 października z okazji jubileuszu 60-lecia bielskiej Szkoły Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki. Zachęcił wierzących do przyjęcia strategii ofensywnej. „Nie trzeba wciąż przepraszać za to, że jest się katolikiem” – dodał biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej.

Jego zdaniem, każde okoliczności są „sprzyjające i optymalne” do dzielenia się Ewangelią. W homilii zauważył, że każde spotkanie z drugim człowiekiem może być formą ewangelizacji, która ma realizować się nie tylko przez słowa, ale przez świadectwo życia. „Antyświadectwo może zniweczyć nawet najpiękniejszą naukę. Wielkim obciążeniem jest przywiązanie do jedynie ziemskiej perspektywy, do widzenia i oceniania wszystkiego w kategorii doczesnego powodzenia i sukcesu” – przestrzegł, wskazując na tych, którzy z odwagą i determinacja głoszą nauki Jezusa.

„Z reguły odżegnujemy się od nich, stwierdzając, że mamy własne przekonania. Czy jednak choć raz próbowaliśmy przedstawić te «nasze» przekonania w ich stylu, czyli odważnie i z zapałem, nie bacząc na to, żeśmy owcami pomiędzy wilkami?” – zapytał i podkreślił, że „Pan Jezus chce, byśmy nie byli ciągle wycofani, lecz przyjęli strategię ofensywną”.

„Nie trzeba wciąż przepraszać za to, że jest się katolikiem. Nie trzeba ciągle tłumaczyć, że nie jest się ze «średniowiecza», cokolwiek miałoby to oznaczać, chować głowy w piasek, ponieważ jesteśmy przedmiotem wzmożonych ataków i mamy złą prasę. Jako ludzie wierzący w Jezusa jesteśmy w tym świecie awangardą” – podkreślił bp Greger. Jego zdaniem, Bóg wzywa nas, byśmy wyzbywszy się obciążeń, wszelkich kompleksów i lęków wobec współczesnego świata i jego kultury, a żyjąc w nim, „mówili jasno i wyraźnie, że przybliżyło się do królestwo niebieskie”.

Biskup podziękował za 60 lat trudu podejmowanego w bielskiej Szkole Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki. Wyraził wdzięczność tym, którzy kładli fundamenty tej szkoły, kolejnym pokoleniom nauczycieli, wychowawców, katechetów, pracowników administracji.

Bp Muskus: Ewangelia jedynym kryterium wiarygodności Kościoła przed światem

czw., 04/10/2018 - 13:12
Nie instytucja czy struktury, ale słowo Boga jest najważniejszym kryterium tego, co nazywamy dobrem Kościoła – mówił bp Damian Muskus OFM, który w świątyni ojców bernardynów w Jelnej k. Leżajska przewodniczył uroczystościom ku czci św. Franciszka z Asyżu. Jak podkreślał, przesłanie Biedaczyny z Asyżu winno być dla współczesnego Kościoła programem nawrócenia, w którym nie ma miejsca na najmniejszy kompromis ze złem.

W homilii bp Muskus przypomniał, że swoją odpowiedzialność za wspólnotę wierzących św. Franciszek uświadomił sobie w kościele San Damiano, gdy usłyszał słowa: „Idź, odbuduj mój Kościół, gdyż popada w ruinę”. „Dość szybko zrozumiał, że prawdziwa odbudowa Kościoła rozpoczyna się w ludzkim sercu i prowadzi przez radykalne nawrócenie. Prawdziwa odbudowa Kościoła z ruin grzechu i słabości polega na osobistym zjednoczeniu z Chrystusem i odrzuceniu wszystkiego, co temu przeszkadza” – podkreślał hierarcha.

Jego zdaniem, to przesłanie jest wciąż aktualne. „Naprawianie Kościoła nie polega na obronie przed krytyką, ale na osobistym nawróceniu. Kościół, który dziś boryka się z kryzysem wiarygodności, powinien z nową mocą usłyszeć wezwanie z San Damiano i za przykładem św. Franciszka przyjąć je jako program odnowy i nawrócenia, w którym nie ma miejsca na najmniejsze kompromisy ze złem” – nauczał.

Według niego, stosując ludzkie techniki ucieczki od trudnej prawdy, Kościół zaprzecza swojemu posłannictwu, którym jest głoszenie Ewangelii i życie nią na co dzień. „To ona stanowi jedyne kryterium wiarygodności Kościoła przed światem. Nie instytucja, nie struktury, ale słowo Boga jest najważniejszym kryterium tego, co nazywamy dobrem Kościoła” – zaznaczył.

Tegoroczne obchody uroczystości ku czci założyciela Zakonu Braci Mniejszych połączone są z jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak podkreślił bp Muskus, w tym kontekście św. Franciszek staje się przykładem zaangażowania w budowanie dobra. Przestrzegł, że nie wolno nam być „biernymi konsumentami dóbr wywalczonych i wypracowanych przez naszych ojców”.

„Nasza Ojczyzna wciąż potrzebuje budulca, który będzie gwarantem pokoju i jedności na kolejne dziesięciolecia i wieki. Tym budulcem najczęściej są małe i drobne rzeczy, proste gesty, dobre słowa, zwyczajne uczynki” – mówił. Dodał, że miłość i pokój na świecie wprowadzają ludzie, którzy umniejszają się, to znaczy: wyrzekają swojego egoizmu i osobistych pragnień dla dobra drugiego człowieka i wspólnoty.

Kaznodzieja zwrócił uwagę, że św. Franciszek jest wzorem chrześcijańskiej doskonałości, która nie polega na osiąganiu rekordów pobożności i przesadnym manifestowaniu swoich przekonań. „Ewangeliczną doskonałość osiąga się idąc w przeciwnym kierunku: to kierunek uniżenia i pokory. Małość w oczach świata to wielkość w oczach Boga” – przekonywał.

Franciszkański biskup podkreślał ponadto, że asyski Biedaczyna wciąż urzeka swoją autentycznością i prostotą, bo „świat, w którym panuje deficyt zaufania, gdzie ludzie patrzą na siebie podejrzliwie, potrzebuje ludzi o jasnych, czystych sumieniach”.

Na koniec duchowny wezwał do modlitwy o to, by w Kościele nie zabrakło „gorliwych i radykalnych naśladowców Bożego prostaczka, który usłyszał wezwanie Pana do odbudowy Kościoła i rozpoczął to dzieło od samego siebie, pociągając innych ku najpiękniejszym ideałom Dobrej Nowiny”.

Ukazały się nieznane dotąd listy Pawła VI

czw., 04/10/2018 - 11:55
„Paweł VI. Czas odwagi” – niepublikowane wcześniej osobiste listy Pawła VI ukazały się 3 października br. nakładem Wydawnictwa Znak. 14 października 2018 r. Ojciec Święty kanonizuje Pawła VI jako czwartego po Piusie X, Janie XXIII i Janie Pawle II papieża żyjącego w XX w.

Niepublikowane dotąd listy i dokumenty pisane własnoręcznie przez Pawła VI są istotnym źródłem wiedzy o papieżu, który przewodniczył obradom Soboru Watykańskiego II i dał zielone światło zmianom mającym odmienić oblicze Kościoła. Listy opracował i opatrzył komentarzem ks. Leonard Sapienza. Polskie tłumaczenie sporządził Edward Augustyn.

Synod Biskupów rozpoczęty

„Byłem zdumiony czytając te listy Pawła VI, które wydają mi się pokornym świadectwem miłości do Chrystusa i Jego Kościoła oraz kolejnym dowodem świętości tego wielkiego Papieża” – napisał po przeczytaniu książki papież Franciszek.

Kim był Paweł VI, ostatni koronowany papież, reformator i pielgrzym, który ukochał Polskę? W kwestiach społecznych niesłychanie nowoczesny, w sprawach doktrynalnych nadzwyczaj pilnujący ortodoksji. To jemu zawdzięczamy liturgię w języku ojczystym i zniesienie indeksu ksiąg zakazanych. To on ogłosił Matkę Bożą Matką Kościoła, a także dokonał beatyfikacji Maksymiliana Marii Kolbego. Na swego następcę wskazywał zaś m. in. Karola Wojtyłę.

Dlaczego myślał o abdykacji? Jak radził sobie z głosami sprzeciwu pojawiającymi się w Kościele po wydaniu przez niego encykliki “Humanae vitae” mówiącej o antykoncepcji i aborcji? Co skłoniło go do oddania drogocennej tiary, symbolu władzy papieża nad ziemią, niebem i czyśćcem? Dlaczego tak ważna miała być dla niego wizyta w Gnieźnie i w Częstochowie w 1966 r., do której nie dopuściły władze PRL? – odpowiedzi na te i inne pytania szukać można w jego listach.

„Paweł VI, Czas odwagi” to książka przybliżająca postać papieża, który już niebawem znajdzie się w gronie świętych czczonych oficjalnie przez Kościół katolicki.

Bielsko-Biała: gotyckie arcydzieło z Komorowic wróciło z dwuletniej konserwacji

czw., 04/10/2018 - 11:20
Spod warstw brudu i przemalowań krakowscy konserwatorzy odsłonili pierwotne piękno gotyckiego obrazu „Świętej Rozmowy” z kościoła św. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej Komorowicach. Po dwuletniej nieobecności dzieło wróciło do komorowickiej świątyni, gdzie ponownie zostanie zainstalowane w głównym ołtarzu.

Zabytkowy obraz gotycki Matki Bożej z Dzieciątkiem, św. Janem Chrzcicielem i św. Janem Ewangelistą, typu Sacra Conversazione – namalowany przez żyjącego na przełomie XV i XVI wieku Mistrza Rodziny Marii – odzyskał blask i wartości artystyczne dzięki żmudnym zabiegom, jakim został poddany w pracowni Wydziału Konserwacji i Restauracji Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Pracami kierował dr. Jarosław Adamowicz, który m.in. odpowiada także za badania i konserwację ołtarza Wita Stwosza z bazyliki Mariackiej w Krakowie.

Zdaniem rzecznika prasowego diecezji bielsko-żywieckiej ks. Jacka Pędziwiatra, zmiany, jakie przeszedł komorowicki obraz, są widoczne na pierwszy rzut oka. „Odsłonięto pierwotną kolorystykę spod warstw brudu i przemalowań, dokonanych już w Komorowicach w ramach poprawiania uszczerbków” – podkreślił kapłan, który od kilku dni głosi specjalne kazania przed sobotnią uroczystością powitania odnowionego obrazu. W wygłoszonych naukach kapłan wyjaśnił symbolikę i znaczenie poszczególnych elementów obrazowania dzieła.

„Mały Jezus trzyma w ręku gruszkę: owoc symbolizujący słodycz matczynej miłości Maryi oraz poświęcenie jej kobiecości na ofiarę Bożego Macierzyństwa. Madonna ujmuje palcami prawy bok Jezusa, ten sam, który zostanie przebity włócznią na krzyżu. Ten gest przywodzi na pamięć także opis stworzenia niewiasty, wyjętej z boku uśpionego mężczyzny. Fałdy płaszcza Maryi układają się na kształt wejścia do otwartego grobu, który Jezus opuści podczas Zmartwychwstania” – wytłumaczył, wskazując na stojącego po prawej stronie Madonny z Dzieciątkiem Jana Chrzciciela z apokaliptyczną księgą z pieczęciami, na której spoczywa Baranek Boży.

„Po przeciwnej stronie widzimy postać Jana Ewangelisty. Ma twarz chłopca, odmłodzoną w oleju, w którym chciano go poddać męczeńskiej kąpieli. W ręku trzyma kielich z trucizną, przy pomocy której starano się pozbawić go życia. Błogosławi naczynie, z którego wypełza wąż, symbol trucizny” – dodał.

Diecezjalny konserwator architektury i sztuki sakralnej ks. dr Szymon Tracz, przyznał, że najbardziej żmudnymi i czasochłonnymi działaniami podczas konserwacji było odczyszczenie podobrazia z zabezpieczających go wosków oraz usunięcie skutków działalności drewnojadów i wilgoci.

Działającemu na przełomie XV i XVI wieku Mistrzowi Rodziny Marii przypisuje się kilkanaście dzieł z terenu Małopolski. Jest on m.in. autorem tryptyków z drewnianych kościołów w Dębnie i w Grywałdzie, a także odrestaurowanego tryptyku z kościoła starobielskiego. Na terenie diecezji bielsko-żywieckiej konserwacji poddano także 3 inne obrazy z pracowni Mistrza Rodziny Marii, jednej z najważniejszych w ówczesnej stolicy rozległego państwa Jagiellonów – Matki Bożej z Dzieciątkiem, św. Marcinem i św. Stanisławem Biskupem z kościoła w Pisarzowicach, a także dwa obrazy – Matki Bożej z Dzieciątkiem, św. Andrzejem i św. Piotrem oraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, św. Mikołajem i św. Stanisławem Biskupem ze spalonego kościoła w Łękawicy, będące obecnie w depozycie w Muzeum Miejskim w Żywcu.

Film Krzysztofa Żurowskiego wyróżniony na festiwalu NNW

czw., 04/10/2018 - 11:17
Film „Ada Krysia Willenberg. Skok do życia” otrzymał wyróżnienie na X Festiwalu Filmowym Niepokorni Niezłomni Wyklęci w Gdyni – za piękny i czysty portret bohaterki i jej poruszające świadectwo o Zagładzie, przekazywane izraelskiej młodzieży i polskiemu widzowi.

Bohaterka tego filmowego reportażu Ada Willenberg – dziś mieszkanka Izraela, wtedy, w getcie warszawskim, 13-letnia dziewczynka – razem z matką stała w kolejce do wywózki. Matka zamieniła się z córeczką miejscami, żeby ją ochronić. I dlatego zginęła. Dziewczynka wydostała się z getta na aryjską stronę. Przeżyła dzięki Helenie Majewskiej z Żegoty. Uniknęła spotkania ze szmalcownikami. Chroniła ją metryka chrztu. Ada przywiązała się do swego nowego imienia – Krysia – i zachowała je do dziś.

Po Powstaniu Warszawskiem wywieziona została na roboty do Niemiec. Tam wspomagał ją i chronił Granatowy Policjant . Po wojnie po powrocie do Warszawy policjant ten chciał adoptować Adę – Krysię. A ona ukrywała przed nim swoją żydowską tożsamość, gdyż jej dobrodziej był zdecydowanym antysemitą.

Pani Ada dziś ma 88 lat. Często przyjeżdża do Polski i jak od wielu lat oprowadza grupy młodzieży izraelskiej. Polskę uważa za swój drugi dom.

Bp Kamiński: pycha niszczy relację z Bogiem i z drugim człowiekiem

czw., 04/10/2018 - 10:45
Pycha niszczy naszą relację z Bogiem i z drugim człowiekiem. Dlatego powinniśmy przyzywać pomocy św. Michała Archanioła – zachęcał bp Romuald Kamiński. W święto ku czci największego z aniołów i jednego z głównych patronów katedry warszawsko-praskiej w świątyni odbyły się uroczystości odpustowe z udziałem kapituły katedralnej. Zwieńczyła je procesji z figurą św. Michała Archanioła z Gargano wokół bazyliki.

W czasie Mszy św. bp Kamiński zwrócił uwagę na godność ludzkiego życia. – Jeśli niezliczona rzesza aniołów stojąca przed Panem, gotowa jest na posłanie do nas, to pokazuje nam, jak ważni, jak cenni jesteśmy w Bożych oczach. To zaś, winno nas zobowiązywać do podążania drogami Pana, a więc do życia jako prawdziwe dzieci Boże – powiedział duchowny.

Przyznając, że w świecie nieustannie toczy się walka dobra ze złem bp Kamiński zachęcał do korzystania ze wsparcia niebieskich wysłańców. – Pycha jest tym co rujnuje wszystko. Ulegli jej nawet świadomi miłości i wielkości Boga archaniołowie, o czym czytamy w księdze Apokalipsy. Prośmy zatem doświadczonych w walce z mocami ciemności archaniołów, by na wspierali, by nas uchronili przed tragedią zerwania z Bogiem, która właśnie w pysze ma swoje źródło – zaapelował biskup.

Zwrócił uwagę, że tam gdzie jest pycha, tam nie ma prawdziwej wspólnoty. – Tymczasem Bóg zaprasza nas byśmy wzajemnie siebie wspierali na drodze życia. Stawiając nas na drodze innych nie chce byśmy w jakiś sposób mieli nimi zawładnąć, czy coś im narzucać, ale byśmy pomogli w otwieraniu się na sprawy Boże – powiedział bp Kamiński.

Podkreślił, że kluczem który otwiera serca innych jest zaufanie. – Tylko wówczas kiedy ludzie przekonają się, że mogą przy nas czuć się bezpieczni, że nie chcemy ich wykorzystać ale pragniemy ich dobra, wówczas będą w stanie się przed nam otworzyć – powiedział duchowny.

Na co dzień posąg św. Michała Archanioła z Gargano stoi w bocznej kaplicy przy obrazie Jezusa Miłosiernego.

Caritas kielecka zwiększa zasięg programu PEAD

czw., 04/10/2018 - 10:41
Caritas kielecka planuje objąć ok. 10 500 osób tegorocznym Programem Operacyjnym Pomocy Żywnościowej PEAD – to o kilkaset więcej osób niż w roku ubiegłym. Tegoroczna edycja programu, polegająca na dystrybucji żywności unijnej wśród najbardziej potrzebujących, jest realizowana od jesieni 2018 r. do czerwca 2019 r.

Osoby kwalifikowane do programu typują ośrodki pomocy społecznej, a żywność jest rozprowadzana dzięki rozeznaniu potrzeb w parafiach, ale i dzięki współpracy Caritas z organizacjami lokalnymi, które znają miejscowe realia.

Użytkowników programu pozyskuje się także dzięki m.in. ogłoszeniom parafialnym czy za pomocą stron internetowych.
– Paczka, która trafia do beneficjenta programu zawiera minimum trzy produkty, np. z grupy produktów roślinnych, skrobiowych, czy mlecznych, choć zazwyczaj jest ich znacznie więcej. Nigdy nie zdarzyło się, aby żywność się zmarnowała – zapewnia Renata Kaczmarczyk, koordynatorka programu z ramienia diecezji kieleckiej.

Ponadto każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności.

Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Księża i klerycy będą ćwiczyli się w komunikacji

czw., 04/10/2018 - 10:16
Edukacja i komunikacja w seminariach duchownych wymagają aktualizacji i uwspółcześnienia. Pallotyni inicjują współpracę prefektów studiów wyższych seminariów duchownych na rzecz lepszego kształcenia księży, organizując w Ołtarzewie I Forum Prefektów Studiów, z udziałem wykładowców i alumnów.

I Forum Prefektów Studiów odbędzie się w dniach 26-27 października tego roku w WSD Księży Pallotynów w Ołtarzewie. Objął je swoim patronatem abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, a także minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. W programie zaplanowano spotkania z wykładowcami ze świata duchowieństwa, nauki i praktyki, jak bp Damian Bryl, ks. dr Grzegorz Strzelczyk, Szymon Hołownia, ks. dr hab. Krzysztof Marcyński SAC, s. Anna Maria Pudełko, red. Anna Sosnowska (aleteia.pl), o. Wojciech Żmudziński SJ i wielu innych.

To pierwsze w Polsce i na świecie Forum Prefektów Studiów. Celem tego naukowego przedsięwzięcia jest zainicjowanie współpracy osób odpowiedzialnych za edukację seminaryjną oraz doskonalenie jakości nauczania i komunikowania w seminariach w kontekście współczesnych wyzwań społecznych, kulturowych i eklezjalnych.

– Zadaniem współczesnego księdza, liderów Kościoła, jest dawanie Boga ludziom w tych czasach, w których żyjemy, co wielokrotnie podkreśla Franciszek. Jego poprzednik, Benedykt XVI, powiedział, że istota przesłania ewangelicznego jest ta sama, natomiast to, co my mamy robić poprzez edukację, komunikację, to jeszcze lepiej udostępniać ludziom Boga. Boga można innym przekazywać w dobrej edukacji i w dobrej komunikacji. I właśnie tym Forum chcemy zwrócić uwagę na kształcenie w seminariach, jego jakość, etos studiowania i kształcenia, mając przy tym na względzie solidność badań teologicznych, precyzję naukową i metodologiczną – mówi w rozmowie z KAI ks. Krzysztof Marcyński SAC, prefekt pallotyńskiego seminarium duchownego i współorganizator Forum.

Duchowni i politycy będą rozmawiać o rozwoju UE

Uczestnicy będą szukać odpowiedzi na pytania i zagadnienia takie jak: jakich księży potrzebują ludzie naszych czasów? Czy współczesne seminaria kształcą takich księży, którzy odpowiadają na potrzeby współczesnych ludzi? Czy edukacja seminaryjna uwzględnia potrzeby alumnów i przygotowuje ich do przyszłej pracy duszpasterskiej na miarę dzisiejszych czasów? Jak dzisiaj edukować w seminariach w Polsce? Jak dzisiaj komunikować w seminariach w Polsce? Jakiej edukacji i komunikacji potrzebują dzisiaj seminarzyści? Jak aplikować w seminariach w Polsce zalecenia „Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis” z 2016 r.

Udział w I Forum jest poprzedzony badaniem kompetencji komunikacyjnej duchowieństwa w wyższych seminariach duchownych. To pierwsze tego typu badanie, które może znacząco wpłynąć na rozwój kompetencji komunikacyjnej wśród księży. Badania odbywają się metodą sondażu i samooceny. Narzędzia badawcze zostały wypracowane na podstawie amerykańskiej tradycji badawczej ostatnich 70 lat oraz analizy wielu technik i narzędzi pomiarowych w tym zakresie.

Do udziału w Forum organizatorzy zapraszają po co najmniej trzech przedstawicieli z każdego seminarium: prefekta studiów, wykładowcę i alumna. Program Forum przewiduje zróżnicowane zajęcia dla tych trzech grup uczestników, by rozwinąć różne kompetencje potrzebne do przeprowadzenia zmiany, jaką jest uwspółcześnienie edukacji i komunikacji w seminariach duchownych w Polsce.

Szczegółowe informacje na stronie www.wsdsac.pl/o-forum/ lub pod adresem forumwsd@gmail.com.

Papież otworzył pierwszą kongregację generalną Synodu

czw., 04/10/2018 - 09:47
Na potrzebę pokory słuchania, głębokiego rozeznania sytuacji współczesnej młodzieży, porzucenia uprzedzeń i stereotypów, zwalczania „plagi klerykalizmu”, a z drugiej strony „wirusa samowystarczalności” i wreszcie przebudzenia serc oraz „dialogu z przyszłością wskazał Franciszek podczas pierwszej kongregacji generalnej synodu o młodzieży.

Ojciec Święty przybył pieszo z Domu Świętej Marty do auli synodalnej i przed wejściem do atrium auli Pawła VI powitał osobiście każdego z uczestników.

Obrady rozpoczął hymn do Ducha Świętego a następnie odśpiewano brewiarzową modlitwę popołudniową.

Głos zabrał przewodniczący delegowany – patriarcha Babilonu i zwierzchnik Kościoła katolicko-chaldejskiego w Iraku, kard. Louis Raphaël Sako witając wszystkich i prosząc papieża o zabranie głosu.

Ojciec Święty powitał uczestników XV Zgromadzenia Ogólnego Zwyczajnego Synodu Biskupów, dziękując wszystkim, którzy je przygotowali i moderują, w tym młodzieży. Zwracając się szczególnie do młodego pokolenia Franciszek powiedział: „Warto mieć Kościół za matkę, za nauczyciela, za dom, za rodzinę, zdolną, pomimo ludzkich słabości i trudności, by jaśnieć i przekazywać ponadczasowe orędzie Chrystusa”. Wskazał, że obowiązkiem ojców synodalnych „jest to, by ich nie zawieść, a wręcz wykazać im, że mają rację stawiając na Kościół: naprawdę warto, to naprawdę nie jest strata czasu!” – powiedział Franciszek.

Papież zachęcił uczestników Synodu, by wypowiadali się odważnie i szczerze. „Tylko dialog może spowodować nasz rozwój. Szczera i przejrzysta krytyka jest konstruktywna i pomaga, natomiast nie czynią tego bezużyteczne plotki, gadanina, domysły lub uprzedzenia” – zaznaczył Ojciec Święty.

Następnie Franciszek zachęcił do pokory słuchania. Podkreślił, iż Synod musi być realizowaniem dialogu, przede wszystkim wśród tych, którzy w nim uczestniczą. Zachęcił, aby w swoich wypowiedziach nie kierować się przygotowanymi wcześniej tekstami, ale otworzyć się na to, co przyniesie proces synodalny. „Czujmy się wolni, aby zaakceptować i zrozumieć innych, a tym samym zmienić nasze przekonania i stanowiska: jest to znak wielkiej dojrzałości ludzkiej i duchowej” – stwierdził papież.

Ojciec Święty przypomniał, że Synod jest kościelnym realizowaniem rozeznania, opierającym się na przekonaniu, że Bóg działa w historii świata, w wydarzeniach życia, w ludziach, których spotykamy i którzy do nas mówią. Nakazał, aby podczas dyskusji na posiedzeniu plenarnym oraz w grupach, po każdych 5 wystąpieniach zachowywać chwilę milczenia – około trzech minut – aby umożliwić każdemu zwrócenie uwagi na rezonans, jaki usłyszane kwestie wzbudzają w jego sercu.

Franciszek położył duży nacisk na to, aby Synod był „znakiem Kościoła, który słucha i jest w drodze”. Zaapelował o porzucenie uprzedzeń i stereotypów, aby młodzi nie uważali dorosłych za anachronicznych, a dorośli młodych za niedoświadczonych, jakby wiedzieli jacy oni są, jacy powinni być i jak powinni się zachowywać. Dorośli powinni przezwyciężyć pokusę niedoceniania umiejętności ludzi młodych i osądzania ich negatywnie. Natomiast młodzi powinni przezwyciężyć pokusę nie słuchania dorosłych i uważania starszych za „starocie, minione i nudne”.

Synod Biskupów rozpoczęty

Papież zaapelował o zdecydowane przezwyciężanie plagi klerykalizmu, przekonania, że należymy do grupy, która ma wszystkie odpowiedzi i nie musi już niczego słuchać i niczego się uczyć. „Klerykalizm jest perwersją i źródłem wielkiego zła w Kościele: musimy za nie pokornie prosić o przebaczenie, a przede wszystkim stworzyć warunki, aby się nie powtórzyło” – stwierdził Ojciec Święty.

Franciszek wskazał także na konieczność „leczenia wirusa samowystarczalności i pochopnych wniosków wielu młodych ludzi”. „Wyrzeczenie się i odrzucenie wszystkiego, co zostało przekazane przez wieki, prowadzi tylko do niebezpiecznej straty, która niestety zagraża naszemu człowieczeństwu” – przestrzegł papież.

Niech Synod przebudzi nasze serca! – zaapelował Ojciec Święty. Wskazał na konieczność odnalezienia na nowo motywów naszej nadziei, a przede wszystkim przekazania ich młodym, którzy są spragnieni nadziei. Wezwał do nie ulegania pokusom „proroctw nieszczęść” i nie marnowania energii na „rozliczanie porażek i wypominanie goryczy”. „Trzeba skoncentrować się na dobru, które «często nie czyni zgiełku, nie jest tematem blogów ani też nie dociera na pierwsze strony», nie lękać się «w obliczu ran na ciele Chrystusa, zawsze zadawanych przez grzech […] przez synów Kościoła»” – stwierdził Franciszek.

„Zaangażujmy się zatem w „spotkanie się z przyszłością” oraz sprawienie, aby z tego Synodu wyszedł nie tylko dokument, który zazwyczaj czytany jest przez nielicznych, ale krytykowany przez wielu – ale przede wszystkim konkretne propozycje duszpasterskie, zdolne do zrealizowania zadania tego Synodu, to znaczy, by zrodziły się marzenia, wzbudziły proroctwa i wizje, rozkwitły nadzieje, rozbudziło zaufanie, opatrzono rany, nawiązano relacje, rozbudzono jutrzenkę nadziei, by uczono się od siebie nawzajem i tworzono pozytywną wyobraźnię, która oświeciłaby umysły, rozpaliła serca, przywróciła rękom siły i natchnęła by młodych – wszystkich ludzi młodych, nikogo nie wykluczając – wizją przyszłości przepełnionej radością Ewangelii” – zaapelował papież na zakończenie swego przemówienia.

Następnie sekretarz generalny Synodu Biskupów, kard. Lorenzo Baldisseri podziękował Ojcu Świętemu za jego wystąpienie i przypomniał wkład Franciszka w dzieło synodalne, zwłaszcza poprzez konstytucję apostolską „Episcopalis communio”. Pozdrowił szczególnie 8 delegatów bratnich Kościołów chrześcijańskich i jednego gościa specjalnego – przeora ekumenicznej wspólnoty z Taizé – brata Aloisa. Szczególnie podziękował 34 osobom młodym reprezentującym młodzież z całego świata. Kard. Baldisseri przypomniał też sposób przygotowania obecnego Synodu, w tym zaproszenie młodzieży do wyrażenie swych opinii oraz metodykę przygotowania Instrumentum laboris – dokumentu roboczego, stanowiącego podstawę prac obecnego Synodu. Omówił także treść tego dokumentu, który będzie od tej pory również podstawą opracowania dokumentu końcowego obecnego Synodu.

Kard. Baldisseri wyjaśnił następnie procedurę prac Synodu. Relator generalny będzie przedstawiał pierwszą część Instrumentum laboris, po czym nastąpi świadectwo osoby młodej. Każdy z ojców będzie miał prawo do wystąpienia jeden raz przez 4 minuty podczas kongregacji generalnej. Natomiast w małych kręgach będzie możliwość wystąpień dłuższych. Przewidziano także możliwość swobodnych wypowiedzi. Będą one opracowane i mogą być włączone do dokumentu końcowego Synodu. 24 października projekt tego dokumentu zostanie przedstawiony w auli, będąc przedmiotem dyskusji i głosowania ojców synodalnych. 27 października dokument w wersji ostatecznej zostanie przedstawiony w auli, a po południu tego dnia poddany pod głosowanie i przekazany Ojcu Świętemu. 26 października po południu zostaną wybrani nowi członkowie Rady Synodu.

Sekretarz Generalny Synodu Biskupów podał także informacje dotyczące sposobu kontaktu z mediami, zaznaczając, że biskupi mogą swobodnie kontaktować się z mediami, ale nie mogą prowadzić blogów czy wpisów mediach społecznościowych.

Głos zabrał także relator generalny, brazylijski kardynał Sergio da Rocha, wyjaśniając metodologię prac Synodu.

Oświęcim: ruszyły czuwania młodzieży „Support dla Synodu”

czw., 04/10/2018 - 09:23
Od spotkania w kościele św. Maksymiliana w Oświęcimiu rozpoczęły się 3 października w diecezji bielsko-żywieckiej czuwania pod nazwą „Support dla Synodu”. Młodzi ludzie, wśród których pojawili się kandydaci do bierzmowania, modlili się, by obrady Synodu Biskupów w Rzymie nt. młodzieży przyniosły dobry efekt dla całego Kościoła. Ta specjalna sztafeta modlitewna potrwa na Podbeskidziu do 27 października.

Kilkaset osób, zebranych w oświęcimskiej świątyni uczestniczyło w modlitwie uwielbienia, adorowało Najświętszy Sakrament, odmówiło Różaniec i Apel Jasnogórski. Wydarzenie wsparł muzycznie zespół „Fausystem”.

Było to pierwsze z zaplanowanych 23 czuwań w diecezji. Każdego dnia podczas trwania synodalnych obrad w kolejnych dekanatach odbywać się będą spotkania. Mają on wspierać uczestników spotkania zastanawiających się, jak pomóc młodzieży w rozeznaniu powołania.

Diecezjalny duszpasterz młodzieży ks. Piotr Hoffmann zapewnił, że każdego dnia w wybranej parafii, odbywać się będą podobne, wieczorne czuwania dla młodych. Wytłumaczył, że chodzi o to, by obrady ojców synodalnych w Rzymie przyniosły bardzo pozytywny, dobry efekt dla całego Kościoła.

„Chodzi o dobry rezultat w kontekście pracy z młodzieżą, duszpasterstwa młodzieży i pomocy młodym ludziom w odnalezieniu drogi życiowej, towarzyszenia im w momencie, kiedy podejmują wybory dotyczące przyszłości. Ważne, by czuli oni oparcie nie tylko w swoich rodzicach, ale i w rówieśnikach oraz we wspólnocie Kościoła” – podkreślił duszpasterz. Zaznaczył, że na czuwania zaproszeni są szczególnie tegoroczni kandydaci do bierzmowania.

Tematem rozpoczętego 3 października XV Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów jest „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”. Polskę podczas obrad reprezentuje pięć osób, w tym czterech biskupów.

Uroczystości pogrzebowe śp. Leona Słotty

czw., 04/10/2018 - 09:14
Wieloletni kierowca biskupów legnickich śp. Leon Słotta, został pochowany 3 października 2018 r. w swojej parafii, w Turkowych, w dekanacie bralińskim, w diecezji kaliskiej. Służył swoją pracą księżom biskupom przez 41 lat.

Mszy św. pogrzebowej przewodniczył biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski, w koncelebrze z biskupami Stefanem Cichym, Stefanem Regmuntem i Markiem Mendykiem, w gronie prawie 40 księży.

W modlitwie za Zmarłego, wraz z Jego rodziną, krewnymi i miejscowymi parafianami, wzięli też udział m.in.: przełożeni i klerycy legnickiego WSD, siostry zakonne, pracownicy Legnickiej Kurii Biskupiej, kierowcy biskupów z metropolii wrocławskiej oraz delegacja kierowców służących swoją pracą Konferencji Episkopatu Polski.

W homilii biskup legnicki, nawiązując do jego pracy, mówił o niej: – Była to nie tylko zwyczajna praca kierowcy. Była to wielostronna posługa kolejnym biskupom. Posługa czyniona z poczuciem wielkiej odpowiedzialności i oddaniem, z troską o zagwarantowanie bezpieczeństwa. Był na swoim miejscu i w każdej chwili do dyspozycji.

Obrzędom ostatniego pożegnania i procesji na cmentarz, przewodniczył biskup senior Stefan Cichy.

Trumna z ciałem śp. Leona, została złożona do grobu, na cmentarzu przy kościele parafialnym.

– Pana Leona, zatrzymujemy w pamięci, jako człowieka zawsze uśmiechniętego, życzliwego, a zarazem profesjonalistę w swoim zawodzie. Często nazywaliśmy go „Leon zawodowiec”. Miał prawo jazdy wystawione na wszystkie kategorie, z wyjątkiem autobusów, ale też ciągle doskonalił swe umiejętności, korzystając ze szkoleń, organizowanych dla kierowców księży biskupów – powiedział ks. Piotr Nowosielski, redaktor „Niedzieli” legnickiej.

Z wykształcenia był mechanikiem samochodowym. Pracę kierowcy w kurii wrocławskiej podjął po odbyciu służby wojskowej, od lutego 1997 r., jako czwarty kierowca. Kiedy 28 kwietnia 1977 ogłoszono bp. Tadeusza Rybaka biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej, został jego kierowcą. Towarzyszył mu także, kiedy został ustanowiony pierwszym biskupem legnickim. Po przejściu biskupa na emeryturę, kontynuował pracę jako kierowca kolejnego biskupa legnickiego Stefana Cichego. Tę pracę podejmował także przy obecnym biskupie legnickim Zbigniewie Kiernikowskim.

Papież Franciszek przyjmie na audiencji Parę Prezydencką

czw., 04/10/2018 - 06:34
Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą złożą w dniach 15-16 października wizytę w Rzymie, w czasie której zostaną przyjęci na audiencji przez papieża Franciszka – poinformowała Kancelaria Prezydenta RP. 16 października przypada 40. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża.

Jak poinformował szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski, w dniach 15-16 października Para Prezydencka zostanie przyjęta na audiencji przez papieża Franciszka i będzie uczestniczyć w Mszy św. w Bazylice św. Piotra, przy grobie św. Jana Pawła II, w 40. rocznicę jego wyboru na Stolicę Piotrową.

16 października 2018 r. przypada 40. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża.

Duchowni i politycy będą rozmawiać o rozwoju UE

czw., 04/10/2018 - 05:38
O perspektywach rozwoju Unii Europejskiej będą rozmawiać uczestnicy XVIII Międzynarodowej Konferencji z cyklu “Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”, która odbędzie się 5 października w Krakowie. W dwudniowych obradach uczestniczyć będą przedstawicieli Kościoła, świata polityki i nauki oraz instytucji europejskich.

– Konferencja ta gromadzi od lat przedstawicieli świata polityki europejskiej wraz z przedstawicielami Kościoła na wspólnych debatach, toczących się wokół aktualnych problemów Europy. Wydarzenie ma na celu propagowanie zróżnicowanego punktu widzenia na temat jedności europejskiej i pokazanie udziału Kościoła katolickiego w tym procesie – zapowiadają organizatorzy.

Uczestnicy konferencji będą rozmawiać m.in. o perspektywach rozwoju Unii Europejskiej, praworządności jako gwarancji silnej Europy oraz o narodowości i tożsamości w UE.

Minister Szymański w Gnieźnie: Polska nie wystąpi z UE

Podczas obrad głos zabiorą eksperci, m.in.: prof. dr Hanna Suchocka, b. ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej, Konrad Szymański, sekretarz stanu ds. europejskich w MSZ, Janusz Lewandowski – b. komisarz UE, europoseł Jan Olbrycht, Janusz Jankowiak – główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu, Jacques Santer, b. przewodniczący Komisji Europejskiej, prof. dr Thomas Sternberg, prezydent Komitetu Centralnego Katolików Niemieckich, Robert Vitillo, sekretarz generalny Międzynarodowej Katolickiej Komisji ds. Migracji oraz bp Piotr Jarecki.

Gośćmi specjalnymi konferencji będą Antonio Tajani, przewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej, który weźmie udział w dyskusji na temat perspektyw rozwoju Polski w Unii Europejskiej.

Wydarzenie odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.

Konferencja organizowana jest przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Fundację Konrada Adenauera w Polsce i Fundację Roberta Schumana w Luksemburgu.

Krakowskie konferencje z cyklu „Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej zapoczątkowane zostały w 2000 r. i odgrywają ważną rolę w dialogu między duchownymi, wiernymi oraz politykami i przedstawicielami mediów. Inicjatorem tych spotkań jest bp Tadeusz Pieronek.

Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest TUTAJ.

Jednym z patronów medialnych konferencji jest Katolicka Agencja Informacyjna.

Synod Biskupów rozpoczęty

czw., 04/10/2018 - 05:20
Uroczystą Eucharystią na placu św. Piotra pod przewodnictwem Ojca Świętego rozpoczęło się XV Zgromadzenie Ogólnego Zwyczajne Synodu Biskupów. Będzie ono obradowało do 28 października w Rzymie na temat: „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”. W swej homilii papież podkreślił ze wzruszeniem udział po raz pierwszy w pracach Synodu dwóch biskupów z Chińskiej Republiki Ludowej.

Mszę św. z papieżem sprawowali wszyscy ojcowie synodalni. Po odczytaniu po włosku fragmentu z Listu św. Pawła do Filipian (2, 1-4) oraz odśpiewaniu Ewangelii po łacinie (J 14, 23-29) głos zabrał Ojciec Święty.

Na wstępie Franciszek podkreślił, że główną rolę w pracach synodalnych odgrywa Duch Święty. Zachęcił, by prosić Go o dar pamięci i ożywiania słów Chrystusa, o pamięć, która mogłaby rozbudzić i odnowić w nas zdolność do marzeń i nadziei, „abyśmy mogli ze swej strony namaścić naszych młodych darem proroctwa i wizji. Niech da nam łaskę, byśmy byli pamięcią działającą, żywą i skuteczną, która z pokolenia na pokolenie nie pozwala się stłumić i zniszczyć prorokom nieszczęść i kataklizmów ani też przez nasze ograniczenia, błędy i grzechy, ale jest w stanie znaleźć przestrzenie, by rozpalić serca i rozeznawać drogi Ducha. W tej postawie posłusznego nasłuchiwania głosu Ducha przybyliśmy ze wszystkich stron świata, po raz pierwszy włączając Chiny kontynentalne, wyrażając w ten sposób jedność kolegium biskupów z Następcą Piotra w Kościele powszechnym” – podkreślił Franciszek.

Jak dotrzeć do młodego człowieka? Synod poszuka odpowiedzi

Ojciec Święty wskazał, że zadaniem Synodu jest wyrażenie bliskości wobec młodzieży, a także wlanie w ich serca nadziei, by ich życie mogło się rozwijać w sposób godny. Chodzi o to, „byśmy nie pozostawiali ich samych w rękach wielu handlarzy śmierci, którzy uciskają ich życie i przysłaniają ich wizję” – stwierdził papież.

Franciszek zachęcił ojców synodalnych do słuchania siebie nawzajem, aby wspólnie rozeznać to, czego Pan żąda od swojego Kościoła. „Dar szczerego słuchania, modlitewnego i – na ile to możliwe – wolnego od uprzedzeń oraz bezwarunkowego pozwoli nam wejść w komunię z różnymi sytuacjami, które przeżywa lud Boży. Słuchać Boga, aż po usłyszenie z Nim krzyku ludu; słuchanie ludu, żeby wraz z nim oddychać wolą do której wypełnienia wzywa nas Bóg” – powiedział papież.

Ojciec Święty powierzył Synod opiece Matki Bożej. Przypomniał słowa bł. Pawła VI skierowane do młodzieży na zakończenie II Soboru Watykańskiego: „Bądźcie szczodrzy, czyści, pełni szacunku, szczerzy. Budujcie z entuzjazmem świat lepszy od obecnego!”

Treść papieskiej homilii dostępny jest TUTAJ.

Po chwili milczenia nastąpiła modlitwa wiernych. W pierwszej intencji polecano Bogu w języku chińskim papieża i biskupów, prosząc dla nich o dar mądrości i rozeznania, aby szukali prawdy z otwartym sercem i byli we wszystkim Jemu posłuszni.

W następnym wezwaniu- w języku hiszpańskim – proszono o Ducha sprawiedliwości i pokoju za rządzących, aby prowadzili swe narody do prawdziwego pokoju i bronili życia każdej osoby.

Trzecią prośbę wyrażono po arabsku. Modlono się o Ducha rady i męstwa dla młodych, aby patrzyli na przyszłość z nadzieją i nie obawiali się trudności życiowych.

Kolejną intencję wypowiedziano w języku portugalskim. Proszono za rodziców i wychowawców, aby napełniani Duchem miłości i cierpliwości służyli młodym z życzliwością i dalekowzrocznością otwierali się na nowości.

Ostatnią prośbę – za uciskanych i przeżywających trudności – wyrażono w języku suahili. Modlono się, aby napełnione Duchem pocieszenia i nadziei nie poddawały się pod ciężarem trudów i doświadczały radości przyjaźni osobistej.

Na zakończenie Eucharystii papież pozdrowił kardynałów, przedstawicieli bratnich Kościołów, a także wiernych.

Jeszcze dziś ojcowie synodalni o godz. 16.30 spotkają się w auli na pierwszej kongregacji generalnej, którą otworzy Ojciec Święty.

Otwarte drzwi w Dzień świętego Franciszka

czw., 04/10/2018 - 04:28
W najbliższą niedzielę, 7 października, franciszkanie w Krakowie zawieszą na kilka godzin klauzurę, aby ludzie z zewnątrz mogli zobaczyć miejsca modlitwy, pracy i wypoczynku braci kleryków i juniorystów. Przy Franciszkańskiej 4 pokażą też najcenniejsze książki i starodruki ze swojej biblioteki. Okazją jest Dzień św. Franciszka – założyciela ich zakonu.

Duchowi synowie Biedaczyny z Asyżu w tym dniu zaplanowali ponadto koncerty, zabawy dla dzieci, przegląd franciszkańskich inicjatyw i dzieł, projekcje filmów oraz prezentację unikatowej na skalę światową wystawy „Klisze Pamięci. Labirynty” Mariana Kołodzieja, więźnia nr 432 obozu Auschwitz.

Nazwisko biskupa oskarżonego o nadużycia usunięte z katedry

Na skwerze przy franciszkańskim Seminarium będzie można nabyć pamiątki z misji, wypieki sióstr klarysek, rękodzieła wolontariuszy i pacjentów Ośrodka Leczenia Uzależnień „San Damiano”, książki i czasopisma franciszkańskie oraz materiały i dewocjonalia związane z błogosławionymi misjonarzami-męczennikami z Pariacoto: Zbigniewem i Michałem.

Dzień św. Franciszka rozpocznie się Mszą św. za darczyńców Fundacji Brat Słońce i Prowincji Franciszkanów o godz. 11.00 w Bazylice św. Franciszka, a zakończy o g. 20.00 modlitewnym czuwaniem „Support dla Synodu”.

Szczegóły na plakatach i w internecie http://bratslonce.pl/

Diecezja sosnowiecka: „Parafialny przewodnik ekologiczny”

śr., 03/10/2018 - 20:38
„Parafialny przewodnik ekologiczny” wydała diecezja sosnowiecka wspólnie z Ministerstwem Środowiska. Wydana w 30-tysięcznym nakładzie książeczka, zawierająca m.in. praktyczne wskazania na temat tego jak w parafiach dbać o środowisko naturalne, trafi w najbliższym czasie do wszystkich parafii w Polsce, a także jako pomoc katechetyczna do wszystkich szkół w Diecezji Sosnowieckiej.

Jeden z rozdziałów poświęcony jest walce ze smogiem. To temat ważny nie tylko na zurbanizowanym terenie diecezji sosnowieckiej ale i w wielu innych regionach Polski. Autorzy – ks. Michał Borda i ks. Michał Knapik odwołując się do encykliki „Laudato si” zachęcają księży i wiernych , aby m.in. nie palić w piecach węglowych opałem niskiej jakości, inwestować w działania mające na celu oszczędzanie energii cieplnej i korzystać jak najczęściej z środków transportu publicznego zamiast z prywatnych samochodów. Polecają też zaangażowanie we wszelkie lokalne inicjatywy obywatelskie zmierzające do poprawy jakości powietrza oraz radzą, aby reagować na uzasadnione podejrzenie spalania w okolicy trujących odpadów, bo „należy bronić siebie i innych przed nieodpowiedzialnym truciem”.

Autorzy poruszają także problem globalnego ocieplenia, a odwołując się do nauczania papieża Franciszka, przedstawiają krótko i przystępnie kwestię ekologicznego nawrócenia i wyliczają konkretne działania, które można i trzeba podjąć w parafiach, aby przyczynić się do ochrony świata stworzonego. Na zakończenie książki przedstawiają „ekologiczny dekalog” – „10 przykazań ekologicznych”.

Książkę opatrzyli wstępem minister środowiska Henryk Kowalczyk i biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak. „Jako chrześcijanie mamy (..) obowiązek dbać o wszystko czym zostaliśmy obdarowani przez Stwórcę z uwagi na cześć jaką jesteśmy mu winni oraz przez wzgląd na nas samych” – napisał m.in. bp Kaszak. „Jako minister środowiska cieszę się, że w nauczaniu Kościoła troska o nasz Wspólny Dom, to jest dbałość o otaczające nas środowisko, stanowi jedno z najistotniejszych zagadnień” – czytamy m.in. we wstępie autorstwa ministra Kowalczyka.

„Kościół katolicki posiada globalnie 220 tysięcy parafii, z czego ponad 10 tysięcy w naszym kraju. Dlatego jako katolicy możemy mieć konkretny wkład w budowanie świadomości ekologicznej i dawanie przykładu ekologicznego nawrócenia” – tłumaczyli motywy wydania publikacji sosnowieccy księża.

Bp Tomasik: młodzi przebywają bardziej w świecie wirtualnym niż realnym

śr., 03/10/2018 - 20:30
Młodzi przebywają bardziej w świecie wirtualnym niż realnym – powiedział bp Henryk Tomasik w Radiu Plus Radom z okazji rozpoczętego Synodu w Rzymie na temat młodzieży. Ordynariusz radomski stwierdził też, że w dokumencie roboczym Instrumentum laboris „przeakcentowano problematykę socjologiczną na niekorzyść pewnej wizji teologicznej”.

Bp Henryk Tomasik powiedział, że Synod jest znakiem dużego zainteresowania Ojca Świętego Franciszka młodymi i ich przyszłością. – To ważna grupa społeczna, która ma swoje problemy i radości. Dlatego tak ważne jest, by młodzi odkryli swoje miejsce przy Chrystusie i budowali wspólnotę wiary, którą jest Kościół oraz kształtowali dojrzałość osobową, by w przyszłości podejmowali ważne zadania społeczne – mówił.

Wg bp. Tomasika społeczeństwo jest dzisiaj bardzo zróżnicowane i spolaryzowane. -Z jednej strony są wspaniałe rodziny, które piękne wychowują dzieci i uczą odpowiedzialności, a z drugiej takie, w których dzieci nie czują oparcia. Bolejmy nad rozwodami. To jest wielki problem. Dużo młodych jest pogubionych. Problem młodych to także problem samych dorosłych, rodziców, nauczycieli, katechetów, czy duszpasterzy. To dla nas wyzwanie i pytanie, czy dobrze spełniamy nasze zadanie wychowania, kształtowania postaw młodego pokolenia. Młodzi mają swoje marzenia, ale często są one związane z tym, że przebywają bardziej w świecie wirtualnym niż realnym. To poważne wyzwanie dla dorosłych – powiedział gość audycji „Bilans Dnia”.

Według bp. Tomasika troska o młodych nie jest jakimś dodatkiem. – Patrząc na dokument Instrumentum laboris odnoszę wrażenie, że przeakcentowano problematykę socjologiczną na niekorzyść pewnej wizji teologicznej. Wzorem takiego ciekawego teologicznego podejścia do problematyki młodości jest list św. Jana Pawła II do młodych, czy papieskie słowa, że młodzi muszą od siebie wymagać, gdyby inni od nich nie wymagali. Papież Franciszek też chce iść tą drogą. Mam nadzieję, że Synodu nie zdominują zagadnienia socjologiczne, to znaczy opisy postaw, czy charakterystyka poszczególnych grup. Żeby nie zabrakło jasnej ewangelicznej wizji, jak młody człowiek ma przeżywać swoją młodość, która jest wartością – zakończył biskup radomski.

Wadowice: muzeum zaprezentuje nie eksponowany jeszcze publicznie dokument

śr., 03/10/2018 - 20:29
W Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach zostanie po raz pierwszy publicznie zaprezentowany Akt potwierdzający wybór kard. Karola Wojtyły na urząd papieża, przechowywany na co dzień w watykańskim Urzędzie Papieskich Celebracji Liturgicznych. To jedna z atrakcji przygotowanych z okazji 40. rocznicy wyboru papieża z Wadowic na Stolicę św. Piotra.

Uroczystości w Wadowicach odbędą się 17 października. Z okazji jubileuszu papieskie muzeum przygotowało wystawę, na której prezentowane będą wyjątkowe pamiątki związane z wydarzeniami 1978 r. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje nieznany szerzej i nigdy publicznie nie eksponowany Akt potwierdzający wybór kard. Karola Wojtyły na urząd papieża, przechowywany na co dzień w watykańskim Urzędzie Papieskich Celebracji Liturgicznych. Ten niezwykły dokument zaprezentuje ks. dr Krzysztof Marcjanowicz, ceremoniarz papieski.

Jak poinformowała Anna Czajkowska-Sałapat, główna specjalistka ds. programowych, w wadowickim muzeum będzie można też zobaczyć osobisty kalendarz z notatkami kard. Wojtyły, który miał on ze sobą w czasie konklawe. Kalendarz do tej pory udostępniany był do celów naukowych w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Opowie o nim dyrektor Archiwum ks. prof. Jacek Urban.

Cenne dokumenty z zasobów Instytutu Pamięci Narodowej, będące odzwierciedleniem nastrojów panujących w Polsce w październiku 1978 r., omówi Rafał Dyrcz, naczelnik Archiwum IPN w Krakowie.

Częścią wystawy będzie także galowy mundur Gwardii Szwajcarskiej podarowany Muzeum przez Christofa Grafa, komendanta tej formacji.

Przed budynkiem Muzeum odsłonięta i poświęcona zostanie makieta przedstawiająca dom rodzinny papieża z Wadowic oraz jego parafialny kościół. Autorem rzeźby jest Karol Badyna, profesor krakowskiej ASP. Wadowickie uroczystości uświetni chór Pueri Cantores Sancti Joseph z Krakowa.

Następnie z placu przed Bazyliką Ofiarowania NMP wyruszy procesja różańcowa do kościoła św. Piotra w Wadowicach, gdzie pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego odbędzie się Msza św. dziękczynna za wybór św. Jana Pawła II.

W skład ekspozycji stałej w domu rodzinnym papieża wchodzą pamiątki ściśle związane z wydarzeniami z października 1978 r. Można zobaczyć m.in. pierwszą papieską sutannę Jana Pawła II, w której pozdrowił wiernych zgromadzonych na Placu św. Piotra tuż po wyborze. Zwiedzający mogą przyjrzeć się także kamykowi z Przełęczy Południowej pod Mount Everestem, podarowanemu papieżowi przez Wandę Rutkiewicz. Polska himalaistka, jako pierwsza Europejka i trzecia kobieta na świecie, zdobyła szczyt najwyższej góry świata 16 października 1978 r. W czasie spotkania z Janem Pawłem II usłyszała od niego: Dobry Bóg sprawił, że jednego dnia oboje zaszliśmy tak wysoko.

Kielce: rusza już czwarty rocznik Szkoły Pisania Ikon

śr., 03/10/2018 - 20:27
Rozpoczęły się zajęcia warsztatowe a w sobotę odbędzie pierwszy wykład teoretyczny – młoda Szkoła Pisania Ikon, działająca przy Stowarzyszeniu Wesoła 54 w Kielcach, w nowy rok akademicki wkroczyła z 24 osobami na pierwszym roku. W sumie z zajęć proponowanych przez szkołę korzysta ok. 60 osób. Ta popularność zaskoczyła samych pomysłodawców, którzy w 2015 r. zaczynali od kilku osób.

Jak przekonuje artysta plastyk Alicja Tuz – koordynatorka Szkoły Pisania Ikon, uczestnicy i adepci szkoły to osoby w różnym wieku i różnych zawodów, stanowiące przekrój całego społeczeństwa, ale wszyscy oni to ludzie poszukujący wyciszenia i pogłębionej relacji z Bogiem, w czym pomaga pisanie ikon.

– Pierwsze zajęcia dla pierwszego rocznika już za nimi – poznawali tajniki rysunku, proporcji ciała ludzkiego, oswajają pracę z ołówkiem. Natomiast pierwszy wykład dotyczący genezy Pisma Świętego wygłosi 6 października biblista, ks. dr hab. Tomasz Siemieniec – informuje Alicja Tuz.

Szkoła i pracownie mieszczą się w Centrum Duszpasterskim Wesoła 54, przy kościele akademickim św. Jana Pawła II. Zajęcia odbywają się od października do czerwca. Dwa razy w miesiącu uczestnicy spotkają się na warsztatach, a w co drugą sobotę wysłuchają wykładów wprowadzających w teologię ikony.
Raz w miesiącu studenci SPI uczestniczą we wspólnej modlitwie podczas Mszy św., dwa razy do roku są dla nich dni skupienia. Nauka pisania ikon trwa trzy lata. Przedmioty biblijne i teologiczne wykładają księża z Wyższego Seminarium Duchownego – te wykłady są otwarte, każdy może z nich skorzystać.

Z kolei zajęcia warsztatowe z zakresu pisania ikon prowadzą nauczyciele – instruktorzy: Alicja Tuz, Anetta Pędzisz, Zofia Grzesik, historię sztuki wykłada prof. Piotr Rosiński. Ze szkołą współpracują zaprzyjaźnieni uznani pisarze ikon Nad całością czuwa ks. Rafał Dudała, diecezjalny duszpasterz akademicki i prezes Zarządu Stowarzyszenia Wesoła 54.

Jak co roku z okazji inauguracji nowego rocznika słuchacze szkoły i ich rodziny modlili się o pomyślność przedsięwzięcia podczas Mszy św. w kościele akademickim, która była sprawowana 2 października. W homilii cysters o. Jan Strumiłowski nawiązywał do duchowości ikony. – Ikona uczy patrzenia, a ono dotyczy oczyszczenia serca – to jest największa praca ikonopisa, który pisze rzeczywistość ubóstwioną. To Bóg nas formuje, to On pisze od nowa nasze serca i oblicza – mówił.

Ikony powstałe w SPI można obejrzeć podczas wystaw w kościołach, podczas dorocznych edycji targów SacroExpo, u wieku prywatnych kolekcjonerów. Wiosną 2019 r. twórcy ikon przygotują wystawę w Pałacyku Zielińskiego w Kielcach.