Informacje Katolickiej Agencji Informacyjnej

Subskrybuje zawartość
Portal Katolickiej Agencji Informacyjnej
Zaktualizowano: 2 godziny 20 min. temu

Papież dał Polakom ważne zadanie

wt., 02/10/2018 - 09:45
Sakrament bierzmowania przyjęło 30 września w rzymskim kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika 28 młodych Polaków. Papież Franciszek podarował każdemu z nich różaniec i poprosił, aby codziennie modlili się na nim, włączając się m.in. w październikową modlitwę różańcową całego Kościoła.

Sakramentu Bierzmowania udzielił polskiej młodzieży abp Jan Romeo Pawłowski, delegat ds. przedstawicielstw papieskich w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej, który przewodniczył Mszy św. w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika – centrum duszpasterstwa polonijnego w Rzymie i zarazem najstarszym ośrodkiem duszpasterskim poza Polską.

W homilii hierarcha zwrócił się najpierw do rodziców bierzmowanej młodzieży, dziękując im za przyjęcie daru życia dzieci, za przekazanie im wiary i wszelki wysiłek włożony w ich wychowanie i kształtowanie ich postaw. Z kolei kierując się do samych młodych ludzi, przypomniał im o znaczeniu sakramentu nazywanego często sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej.

“Od dziś księga waszej relacji z Panem Bogiem będzie zapisywana przez was samych (…). Kiedyś Pan Bóg rozliczy każdego z nas z tego, jak przeżywaliśmy własną wiarę” – mówił.

AdoMiS – adoptuj misyjnych seminarzystów

Nawiązując do aktywności młodzieży w mediach społecznościowych, przypomniał, że świat wirtualny i “miliony lajków” nie mogą zastąpić prawdziwych relacji z Bogiem i drugim człowiekiem. Zaprosił młodych do budowania tych relacji, do poszukiwania ich w prawdziwym świecie. “W życiu potrzeba nam odniesienia do Boga i drugiego człowieka” – przekonywał.

Odnosząc się do opisywanego w mediach kryzysu panującego w strukturach Kościoła, abp Pawłowski przypomniał młodym ludziom, by czuli się odpowiedzialni za tę wspólnotę i nie ulegali łatwym osądom: “Kościół to my. Nigdy nie był on na ziemi doskonały (…). Ale właśnie takich kocha nas Pan Jezus, bo nową szansę powrotu i nawrócenia” – mówił.

Zachęcił też, aby młodzi byli w swoim życiu “prorokami nowego tysiąclecia” i wspólnie troszczyli się o świętość Kościoła. Poprosił ich też o modlitwę w intencji nadchodzącego Synodu Biskupów i przypomniał, że jego celem jest troska Kościoła o to, jak najlepiej dotrzeć do młodych i jak przedstawić ich światu.

“Bo wasze jest jutro. To wy wejdziecie niebawem na scenę świata. I chodzi o to, abyście nie weszli na nią w maskach, w przebraniu” – mówił z troską.

Na zakończenie Mszy św. abp Pawłowski podarował bierzmowanym różańce od papieża Franciszka i przekazał im jego osobistą prośbę, aby codziennie modlili się na nich, włączając się m.in. w październikową modlitwę różańcową całego Kościoła.

Watykan ogłosił zmiany w organizacji synodu biskupów

wt., 02/10/2018 - 09:28
W Watykanie zaprezentowano nową Instrukcję nt. organizowania zgromadzeń synodalnych i działania Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów. Jest ona uzupełnieniem ogłoszonej dwa tygodnie temu konstytucji apostolskiej papieża Franciszka „Epicsopalis communio”, która określa status i tryb prac synodu.

Nowa Instrukcja zastępuje obowiązujący od 50 lat dokument „Ordo Synodi Episcoporum”, który w ciągu minionych lat był wielokrotnie aktualizowany. Ostatni raz w 2006 r. przez Benedykta XVI.

Biskupi z Chin pojadą na Synod

„Znacząca część wcześniejszego dokumentu znalazła się w nowej Instrukcji. Jest to znak, że restrukturyzacja synodalnego organizmu, zainicjowana przez papieża Franciszka na początku jego pontyfikatu, nie oznacza zerwania z przeszłością, ale dokonywana jest pod znakiem ciągłości naznaczonej rozwojem” – podkreśla bp Fabio Fabene.

Podsekretarz Synodu Biskupów zauważa, że nowa instrukcja jasno mówi o tym, kto może w synodzie uczestniczyć i precyzuje obowiązujące procedury. „Celem nowej instrukcji jest ułatwienie dyskusji i wymiany opinii między ojcami synodalnymi tak, by jak najbardziej mogło wybrzmieć bogactwo głosów Kościołów z wszystkich zakątków świata. W ten sposób synod jawi się jako szczególny wymiar nierozerwalnej więzi łączącej biskupów między nimi i z papieżem w służbie ludu Bożego” – podkreśla bp Fabene.

AdoMiS – adoptuj misyjnych seminarzystów

wt., 02/10/2018 - 09:18
W przypadające dziś święto patronalne Papieskich Dzieł Misyjnych rozpoczęła się 6-sta edycja programu AdoMiS – adoptuj misyjnych seminarzystów. Polega on na pomocy duchowej i materialnej klerykom w krajach misyjnych. W adopcję misyjnych seminarzystów można włączyć się poprzez codzienną modlitwę w ich intencji oraz wybór formy pomocy finansowej. Może to być adopcja jednorazowa, stała, indywidualna lub grupowa.

Do włączenia się w inicjatywę zachęca ks. Maciej Będziński, dyrektor krajowy Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła. – Każdy, kto ma wewnętrzne głębokie pragnienie, aby wesprzeć kleryka w krajach misyjnych może wypełnić deklarację, którą znajdujemy na stronach internetowych Papieskich Dzieł Misyjnych lub zgłosić się do Papieskich Dzieł Misyjnych i zaznaczyć, czy chce wspierać materialnie, czy modlitewnie klerków – mówi.

Unicef: 104 mln dzieci nie chodzi do szkoły

Wsparcie dla seminariów na terytoriach misyjnych dotyczy m.in. inwestycji budowlanych oraz pomocy seminarzystom. Jak zaznacza ks. Będziński, kleryków w regionach Azji i Afryki przybywa, a posługują w źle doposażonych budynkach, które wymagają rozbudowy. – Potrzebni są też wychowawcy, dlatego też akcja AdoMiS wspiera wychowawców i profesorów, którzy kształcą kleryków w krajach misyjnych – dodaje.

Ks. Będziński informuje, że obecnie już 77 tys. kleryków korzysta z pomocy Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła.

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła to jedno z czterech Papieskich Dzieł Misyjnych, które w centrum stawia troskę o powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego w młodych Kościołach na terenach misyjnych.

PDPA od ponad 120 lat duchowo i materialnie wspiera kształcenie i formację seminarzystów oraz kandydatów do zgromadzeń zakonnych w krajach misyjnych, a także pomaga w budowie i wyposażaniu seminariów oraz domów formacyjnych na misjach. Otacza opieką blisko 800 seminariów oraz 6,5 tys. nowicjuszy i nowicjuszek. W ubiegłym roku pomoc sięgnęła niemal 60 tys. dolarów.

UNICEF: 104 mln dzieci nie chodzi do szkoły

wt., 02/10/2018 - 05:52
Przy okazji 73. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych został opublikowany raport pt. „Skradziona przyszłość”. Wynika z niego, że jedno na troje dzieci w krajach dotkniętych przez konflikty lub katastrofy naturalne nie uczęszcza do szkoły. Daje to w sumie liczbę 104 mln. Patrząc całościowo, 303 mln młodych pomiędzy 5. a 17. rokiem życia nie chodzi do szkoły, czyli na poziomie globalnym jedno na pięcioro dzieci nie jest objęte edukacją.

Raport podkreśla, że ci młodzi ludzie stają się ofiarami dwa razy. Pierwszy raz wtedy, gdy ich szkoły zostają uszkodzone, zniszczone, zajęte przez wojsko, celowo atakowane, przez co dołączają do milionów innych, którzy nie idą do szkoły, i w ciągu kolejnych lat rzadko tam powracają. W dalszej perspektywie ci młodzi zostaną także dotknięci biedą, z której nie będą mogli się wydostać.

Abp Gallagher w ONZ: wolność od prześladowań

Więcej niż połowa dzieci na poziomie szkoły podstawowej nie chodzi do szkoły w krajach dotkniętych różnymi zagrożeniami. Bieda pozostaje najpoważniejszą przeszkodą w nauczaniu dzieci w szkole podstawowej na poziomie globalnym. Prawdopodobieństwo, że nie pójdą one nigdy do szkoły jest cztery razy większe niż w przypadku ich rówieśników w krajach bogatych.

Według raportu i aktualnych prognoz, liczba osób pomiędzy 10. a 19. rokiem życia do 2030 r. osiągnie poziom 1 mld 300 mln osób, czyli wzrośnie o 8 proc. Niemożność zapewnienia pracy oraz odpowiedniego wykształcenia może spowodować jeszcze większe podziały ekonomiczne i społeczne. Potrzeba skutecznego i szybkiego działania. Należy z jednej strony uświadomić wzrastającą biedę, a z drugiej strony dać narzędzia młodym i przygotować ich do tworzenia dostatnich i pokojowych społeczeństw.

Radio Profeto świętuje rocznicę wejścia na FM

wt., 02/10/2018 - 05:24
Mija rok odkąd Radio Profeto nadaje w Małopolsce na 92.1 FM. Wszystko zaczęło się 26 czerwca 2014 roku, gdy w Internecie oficjalnie wystartowała sercańska rozgłośnia, z programem typowo ewangelizacyjnym i tylko chrześcijańską muzyką. “Wtedy nikt nawet nie marzył o wejściu na fale” – cieszy się założyciel rozgłośni ks. Michał Olszewski.

Dzisiaj Radio Profeto nie tylko posiada koncesję FM, ale nadal gra w Internecie, gdzie przekroczyło ponad milion unikalnych użytkowników oraz cyfrowo na DAB+ w Nowym Sączu i Wrocławiu. Do końca roku zostanie też uruchomiony specjalny program dla Ameryki Północnej w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Przed październikowym konklawe Wojtyła był zanurzony w Bogu

Ks. Olszewski podkreśla, że z powodzeniem realizowane są założenia, które od początku stawiali sobie Księża Sercanie. Tylko chrześcijańska muzyka, brak newsów na rzecz programów ewangelizacyjnych i transmisje z wydarzeń ewangelizacyjnych w Polsce. To okazało się trafnym posunięciem, gdyż pozwoliło na zdobycie słuchacza nieprzypadkowego, ale bardzo świadomie wybierającego sercańską rozgłośnię ze względu na jej format ewangelizacyjny.

Radio Profeto jest częścią Grupy Medialnej Profeto, założonej przez ks. Michała Olszewskiego SCJ, w której skład wchodzi dwanaście podmiotów. Oprócz radia jeszcze m.in. portal profeto.pl, wydawnictwo, profeto IT, czy dzieło miłosierdzia „Pięć bochenków”. Wydawcą grupy jest Fundacja Profeto.pl – Sercański Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji.

Rozgłośnia dysponuje studiami w Stadnikach k. Krakowa i w Warszawie oraz posiada profesjonalny wóz transmisyjny z łączem satelitarnym.

Więcej informacji na stronie internetowej Radia Profeto TUTAJ.

Biskupi napisali list o ekologii: W trosce o wspólny dom

wt., 02/10/2018 - 05:24
Godność człowieka powołanego do życia w jedności z Bogiem i innymi stworzeniami stoi u podstaw jego odpowiedzialności za całe dzieło stworzenia – piszą biskupi w liście pasterskim zatytułowanym „W trosce o wspólny dom” z okazji liturgicznego wspomnienia św. Franciszka z Asyżu, przypadającego 4 października.

Na początku listu księża biskupi odwołują się do logiki miłości, która „chroni nas przed egoistycznym podbojem stworzonego świata i stanowi filar, na którym opiera się trwałość ludzkich relacji oraz harmonia naszego współżycia ze światem stworzonym”. Następnie zwracają uwagę, że często jednak działalność człowieka skażona jest ludzkim egoizmem, przez co „ziemia – nasza siostra «protestuje z powodu zła, jakie jej wyrządzamy nieodpowiedzialnym wykorzystywaniem i rabunkową eksploatacją dóbr, które Bóg w niej umieścił» (Laudato sì, 2)”.

W liście są przytoczone statystyki dotyczące Polski na tle innych krajów starego kontynentu. Pośród 50 europejskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, aż 33 znajduje się w Polsce. Roczna liczba zgonów spowodowana tą sytuacją szacowana jest na blisko 40 tysięcy. „W związku z tym trzeba ograniczać szkodliwą dla środowiska działalność człowieka, umiejętnie gospodarować paliwami kopalnymi i rozwijać odnawialne źródła energii oraz uczyć oszczędnego korzystania ze źródeł energii. To zadanie spoczywa przede wszystkim na posiadających władzę polityczną, ekonomiczną i na kierujących szkolnictwem” – czytamy w liście.

Przed październikowym konklawe Wojtyła był zanurzony w Bogu

Ponadto biskupi przypominają, że mimo, iż od upadku gospodarki socjalistycznej w Polsce upłynęło wiele lat, to jednak skutki braku poszanowania godności człowieka i dewastacji środowiska naturalnego z tamtego okresu wciąż są odczuwalne. „Zdegradowane tereny rolne i leśne, zniszczona wskutek szkód górniczych zabudowa, zapadliska tektoniczne, hałdy, zwałowiska, zatruta gleba, woda, zanieczyszczone powietrze – to wszystko świadczy o tym, że nie zawsze troszczono się właściwie o wspólny dom” – piszą biskupi.

Następnie podają nowe zagrożenia płynące z konsumpcyjnego stylu życia i zapomnienia o Bogu. Biskupi zwracają uwagę, że pierwszą ofiarą tego zapomnienia jest zawsze sam człowiek, a po nim świat stworzony. „Niepohamowane gromadzenie dóbr, wyzysk i niszczenie przyrody, znęcanie się nad zwierzętami, zaśmiecanie lasów, obrzeży dróg, oceanów, powietrza, przestrzeni kosmicznej, nadużywanie wszystkiego tego, co z Bożej ręki otrzymaliśmy – to niepełny katalog grzechów ekologicznych” – czytamy w liście pasterskim.

Odwołując się do encykliki papieża Franciszka Laudato sì, biskupi apelują o „uświadomienie sobie konieczności zmiany stylu życia, produkcji i konsumpcji, by powstrzymać globalne ocieplenie albo przynajmniej wyeliminować przyczyny wynikające z działalności człowieka” (Laudato sì, 23). Jako przykład nawrócenia stawiają św. Franciszka z Asyżu, który „dostrzegał Stworzyciela i stworzenie. W Boga wierzył, a stworzenie szanował, gdyż czuł się jego istotną częścią” – zaznaczają w liście.

Na zakończenie biskupi kierują słowa wdzięczności do tych, którzy od lat zabiegają o ochronę środowiska. Wyrażają również nadzieję, że 24. Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP 24), która w grudniu tego roku odbędzie się w Katowicach, „pomoże zjednoczyć wysiłki wszystkich krajów w tej sprawie. Zachęcamy do modlitwy w tej intencji, aby Duch Święty przemieniał ludzkie serca, prowadząc je do zgody i jedności w trosce o nasz wspólny dom” – piszą biskupi w liście.

Pełna treść listu dostępna jest TUTAJ.

Biskupi z Chin pojadą na Synod

wt., 02/10/2018 - 05:24
W rozpoczynającym się 3 października Synodzie Biskupów weźmie udział dwóch hierarchów z Chińskiej Republiki Ludowej . potwierdził podczas dzisiejszej konferencji prasowej sekretarz generalny Synodu Biskupów, kard. Lorenzo Baldisseri. W Watykanie przedstawiono także nową instrukcję na temat przebiegu zgromadzenia synodalnego i działalności Sekretariatu Generalnego Synodu.

W rozpoczynającym się 3 października Synodzie weźmie udział 267 ojców synodalnych- 50 kardynałów, 44 arcybiskupów, 101 biskupów i 37 biskupów pomocniczych. Ponadto 23 ekspertów i 49 audytorów w tym 36 osób młodych w wieku od 18-29 lat z każdego kontynentu. Wprowadzą oni swoją refleksją w prace każdego dnia Synodu. Będą też uczestniczyli w dyskusjach w małych kręgach.

Kard. Baldissreri poinformował, że w rozpoczynającym się w środę Synodzie wezmą udział dwaj biskupi z Chińskiej Republiki Ludowej, zaproszeni przez Ojca Świętego.

Już wcześniej portal vaticaninsider podawał, że dwoma biskupami z Chin kontynentalnych, uczestniczącymi w Synodzie będą bp John Baptisa Yang Xaoting i Joseph Guo Jincai. Do tej pory nigdy nie zdarzyło się, aby delegat z Chin kontynentalnych mógł wziąć udział w Synodzie Biskupów, ustanowionym przez papieża Pawła VI w 1965 roku.

Abp Chaput: dokument roboczy Synodu budzi poważne zastrzeżenia

Biskupów chiński zaprosił bezskutecznie w 1998 roku św. Jan Paweł II (Matthias Duan Yinming i Josepha Xu Zhixuan, biskupi Wanxian) oraz w 2005 roku Benedykt XVI (Anthony Li Duan z Xi’an, Alois Jin Luxian z Szanghaju, Joseph Wei Jingyi z Qiqihar i Lucas Li Jingfeng z Fengxiang).

Bp John Baptist Yang Xiaoting ma 54 lata i został wyświęcony na kapłana w 1991 roku dla diecezji Zhouzhi. Od 1993 roku Studiował we Włoszech i uzyskał doktorat z Pisma Świętego na Papieskim Uniwersytecie Urbaniańskim w 1999. W latach 2000-2002 kontynuował studia w Stanach Zjednoczonych, gdzie uzyskał licencjat kanoniczny. Papież Benedykt XVI mianował go koadiutorem diecezji Yan’an w 2006 roku, zaś od roku 2002 aż do przyjęcia sakry biskupiej w 2010 roku wykładał w wyższym seminarium duchownym diecezji Xi’an. W marcu bieżącego roku biskup Yang wziął udział w Rzymie na Międzynarodowej Konferencji „Chrześcijaństwo w Chinach. Wpływ, oddziaływanie i inkulturacja”, zorganizowanym przez Wydział Misjologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, prezentując raport dotyczący działań charytatywnych i społecznych Kościoła katolickiego w Chinach.

Natomiast 50-letni bp Joseph Guo Jincai, pochodzi Chengde i jest obecnie sekretarzem generalnym Konferencji Biskupów Chińskich (organu nie uznawanego przez Stolicę Apostolską). Do roku 1992 studiował w seminarium Hebei a w listopadzie 2010 roku został wyświęcony na biskupa Chengde bez mandatu papieskiego. Jego święcenia biskupie miały miejsce pomimo protestów Stolicy Apostolskiej. Uczestniczyło w nich ośmiu biskupów chińskich wyświęconych za zgodą papieża, niektórzy z nich pod presją lokalnych władz.

Guo Jincai jest jednym z siedmiu biskupów, z których papież Franciszek zdjął sankcje kanoniczne i który został przyjęty do pełnej komunii w ramach dialogu, który doprowadził do chińsko-watykańskiego porozumienia w sprawie kryteriów doboru przyszłych biskupów chińskich.

Natomiast mówiąc o zmianach wprowadzonych przez nową instrukcję na temat przebiegu zgromadzenia synodalnego i działalności Sekretariatu Generalnego Synodu podsekretarz tej dykasterii, bp Fabio Fabene podkreślił, że Rada Zwyczajna Synodu Biskupów zostanie poszerzona z obecnych 15 do 21 członków, z których 6 mianuje Ojciec Święty (dotychczas papież mianował 3), pozostałych natomiast wybiorą ojcowie synodalni. Będą wśród nich wyłącznie biskupi diecezjalny. Wyjaśniono ponadto, że dokument końcowy będzie wymagał aprobaty 2/3 uczestników Synodu uczestniczących w głosowaniu.