Informacje Katolickiej Agencji Informacyjnej

Subskrybuje zawartość
Portal Katolickiej Agencji Informacyjnej
Zaktualizowano: 9 sek. temu

Prymas Polski: dialog polsko-polski jest nie tylko potrzebny, co wręcz konieczny

czw., 14/06/2018 - 14:45
„Dialog polsko-polski jest dziś nie tylko potrzebny, co wręcz konieczny, jest naglący” – przyznaje Prymas Polski abp Wojciech Polak wyrażając nadzieję, że zachętą i motywacją do jego podjęcia będą zbliżające się obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wolność przeżywana i realizowana w szacunku dla innych i w dialogu z innymi będzie tematem XI Zjazdu Gnieźnieńskiego, który odbędzie się w dniach 21-23 września w Gnieźnie i wpisze w obchody 100-lecia zakończenia I wojny światowej i odzyskania przez Polskę niepodległości.

„Mamy nadzieję, że to spotkanie przyczyni się choć w małym stopniu do naszego wewnątrzpolskiego dialogu” – mówi abp Wojciech Polak dodając, że zaproszenie do udziału w kongresie ludzi wielu różnych środowisk – społecznych, politycznych, kościelnych „daje szansę, by pokazać, że mimo różnic, potrafimy się słuchać i ze sobą rozmawiać”.

Prymas podkreśla również, że dialog jest nie tylko szansą na przełamanie istniejących napięć i konfliktów, ale jest również jednym z warunków odpowiedzialnego i owocnego budowanie przyszłości. Dotyczy to zarówno naszego polskiego podwórka, jak i szerzej, przyszłości Europy.

„Oczywiście podczas zjazdu nie znajdziemy złotego środka, który pozwoli rozwiązać wszystkie problemy. Mam jednak nadzieję, że umocnimy w sobie samych i w innych wolę i przekonanie, by nad rozwiązaniem tych problemów jeszcze intensywniej pracować” – podkreśla metropolita gnieźnieński.

Pytany o zagrożenia dla wolności, której rocznicę świętujemy w tym roku, wskazuje nie tyle na te zewnętrzne, z którymi borykali się nasi przodkowie, ile wewnętrzne, dotyczące serca i sumienia człowieka, na egoizm osobisty, rodzinny i społeczny, przed którym tylekroć przestrzegał Polaków Jan Paweł II.

„Chciejmy zrozumieć, że wolność jest nie tylko «od czegoś», a więc od tego wszystkiego, co nas ogranicza, co jest opresyjne. Wolność to także wolność «do» odpowiedzialności, zaangażowania, dobrych wyborów, odważnych decyzji, do czynienia tego świata lepszym. Jeśli więc myślimy o Europie ludzi wolnych, to myślimy o Europie ludzi twórczych, odpowiedzialnych, żyjących i budujących jej dzień dzisiejszy i przyszłość w dialogu i szacunku dla innych” – podkreśla Prymas Polski.

Rozstrzygnięto konkurs „Odpowiedz na list Jana Pawła II”

czw., 14/06/2018 - 14:18
Znamy laureatów konkursu „Odpowiedz na list Jana Pawła II”, zorganizowanego przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Listy nawiązujące do wybranych przemów czy listów papieża Polaka do dzieci i młodzieży nadesłało blisko 100 uczniów.

Zwycięzcami poszczególnych kategorii wiekowych (szkoły podstawowe, oddziały gimnazjalne i szkoły ponadpodstawowe) zostali: Wiktoria Pisarska z Myszkowa, Albert Konstanty z Gnojnika oraz Bartosz Jarząbek z Warszawy. Ponadto wyróżniono 17 innych prac.

Młodzi w swoich odpowiedziach na słowa papieża Polaka podejmowali tematy relacji międzyludzkich, znaczenia miłości w życiu człowieka, roli dziecka w świecie i rodzinie, dziękowali Ojcu Świętemu za stworzenie Światowych Dni Młodzieży czy zwracali uwagę na zagrożenia, jakie niosą dla ich przyszłości moda i media. Często odwoływali się do historii rodziców, którzy w przeciwieństwie do nich, pamiętają z własnego doświadczenia spotkania z Janem Pawłem II podczas jego pielgrzymek do Polski.

„Po przeczytaniu listu zrozumiałam, że to w nas młodych jest nadzieja na przyszłość naszego społeczeństwa. Musimy żyć zgodnie z przykazaniami Bożymi i zasadami moralnymi oraz starać się pozostawać w dobrych kontaktach ze starszymi osobami, ponieważ to właśnie od nich uczymy się najwięcej” – brzmiał fragment listu uczennicy szkoły podstawowej.

Z kolei jeden z gimnazjalistów podziękował św. Janowi Pawłowi II za to, że jego nauczanie uświadomiło mu, iż to wiara jest w życiu najważniejsza. „Obiecuję Ci, że zobowiązuję się wypełnić powierzone nam w tych orędziach zadania, aby dobrze się przygotować na najbliższe spotkanie młodych w Panamie oraz zachęcę przyjaciół do wzięcia udziału w tymże wydarzeniu” – zapewnił on w swoim liście.

Jak oceniła Katarzyna Twardosz z Instytutu, organizatorów bardzo ucieszył fakt, że uczestnicy konkursu nie opierali się tylko na tekstach św. Jana Pawła II zaproponowanych wcześniej, ale sami szukali dla siebie inspirujących słów. – I choć większość z nich nie pamięta już papieża Polaka, to bardzo poważnie podeszła do jego wezwań i starała się realnie odnieść je do współczesności i swojego życia – podsumowała.

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie jest samorządową instytucją kultury, którą tworzą Województwo Małopolskie, Gmina Miejska Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”. Od 1 stycznia 2009 r. celem działania Instytutu jest zachowanie i promowanie dziedzictwa, które pozostawił po sobie Ojciec Święty Jan Paweł II oraz dialog między religiami i kulturami.

Abp Guido Pozzo z Watykanu gościem specjalnym warsztatów „Ars Celebrandi”

czw., 14/06/2018 - 14:10
Warsztaty liturgiczne „Ars Celebrandi” w Licheniu odwiedzi abp Guido Pozzo, sekretarz Papieskiej Komisji Ecclesia Dei. 18 lipca odbędzie się prelekcja oraz spotkanie z arcybiskupem (sala konferencyjna domu pielgrzyma „Arka”), a po nim odprawi on Mszę św. pontyfikalną w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w bazylice Matki Bożej Licheńskiej, a wieczorem będzie przewodniczył nieszporom pontyfikalnym w kościele Matki Bożej Częstochowskiej. W tym roku „Ars Celebrandi” odbędzie się się w dniach 12–19 lipca.

Z arcybiskupem Guido Pozzo przyjedzie do Lichenia dominikanin o. Vincenzo Nuara, również pracownik Papieskiej Komisji Ecclesia Dei. 17 lipca ojciec Nuara odprawi w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Licheniu Mszę św. solenną w rycie dominikańskim (w tym dniu w kalendarzu rytu dominikańskiego przypada wspomnienie liturgiczne bł. Czesława, towarzysza św. Jacka Odrowąża, założyciela klasztorów dominikańskich w Pradze i Wrocławiu, patrona i obrońcy miasta Wrocławia). Ryt dominikański jest autonomicznym łacińskim rytem liturgicznym, oficjalnie obowiązującym w zakonie dominikańskim od połowy XIII wieku do 1969 roku.

Warsztaty liturgii tradycyjnej „Ars Celebrandi” zostały zainicjowane pięć lat temu przez wiernych świeckich w odpowiedzi na słowa papieża Benedykta XVI: „To, co było święte dla wcześniejszych pokoleń, pozostaje wielkie i święte dla nas, i nie może nagle okazać się całkowicie zakazane, lub wręcz uznane za niegodziwe”.

Błogosławieństwa i patronatu honorowego warsztatom udzielił ordynariusz włocławski bp Wiesław Mering. Co roku gromadzą ok. 150 uczestników duchownych i świeckich, którzy uczą się na nich celebrowania Mszy św., służenia do niej, a także śpiewu liturgicznego, zwłaszcza chorału gregoriańskiego. Za ich organizację odpowiada stowarzyszenie wiernych Una Voce Polonia, należące do międzynarodowej federacji Foederatio Internationalis Una Voce, uznawanej przez watykańską Kongregację Nauki Wiary za oficjalną reprezentację świeckich katolików przywiązanych do nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego.

Papieska Komisja Ecclesia Dei jest instytucją Stolicy Apostolskiej, zajmującą się opieką nad katolikami przywiązanymi do klasycznej formy rytu rzymskiego i innych tradycyjnych łacińskich obrządków liturgicznych.

Patronem medialnym „Ars Celebrandi” jest Katolicka Agencja Informacyjna.

Wolność – tematem XI Zjazdu Gnieźnieńskiego

czw., 14/06/2018 - 14:06
Blisko 60 prelegentów, 27 paneli dyskusyjnych, 22 warsztaty tematyczne, 10 Kościołów chrześcijańskich zaangażowanych w organizację – to kilka liczb streszczających XI Zjazd Gnieźnieński, który w dniach 21-23 września odbędzie się w Gnieźnie. Szczegóły zaprezentowano 13 czerwca podczas konferencji prasowej w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie.

Z dziennikarzami spotkał się m.in. Prymas Polski abp Wojciech Polak, który wskazując na tematykę trzydniowego ekumenicznego spotkania podkreślił, że nie tylko wpisuje się ono w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, ale będzie także okazją do refleksji nad rozumieniem, definiowaniem i zagospodarowaniem daru wolności.

„Temat zjazdu «Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa» nie tylko nawiązuje do rocznicy niepodległości, ale ma ukazywać, w jaki sposób dzisiaj możemy przeżywać swoje życie w wymiarze osobistym, społecznym, rodzinnym i kościelnym jako życie ludzi wolnych – wolnych nie tyle od czegoś, co wolnych do zagospodarowania tej przestrzeni, która jest im dana” – podkreślił abp Wojciech Polak dodając, że jednym z podstawowych i koniecznych elementów tego odpowiedzialnego zagospodarowywania wolności jest dialog i współpraca.

Trwają zapisy na XI Zjazd Gnieźnieński

Prymas przypomniał także szczególnych nauczycieli polskiej wolności: św. Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego, których słowa i nauczanie – jak zapowiedział – zostaną podczas XI Zjazdu Gnieźnieńskiego niejednokrotnie przypomniane.

Metropolita gnieźnieński wyraził również radość z deklaracji udziału w Zjeździe tak wielu prelegentów, duchownych różnych wyznań chrześcijańskich, a przede wszystkim uczestników, zwłaszcza naszych wschodnich sąsiadów, których obecność będzie wyrazem i realizacją idei papieża Polaka o Europie oddychającej dwoma płucami – Wschodu i Zachodu. Symbolem tej idei – jak dodał Prymas – jest tak ściśle związany z Gnieznem św. Wojciech, patron niepodzielonego Kościoła.

Na Wschód wzrok uczestników Zjazdu kierować będzie także odbywająca się niemal w tym samym terminie pielgrzymka papieża Franciszka do krajów bałtyckich.

„Zjazd będzie duchowym współtowarzyszeniem Ojcu Świętemu podczas nawiedzenia naszych najbliższych sąsiadów” – zaznaczył abp Polak dopowiadając, że modlitwa w intencji papieskiej pielgrzymki zostanie włączona w ekumeniczną modlitwę towarzyszącą każdorazowo Zjazdom Gnieźnieńskim.

W konferencji wzięli udział także starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Beata Tarczyńska i prezydent Gniezna Tomasz Budasz, którzy zgodnie podkreślali znaczenie Zjazdów Gnieźnieńskich dla promocji miasta i regionu.

„To jest ważne wydarzenie o charakterze religijnym, ale także ogromne wydarzenie promocyjne dla Gniezna” – stwierdził Tomasz Budasz zwracając uwagę na potrzebę zaangażowania w nie lokalnej społeczności.

Beata Tarczyńska z kolei, wskazując na tematykę zjazdowych obrad, wyraziła nadzieję, że spotkanie będzie okazją do przypomnienia o wartości i szacunku dla wolności, którą nasz naród wywalczył płacąc ogromną cenę.

Podczas konferencji zaprezentowano także założenia programowe i aktualny program zjazdu, który pokrótce omówiła Marta Titaniec, wiceprezes Fundacji św. Wojciecha Adalberta, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.

Jak podkreśliła kongres ma wymiar religijny, intelektualny i artystyczny. Organizuje go laikat we współpracy z 10 Kościołami chrześcijańskimi – 9 zrzeszonymi w Polskiej Radzie Ekumenicznej i 1 niezrzeszonym.

W czasie trzech dni odbędzie się 27 paneli dyskusyjnych i 22 warsztaty tematyczne. Zaproszono blisko 60 prelegentów z Polski i zagranicy.

„Bardzo ważna jest dla nas różnorodność ideowa i polityczna. Jako chrześcijanie nie zgadzamy się, aby dwudzielny podział był obrazem Polski 2018” – stwierdziła Marta Titaniec, przypominając, że wolność w chrześcijańskim rozumieniu to przede wszystkim zadanie i odpowiedzialność.

Konferencję prowadził Marcin Przeciszewski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej, która jak zawsze zajmie się obsługą medialną kongresu. Przypominając krótko ideę kongresu podkreślił, że od samego początku, a więc od 1997 roku, kiedy nowożytne Zjazdy Gnieźnieńskie są organizowane, streszcza się ona w haśle: Polska, Europa, Kościół. Wskazuje także na genius loci Gniezna, który w sposób szczególny inspiruje do podejmowania dialogu w tym właśnie trójkącie.

Dziś na stronie www.ekai.pl uruchomiony został specjalny panel z informacjami i formularzami akredytacyjnymi dla dziennikarzy. Jak poinformowała obecna na konferencji Małgorzata Starzyńska, PR dyrektor KAI, na poprzedni X Zjazd Gnieźnieński w 2016 roku akredytowało się ponad 270 dziennikarzy i fotoreporterów.

Ruszyła także rejestracja uczestników. Formularz, a także wszystkie informacje, program, prelegenci itd. dostępne są na zjazdowej stronie www.zjazd.org

Mieszkańcy Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego będą mogli wziąć udział w kongresie bez opłat, rejestrując jedynie chęć uczestnictwa.

Gościem specjalnym pierwszego dnia XI Zjazdu Gnieźnieńskiego będzie Prezydent RP Andrzej Duda, który skieruje do uczestników swoje przesłanie.

W zjeździe wezmą udział chrześcijanie różnych wyznań z Europy Środkowo-Wschodniej: duchowni, politycy, myśliciele, publicyści. Omawiając kluczowe wyzwanie współczesnej Europy – kryzys europejskiej tożsamości, będą mówić o odpowiedzialność za przyszłość Kościoła, swoich ojczyzn i całego kontynentu.

Wybitna francuska filozof prof. Chantal Delsol przedstawi wykład pt. „Kochaj i czyń co chcesz”? Wolność chrześcijańska w świecie, w którym wszystko wolno”.

Zaplanowano też panel o Janie Pawle II i Prymasie Wyszyńskim jako wspomnianych nauczycielach polskiej wolności.

W dyskusji o roli Polski w Europie wystąpią m.in. byli polscy premierzy: Jerzy Buzek i Hanna Suchocka. W programie jest także międzynarodowa dyskusja o pojednaniu z sąsiadami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz o kryzysie migracyjnym z udziałem m.in. bp. Krzysztofa Zadarki i ks. dr. hab. Waldemara Cisło, przewodniczący polskiej sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie.

W Zjeździe weźmie również udział m.in. prof. Rocco Buttiglione, były włoski polityk oraz kard. Peter Turkson, prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, który wygłosi wykład pt. „Ból świata jest bólem Kościoła”. Chrześcijanie na rzecz lepszego świata”.

Ważną częścią zjazdów są warsztaty, których w tym roku jest znacznie więcej niż podczas poprzednich edycji. „Jak być polskim patriotą, a zarazem solidarnym Europejczykiem?”, „Byłem przybyszem…”, „Chrześcijanin wobec uchodźców – w praktyce”, „Nowe technologie – szansa czy bariera dla ewangelizacji” – to tylko niektóre z tematów zaplanowanych warsztatowych dyskusji.

Zjazdy Gnieźnieńskie organizuje obecnie metropolita gnieźnieński Prymas Polski wraz z Fundacją św. Wojciecha Adalberta i kilkunastoma polskimi organizacjami katolickimi i chrześcijańskimi. Ich obecna formuła, realizowana w formie chrześcijańskich kongresów – jest odpowiedzią na apel św. Jana Pawła II z Gniezna (1997), aby Europa była chrześcijańską wspólnotą ducha.

Kościoły wschodniokatolickie będą obradować we Włoszech

czw., 14/06/2018 - 13:58
Już po raz 21. spotkają się biskupi wschodnich Kościołów katolickich z naszego kontynentu – w tym roku w dniach 14-17 czerwca będzie to południowowłoskie miasteczko Lungro, siedziba eparchii (diecezji) Kościoła Italoalbańskiego. Tegoroczne obrady, w których zapowiedzieli udział biskupi i kapłani 12 europejskich Kościołów wschodnich, przebiegać będą pod hasłem „Bycie wschodnim Kościołem katolickim dzisiaj”. Głównym organizatorem tego wydarzenia jest Rada Konferencji Biskupich Europy (CCEE).

Uczestnicy posiedzenia omawiać będą przede wszystkim urząd biskupa, ze szczególnym uwzględnieniem niektórych elementów nowego procesu małżeńskiego oraz sprawy liturgii i jej odnowy wśród wiernych jako czynnika tożsamości katolickich Kościołów wschodnich i jak wpływa ona na odnowę życia mężczyzn i kobiet. Innymi dyskutowanymi zagadnieniami będą niektóre szczególne cechy tożsamości tych Kościołów, zwłaszcza prawo międzyeparchialne oraz wkład Kościoła Italoalbańskiego do ekumenizmu.

Rozpoczynające się jutro spotkanie jest częścią przygotowań do obchodów stulecia istnienia eparchii Lungro, utworzonej na mocy konstytucji apostolskiej Benedykta XV „Catholici fideles” z 13 lutego 1919 roku.

Zebranie biskupów rozpocznie się 14 bm. po południu Nieszporami w katedrze św. Mikołaja z Miry w Lungro. Następnie obrady otworzą wystąpienia kardynałów: Leonardo Sandriego – prefekta Kongregacji Kościołów Wschodnich i Angelo Bagnasco – przewodniczącego CCEE oraz abp. Emila Paula Tscherriga – nuncjusza apostolskiego we Włoszech. Posiedzenia robocze będą się rozpoczynały codziennymi liturgiami, sprawowanymi w różnych wschodnich obrządkach katolickich i ukazującymi bogactwo liturgicznej tradycji Kościoła katolickiego. Spotkanie zakończy 17 czerwca uroczysta liturgia we wspomnianej katedrze św. Mikołaja.

Abp Szewczuk: świat przemilcza tragedię na Ukrainie

Do udziału w posiedzeniu zaproszono łącznie 15 katolickich Kościołów wschodnich „sui iuris”, tzn. kierujących się własnym prawem, uwzględniającym specyfikę każdego z nich. Są to następujące Kościoły: Italoalbański we Włoszech (mający tam dwie diecezje), greckokatolicki – na Białorusi, w Czechach, Kazachstanie, na Zakarpaciu (Mukaczewo), w Rumunii, Serbii i Czarnogórze, Słowacji, Ukraiński (działający na Ukrainie, w Polsce, na Wyspach Brytyjskich, w Niemczech, we Włoszech i na całym świecie), na Węgrzech, gezarchat apostolski obrządku bizantyńskiego w Grecji oraz melchicki, ormiańskokatolicki, syromalabarski w Wielkiej Brytanii i syrokatolicki w Europie.

Biskupi katolickich Kościołów wschodnich z Europy po raz pierwszy zebrali się w dniach 30 czerwca-6 lipca 1997 w węgierskim mieście Nyiregyháza (stolicy miejscowej eparchii greckokatolickiej Hajdudorog) z inicjatywy Kongregacji Kościołów Wschodnich i jej ówczesnego prefekta kard. Achille Silvestriniego. Pragnął on stworzyć przestrzeń spotkań i wymiany poglądów i doświadczeń hierarchów tych Kościołów, które w większości istniały i istnieją w krajach rządzonych niegdyś przez komunistów i doświadczyły w przeszłości szczególnie ciężkich prześladowań.

Tamto zgromadzenie to nie miało jeszcze charakteru stałych wydarzeń, taki wymiar mają one mniej więcej od 2005, a zwłaszcza od 2009. Od tamtego czasu spotkania takie odbywają się co roku, po kolei w różnych miastach naszego kontynentu, głównie środkowo-wschodniej jego części, m.in. we Lwowie, w Koszycach (Słowacja), Zagrzebiu, Preszowie (Słowacja), Zarwanicy (Ukraina), Velehradzie (Czechy), Użgorodzie (Ukraina), Sofii i Oradea Mare (Rumunia). W październiku 2016 po raz pierwszy zorganizowano je w Europie Zachodniej – w Lizbonie i Fatimie.

Współorganizatorami tych zebrań są Kościoły lokalne, głównie wschodnie, ale nie tylko, a także Rada Konferencji Biskupich Europy i Kongregacja Kościołów Wschodnich.

Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości w Diecezji Sosnowieckiej

czw., 14/06/2018 - 10:56
Msza św. w intencji Ojczyzny na Placu Papieskim w Sosnowcu z udziałem wicepremier Beaty Szydło, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, koncert „Wolność, Miłość, Niepodległość” Piotra Rubika oraz Sztafeta Niepodległości – to główne punkty przeżywanych pod hasłem „Wiara i patriotyzm” obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości, które 16 i 17 czerwca odbędą się w diecezji sosnowieckiej. Mecenasem obchodów jest Tauron S.A.

Uroczystą Eucharystię w intencji Ojczyzny, z udziałem wicepremier Beaty Szydło, parlamentarzystów regionu oraz władz samorządowych miast i gmin z terenów diecezji sosnowieckiej odprawi 16 maja na Placu Papieskim przy w Sosnowcu bp Grzegorz Kaszak w koncelebrze z kapłanami diecezji sosnowieckiej. Eucharystię poprzedzi „Marsz dla życia”. Msza św. będzie okazją do dziękczynienia za dar pontyfikatu św. Jana Pawła II w 40. rocznicę jego wyboru na Stolicę Piotrową i w 19. rocznicę wizyty w Kościele sosnowieckim.

Po Eucharystii rozpocznie się wspólne śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych przy akompaniamencie Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Z tej okazji staraniem Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu wydano Śpiewnik Piosenek Patriotycznych w nakładzie 10 tys. egzemplarzy. O godz. 20 z kolei rozpocznie się koncert Piotra Rubika „Wolność, Miłość, Niepodległość”, zawierający największe przeboje, zupełnie nowe utwory napisane z okazji 100 – lecia niepodległości, a także pieśni upamiętniające niezwykłą postać Ojca Świętego Jana Pawła II i rolę jaką odegrał w dążeniu Polaków do wolności. Organizatorem koncertu jest miasto Sosnowiec.

Dzień później, 17 czerwca Mszą św. odprawianą przez bp. Kaszaka przy grobie legionistów poległych w 1914 r. w bitwie pod Krzywopłotami, rozpocznie się Sztafeta Niepodległości. Uczestnicy przebiegną 60-kilometrową trasę wiodącą przez 20 miejscowości z terenów diecezji sosnowieckiej. Zatrzymają się obok ważnych miejsc upamiętniających wydarzenia z historii Polski. Oprócz wspomnianej wyżej mogiły legionistów na cmentarzu w Bydlinie zatrzymają się m.in. przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego W Olkuszu, Pomnikiem Wolności w Bolesławiu, Drzewem Pomnikiem Pamięci w Sławkowie i obeliskiem upamiętniający Powstanie Styczniowe w Sosnowcu – Maczkach. Sztafeta zakończy się w Jaworznie przed Pomnikiem Niepodległości. Szczegóły na www.sztafetadiecezjalna.pl.

– Sztafeta nie ma charakteru rywalizacji sportowej – bieg będzie wspólny, a dodatkowo wyznaczone zostaną odcinki rodzinne, w które włączyć będą mogli się wszyscy chętni, nawet ci ze słabszą kondycją. Ideą jest, by bieg ten połączył osoby w każdym wieku różnych zawodów i stanów, promował patriotyzm, pamięć historyczną i aktywność fizyczną! – podkreśla ks. Marek Bigaj, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.

Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości organizowane przez diecezję sosnowiecką pod hasłem „Wiara i patriotyzm” mają na celu m.in.: uczczenie wysiłku pokoleń Polaków, szczególnie na terenach dzisiejszej diecezji sosnowieckiej, którym zawdzięczamy odzyskanie niepodległości po 123. latach niewoli; przypomnienie roli Kościoła katolickiego w utrzymaniu ducha narodu w czasie zaborów oraz w budowie polskiej państwowości po 1918 r., wydobycie i ocalenie pamięci zachowanej w rodzinach z terenu diecezji sosnowieckiej o początkach polskiej państwowości w 1918 r. i pamięci o charakterze patriotycznym z lat późniejszych oraz rozbudzenie miłości do Ojczyzny wśród mieszkańców diecezji sosnowieckiej.

Najbardziej znaczącymi punktami obchodów roku jubileuszowego w diecezji sosnowieckiej są: konkurs literacki dla wszystkich pt. „Rodzinne wspomnienia historyczno-patriotyczne”, Sztafeta Niepodległości, organizowana wspólnie z UM w Sosnowcu, impreza plenerowa, sympozja naukowe organizowane we współpracy z IPN o. Katowice oraz kończąca obchody roku jubileuszowego uroczysta Eucharystia w intencji Ojczyzny w katedrze sosnowieckiej 18 listopada, połączona z odsłonięciem i poświęceniem pomnika dedykowanego funkcjonariuszom służb mundurowych i urzędnikom, którzy oddali swoje życie dla ojczyzny.

Życzenia przewodniczącego KEP dla bp. nominata

czw., 14/06/2018 - 10:30
Wyrażam wdzięczność wobec Boga, że Kościół, który jest w Katowicach – a zwłaszcza jego pasterz ks. abp Wiktor Skworc – będzie mógł cieszyć się wsparciem i pomocą współpracownika doświadczonego, tak w pracy duszpasterskiej, jak i administracyjnej, znającego Kościół lokalny, roztropnego i pracowitego – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w liście z życzeniami dla nowego biskupa pomocniczego archidiecezji katowickiej Grzegorza Olszowskiego.

Ekscelencjo,

Najdostojniejszy Księże Biskupie Nominacie,

z radością przyjąłem informację przekazaną przez Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, iż w dniu dzisiejszym Ojciec Święty Franciszek mianował Ekscelencję biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej.

Chciałbym serdecznie powitać Księdza Biskupa w gronie polskiego episkopatu i zaprosić do współpracy w ramach licznych gremiów Konferencji Episkopatu Polski.

Wyrażam wdzięczność wobec Boga, że Kościół, który jest w Katowicach – a zwłaszcza jego pasterz ks. abp Wiktor Skworc – będzie mógł cieszyć się wsparciem i pomocą współpracownika doświadczonego, tak w pracy duszpasterskiej, jak i administracyjnej, znającego Kościół lokalny, roztropnego i pracowitego.

Już dziś zapraszam na pierwsze zebranie planarne KEP, które odbędzie się we wrześniu br. w Płocku oraz na rekolekcje biskupów, które będą mieć miejsce w listopadzie na Jasnej Górze.

Królowej Polski życie i posługę Waszej Ekscelencji polecam, prosząc o wstawiennictwo u Jej Syna.

Łącząc wyrazy szacunku, przesyłam braterskie pozdrowienia w Chrystusie,

Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański,

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Poczta Polska wyda specjalny znaczek z podobizną św. o. Pio

czw., 14/06/2018 - 10:26
Ten włoski święty ma wielkie znaczenie dla Polaków: wzmacnia w nas duchowość, ale też poprzez widzialne rzeczy, które się działy m.in. uzdrowienia za jego wstawiennictwem – mówił dziś na konferencji prasowej Wiesław Włodek, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej. W Warszawie zaprezentowano dziś znaczek pocztowy „Święty Ojciec Pio”, który w nakładzie 100 tys. trafi do obiegu 16 czerwca.

W ramach obchodów 100. rocznicy otrzymania przez św. o. Pio stygmatów, Krakowska Prowincja Kapucynów przygotowała wiele konferencji, wykładów i czuwań. Z kolei Poczta Polska wprowadzi do obiegu specjalny znaczek pocztowy „Święty Ojciec Pio”.

Najbliższe czuwanie odbędzie się z 16 na 17 czerwca w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. – Św. o. Pio to miłosierdzie Boże rozdawał od rana do wieczora, spowiadał od rana do wieczora, był ambasadorem Bożego miłosierdzia – mówi br. Roman Rusek OFMCap. Jak dodaje, na czuwanie będą przewiezione specjalne relikwie św. o. Pio – zakrywająca stygmat rękawica z prawej dłoni oraz zakrwawiona chusta, która zakrywała stygmat w jego boku.

Podczas czuwania o północy Mszy św. będzie przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz. Będzie również można usłyszeć świadectwa uzdrowionych za wstawiennictwem św. o. Pio m.in. ks. Andrzeja Liska z diecezji Tarnowskiej. Gościem specjalnym będzie br. Antonio Belpiede – kapucyn z Prowincji Foggia, do której należał o. Pio.

Walencja przyjmie imigrantów

O. Zdzisław Duma zapowiedział szereg wydarzeń z okazji 10. rocznicy otrzymania stygmatów przez o. Pio. Oprócz łagiewnickiego czuwania, będzie również czuwanie w Polanicy Zdroju w nocy z 18 na 19 sierpnia. W planach jest także kongres dla grup modlitewnych św. o. Pio, a także międzynarodowa pielgrzymka tych grup do San Giovanni Rotondo. Odbędzie się także II Kongres ojca Pio w Gdańsku, którego współorganizatorem jest Muzeum II Wojny Światowej w tym mieście.

Z kolei Poczta Polska w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, w 460. rocznicę istnienia Poczty Polskiej, 100-lecia otrzymania przez św. o. Pio stygmatów oraz w 50. rocznicę jego śmieci, wyda okolicznościowy znaczek dedykowany św. o. Pio.

Wiesław Włodek, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej, zwrócił uwagę, że 4 wielkie postaci: św. Matka Teresa z Kalkuty, św. Jan Paweł II, św. Faustyna oraz św. o. Pio byli ze sobą związani w cudowny sposób. Przypomniał również o spotkaniu papieża Polaka z świętym. – Karol Wojtyła, kiedy spotkał się w 1948 roku z o. Pio zapytał go, który ze stygmatów sprawia mu największy ból. Pomyślał, że ten w boku. O. Pio odpowiedział jednak: ten, o którym nikt nie wie. A tym stygmatem była rana na prawym ramieniu Jezusa, którą miał od niesienia krzyża – mówił.

– Ten włoski święty dla Polaków ma wielkie znaczenie – wzmacnia w nas duchowość, ale też poprzez widzialne rzeczy, które się działy m.in. uzdrowienia za jego wstawiennictwem – dodał.

16 czerwca podczas czuwania w Łagiewnikach specjalny znaczek dedykowany św. o. Pio będzie zaniesiony w darach ołtarza. Tego dnia do obiegu trafi 100 tys. tych znaczków. Na znaczku znajduje się twarz świętego, a w napisie „św. o. Pio” jest umieszczona dłoń z czerwoną kropką, która symbolizuje stygmaty. Autorką projektu znaczka jest artystka Marzena Dąbrowska.

Włodek zapowiedział również wprowadzenie do obiegu w październiku znaczka poświęconego św. Janowi Pawłowi II, w 40. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Zostanie wydana również seria znaczków poświęcona patronom Polski. Na nich znajdzie się m.in. św. Stanisław Kostka oraz św. Andrzej Bobola.

Fot. BP KEP

Jacek Pulikowski gościem kolejnej internetowej ewangelizacji #TenWKtórym

czw., 14/06/2018 - 09:58
Już w najbliższy poniedziałek odbędzie się kolejna odsłona internetowej ewangelizacji pod hasłem #TenWKtórym, w której autorzy książek odpowiadają na żywo na nurtujące pytania dotyczące wiary czy codzienności. Tym razem o ojcostwie opowie Jacek Pulikowski.

– Tuż przed Dniem Ojca chcieliśmy wszystkim, którzy na co dzień cieszą się, ale i zmagają z darem bycia tatą, dać specjalny prezent. To spotkanie, dzięki któremu będą między innymi mogli się zapoznać ze sposobami na dobre wychowanie dzieci czy poznać wzorzec ojcostwa – tłumaczy Paulina Smoroń z księgarni Tolle.pl, współorganizatora wydarzenia, zachęcając, by transmisję obejrzały również mamy, bo także o nich będzie mowa.

Jacek Pulikowski to przede wszystkim szczęśliwy mąż i ojciec trójki dzieci. Jest nauczycielem akademickim na Politechnice Poznańskiej, ale wykłady prowadzi również w Studium Rodziny przy Wydziale Teologicznym UAM. Razem ze swoją żoną Jadwigą od lat angażuje się w działalność duszpasterską obejmującą troską rodziny. Jest autorem wielu konferencji i książek, które wskazują ludziom drogę do szczęśliwego małżeństwa i rodzicielstwa.

Konferencja Jacka Pulikowskiego w ramach cyklu #TenWKtórym rozpocznie się 18 czerwca o godz. 20:30. Szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne są na stronie internetowej: http://www.tenwktorym.pl/ojcujemy – tam również znajduje się formularz zgłoszeniowy.

Po 40-minutowej konferencji czerwcowego gościa przewidziano czas na kilka słów o jego najnowszym audiobooku “Czy można dzisiaj dobrze wychować dzieci?”. W czasie transmisji w komentarzach widzowie będą także cały czas mogli zadawać nurtujące ich pytania z poruszanego przez prelegenta zagadnienia.

Pierwsze spotkanie w ramach nowego ewangelizacyjnego cyklu, którego gościem był o. Łukasz Buksa – franciszkanin, duszpasterz młodzieży, rekolekcjonista, autor tekstów, wokalista i instruktor snowboardu – obejrzało w mediach społecznościowych blisko 6 tysięcy osób.

– Bóg pomyślał o wszystkim, kiedy nas stworzył. Dając nam jakiś talent, daje nam siłę, żebyśmy ją rozwijali i albo tę siłę zużytkujesz na rozwijanie tego talentu, albo będziesz ją pożytkował na to, żeby ten talent zakopywać, od czasu do czasu na niego popatrzeć, albo będziesz tę siłę marnował na zazdrość innym – nauczał podczas wydarzenia zakonnik.

Inicjatywę #TenWKtórym organizują dwie chrześcijańskie księgarnie – Tolle.pl i Gloria24.pl. Akcja to cykl spotkań z autorami ciekawych książek, którzy podczas transmisji na żywo w mediach społecznościowych dzielą się swoim doświadczeniem, przeżywaniem duchowości i odpowiedziami na pytania, jakie codziennie podsuwa życie. W kolejnych odcinkach cyklu zostaną poruszone m.in. kwestie związane z budowaniem relacji i sposobami na dobrą komunikację w związku.

Abp Hoser: szpital nie jest fabryką

czw., 14/06/2018 - 09:42
Szpital nie jest fabryką a człowiek nie jest przedmiotem – podkreślił abp Henryk Hoser, apelując o podmiotowe podejście do pacjenta. Abp senior diecezji warszawsko-praskiej przewodniczył uroczystej Mszy św. w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim na zakończenie nawiedzenia Kopii Jasnogórskiego Wizerunku. Na zakończenie liturgii kapelani, pacjenci oraz personel medyczny zawierzyli siebie Matce Bożej.

W homilii abp Hoser podkreśli, że chory nie jest numerem w systemie ale jednostką, która potrzebuje holistycznej pomocy. – Każdy pacjent ma swoje imię, nazwisko, swoją historię życia i przychodzi z całym bagażem doświadczeń licząc na naszą pomoc. W czasie diagnozy trzeba to wszystko uwzględnić – powiedział duchowny podkreślając, że szpital nie jest fabryką, a człowiek nie jest przedmiotem, ale najwyższej jakości i formy istotą żywą, podobną do Boga. Jest Jego dzieckiem i dziedzicem. Dlatego szpital powinien być miejscem głębokiego humanizmu oraz przestrzenią, gdzie człowiek będzie mógł doświadczyć leczącego Boga – podkreślił arcybiskup.

Zwrócił również uwagę na znaczenie zespołów terapeutycznych, w skład których wchodzi zarówno personel medyczny, a więc lekarze i pielęgniarki, jak i duszpasterze. – Musimy zdawać sobie sprawę, że chory człowiek nie tylko potrzebuje fachowej opieki medycznej, a więc dobrych specjalistów, ale również pomocy w sferze psychicznej i duchowej. Potrzebuje tych, którzy spotkają się z nim na płaszczyźnie człowieczeństwa. Potrzebują kogoś, kto wyrwie ich z anonimowości szpitalnej – powiedział abp Hoser, wyrażając przy tym uznanie dla posługi pielęgniarek. – To one są najczęściej przy łóżku chorego – zauważył.

Wskazując na przykład Najświętszej Maryi Panny spieszącej z pomocą brzemiennej Elżbiecie, abp Hoser przypomniał, że wiara wyraża się w konkretnych czynach. – W opiece nad chorymi trzeba zrobić wszystko, co jest po ludzku możliwe. Niekiedy wymaga to ogromnego wysiłku i nakładu środków, a dopiero wówczas resztę trzeba zostawić Bogu. Stosując bowiem nawet najlepsze procedury, dając najlepsze leki, nigdy do końca nie wiemy jaki będzie ich ostateczny skutek, ponieważ każdy organizm jest inny. Nie zapominajmy zatem, że to w Bogu jest nasze zdrowie. Niech wsparciem będzie dla nas Maryja nazywania „Uzdrowieniem Chorych” – zaapelował abp Hoser.

Rzeszów: 25. rocznica koronacji figury Matki Bożej w katedrze

czw., 14/06/2018 - 09:24
„Wartość tej korony nie jest w złocie i cennych kamieniach, ale w naszej pokornej modlitwie i zawierzeniu” – mówił bp Jan Wątroba 13 czerwca podczas jubileuszu 25-lecia koronacji figury Matki Bożej Fatimskiej w katedrze rzeszowskiej.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się Mszą św. Eucharystii przewodniczył bp Jan Wątroba. W koncelebrze uczestniczyli: bp Kazimierz Górny, bp Edward Białogłowski, bp Jan Ozga, ordynariusz diecezji Doumé-Abong’ Mbang w Kamerunie, księża infułaci: Stanisław Mac i Wiesław Szurek i 24 księży, m.in. byli wikariusze i rodacy z parafii katedralnej.

Homilię wygłosił bp Jan Wątroba. Nawiązując do jubileuszu koronacji figury Matki Bożej Fatimskiej w katedrze rzeszowskiej, mówił o wymiarze maryjnym diecezji rzeszowskiej. „Jubileusz ukazuje nie tylko to, co zewnętrzne i dostępne zmysłom, nie tylko materialną stronę lokalnego Kościoła, ale także czytelne oblicze duchowe, a na nim jakże wyraźny wymiar maryjny” – powiedział biskup.

W nawiązaniu do Apokalipsy i Ewangelii wg św. Jana bp Wątroba mówił o roli Maryi w życiu Kościoła. „Maryja nadal uczestniczy w walce ze złem zawsze stając po stronie człowieka, po stronie Kościoła. Tę aktywną obecność Maryi widzimy między innymi w objawieniach, które ukazują jej walkę o człowieka, walkę o zbawienie. Ona zawsze stoi po stronie człowieka. Wyniesienie Maryi do chwały nieba nie oderwało jej od naszych spraw. Przeciwnie, dało jej niegraniczoną możliwość towarzyszenia i opiekowania się nami. W takim kluczu zawsze odczytujemy objawienia z Fatimy sprzed stu lat” – podkreślił duchowny.

Przedstawiając spotkania Łucji, Hiacynty i z Franciszka z Maryją bp Jan mówił o ludzkiej nadziei na niebo. „Niebo było obecne niemal we wszystkich rozmowach dzieci z Maryją. Przesłanie fatimskie przypomina prawdę o powszechnym powołaniu ludzi do nieba. Niesie też prawdę o grzechu i jego konsekwencjach. Trwanie w grzechu i brak nawrócenia – to prosta droga do piekła. Piekło istnieje. Jeśli istnieje niebo, to jest też jego brak, czyli piekło. (…) Pani z nieba przestrzegając przed konsekwencjami grzechów i braku nawrócenia jednocześnie wskazuje drogę ratunku – to nabożeństwo do jej Niepokalanego Serca i różaniec” – mówił bp Wątroba.

Na zakończenie homilii biskup rzeszowski raz jeszcze nawiązał do koronacji figury Matki Bożej. „Wartość tej korony nie jest w złocie i w cennych kamieniach, ale w naszej pokornej modlitwie i zawierzeniu. Najbardziej się upodabniamy do Maryi przez postawę zwierzenia. Przeżywając dzisiaj jubileuszową radość i wdzięczność, powierzajmy Fatimskiej Pani naszą codzienność, a zwłaszcza naszą drogę do nieba” – powiedział bp Wątroba.

Po Mszy św. hierarcha, klęcząc z pozostałymi biskupami przed figurą Matki Bożej, odczytał akt zawierzenia Maryi, m.in. słowa: „Jesteśmy pewni, że każdy z nas jest cenny w Twoich oczach i że nie jest Ci obce nic z tego co mieszka w naszych sercach. Chcemy, aby dotarło do nas Twoje najsłodsze spojrzenie i byśmy zyskali pocieszającą serdeczność Twojego uśmiechu”.

Po Mszy św. na placu przed katedrą odbyła się procesja różańcowa. Nabożeństwo zakończyło się Apelem Jasnogórskim.

Figura Matki Bożej Fatimskiej została sprowadzona do kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie (od 1992 r. katedry) w 1982 r. z Fatimy. Koronacja figury odbyła się 13 czerwca 1993 r. Koronacji dokonał bp Kazimierz Górny wspólnie z bp. Julianem Groblickim i bp. Edwardem Białogłowskim. Bezpośrednim przygotowaniem do obchodów jubileuszowych 25-lecia koronacji było triduum nabożeństw. Homilie podczas Mszy św. w ramach triduum wygłosił ks. Jan Koc, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Niechobrzu. W tych dniach odbywały się również „Godziny dla Maryi i z Maryją”, które prowadzili członkowie „Domowego Kościoła” i Wspólnoty „Alfa”. Wcześniej, od listopada 2017 r., parafianie przygotowywali się do jubileuszu przyjmując kopię figury Matki Bożej.

Kołobrzeg: polonijne dzieci z Białorusi poznają Polskę

czw., 14/06/2018 - 09:18
Czterdzieścioro siedmioro dzieci z parafii pw. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie przybywa na 2-tygodniowej kolonii w Kołobrzegu. To dla nich szansa, by zainteresować się krajem swoich przodków. Jak wyjaśnia ich opiekunka s. Agata, jest to skuteczny sposób, ponieważ dzieci odważają się mówić po polsku oraz wciągają się w opowieści o polskiej historii.

Jest to już kolejna wizyta polonijnych dzieci w ośrodku Caritas pw. Aniołów Stróżów. Rozpoczęła się 4 czerwca i potrwa do 18 czerwca.

Zaproszenie dzieci nad Bałtyk to wyraz publicznej troski o Polonię i jest dofinansowany przez Kancelarię Senatu RP. Celem jest nie tylko wypoczynek dzieci, ale i szansa na poznanie przez nie polskiej kultury, tradycji. A także wzbudzenie w nich zainteresowania Polską nie tylko jako krajem lepiej rozwiniętym gospodarczo, o życiu w którym – jak same o tym wspominają – marzą ich rodziny, a nawet i oni sami.

Aby lepiej poznać kraj, polonijni goście korzystają z atrakcji regionu: wycieczek krajoznawczych, do parków rozrywki, rejsu statkiem po Bałtyku. A także z zajęć integracyjnych: zawodów sportowych, warsztatów historycznych, artystycznych i tanecznych.

Choć w białoruskim systemie edukacyjnym właśnie trwają 3-miesięczne wakacje, uczniowie przebywający w Polsce – a są to w dużej części uczniowie polskiej szkoły w Grodnie – wzięli udział w lekcji języka polskiego pod okiem kołobrzeskich polonistek Jadwigi Maj i Heleny Elert.

Opiekująca się grupą nazaretanka s. Agata zauważa, że dopiero stanięcie na polskiej ziemi, poznawanie języka i kultury, wzbudza w nich ochotę do zainteresowania tym, co polskie. – Kiedy są w Grodnie, to nie czują takiej potrzeby, ale na wyjeździe zderzają się z tym, że muszą się dużo nauczyć, jeśli chcą tu dobrze funkcjonować, porozumieć się z miejscowymi – stwierdza. – Podobnie z historią czy kulturą, zaczyna ich ona ciekawić dopiero tutaj, podczas zwiedzania miasta, muzeów.

Jak skuteczne są te działania, widać w chęci integrowania się dzieci z Grodna z polskimi rówieśnikami. – Kiedy nasi spotykają polskie dzieci i zaczynają się razem bawić, to starają się z nimi dogadać. „Próbujemy mówić po polsku i oni nas rozumieją „, cieszą się – zauważa nazaretanka.

O duchową formację tych dzieci troszczą się w Grodnie redemptoryści. Opiekun grupy o. Edward Petelczyc dba, aby także pobyt w Polsce służył połączeniu wypoczynku z wartościami duchowymi: codzienną modlitwą i Eucharystią. Podczas niedzielnej Mszy sprawowanej w kaplicy Caritas pw. Aniołów Stróżów, dzieci z Grodna zadbały o oprawę liturgiczną oraz piękny śpiew po polsku i białorusku.

Według nieoficjalnych statystyk na Białorusi mieszka od 500 tys. do 1,2 mln Polaków. Są oni drugą po Rosjanach mniejszością narodową Białorusi. Wielu z nich deklaruje przynależność do narodu polskiego dzięki Karcie Polaka wprowadzonej w 2007 r.

Sandomierz: wkrótce obchody 200-lecia Diecezji Sandomierskiej

czw., 14/06/2018 - 09:08
Procesja biskupów, duchowieństwa i bractw diecezji, która przejdzie z siedziby Kurii Diecezjalnej do katedry, rozpocznie w najbliższą sobotę 16 czerwca główne obchody jubileuszu 200-lecia Diecezji Sandomierskiej.

Szczegóły zbliżających się uroczystości zaprezentowano w Sandomierzu na konferencji prasowej dla mediów ogólnopolskich i regionalnych.

Dziennikarze zostali poinformowani, że Mszy św. jubileuszowej przewodniczyć będzie nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio. Homilię wygłosi abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Po Eucharystii, w ogrodach Wyższego Seminarium Duchownego odbędzie się Piknik Jubileuszowy i rozstrzygnięcie konkursu „Pochwal się swoją parafią” na który wpłynęło ponad 900 prac.

Przekazano informację również o tym, że kolejnym ważnym wydarzeniem jubileuszowym będzie premiera Oratorium o Męczennikach Sandomierskich, która odbędzie się 30 czerwca o godz. 18.00 w urokliwym zamku „Krzyżtopór” w Ujeździe

Bp Krzysztof Nitkiewicz, witając serdecznie przybyłych na konferencję prasową dziennikarzy, podkreślił znaczenie mediów lokalnych, które są najbliżej ludzi i często relacjonują życie diecezji – Kościoła partykularnego (lokalnego).

– Musimy pamiętać o tym, że zarówno w swoim wymiarze lokalnym jak i powszechnym jest on przestrzenią zbawienia. Bł. Izaak ze Stelli mówił, że Kościół nie może niczego uczynić bez Chrystusa, a Chrystus nie chce robić niczego bez Kościoła. Przez chrzest zostaliśmy zanurzeni w tym misterium. Jesteśmy zarazem jego aktywnymi uczestnikami – podkreślał biskup.

Hierarcha poinformował, że ważną rolę odgrywa również struktura organizacyjna i materialna. Diecezja sandomierska liczy 242 parafie i 680 tys. wiernych. Posługę pełni 622 księży, 69 kapłanów zakonnych oraz 340 sióstr zakonnych. Zdaniem biskupa, jednym z największych problemów jest ucieczka młodych do wielkich metropolii, zmniejszająca się liczba powołań, a także duża obojętność wobec inicjatyw duszpasterskich i kulturalnych Kościoła.

Ordynariusz powiedział, że diecezja może pochwalić się jedną z najbardziej rozwiniętych w Polsce siecią placówek Caritas oraz duszpasterstwem rodzin. Dodał, że od roku trwa III Synod Diecezji Sandomierskiej, który ze swojej natury jest organem konsultacyjnym, ale w praktyce zbliża do siebie duszpasterzy, wiernych i różne środowiska.

Wydawnictwo i Drukarnia Diecezjalna zaprezentowała książki i albumy wydane z okazji jubileuszu: „Z dziedzictwem w przyszłość”, „Rocznik jubileuszowy”, „Diecezja Sandomierska 1818-2018”, „Przewodnik po dziejach diecezji sandomierskiej”, „ABC kurialisty”, Ścienną mapa diecezji sandomierskiej, „Słownik biograficzny kapłanów Diecezji Sandomierskiej. Służąc Bogu służyli Polsce”. Przedstawiony został pamiątkowy Krucyfiks Jubileuszowy i „Bogurodzica”.

Zgromadzeni dziennikarze wysłuchali rzecznika prasowego Konferencji Episkopatu Polski ks. Pawła Rytel-Andrianika, który opowiedział o działaniach i strukturze KEP oraz współpracy z diecezjami. Natomiast red. Paulina Guzik z TVP przedstawiła dekalog mediów wg. Jana Pawła II, czyli jak należy mówić o Kościele.

Rada Kardynałów przekazała papieżowi projekt konstytucji o Kurii Rzymskiej

czw., 14/06/2018 - 08:43
Rada Kardynałów przekazała Ojcu Świętemu projekt nowej konstytucji apostolskiej o Kurii Rzymskiej – poinformował rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej. Greg Burke spotkał się dziś z dziennikarzami, prezentując prace 25 sesji Rady Kardynałów. Brał w nich udział (za wyjątkiem dzisiejszego poranka, gdy miała miejsce audiencja ogólna) Ojciec Święty. Zabrakło natomiast przebywającego w Australii kard. Georga Pella.

Jak poinformował Greg Burke, znaczna część prac Rady poświęcona była analizie projektu nowej konstytucji apostolskiej o Kurii Rzymskiej, której prowizoryczny tytuł brzmi „Praedicate Evangelium” [Głoście Ewangelię]. Rada Kardynałów przygotowała pierwszy tekst, który zostanie przekazany Ojcu Świętemu, by dokonał uwag, jakie uzna za stosowne, użyteczne i konieczne.

Rada (K-9) wskazała, że różne elementy obecnej reformy Kurii Rzymskiej zostały już wdrożone w ciągu pięciu lat pracy tego gremium.

Ks. prał. Brian Ferme, Sekretarz Rady ds. Gospodarki, przedstawił reformę struktury finansowo-organizacyjnej Stolicy Apostolskiej i Gubernatoratu. Podkreślił, że chodziło w niej o unikanie marnotrawstwa, promowanie przejrzystości, zapewnienie właściwego stosowania zasad rachunkowości, zgodnie z zasadą podwójnej kontroli i standardów międzynarodowych. Prał. Ferme przedstawił też cele i podstawowe zasady reformy i wskazał następujące rezultaty pozytywne:

Papież pozdrowił uczestników Piłkarskich Mistrzostw Świata

– jednolitą procedurę sporządzania budżetów;
– zwrócenie większej uwagi na koszty;
– lepsza współpracę i zrozumienie reformy finansowej;
– stopniową zmianę mentalności w zakresie przejrzystości i rozliczalności.

Pod koniec obecnej sesji Rady Kardynałów kard. Sean Patrick O’Malley, OFM Cap. poinformował obecnych o pracach podejmowanych przez Papieską Komisję ds. Ochrony Małoletnich. Następne posiedzenie Rady Kardynałów odbędzie się w dniach 10, 11 i 12 września 2018 r. – poinformował dziennikarzy rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej.

W skład ustanowionej 13 kwietnia 2013 roku Rady Kardynałów wchodzą: 75-letni kard. Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga (Honduras) będący jednocześnie koordynatorem Rady, Również 75 letni kard. Giuseppe Bertello (Watykan/Włochy), 84 – letni kard. Francisco Javier Errázuriz Ossa (Chile); 73 letni kard. Oswald Gracias (Indie; 64- letni Reinhard Marx (Niemcy); 78-letni Laurent Monsengwo Pasinya (Demokratyczna Republika Konga); 73- letni Sean O’Malley (USA); 76 – letni George Pell (Watykan/Australia) i 63 letni sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolin (Watykan/Włochy). Ponadto sekretarzem Rady, nie będącym jednak jej członkiem, jest 70-letni bp Marcello Semeraro (Włochy).

Franciszek spotkał się ze niewinnie skazanym Tomaszem Komendą

czw., 14/06/2018 - 08:36
Ojciec Święty po środowej audiencji ogólnej spotkał się z liczącym obecnie 41 lat Tomaszem Komendą, który będąc niewinnym przez 18 lat odbywał karę pozbawienia wolności – podał na portalu vaticaninsider Andrea Tornielli.

Papież pozdrowił uczestników Piłkarskich Mistrzostw Świata

Tomasz Komenda wraz z rodzicami udał się do Rzymu, by pomodlić się przy grobie św. Jana Pawła II. Franciszek był wyraźnie poruszony. Przekazał różańce Tomaszowi i jego rodzicom, wraz z nimi pozował do fotografii.

Tomasza Komendę i jego rodziców zaprosił dziś na obiad papieski jałmużnik, abp Konrad Krajewski, który 28 czerwca zostanie włączony do kolegium kardynalskiego. Posiłek przygotował Enzo, który odbył karę 20 lat więzienia, a obecnie współpracuje z Urzędem Papieskiej Dobroczynności. Zapewnił, że dzisiejszy posiłek będzie wyjątkowy.

Czy sportowcom wolno się modlić?

czw., 14/06/2018 - 05:58
Zakaz modlitwy dla piłkarzy Brazylii to naruszenie wolności religijnej, bez względu na wyznawaną wiarę – uważa bp Marian Florczyk. Zdaniem delegata KEP ds. duszpasterstwa sportowców, nie można odbierać wolności religijnej sportowcom, gdyż jest ona oznaką szerszej wolności i szacunku dla drugiego człowieka.

Brazylijski dziennik „O Globo” poinformował w ubiegłym tygodniu, że podczas Piłkarskich Mistrzostw Świata zawodnicy reprezentacji Brazylii będą musieli zrezygnować z praktykowanych dotychczas gestów religijnych. Wspólnej modlitwy zarówno na boisku przed rozpoczęciem gry, jak i w hotelu miał zabronić piłkarzom sztab trenerski „canarinhos”. Kierownictwo ekipy uzasadnia swoją decyzję tym, że chce w ten sposób uniknąć niepotrzebnych napięć w kadrze.

Zdaniem bp. Mariana Florczyka, podobne informacje pojawiały się w przeszłości i dotyczyły nie tylko piłkarzy, ale zawodników różnych dyscyplin. – Takie sygnały, aby nie okazywać wiary czy symboli religijnych płynęły już wcześniej, ale piłkarze podchodzili do tego z pełną wolnością i ta wolność była respektowana. Wbiegając na murawę czynili znak krzyża lub wznosili w górę palce w dowód wdzięczności Bogu – przypomniał delegat ds. duszpasterstwa sportowców.

W opinii bp. Florczyka, taki zakaz nikomu nie służy dobrze, gdyż ogranicza wolność, „tym bardziej, że modlitwa przed meczem nie była złamaniem jakiegoś regulaminu, ani nie była przeszkodą w rozgrywaniu meczu”. Biskup przypomina, że symbolem wolności religijnej sportowców są kaplice istniejące w obiektach sportowych, w tym na stadionach. Podobnie zadbano o takie miejsca na igrzyskach olimpijskich.

Walencja przyjmie imigrantów

Zarządzenie brazylijskiej kadry bp Florczyk nazywa „nieporozumieniem wbrew woli i wolności religijnej, bez względu na to, jaką kto wyznaje wiarę”. – Nie można odbierać wolności religijnej sportowcom, bo ona jest oznaką szerszej wolności i szacunku dla drugiego człowieka – zaznaczył bp Marian Florczyk.

Biskup odniósł się także do postawy polskich piłkarzy, którzy wielokrotnie powoływali się na swoją religijność i mówili, że nie wstydzą się wiary w Boga. Wśród nich są m.in. Robert Lewandowski i Jakub Błaszczykowski.

„Każdy wie, że tacy piłkarze są i w naszej reprezentacji, i w innych reprezentacjach. Oni swojej wiary nigdy nie kryli. Wiara nie była dla nich przeszkodą ani w życiu sportowym, ani w życiu prywatnym. To jest oznaka szacunku dla samego siebie: nie wstydzę się wiary i mam szacunek do swoich najbardziej wewnętrznych przekonań” – wyjaśnił bp Florczyk.

Delegat KEP ds. duszpasterstwa sportowców powiedział KAI, że podczas zbliżającego się mundialu w Rosji będzie w miarę możliwości śledzić poczynania polskiej reprezentacji.

„Postaram się, na ile czas będzie mi pozwalał, bezpośrednio obejrzeć mecze. Jest to wydarzenie, które może być pięknym świętem sportu, wspólnoty, braterstwa i może połączyć cały świat. Oby tylko atmosfery tego święta nie zepsuły nam sprawy polityczne” – powiedział bp Marian Florczyk.

Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Rosji rozpoczną się 14 czerwca. Polska reprezentacja rozegra mecze grupowe 19, 24 i 28 czerwca kolejno z Senegalem, Kolumbią i Japonią.

Wiara w sporcie pomaga – sportowcy o przynależności do Kościoła

czw., 14/06/2018 - 05:10
Modlę się codziennie i wiem, że Bóg pomaga mi na boisku. Nie wstydzę się mojej wiary – mówi o swojej wierze na łamach magazynu sportowego „Mistrz” Arkadiusz Milik. O tym, jak dla polskich sportowców i kibiców ważna jest religia, mogliśmy przekonać się przy okazji niedawnej pielgrzymki sportowców na Jasną Górę.

Specjalne świadectwo na jasnogórskie spotkanie przygotował Arkadiusz Milik. Zostało ono zamieszczone w magazynie sportowym „Mistrz”. Piłkarz podkreśla w nim, że wiara w Boga jest dla niego bardzo ważna i ma duży wpływ na życie. – Modlę się codziennie i wiem, że Bóg pomaga mi na boisku. Nie wstydzę się mojej wiary – wskazuje sportowiec. Podkreśla, że receptą na sukces jest systematyczna praca. – Sam się o tym przekonałem. Wszystkim młodym chłopakom mówię, żeby ciężko pracowali. Determinacja i ciężka, czasem mordercza praca, na każdym treningu to bardzo ważne – twierdzi reprezentant Polski.

Zapytany o szanse Polaków na mundialu w Rosji podkreśla, że drużyna w każdym meczu będzie walczyć o komplet punktów. – Jedziemy do Rosji po to, by zaprezentować się jak najlepiej – zapewnia.

Papież przestrzega przed karierowiczostwem w Kościele

– Dawanie świadectwa o wierze jest bardzo ważne – podkreślali pielgrzymujący na Jasną Górę sportowcy. Filmik z Robertem Lewandowskim ukazującym go z krzyżykiem na piersi dodje odwagi i przekonania, że warto głośno mówić i pokazywać swoja przynależność do Kościoła – mówi Paweł Zawisza z Parafialnego Klubu Sportowego w Bojszowicach.

Zawodnicy zauważają, że zwycięstwo na mundialu nie jest najważniejsze, liczą się także piłkarskie emocje i doświadczenie wspólnoty. – Modlitwa na pewno może pomóc, ale najważniejsze jest wspólne przeżywanie emocji, bo Polska jest wspólnym domem, jesteśmy jednym narodem, bez względu na to kto jest w jakiej partii, jesteśmy jedną drużyną – powiedział Dawid Kastelik z Bojszowic.

– Sercem jesteśmy z Polakami, życzymy im najlepszego miejsca. Widzimy tą kadrę, że ona jest mobilizowana, przygotowana, mają wspaniałego trenera i na pewno tworzą wspólnotę rodzinną. Bardzo żałujemy, że nie mogą być uczestnikami tej pielgrzymki na Jasną Górę, chociaż mieli zaproszenie. Kuba Błaszczykowski chciał bardzo przyjechać, ale ze względu na kadrę, na przygotowania, po prostu jest to fizycznie niemożliwe. Na pewno ich intencje też tutaj zanosimy, bo są wspaniali i dają wiele dobrych przykładów – powiedział ks. Tomasz Kośny z Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego RP, organizującego coroczną pielgrzymkę sportowców.

Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Rosji rozpoczną się 14 czerwca. Polska reprezentacja rozegra mecze grupowe 19, 24 i 28 czerwca kolejno z Senegalem, Kolumbią i Japonią.

Mundial 2018: Przyparafialna strefa kibica

czw., 14/06/2018 - 05:10
Krajowy duszpasterz sportowców ks. Edward Pleń SDB zapewnił o swoim modlitewnym wsparciu dla polskich piłkarzy, którzy w środę rano odlecieli do Rosji. Skomentował też pomysł zorganizowania w jednej z parafii strefy kibica dla wiernych. – W takich strefach doping jest czysty, piękny, kulturalny, a bliskość kościoła mobilizuje do tego, aby zapanować nad swoimi emocjami i słowami – powiedział KAI duszpasterz.

Ks. Edward Pleń SDB poinformował KAI, że polskim piłkarzom w Rosji nie będzie towarzyszył kapelan. W Soczi, gdzie stacjonować będzie biało-czerwona kadra, posługują jednak polscy księża i jeśli ze strony piłkarzy pojawiłaby się chęć uczestnictwa w Mszy św. – tak jak to było np. w przypadku olimpijczyków w Pjongczangu – to będzie można ją odprawić.

„Jest nadzieja, że piłkarze czy sztab szkoleniowy poprosi tamtych księży o odprawienie Mszy św., ale konkretów w tej sprawie nie ma” – przyznał krajowy duszpasterz sportowców.

Brazylia: piłkarze muszą zrezygnować z gestów religijnych

Poinformował też, że będzie obecny na dwóch pierwszych meczach polskiej reprezentacji, które będzie śledził z trybun. Tak jak to czynił już na innych imprezach sportowych, polskiej kadrze będzie też wysyłał codziennie sms-y z zapewnieniem duchowego wsparcia przed kolejnymi zmaganiami.

„Wszystko będzie zawarte w słowach Apelu Jasnogórskiego: jestem, pamiętam, czuwam. Wspieram też modlitwą i zawołaniem „sursum corda!”. Zawsze dodaję słowa św. Augustyna: „Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą”. Mówię też zawsze sportowcom, że „moim największym przeciwnikiem jestem ja sam”. Powinienem walczyć przede wszystkim z własnymi słabościami, bylejakością czy przeciętnością – wyjaśnia ks. Pleń.

Krajowy duszpasterz sportowców zaznaczył też, że wielu piłkarzy wielokrotnie mówiło o tym, iż wiara w Boga jest dla nich ważna. – Chodzi jednak o to, i do tego zachęcamy, aby wiara w Boga nie była obecna tylko w słowach, ale aby było to przekuwane na codzienne życie – dodał duszpasterz.

Ks. Pleń skomentował też pomysł zorganizowania w jednej z parafii na Śląsku przykościelnej strefy kibica. Tamtejszy proboszcz przestawił nawet godziny Mszy św. tak, aby wierni zdążyli na transmisje telewizyjne z meczów polskiej reprezentacji.

Zdaniem ks. Plenia, takie inicjatywy dobrze wpisują się w klimat przygotowań do największej imprezy sportowej w tym roku. – W takich strefach doping jest czysty, piękny, kulturalny. Nie ma nieodpowiednich napojów czy niecenzuralnych słów. Bliskość kościoła mobilizuje wszystkich do tego, aby zapanowali nad swoimi emocjami i słowami. To jest bardzo dobra rzecz – stwierdził duszpasterz.

Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Rosji rozpoczną się 14 czerwca. Polska reprezentacja rozegra mecze grupowe 19, 24 i 28 czerwca kolejno z Senegalem, Kolumbią i Japonią.

Papież pozdrowił uczestników Piłkarskich Mistrzostw Świata

czw., 14/06/2018 - 05:08
Na znaczenie dla naszego życia przykazań Bożych, które nie są zubożeniem, lecz bogactwem człowieka zwrócił uwagę Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Na zakończenie audiencji ogólnej Ojciec Święty przekazał życzenia uczestnikom, organizatorom, a także kibicom rozpoczynających się jutro w Rosji Piłkarskich Mistrzostw Świata.

Odnosząc się do rozpoczynających się w czwartek Mistrzostw Świata w piłce nożnej, papież przekazał serdeczne pozdrowienia dla graczy i organizatorów, a także dla tych, którzy będą śledzić za pośrednictwem środków społecznego przekazu to wydarzenie, które przekracza wszelkie granice. „Niech to ważne wydarzenie sportowe stanie się okazją do spotkania, dialogu i braterstwa między różnymi kulturami i religiami, sprzyjając solidarności i pokojowi między narodami” – powiedział papież.

Wcześniej, podczas cotygodniowej katechezy papież przywołując ewangelię o spotkaniu Pana Jezusa z bogatym młodzieńcem (Mk 10,17-21) zauważył, że także dzisiaj wielu ludzi pragnie w sposób pełny przeżyć swe życie. Niestety nierzadko starając się korzystać z życia niszczy samych siebie, idąc za tym, co ulotne. W tym kontekście papież przestrzegł młodzież przed pokusą przeciętności i małoduszności. „Trzeba prosić Ojca Niebieskiego dla młodych dnia dzisiejszego o dar zdrowego niepokoju, zdolność, by nie zadowalać się życiem bez piękna, bez koloru. Jeśli młodzi ludzie nie będą głodni autentycznego życia, dokąd będzie zmierzała ludzkość?” – stwierdził Ojciec Święty.

Papież przestrzega przed karierowiczostwem w Kościele

Franciszek zwrócił uwagę na wpisane w naturę ludzką ograniczenia, a także konieczność podjęcia procesu pedagogicznego, prowadzącego nas do uświadomienia sobie, czego nam brakuje. Wskazał, iż Pan Jezus chce, aby bogaty młodzieniec nie żył tylko samym sobą, aby był gotów opuścić wszystko i pójść za Nim. „Przy bliższym zbadaniu, w ostatecznym zaproszeniu Jezusa – wspaniałym, cudownym – nie ma propozycji ubóstwa, lecz bogactwa, tego prawdziwego” – wskazał papież. Zaznaczył jednocześnie, że Jezus nie oferuje żadnych namiastek, ale prawdziwe życie, prawdziwą miłość, prawdziwe bogactwo! Ojciec Święty podkreślił także potrzebę ludzi, którzy swoim przykładem ukazywaliby, że warto szukać czegoś więcej. Ale droga ku temu prowadzi przez zwyczajność, aby otworzyć się na niezwykłość.

Przedstawiając stawiany sobie w nowym cyklu katechez cel Franciszek powiedział: „Weźmiemy dwie tablice Mojżesza jako chrześcijanie, trzymając się za ręką Jezusa, aby podążając za Nim przejść od złudzeń młodości do skarbu, który jest w niebie. Odkryjemy w każdym z tych praw starożytnych i mądrych, bramę otwartą przez Ojca, który jest w niebie, aby Pan Jezus, który ją przekroczył doprowadził nas do prawdziwego życia. Jego życia. Życia dzieci Bożych”.

Na koniec spotkania z pielgrzymami papież pozdrowił polskich pielgrzymów. „Drodzy bracia i siostry, pielgrzymka do apostolskich korzeni chrześcijaństwa jest stosownym momentem, by szukać odpowiedzi na pytania zasadnicze, jak to, nad którym zastanawiamy się dzisiaj: Co robić, aby osiągnąć życie wieczne? Szukajcie jej w świetle świadectwa wiary, nadziei i miłości naśladowców Chrystusa, począwszy od apostołów Piotra i Pawła, aż do świętych naszych czasów. Miejcie odwagę pragnąć „skarbu w niebie”, jaki obiecał nam Chrystus!” – powiedział papież.

Na papieska audiencję na placu św. Piotra przybyło w środę około 15 tys. wiernych.

Tekst papieskiej katechezy dostępny jest TUTAJ.

Kalisz: bp Janiak pobłogosławił pomnik piłkarzy ręcznych

śr., 13/06/2018 - 22:06
Z okazji 100. rocznicy piłki ręcznej w Polsce – sportu, który narodził się w obozie legionistów w Szczypiornie, obecnie dzielnicy Kalisza odsłonięto pomnik przedstawiający dwóch sportowców walczących o piłkę w strojach sprzed 100 lat. Rzeźbę „szczypiornistów” pobłogosławił biskup kaliski Edward Janiak.

Fundatorem pomnika autorstwa Zbigniewa Wojkowskiego z Krakowa jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce. Rzeźba wykonana jest z brązu, waży ok. 800 kg, a w najwyższym punkcie mierzy 3 m. Pomnik stanął przed halą Arena w Kaliszu.

Odsłonięcia pomnika dokonali prezydent Kalisza Grzegorz Sapiński i prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Andrzej Kraśnicki. Rzeźbę pobłogosławił biskup kaliski Edward Janiak.

Obecny na uroczystości sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera odczytał list od prezydenta RP Andrzeja Dudy, który wydarzenie objął honorowym patronatem.

– Kalisz nazwany jest przez Jana Długosza najstarszym miastem Polski, jest miejscem, w którym wiele rzeczy wydarzyło się w naszej ojczyźnie po raz pierwszy. Tu, w początkach XVII wieku, prowadzono pierwsze w Polsce obserwacje astronomiczne z użyciem lunety. Tutaj, w latach 60. XIX wieku, zbudowano na ziemiach polskich stalowy most, to tu, w 1969 roku, odbył się pierwszy polski festiwal rockowy. Można więc powiedzieć, że w Kaliszu od stuleci tradycja łączy się z zamiłowaniem do innowacji. Tak też było dokładnie przed stu laty, kiedy w dzielnicy Kalisza – w Szczypiornie po raz pierwszy w Polsce zaczęto grać w piłkę ręczną. Historia ta jest związana ściśle z walką Polaków o niepodległość – napisał prezydent RP.

Prezydent podkreślił, że polska piłka ręczna narodziła się w obozie dla legionistów w Szczypiornie, którzy odmówili złożenia przysięgi lojalności cesarzowi niemieckiemu.

– Gra w piłkę pomagała im przetrwać trudne chwile, dodawała otuchy i pozwalała zachować sprawność fizyczną. To przykład, jak ważną rolę społeczną odgrywa sport, a szczególnie gry zespołowe. Uczą działania w grupie, pomagają budować relacje i są szkołą zdrowej rywalizacji, opartej na szacunku i wzajemnej życzliwości. Tak zapewne wyglądała gra żołnierzy Legionów Polskich, oczekujących przed stu laty za obozowym murem na odzyskanie tak upragnionej niepodległości – zaznaczył Andrzej Duda.

W swoim wystąpieniu biskup kaliski Edward Janiak nawiązując do listu prezydenta RP wskazał, że z Kalisza wyrusza najstarsza Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.

Przekonywał, że w mieście istnieje cudowne miejsce, a jest nim Narodowe Sanktuarium św. Józefa. Dodał, że obecnie trwa Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego ogłoszony przez papieża Franciszka. Biskup zachęcił gości, do nawiedzenia sanktuarium.

Bp Janiak prosił zebranych, aby pomodlili się dziękując Bogu za dar wolności oraz w intencji sportowców, którzy są chlubą narodu.

W ramach imprezy w kaliskiej Arenie odbył się mecz Polska Hiszpania. Drużyna z Polski przegrała z Hiszpanią 30:31 (14:12). Rywale polskiej reprezentacji są aktualnymi mistrzami Europy.