Informacje Katolickiej Agencji Informacyjnej

Subskrybuje zawartość
Portal Katolickiej Agencji Informacyjnej
Zaktualizowano: 15 min. 25 sek. temu

Płock: rekolekcje adwentowe w Katolickim Radiu Diecezji Płockiej i internecie

śr., 12/12/2018 - 14:31
Radiowe Rekolekcje Adwentowe, emitowane trzy razy dziennie, to propozycja Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, aby dobrze przygotować się do świąt Bożego Narodzenia. Mają one także swoją wersję internetową. – Chodzi o to, aby słowo Boże było dostępne nie tylko on-air, ale także on-line – uważa ks. Krzysztof Jończyk, autor rozważań adwentowych.

Radiowe Rekolekcje Adwentowe, to projekt autorski Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Polegają na tym, że w kolejne dni Adwentu rozważana jest Ewangelia dnia. Nie chcą zastąpić rekolekcji parafialnych przed Bożym Narodzeniem, ale skłonić do przemyśleń i zastanowienia.

Rekolekcje głosi ks. Krzysztof Jończyk proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sadłowie, a wcześniej dyrektor Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Opiera je na Ewangelii dnia, w odniesieniu do czasu Adwentu.

– Dziś, gdy w życiu wszystko dzieje się bardzo szybko, gdy nie zawsze można przez kilka dni uczestniczyć w rekolekcjach parafialnych, warto włączyć radio i rano, w samochodzie, czy wieczorem w domu, odsłuchać treść rozważań na dany dzień, aby choć w ten sposób przygotować się do Adwentu. Przestrzeń w sieci jest ogromna i byłoby dużym zaniedbaniem, gdyby nie zamieszczało się w niej słowa Bożego. Skoro radio daje dziś nie tylko możliwości on-air, ale także on-line, to koniecznie trzeba to wykorzystać, a także systematycznie powiększać ofertę religijną w sieci – uważa ks. Krzysztof Jończyk, autor rekolekcji radiowych.

Emisję Radiowych Rekolekcji Adwentowych zaplanowano trzy razy dziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 6.40, 11.54 i 22.20 na falach radiowych: 104,3 Mhz – Płock oraz 103,9 Mhz – Ciechanów. Natomiast w niedzielę są transmitowane o godzinie 11.54.

Radiowe Rekolekcje Adwentowe mają także swoją wersję internetową. Codziennie w godzinach wieczornych (ok. 20.00) można ich posłuchać na faceebook`owym profilu KRDP. Nagranym rozważaniom towarzyszy zdjęcie i fragment Ewangelii.

KUL: wystawa najcenniejszych obiektów z Biblioteki Uniwersyteckiej

śr., 12/12/2018 - 14:30
Najstarsze i najcenniejsze rękopisy, stare druki, zbiory graficzne, kartograficzne i muzyczne zgromadzone przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zostały zaprezentowane podczas wernisażu wystawy „Ex thesauro. Ze skarbca Biblioteki Uniwersyteckiej KUL”. Pierwszy raz w 100-letniej historii uczelni pokazano jednocześnie tak wiele oryginalnych dokumentów, które zazwyczaj nie opuszczają zamkniętych magazynów bibliotecznych.

W rozmowie z dziennikarzami rektor KUL, ks. prof. Antoni Dębiński wyznał, że uczelniany księgozbiór odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu katolickiego uniwersytetu. – Biblioteka jest naszą dumą i warsztatem pracy. To miejsce, gdzie można spokojnie studiować. Towarzyszy nam od początku działania KUL – powiedział rektor.

O specyfice zbiorów opowiedzieli kuratorzy wystawy Arkadiusz Adamczuk i Jadwiga Jaźwierska. – Mieliśmy ogromny problem, jak spośród tysięcy rękopisów czy starodruków wybrać rzeczy najcenniejsze – mówił Adamczuk.

Najstarszym eksponatem, jaki znajduje się w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL jest iluminowany, rękopiśmienny kodeks średniowieczny „Dekret Gracjana”. Dokument powstał pod koniec XIII w. najprawdopodobniej w Paryżu lub w warsztacie działającym pod wpływem paryskim.

– Posiadamy też sporą kolekcję cennych rękopisów uratowanych od wojennego zniszczenia. Po raz pierwszy prezentujemy Archiwum Filomatów, gdzie znajdziemy autografy Adama Mickiewicza – tłumaczyła Jaźwierska.

Wystawę można oglądać do 21 grudnia 2018 r.

Biblioteka Uniwersytecka KUL została powołana do życia razem uczelnią 8 grudnia 1918 r. Jej pierwszymi zbiorami były książki i dokumenty przywiezione przez ks. Idziego Radziszewskiego z likwidowanej Akademii Duchowej w Petersburgu.
Obecnie siedziba główna Biblioteki mieści w nowoczesnym budynku przy ul. Fryderyka Chopina w Lublinie. Liczbę zbiorów szacuje się na ok. 2 mln pozycji.

COP24: Kościół apeluje o zawarcie solidarnego porozumienia

śr., 12/12/2018 - 14:30
Podczas konferencji prasowej z udziałem watykańskiego sekretarza Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka ks. Bruno-Marie Duffe apelowano o zawarcie solidarnego porozumienia, uwzględniającego sytuację państw najbardziej narażonych na negatywne skutki zmian klimatycznych.

Przewodniczący watykańskiej delegacji na COP24 ks. Duffe zauważa, że „jesteśmy w kluczowym momencie, w którym należy zachęcać do podejmowania wyborów na rzecz ochrony ludzkiego życia i ludzkiej godności”. Podkreśla, że dotyczy to szczególnie najbiedniejszych rejonów świata. – Musimy wspierać, zachęcać i wyjaśniać znaczenie nowej, uniwersalnej solidarności – dodaje.

– Naszym obowiązkiem na COP24 jest nie tylko słuchanie i rozumienie ale także apel o nową solidarność, o globalną umowę solidarnościową – powiedział watykański minister ds. społecznych.

Wskazał, że do decyzji mających na celu działania na rzecz ograniczenia wzrostu globalnej temperatury należy dodać także próby budowania „dialogu międzypokoleniowego”. Podkreślił, że „skuteczne przeciwdziałanie zmianom klimatycznym nie może być postrzegane tylko na płaszczyźnie etycznej, ale wymaga decyzji politycznych i finansowych oraz solidarnego wsparcia dla krajów najbiedniejszych i najbardziej narażonych na skutki zmian klimatycznych”.

W konferencji wzięła także udział Mercy Chirambo z Katolickiej Komisji Rozwoju z Malawi. Zauważyła, że zmiany klimatyczne wywołują realne, negatywne „skutki dla ludzi, tracących życie i dorobek w wyniku gwałtownych zjawisk pogodowych”. Przypomniała także zebranym, że wynikiem takich anomalii jest realne zagrożenie głodem oraz brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka.

24 Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu trwa w Katowicach od 3 grudnia. Uczestniczą w niej przedstawiciele poszczególnych krajów w tym także delegacja Stolicy Apostolskiej, która jest obserwatorem przy ONZ.

Dzwony kościelne i syreny na 100-lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego (zapowiedź)

śr., 12/12/2018 - 14:30
Dźwięk dzwonów kościelnych we wszystkich świątyniach Wielkopolski oraz uruchomienie syren Obrony Cywilnej 27 grudnia w setną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego to wspólna inicjatywa archidiecezji poznańskiej i województwa wielkopolskiego. ‒ Będzie to wyraz wdzięczności i szacunku dla ludzi walczących o niepodległość – mówi KAI ks. Maciej Szczepaniak.

Główne obchody setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego z udziałem prezydenta RP odbędą się w Poznaniu 27 grudnia. Mszę św. rocznicową w bazylice farnej odprawi abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Episkopatu.

„Kościół od zawsze jest współorganizatorem obchodów, ponieważ wielu ludzi Kościoła uczestniczyło aktywnie w Powstaniu Wielkopolskim. Już w pierwszą rocznicę jego wybuchu z inicjatywy prymasa Edmunda Dalbora o godz. 16.40 biły dzwony w całej Wielkopolsce” – mówi rzecznik archidiecezji poznańskiej.

Syreny i dzwony będzie słychać w tym roku także o godz. 16.40. „To godzina symboliczna, ponieważ nie wiemy, o której godzinie dokładnie wybuchło powstanie. Na pewno stało się to po zmroku, po godzinie 16” – mówił podczas konferencji prasowej dr Piotr Grzelczak z poznańskiego oddziału IPN.

Wojewoda wielkopolski prosił o włączenie się w tę inicjatywę także biskupów diecezji położonych na terenie województwa. „Chcielibyśmy, aby wszędzie tam, gdzie miały miejsce działania powstańców, było słychać ten radosny dźwięk wspominający to wielkie wydarzenie” – podkreśla Przemysław Terlecki, pełnomocnik wojewody wielkopolskiego do spraw obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Prośby w tej sprawie wystosowano do biskupów diecezji gnieźnieńskiej, bydgoskiej, włocławskiej, kaliskiej, zielonogórsko-gorzowskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej.

Pełnomocnik wojewody wielkopolskiego poinformował także, że 27 grudnia zostanie odsłonięta na budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego tablica pamięci oddająca hołd Ojcom Niepodległej i Powstańcom, a 5 stycznia na placu Wolności odbędzie się Piknik lotniczy z okazji 100-lecia zdobycia przez powstańców Stacji Lotniczej Ławica.

W Poznaniu powstała także oddolna inicjatywa zbiórki pieniędzy na renowację mogił powstańców wielkopolskich i śląskich na warszawskich Powązkach.

Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku. Bezpośrednią przyczyną wybuchu była wizyta w Poznaniu Ignacego Jana Paderewskiego, którego przyjazd stał się okazją do zorganizowania manifestacji patriotycznej. Powstanie doprowadziło do wyzwolenia spod władzy niemieckiej niemal całej Wielkopolski i było jedyną tak dużą i udaną insurekcją w historii Polski.

Najmniej urodzeń w Hiszpanii od II wojny światowej

śr., 12/12/2018 - 14:23
W Hiszpanii przychodzi na świat najmniejsza od 1941 r. liczba dzieci, wynika z zaprezentowanych we wtorek danych w ujęciu półrocznym przez Krajowy Instytut Statystyczny w Madrycie (INE). Między styczniem a czerwcem 2018 r. na terytorium tego iberyjskiego kraju urodziło się 179,8 tys. osób. Oznacza to spadek w analogicznym okresie w 2017 r. o 5,8 proc.

– W ujęciu półrocznym jest to najniższa liczba urodzeń w naszym kraju od 1941 r. – poinformował INE w komunikacie, przypominając, że podobnie niski poziom zanotowano też w 1995 r.

Z opublikowanego przez INE pod koniec listopada br. badania wynika, że mieszkanki Hiszpanii chciałyby mieć więcej dzieci. Tzw. Ankieta Płodności potwierdziła, że optymalną liczbą dzieci jest dla nich dwoje. Głównym argumentem motywującym je do posiadania większej liczby potomstwa jest wydłużenie urlopu macierzyńskiego.

Wskaźniki demograficzne w Hiszpanii spadają systematycznie od połowy dekady lat 70. XX w. O ile w 1974 r. na jedną Hiszpankę w wieku płodnym przypadało prawie troje dzieci, o tyle w 2017 r. wskaźnik ten wynosił zaledwie 1,3.

Katowice: KSM archidiecezji zaangażowane w akcję „Polak z sercem”

śr., 12/12/2018 - 14:12
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży archidiecezji katowickiej przyłączyło się do akcji „Polak z sercem”. Podczas akcji udało się zebrać ponad 4 tony żywności, środków chemicznych oraz gier planszowych.

O włączenie się w inicjatywę „Polak z sercem” zaapelował do diecezjan metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, odwołując się do orędzia papieża Franciszka na Światowy Dzień Ubogich. W specjalnym komunikacie tłumaczył, że jest to „akcja zbierania żywności z długim terminem ważności i środków czystości na rzecz naszych Rodaków zamieszkujących dzisiejsze tereny Białorusi i Ukrainy”.

Jak podkreślają członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży „zwieńczeniem akcji była zbiórka darów przed katowicką katedrą w Uroczystość Chrystusa Króla, święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży”.

Zebrane dary zostały przewiezione do Warszawy, skąd trafią do potrzebujących polskich rodzin zamieszkujących tereny Białorusi i Ukrainy.

„Polak z sercem” to akcja polegająca na zbieraniu od 11 do 25 listopada żywności oraz innych przydatnych artykułów z długim terminem ważności. W ramach akcji można także, do 30 czerwca, wysłać „charytatywnego smsa”. Docelowym adresatem akcji mają być młodzi ludzie zamieszkujący parafie w obwodzie grodzieńskim i lwowskim.

Ks. dr hab. M. Gilski: bądź prawdziwy, a Bóg zawalczy o ciebie

śr., 12/12/2018 - 14:12
„Jeżeli będziesz w życiu walczył o prawdę, jeśli będziesz starał się być prawdziwy, to Pan Bóg będzie walczył o Ciebie” – zapewnił ks. dr hab. Marek Gilski – znany krakowski teolog i publicysta, który wygłosił katechezę w bazylice w Bielsku-Białej Hałcnowie. Naukowiec z Katedry Mariologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wyjaśnił słuchaczom na czym polega piękno chrześcijaństwa i jakie znaczenie mają poszczególne prawdy wiary dla naszego życia.

Teolog wskazał na inspirujące zdanie z Mądrości Syracha, starotestamentowej księgi: „Aż do śmierci zmagaj się o prawdę, a Pan Bóg będzie walczył o ciebie (Syr 4,26-28). Ks. Gilski przyznał, że jest to jedyny znany mu fragment Biblii, w którym Bóg obiecuje, że będzie o coś walczył.

„A przecież Bóg nie ma przeciwników. Potrafi pokonać każdego. Jeżeli w życiu będę walczył o coś, nawet nie jest powiedziane, że to osiągnę, to Bóg będzie walczył o mnie. On powiedział: bądź prawdziwy, nie wchodź w świat kłamstwa i ułudy” – wyjaśnił prelegent, który wcześniej uzasadnił na czym polega wyjątkowość i piękno wiary chrześcijańskiej.

Teolog wskazał na kilkanaście cech religii chrześcijańskiej, które, jego zdaniem, są wyjątkowe i piękne. „Nasz Bóg nie jest obserwatorem świata, ale angażuje się w rzeczywistość. Nasz Bóg przyszedł na ten świat, stanął w naszej obronie i Go zabili. Za mnie i za ciebie. Żaden inny bóg, w żadnej religii tego nie zrobił. On nie siedzi w niebie i nie mówi, co trzeba robić, tylko stał się człowiekiem i dał za nas życie. Tego nie ma w islamie, tego nie ma w judaizmie, nie ma w religiach Wschodu” – dodał i przypomniał, że Bóg chrześcijan przeżył ludzkie życie i pokazał, że można to zrobić w sposób prawy.

„On pokazał, że można być prawym i świętym. On nie każe przelewać ludzkiej krwi dla Boga. Jest odwrotnie: przelewa się krew Boga dla nas. To się dzieje podczas każdej Mszy św.” – kontynuował i wskazał, że chrześcijański Bóg, który dał życie swojego Syna, by odkupić człowieka, wymaga więcej od siebie niż od ludzi.

Prelegent zachęcił, by w pełni żyć przeżywaną niedawno w liturgii Kościoła prawdą o Niepokalanym Poczęciu Maryi. Wytłumaczył, że istotą tego dogmatu jest to, że Bóg uratował Maryję od wszelkiego grzechu.

„Czy da się to powtórzyć? Tak. Jeżeli przez wasz przykład, upomnienie, słowo, modlitwę uratujecie kogoś od grzechu, pod wpływem was osoba ta nie popełni jakiegoś grzechu, to zrobicie dokładnie to samo, co Bóg zrobił w odniesieniu do Maryi” – powiedział duchowny i wskazał, że powstrzymanie kogoś przed wejściem w jakikolwiek grzech czyni z nas naśladowców Boga i umożliwia autentyczne życie dogmatem o Niepokalanym Poczęciu.

Specjalne słowa kapłan skierował do uczestniczących w hałcnowskiej katechezie kandydatów do bierzmowania. Wyjaśnił, że czekające ich namaszczenie stanowi konkretną pomoc do walki w życiu duchowym.

Ks. Gilski po wykładzie odpowiadał na pytania uczestników spotkania. Kustosz sanktuarium MB Bolesnej ks. Piotr Konieczny zaprosił do bazyliki na najbliższą katechezę pt. „Jak doświadczyć Pana Boga według św. Tomasza z Akwinu?”. Wygłosi ją 15 stycznia 2019 r. o. Tomasz Gałuszka OP.

Legnica: wieczysta adoracja u św. Jacka

śr., 12/12/2018 - 14:11
W sanktuarium św. Jacka w Legnicy rozpoczęła się wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. Wierni przez 24 godziny na dobę mogą trwać przed Panem. To jedyne takie miejsce w diecezji legnickiej.

– Do tej chwili przygotowywaliśmy się od dłuższego czasu. Rozpoczęcie wieczystej adoracji to pragnienie nie tylko duszpasterzy, ale przede wszystkim wiernych. Dziś dziękujemy biskupowi legnickiemu Zbigniewowi Kiernikowskiemu za wyrażenie zgody na rozpoczęcie takiej formy adoracji – powiedział ks. Andrzej Ziombra, proboszcz parafii św. Jacka.

Sanktuarium św. Jacka to miejsce szczególne, naznaczone obecnością relikwii Ciała Pańskiego. Od lipca 2016 r., za zgodą Stolicy Apostolskiej, wierni z diecezji, z całej Polski i z różnych stron świata przybywają do tej świątyni, aby oddać cześć Jezusowi, który ofiarował się nam w „przedziwnym znaku”, cząstce swojego serca.

– Adoracja Najświętszego sakramentu w tym miejscu trwa już od 10 lat. Do tej pory była to adoracja całodzienna, od poranka do zakończenia wieczornej Mszy św. Jednak wierni wielokrotnie sygnalizowali chęć adoracji wieczystej. Na różne sposoby sprawdzaliśmy, czy rzeczywiście te pragnienia będą miały odzwierciedlenie w postawie wiernych. Raz w miesiącu organizowaliśmy całonocną adorację z piątku na sobotę, były też takie formy, jak Jerycho różańcowe, czy adoracja całotygodniowa. Okazało się, że Pan Jezus nigdy nie był sam – dodaje ks. Andrzej.

Swojej radości z faktu rozpoczęcia adoracji wieczystej nie kryje legniczanka Barbara Makuła, która wspiera również od strony organizacyjnej tę formę pobożności. – W dzisiejszym świecie człowiek potrzebuje wyciszenia, potrzebuje przedstawiać Panu swoje sprawy, ale też sprawy Kościoła i całego świata. Sami nie rozwiążemy wszystkich problemów, a dla Boga i z Bogiem nie ma nic niemożliwego – mówi p. Barbara.

Adoracja wieczysta wymaga przygotowania i dobrej organizacji. Chodzi nie tylko o to, by Pan Jezus nie był sam, ale chodzi też o kwestie bezpieczeństwa. – Adoracja odbywa się w oddzielnej kaplicy, dobrze przygotowanej, ogrzewanej, która ma osobne wejście, zabezpieczona jest monitoringiem i systemem alarmowym. W tej chwili mamy ponad 300 osób, które zadeklarowały swoje dyżury we wszystkie dni tygodnia, o każdej godzinie. Są to nie tylko mieszkańcy naszego miasta, ale i okolic, przyjeżdżają wierni nawet z takich miast, jak Wołów czy Wrocław. Oczywiście lista chętnych, którzy na stałe chcą się wpisać nie jest zamknięta – podkreśla ks. Ziombra.

– Zapraszam zatem wszystkich wiernych do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Kaplica adoracji jest otwarta 24 godziny na dobę. Zachęcam do znalezienia choć chwili czasu na osobista modlitwę. Jestem przekonany, że kto raz spróbuje, będzie pragnął więcej. Osoby, które nie mogą zadeklarować się na dłuższy czas, mogą spróbować np. na miesiąc, pół roku, czy w jakiejkolwiek innej formie. Pan Jezus czeka na wszystkich – zachęca ks. Andrzej.

Czy smartfon to dobry prezent dla dziecka?

śr., 12/12/2018 - 11:45
– Należy poważnie przemyśleć, czy smartfon to na pewno odpowiedni prezent dla dziecka – podkreślają eksperci Stowarzyszenia Twoja Sprawa. Przypominają, że zbyt częsty kontakt dziecka z tym urządzeniem może być szkodliwy. Zwracają też uwagę, że aż 62 proc. chłopców i 21 proc. dziewcząt w wieku 14-16 lat wykorzystuje smartfon do oglądania treści pornograficznych.

„Eksperci są zgodni, że korzystanie z Internetu poprzez urządzenia mobilne jest obecnie integralną częścią codziennego życia dzieci. Ponad połowa rodziców nie kontroluje tego, co ich dzieci oglądają w Internecie, a 62,6 proc. przyznaje, że ich najmłodsi samodzielnie instalują na swoich telefonach różne aplikacje i programy, bez kontroli dorosłego” – czytamy na stronie Stowarzyszenia.

Eksperci Stowarzyszenia przypominają, że zbyt częsty kontakt dziecka ze smartfonem może być szkodliwy. Ma m.in. wpływ na koncentrację, naukę i może łączyć się z ryzykiem uzależnienia. Zwracają też uwagę, że aż 65 proc. rodziców nie kontroluje tego, co ich dzieci oglądają w telefonie. Jak wynika z Raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, same dzieci przyznają, że natrafiają tam na przemoc, agresję i pornografię. Z kolei Raport Instytutu Polityki Zintegrowanej wskazuje, że aż 62 proc. chłopców i 21 proc. dziewcząt w wieku 14-16 lat, wykorzystuje swój smartfon do oglądania treści pornograficznych.

„Apeluję do rodziców, aby wręczając dziecku telefon z dostępem do Internetu, zadbali o zainstalowanie odpowiednich aplikacji ochrony rodzicielskiej. Zmniejszy to w znacznym stopniu ryzyko pierwszego, niechcianego kontaktu z niepożądanymi treściami” – radzi psycholog Stowarzyszenia Twoja Sprawa, Izabela Karska. Zaleca, by ofiarowując dziecku smartfon trzymać się następujących wskazówek:

– wytłumaczyć dziecku, że w sieci znajdzie informacje ciekawe i pomocne, ale również takie, które mogą mu zaszkodzić, jak przemoc, agresja czy pornografia.

258 tys. pielgrzymów ze 155 państw wybiera się na ŚDM

– przed udostępnieniem dziecku telefonu, zainstalować na nim oprogramowanie, które będzie blokować wskazane przez nas witryny, aplikacje czy treści.

– ustalić z dzieckiem, z jakich portali, serwisów społecznościowych może korzystać.

– uczulić na bycie ostrożnym w zawieraniu nowych, wirtualnych znajomości i porozmawiać z dzieckiem o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą np. zjawisko sekstingu.

– wytłumaczyć dziecku podstawowe zasady podawania informacji na swój temat w sieci i podkreślić, żeby nigdy nie udostępniało informacji prywatnych takich jak adres zamieszkania, numer telefonu

– przedyskutować z dzieckiem dzienny i tygodniowy przedział czasu korzystania z Internetu na urządzeniach mobilnych, tak aby była to wspólna decyzja, która pozwoli dziecku lepiej dysponować czasem własnym

– uczyć i dawać przykład używania języka wolnego od agresji, przekleństw i wulgaryzmów.

Stowarzyszenie Twoja Sprawa (STS) zajmuje się ochroną dzieci i młodzieży przed niekontrolowanym i zbyt łatwym dostępem do pornografii. Podejmuje również działania, które eliminują z przestrzeni publicznej wszelkie przejawy obsceniczności, seksualizacji i uprzedmiotowienia kobiet, wulgarności oraz szeroko rozumianego naruszenia dobrych obyczajów w reklamie i mediach. Realizuje te działania poprzez działania prawne, edukację i popularyzację aktualnych badań naukowych na temat szkodliwego wpływu pornografii na dzieci i młodzież. Dla rodziców, STS opracowało materiały edukacyjne oraz specjalne szkolenie pt. „Jak chronić dziecko przed pornografią”.

Prawosławny ksiądz ukarany za zdjęcia u Gucciego i Vuittona

śr., 12/12/2018 - 10:13
Rosyjski duchowny prawosławny ks. Wiaczesław Baskakow zostanie ukarany po tym, jak na Instagramie zamieścił zdjęcia przedstawiające go w luksusowym obuwiu i z torbami marek Gucci i Louis Vuitton, wartymi kilka tysięcy złotych. Najpierw fotografie, a następnie konto na Instagramie zostały usunięte.

– Życia kapłana nie można dzielić na prywatne i publiczne. Żaden duchowny nie może działać jako ksiądz w kościele od rana do obiadu, a potem do wieczora być kimkolwiek zechce – oświadczył Aleksander Wołkow, rzecznik patriarchy moskiewskiego Cyryla.

Ks. Baskakow przeprosił już za fotografie i zapowiedział poddanie się karze za swe niewłaściwe zachowanie. Jednocześnie zaprzeczył, że jest właścicielem przedmiotów marki Gucci i Louis Vuitton. Tłumaczył, że większość fotografii zrobił w sklepach. Przyznał jedynie, że czasem naszywał wyglądające na drogie sprzączki na swe „skromne buty”, które „są niedrogie, tylko wyglądają odświętnie”.

Republika Konga: misjonarze uczcili 20. rocznicę śmierci ks. Jana Czuby

śr., 12/12/2018 - 10:10
Bp Leszek Leszkiewicz i tarnowscy misjonarze modlili się przy grobie ks. Jana Czuby w Republice Konga. W tym roku mija 20. rocznica jego męczeńskiej śmierci. W Loulombo, gdzie tarnowski kapłan zginął podczas rebelii, odprawiona została uroczysta Msza św.

Eucharystię koncelebrowało 3 biskupów i 14 księży. – To było wielkie przeżycie, że mogliśmy modlić się w tym miejscu – mówi bp Leszek Leszkiewicz.

– Myślałem o tym co zostało z pracy księdza Jana Czuby. Widząc zniszczenia i że wszystko zaczyna się od początku, to jestem przekonany o tym, że te owoce są, trwają w rękach Pana Boga i kiedyś się uzewnętrznią – dodał biskup.

Na Mszy św. w Loulombo zgromadziło się ponad 200 osób – dodaje ks. Krzysztof Czermak, wikariusz biskupa tarnowskiego ds. misji.

– Kościół wypełnił się ludźmi. Większość z nich to nie byli miejscowi, ale mieszkańcy, którzy przybyli z okolic. Cieszy, że pamięć o ks. Janie jest przechowywana nie tylko w samym Loulombo, ale i w innych regionach – podkreśla.

Na Mszę św. przybyli arcybiskup Brazzaville Anatole Milandou, miejscowy biskup Louis Portella, księża kongijscy, misjonarze tarnowscy, siostry Józefitki oraz reprezentujący diecezję tarnowską bp Leszek Leszkiewicz i ks. Krzysztof Czermak.

W homilii ks. Czermak przybliżył słuchaczom postać ks. Jana, komentując zwłaszcza jego słowa napisane w liście dwa dni przed śmiercią: „Zostaję na miejscu do końca”.

Biskupi kongijscy obecni na uroczystości zaapelowali do obecnych, by nie wahali się podjąć kroków zmierzających do przebaczenia i zaprzestania odpłacania się złem za zło. W regionie tym bowiem rebelianci dokonali wielu zniszczeń nie omijając plebanii w Loulombo wybudowanej przez księży tarnowskich. Kilka miesięcy temu z kościoła zostało ukradzione nawet tabernakulum, na szczęście nie zawierające Najświętszej Eucharystii.

Parafia pw św. Tomasza w Loulombo jest jedną z trzech w diecezji Kinkala, w której swą obecność i posługę zaznaczyli misjonarze tarnowscy. Ostatnim z nich był ks. Jan Czuba, zamordowany 27 października 1998 r. Pozostali księża to: Andrzej Kurek, Augustyn Gurgul, Józef Smoleń oraz posługujący w Republice Konga od 1990 r. ks. Bogdan Piotrowski.

Prezydent Gdańska: sprawa ks. Jankowskiego musi zostać wyjaśniona

śr., 12/12/2018 - 10:04
Tę sprawę trzeba wyjaśnić, nawet jeśli zajmie to miesiące, albo i lata – powiedział dziś prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Podczas sesji Rady Miasta odniósł się do doniesień medialnych, z których wynika, że ks. Henryk Jankowski molestował seksualnie dzieci.

Wszyscy czujemy, że ład moralny został głęboko naruszony i jego przywrócenie może się odbyć tylko za sprawą prawdy – powiedział prezydent Gdańska. Dodał, że mieszkańcy miasta są głęboko zasmuceni i wszyscy oczekują prawdy. „Ta sprawa nie przyschnie, to zbyt głęboki cierń w sercach tysięcy gdańszczan. Uciekanie od tego problemu jest bardzo niefrasobliwe, nieetyczne” – stwierdził Paweł Adamowicz.

Przyznał, że wiele osób, w tym on sam, znało ks. Jankowskiego z jego pracy i zaangażowania w odbudowę kościoła św. Brygidy. „W latach 70. byłem ministrantem w kościele św. Brygidy i też pomagałem w odbudowie tego kościoła. Ks. Jankowski był ważną postacią gdańskiej historii. Obok sygnatariuszy Sierpnia 80′ wszedł w poczet honorowych obywateli Gdańska” – przypomniał Adamowicz.

Zaznaczył też jednak, że znany kapłan był postacią kontrowersyjną, znaną m.in. z wystąpień o charakterze antysemickim.

Prezydent Gdańska poinformował też, że zwrócił się w liście do metropolity gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia z prośbą o zajęcie się tą sprawą przez archidiecezję gdańską. – Myślę, że będzie to dobrze służyło Kościołowi i nam wszystkim – dodał.

Co dalej z pomnikiem ks. Jankowskiego? Kuria i Prezydent Gdańska zabrali głos

Adamowicz odwołał się do wczorajszego oświadczenia gdańskiej Kurii, w którym cytuje się m.in. zdanie z Wytycznych Konferencji Episkopatu Polski (z dnia 8.10.2014 r.) dotyczących wstępnego dochodzenia kanonicznego: “Gdyby oskarżenie zostało wniesione przeciwko zmarłemu duchownemu, nie należy wszczynać dochodzenia kanonicznego, chyba że zasadnym wydałoby się wyjaśnienie sprawy dla dobra Kościoła”.

Prezydent stwierdził, że według niego – członka gdańskiego Kościoła rzymskokatolickiego – dla dobra sprawy tę sprawę trzeba wyjaśnić. „I to niezależnie od tego, ile miesięcy, a być może nawet lat trzeba temu poświęcić”. Dodał, że trzeba to zrobić, bo inaczej Gdańsk będzie podzielony na tych, którzy uznają go winnym i tych, którzy uważają, że to tylko artykuł – i nic więcej.

Prezydent Gdańska wysunął postulat powołania komisji złożonej z wiarygodnych publicznie osób. Stwierdził, że jest to ważne zarówno dla samego Zmarłego, jak i wspólnoty Kościoła. Zwrócił się też do Społecznego Komitetu Budowy Pomnika ks. Jankowskiego o zdemontowanie monumentu tak, by można go było przenieść w inne miejsce. „Nie może być tak, że najbardziej nawet chwalebne czyny staną się usprawiedliwieniem dla bardzo złych czynów” – stwierdził Adamowicz.

Do porządku dzisiejszych obrad Rady Miasta Gdańska nie włączono projektu uchwały w sprawie odebrania tytułu Honorowego Obywatelstwa Gdańska ks. Henrykowi Jankowskiemu. Za wprowadzeniem go na dzisiejsze obrady zagłosowali radni Koalicji Obywatelskiej, przeciw byli radni PiS, a od głosu wstrzymał się klub Wszystko Dla Gdańska.

Bp Milewski do chórzystów: śpiewając chwalcie Boga

śr., 12/12/2018 - 09:57
O to, żeby śpiew był przede wszystkim chwaleniem Pana Boga, poprosił bp Mirosław Milewski członków Katedralnego Chóru Pueri et Puellae Cantores w Płocku, podczas spotkania opłatkowego w siedzibie chóru w Novymkinie Przedwiośnie. W spotkaniu uczestniczyło około 350 osób: chórzystów, ich rodziców i przyjaciół chóru.

Bp Mirosław Milewski podkreślił, że wielką zasługą płockiego chóru jest to, iż jest on ambasadorem płockiego Kościoła w Polsce i na świecie: – Jesteście naturalnymi promotorami wartości Mazowsza i wartości chrześcijańskich – poprzez swój śpiew, zwłaszcza sakralny – podkreślił hierarcha.

Gość spotkania dodał, że ten „ambasador” ma „młodą, pogodną, uśmiechniętą twarz”, znającą swoje cele, wiedzącą, czego chce i jak mądrze kierować swoim losem.

– Proszę was, byście nigdy nie zapomnieli o tym, że najpiękniejszą pieśnią, jaką można zaśpiewać, jest „Magnificat”. Niech wasz śpiew będzie przede wszystkim chwaleniem Pana Boga i jego dzieł w swoim życiu – życzył chórzystom bp Milewski.

W spotkaniu opłatkowym uczestniczył także Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka. Obecni byli sponsorzy i członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru. Prowadząca spotkanie Anna Bramska – dyrygentka i kierownik chóru zapowiedziała noworoczne spotkanie, dotyczące planów artystycznych w 2019 r.

W czasie spotkania opłatkowego pokazano też prezentację multimedialną, która była żartobliwą relacją z tegorocznych wyjazdów zagranicznych, z których chórzyści przywieźli wiele nagród.

W spotkaniu uczestniczyło około 350 osób: chórzystów, rodziców, opiekunów, sponsorów. Wspólnie śpiewano kolędy i dzielono się opłatkiem. Był też wspólny posiłek i świąteczne upominki.

Płocki Chór Katedralny Pueri et Puellae Cantores Plocenses działa od 20 lat. Ma za sobą wiele tras koncertowych, uczestniczy w licznych konkursach i festiwalach krajowych oraz zagranicznych. Przywozi Grand Prix i medale z różnych krajów na świecie. Chórzyści śpiewali m.in. przed papieżem Janem Pawłem II i na wzgórzu Kahlenberg w Austrii – w miejscu Odsieczy Wiedeńskiej. Chór nagrał też kilka płyt. Jego działalność wspiera Stowarzyszenie Przyjaciół Katedralnego Chóru Chłopięcego Pueri Cantores Plocenses. Obecnie chór liczy około 190 osób. Od początku prowadzą go Anna i Wiktor Bramscy.

Warsztaty szycia strojów przed VI Bydgoskim Orszakiem Trzech Króli

śr., 12/12/2018 - 09:34
Zużyto wiele materiałów, kolorowych nici, w ruch poszły maszyny do szycia – mowa o warsztatach, które zorganizowano przez VI Bydgoskim Orszakiem Trzech Króli.

Całe rodziny stworzyły m.in. szaty dla rycerza-giermka oraz damy dworu-dwórki. – Największym wysiłkiem każdego roku jest dla nas przyciągnięcie dzieci, które wezmą udział w orszaku. Wydaje się nam, że pomysł warsztatów szycia strojów jest trafiony – powiedziała koordynator wydarzenia Regina Piątkowska.

Pierwsza ich edycja odbyła się w auli budynku parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Bydgoszczy, drugą zaplanowano w Collegium Salesianum. – Warsztaty zostały pomyślane w taki sposób, by mogły się spotkać całe rodziny. Przychodzi tata z synem, mama z córką lub rodzice z dziećmi i w ten sposób pielęgnuje się niezwykłe więzi – dodał Marek Piątkowski. Propozycje strojów orszakowych można znaleźć pod adresem www.orszaktrzechkroli.bydgoszcz.pl.

Jak zawsze największym zainteresowaniem cieszyło się przygotowywanie tarcz i mieczy. Wszyscy zostali poproszeni o zabranie ze sobą materiałów – nożyczek, igieł do szycia ręcznego, ołówków, linijek, białych koszulek, tkanin w kolorze białym, czerwonym, zielonym lub niebieskim.

6 stycznia Kacper, Melchior i Baltazar w strojach z epoki podążą za gwiazdą na spotkanie Świętej Rodziny. Królowie pojadą ulicami Bydgoszczy na koniach i wielbłądzie. Również po raz drugi grupa teatralna z Zespołu Szkół Katolickich Pomnika Jana Pawła II w Bydgoszczy przedstawi scenkę „Dwór Heroda”, po obejrzeniu której królowie złożą dary i oddadzą pokłon nowo narodzonemu Jezusowi.

VI Bydgoski Orszak Trzech Króli rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 11.00 w kościele ojców Jezuitów. Wszyscy wyruszą sprzed kościoła o godz. 12.30 w kierunku Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka”, gdzie odbędzie się pokłon Trzech Króli. Tegoroczny scenariusz orszaku będzie także nawiązywał do nauczania św. Jana Pawła II. Na zakończenie uczestnicy będą mogli poczęstować się specjalnie na tę okazję upieczonymi drożdżówkami z serem, które mają symbolizować zwyczaj częstowania kolędników szczodrakami.

Bydgoszcz: pogrzeb dzieci zmarłych przed narodzinami

śr., 12/12/2018 - 09:27
25 urn zostało pochowanych w Grobie Dzieci Utraconych w Bydgoszczy. Za zbiorowe pochówki odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Odbywają się one w drugi wtorek lipca i grudnia.

Miejsce szczególne dla wielu rodzin znajduje się na cmentarzu przy ul. Wiślanej. – Stanęliśmy wraz z rodzinami, które straciły swoje ukochane i oczekiwane dzieci, prosząc we wspólnej modlitwie o siłę dla rodziców w trudnym czasie przeżywania żałoby – powiedział diecezjalny duszpasterz rodzin ks. Arkadiusz Muzolf, który przewodniczył Mszy Świętej w kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika. To właśnie modlitwa rozpoczęła uroczystości pogrzebowe dzieci zmarłych przed narodzinami.

Grób Dzieci Utraconych powstał dzięki zaangażowaniu ogromnej liczby osób – rodziców, którzy utracili swoje dzieci, lekarzy, kapłanów, dziennikarzy, prawników, ludzi dobrej woli. – Tutaj pielęgnowana jest pamięć o dzieciach, które urodziły się martwo w szpitalu – również wskutek poronienia. Podręczniki medyczne podają, że statystycznie jeden na dziesięć przypadków, w których klinicznie (testem ciążowym i badaniem USG) potwierdzono ciążę, kończy się „niepowodzeniem położniczym” – powiedział lekarz Szymon Grzybowski, zaangażowany w powstanie Grobu Dzieci Utraconych.

Grób został wybudowany przez Urząd Miasta w Bydgoszczy w 2014 r. w kwaterze dziecięcej Cmentarza Komunalnego. Pierwszy pochówek odbył się 28 czerwca 2016 r.

258 tys. pielgrzymów ze 155 państw wybiera się na ŚDM

śr., 12/12/2018 - 03:23
Na Światowe Dni Młodzieży zapisało się ponad 250 tys. młodych ludzi ze 155 państw świata. Poinformował o tym szef lokalnego komitetu organizacyjnego abp José Domingo Ulloa Mendieta na konferencji prasowej w Rzymie. Dodał, że we Mszy św. kończącej ŚDM 27 stycznia spodziewany jest udział 800 tys. ludzi, w tym wielu mieszkańców miasta.

Spośród 258 tys. osób, które nadesłały wstępne zgłoszenia, 47 tys. jest już zapisanych, a kolejne 168 tys. w trakcie tej procedury. Towarzyszyć im będzie 400 biskupów. Pomocą służyć będzie 37 tys. wolontariuszy, zaś relacjonować ŚDM ma 1700 akredytowanych dziennikarzy.

Koszty organizacji ŚDM wyniosą 54 mln dolarów (205 mln zł). Pokryją je zarówno sami uczestnicy, jak też sponsorzy. Z kolei władze cywilne zapewnią infrastrukturę i bezpieczeństwo uczestnikom tego światowego spotkania młodych katolików z papieżem Franciszkiem.

Na ponad miesiąc przed rozpoczęciem ŚDM (22-27 stycznia 2019) abp Ulloa zapewnił, że Panama jest gotowa na przyjęcie młodych pielgrzymów. Ma on świadomość, że do zapisanych mogą jeszcze dołączyć licznie osoby niezgłoszone. W Mszy św. kończącej ŚDM 27 stycznia spodziewany jest udział 800 tys. ludzi, w tym wielu mieszkańców miasta. Organizatorzy podejmują starania, by większość uczestników mogła być zakwaterowana w rodzinach.

Wspólnota Sant`Egidio zaprasza na Święta z Ubogimi

Hierarcha ujawnił, że wśród pielgrzymów będą katolicy z Palestyny, Kuby (450 osób) i Chin (243), a także tysiące młodych należących do ludności tubylczej, którzy przed ŚDM spotkają się w Soloy w panamskiej diecezji David.

Abp Ulloa podziękował w sposób szczególny wolontariuszom, spośród których najwięcej pochodzi z Kolumbii, Brazylii, Kostaryki, Hondurasu, Meksyku, Francji i Polski. Część z nich już pracuje w Panamie przy organizacji ŚDM.

Według metropolity Panamy, jednym z głównych celów najbliższego ŚDM jest „wzbudzenie nadziei wśród młodych ludzi” z Ameryki Środkowej, doświadczających trudnych zjawisk: emigracji, handlu narkotyków, przemocy. – Staramy się, by środkowoamerykańska młodzież podczas ŚDM przeżyła wyjątkowe doświadczenie życiowe – stwierdził hierarcha. Dodał, że papież Franciszek przyjedzie do Panamy, by zapalić ten „płomień nadziei”.

Obradowała Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski

śr., 12/12/2018 - 03:22
Współpraca państwa i Kościoła w zakresie ochrony danych osobowych, zagadnienia dotyczące wyboru przedmiotu religii lub etyki, ochrona życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci oraz ochrona dzieci i młodzieży przed nadużyciami seksualnymi były głównymi tematami obrad Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski. Spotkanie miało miejsce we wtorek, 11 grudnia, w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

Podczas obrad przedstawicieli Rządu i Episkopatu poruszono m. in. kwestię współpracy państwa i Kościoła w zakresie ochrony danych osobowych w związku z przyjętym 13 marca przez Konferencję Episkopatu Polski dekretem ogólnym w sprawie ochrony danych osobowych w Kościele katolickim. Dekret miał na celu uaktualnienie i dostosowanie dotychczas istniejących w Kościele zasad ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych do RODO, ustanowił również instytucję Kościelnego Inspektora Ochrony Danych.

W trakcie posiedzenia poruszone zostały również zagadnienia dotyczące edukacji, w tym kwestie dotyczące wyboru przedmiotu religii lub etyki. „Uczestnicy dyskutowali też o sprawach ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Zajmowali się również kwestią ochrony dzieci i młodzieży przed nadużyciami seksualnymi w Kościele i społeczeństwie” – czytamy w komunikacie po obradach, którego treść dostępna jest TUTAJ.

Wspólnota Sant`Egidio zaprasza na Święta z Ubogimi

Komisja Wspólna przedstawicieli Rządu i Episkopatu powstała po II wojnie światowej. W latach 1949-56 nosiła nazwę Komisja Mieszana, później została przemianowana na Komisję Wspólną Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski. Została powołana w celu utrzymania stałych kontaktów między Rządem i Konferencją Episkopatu Polski dla rozwiązywania problemów dotyczących stosunków między państwem i Kościołem. Od 1999 roku spotkania odbywają się na przemian w budynku Sekretariatu Episkopatu Polski i w siedzibach rządowych lub ministerialnych. Obecnie współprzewodniczącym Komisji ze strony rządowej jest Joachim Brudziński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, a ze strony kościelnej abp Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański.

Konferencja przed akcją Betlejemskie Światło Pokoju 2018

śr., 12/12/2018 - 03:20
W czwartek 13 grudnia o godz. 11:30 w Centrum Medialnym Katolickiej Agencji Informacyjnej (Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9 w Warszawie) odbędzie się konferencja prasowa rozpoczynająca tegoroczną akcję Betlejemskiego Światła Pokoju. Dzień później w Zakopanem polscy harcerze odbiorą Światło z rąk słowackich skautów, by zanieść je mieszkańcom naszego kraju.

W konferencji prasowej uczestniczyć będzie naczelniczka ZHP harcmistrzyni Anna Nowosad, naczelny kapelan ZHP ks. harcmistrz Wojciech Jurkowski oraz dyrektor Caritas Polska ks. Marcin Iżycki.

Już 14 grudnia do Zakopanego przyjedzie ponad 3400 harcerek i harcerzy z całej Polski, aby odebrać Światło z rąk słowackich skautów i ruszyć z wielką sztafetą Betlejemskiego Światła Pokoju.

Na konferencji prasowej opowiemy czym jest wielka sztafeta BŚP, jaką drogę pokonuje Światło zanim trafi do Polski, jakie przesłanie niesie tegoroczne hasło akcji oraz co łączy Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom i Betlejemskie Światło Pokoju.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku zapala się płomień, który niesiony przez skautów z wielu krajów i kontynentów obiega świat. Betlejemskie Światło Pokoju to nieodłączny element adwentowego przygotowania do Bożego Narodzenia w Polsce. Sztafeta Światła ukazuje to szczególne światło, które idzie od Boga. Pokazuje, że każdy może stać się człowiekiem niosącym światło.

Wspólnota Sant`Egidio zaprasza na Święta z Ubogimi

“Dzieląc się płomieniem zapalonej świecy z innymi, niczego nie tracimy” – zauważają harcerze. „Podzielone” światło jest w stanie rozproszyć ciemności i wypełnić całe pomieszczenie nowym blaskiem, bijącym już nie tylko od jednej, ale od wielu świec, łącząc wszystkich ludzi bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie. Zmotywowani słowami papieża Franciszka „Idź i głoś” harcerze podejmują wyzwanie zaniesienia Betlejemskiego Światła do wszystkich, którzy pragną przeżyć bożonarodzeniową radość.

Więcej informacji o Betlejemskim Świetle Pokoju można znaleźć na stronie www.swiatlo.zhp.pl

Wspólnota Sant`Egidio zaprasza na Święta z Ubogimi

śr., 12/12/2018 - 03:16
Około tysiąca osób zasiądzie do świątecznego stołu ze Wspólnotą Sant’Egidio. Święta z ubogimi to znak szczególnej solidarności z potrzebującymi. Jeszcze można się włączyć w ich przygotowanie. W spotkaniu weźmie udział także metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

„Przyjdź i POZNAJ GO – pana Tadeusza, który mieszka w zimnej drewnianej altance; niemających nikogo prócz siebie Edka i Dorotę; Andrzeja, który walczy z ciężką chorobą; Beatę i Gosię, które razem z nami wychodzą z bezdomności po 20 latach” – zachęcają organizatorzy świątecznego obiadu, który odbędzie się 25 grudnia w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego na warszawskim Ursynowie. W Boże Narodzenie do stołu zasiądzie tutaj ponad 400 ubogich i bezdomnych gości, a z nimi metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Na 25 grudnia zaplanowano również bożonarodzeniowy obiad dla 100 osób w parafii Bożego Ciała w Poznaniu. Wcześniej do wspólnego świętowania zaprasza Wspólnota w Chojnie. 23 grudnia w parafii Świętej Trójcy odbędzie się przygotowywana we współpracy z miejscową Caritas Wigilia z Ubogimi dla prawie 80 gości. W kooperacji z Caritas Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej przygotowywany jest zaś uroczysty obiad w Szczecinie. Przy stole 26 grudnia w Seminarium Archidiecezjalnym zasiądzie około 220 osób.

Bożonarodzeniowe obiady Sant’Egidio to coś więcej niż zwykły posiłek. To uroczyste spotkania przyjaciół przy świątecznym stole. Każdy z ubogich otrzymuje imienne zaproszenie, w udekorowanej bożonarodzeniowo sali czeka na niego specjalnie przygotowane miejsce i dopasowany do potrzeb prezent oraz serwowane przez wolontariuszy świąteczne potrawy. W tle słychać śpiewane na żywo kolędy.

Aby powstała tak niezwykła atmosfera i wszyscy goście najedli się do syta, Wspólnoty Sant’Egidio w Polsce apelują o pomoc w przygotowaniach. Potrzebni są wolontariusze, które zaangażują się przed świętami, jak i osoby gotowe pomóc w dniu obiadu.

W Warszawie można m.in. wzbogacić świąteczne menu, kupić prezent, pomóc w przewiezieniu i ustawieniu stołów czy udekorowaniu sali, a także – już w Boże Narodzenie – włączyć się w pracę w kuchni, czy podawanie potraw. Potrzebni są również muzycy i chórzyści, którzy wezmą udział w kolędowaniu.

Osoby, które chciałyby się zaangażować, mogą poznać szczegóły podczas spotkań organizacyjnych: 11 grudnia (wtorek), godz. 18.00, Akademia Wychowania Fizycznego, Klub Relax, ul. Marymoncka 34 (spotkanie TYLKO DLA STUDENTÓW); 13 grudnia (czwartek), godz. 18.00: ul. Wspólna 61; 15 grudnia (sobota), godz. 16.00: ul. Rakowiecka 61; 18 grudnia (wtorek), godz. 18.00, al. KEN 101 (dolny kościół).

Prymas na konferencji towarzyszącej szczytowi klimatycznemu COP24

Chęć pomocy można zadeklarować wysyłając e-mail na adres santegidio.waw@gmail.com lub wypełniając formularz na stronie www.santegidio.pl. Inicjatywę można wesprzeć również wpłacając środki na konto Fundacji Sant’Egidio Polska (nr konta 43 1750 0012 0000 0000 3519 5197 z tytułem UBODZY).

– To najprawdziwsze Boże Narodzenie, jakie przeżyłam, dlatego co roku zapraszam kolejne osoby do wyjścia poza utarte schematy. Jeżeli czujesz, że chcesz przeżyć święta inaczej, to możesz nam pomóc w organizacji i dołączyć do wspólnego stołu z naszymi przyjaciółmi: samotnymi, starszymi i bezdomnymi – zachęca Anna Mikołajczyk ze Wspólnoty w Poznaniu.

Spotkania dla wolontariuszy w tym mieście odbędą się 11 grudnia (wtorek) o 19.00 i 17 grudnia (poniedziałek) o 19.00 w kaplicy Radia Emaus przy ul. Zielonej 2. W tym samym miejscu zbierane są również prezenty dla gości. Nowe rzeczy (bielizna, w tym termoaktywna, żele do mycia, dezodoranty, rękawiczki, szaliki, skarpety, termosy, buty, plecaki) oraz słodycze przyjmowane są do 20 grudnia w poniedziałki i czwartki w godz. 18:00-19:30. Wspólnota prosi też o wsparcie (po wcześniejszej konsultacji) w przygotowaniu jedzenia na świąteczny stół. Chętnych do ugotowania świątecznych przysmaków szuka też Wspólnota w Chojnie.

Oprócz Świąt z Ubogimi warszawska Wspólnota Sant’Egidio planuje też 7 stycznia obiad dla pracujących w Polsce Ukraińców, którzy nie mogą na Boże Narodzenie wrócić do swoich rodzin.

Bożonarodzeniowe obiady są częścią całorocznej regularnej działalności Wspólnot Sant’Egidio, skupiającej się na pomocy i towarzyszeniu osobom ubogim. Cotygodniowe „kolacje na ulicy” są nie tylko momentem, w którym przekazywana jest pomoc materialna, ale przede wszystkim czasem nawiązywania bliższych relacji. Zaś odwiedziny w Domach Pomocy Społecznej stają się szansą na przezwyciężanie samotności osób starszych.

Tradycja bożonarodzeniowego obiadu narodziła się w Rzymie w 1982 roku i obecna jest we wspólnotach Sant’Egidio na całym świecie. W minionym roku w blisko 600 miejscach w ponad 70 krajach do świątecznego stołu zasiadło ponad 240 tys. gości.

Wspólnota Sant’Egidio, która w tym roku świętuje swoje pięćdziesięciolecie, powstała w 1968 r. w Rzymie z inicjatywy grupy licealistów z Andreą Riccardim na czele. Dziś należy do niej ponad 65 tys. osób w 73 krajach świata. Poza pomocą bezdomnym, wspiera także dzieci ulicy, osoby starsze, chorych, więźniów, uchodźców oraz angażuje się w inicjatywy na rzecz pokoju.

Sandomierz: finał XVI Diecezjalnej Olimpiady Liturgicznej

wt., 11/12/2018 - 21:24
Ponad 50 uczniów wzięło udział w finale XVI Diecezjalnej Olimpiady Liturgicznej, który odbył się 11 grudnia w Sandomierzu. Temat jej brzmiał: „Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Bierzmowanie”.

W Instytucie Teologicznym rywalizacja przebiegała w dwóch kategoriach – uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej oraz uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej i III klas gimnazjum. Finaliści mieli za zadanie rozwiązać test składający się z 20 pytań.

W pierwszej kategorii I miejsce zajęli ex aequo Filip Ufnal z Ostrowca Świętokrzyskiego i Marcjanna Zapalska z Ożarowa. II miejsce zdobyła Julia Konefał z Lipnicy, a III – Hanna Tenderowicz z Sandomierza. W grupie starszej I miejsce zajęła Wiktoria Tłuścik z Łagowa, II – ex aequo – Paulina Zaguła z Jaty i Daria Czajka z Annopola, zaś III – Natalia Woźniak z Zaleszan.

Bp Krzysztof Nitkiewicz wręczając finalistom nagrody oraz dyplomy uczestnictwa zauważył, że wiedza religijna pozwala głębiej przeżywać wiarę.

– Już starożytni mędrcy mówili, że nieznane nie pociąga. Dlatego bardzo się cieszę z waszego uczestnictwa w olimpiadzie i wyników, jakie uzyskaliście. Kiedy spotkamy się podczas bierzmowania, będę spokojny o wasze przygotowanie, wiedząc, że mam przed sobą młodych świadomych wielkiego Bożego daru, jaki otrzymują – podkreślał ordynariusz.

Konkurs rozgrywano najpierw na etapie parafialnym i dekanalnym, a następnie zwycięzcy zmierzyli się w finale diecezjalnym. Jak poinformował ks. Marian Bolesta, odpowiedzialny za organizację konkursu, uczestnicy wykazali się naprawdę dużą wiedzą. W kategorii uczniów starszych o miejscach na podium zadecydowała dogrywka.