Subskrybent kanałów

Franciszek o modlitwie za wstawiennictwem Jana Pawła II

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II proszę Pana o obfite dary Ducha Świętego dla was wszystkich, dla waszych rodzin, wspólnot i dla całego Kościoła – zapewnił papież pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie.

Oto słowa Ojca Świętego skierowane do Polaków:

“Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, dziś wspominamy wybór kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Dziękujemy Panu za każde dobro, jakie dokonało się w Kościele, w świecie i w ludzkich sercach, przez jego słowa, czyny i świętość. Pamiętajmy, że jego wezwanie do otwarcia serc dla Chrystusa jest zawsze aktualne. Przez jego wstawiennictwo proszę Pana o obfite dary Ducha Świętego dla was wszystkich, dla waszych rodzin, wspólnot i dla całego Kościoła. Z serca wam błogosławię.”

Papieską katechezę streścił po polsku ks. prał. Paweł Ptasznik z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

W dzisiejszej katechezie na temat Dziejów Apostolskich Ojciec Święty przypomniał, że ci, którzy zostali odrodzeni z wody i Ducha Świętego są wezwani do wyjścia ze swoich ograniczeń i otwarcia się na innych, do życia bliskością, tym stylem życia wspólnego, który przekształca każdą relację międzyosobową w doświadczenie braterstwa.

Świadkiem tego procesu „bratania się”, który Duch chce zainicjować w dziejach, jest Apostoł Piotr. Po zesłaniu Ducha Świętego na uczniów w dniu Pięćdziesiątnicy i ogłoszeniu Jego wylania na każdego, kto wzywać będzie imienia Pana (por. Dz 2,17.21; Jl 3,1.5), Piotr przeżywa wydarzenie, które stanowi decydujący przełom w jego życiu. Podczas modlitwy otrzymuje wizję i pouczenie: „Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił” (Dz 10,15). Następnie zostaje posłany do domu nieobrzezanego cudzoziemca, Korneliusza, „setnika z kohorty zwanej Italską […] pobożnego i «bojącego się Boga»”, który dawał wiele jałmużny ludowi i zawsze modlił się do Boga (por. Dz 10,1 -2). Przygotowany już przez Boże pouczenie, Piotr zgadza się uczynić to, co „zabronione jest Żydowi” (Dz 10, 28), to znaczy wejść do domu ludzi nieobrzezanych i jeść razem z nimi. Jego wizyta nie ma charakteru kurtuazyjnego, ale jest niesieniem słowa zbawienia tym, którzy go jeszcze nie usłyszeli. W tym domu pogan, Piotr głosi Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego oraz przebaczenie grzechów każdemu, kto w Niego wierzy. A kiedy Piotr mówił, Duch Święty zstąpił na Korneliusza i jego rodzinę. I Piotr ochrzcił ich w imię Jezusa Chrystusa (por. Dz 10,48).

francja Setki tysięcy osób protestowało w obronie rodziny i dziecka w Paryżu

O tym facie dowiedziano się w Jerozolimie, gdzie bracia, zgorszeni zachowaniem Piotra, surowo go skarcili (por. Dz 11, 1-3). Tymczasem, po spotkaniu z Korneliuszem Piotr jest bardziej wolny od swoich ograniczeń i bardziej zjednoczony z Bogiem i z innymi. Zrozumiał, że wybór Izraela nie jest nagrodą za zasługi, lecz znakiem bezinteresownego powołania, aby był pośrednikiem Bożego błogosławieństwa pośród ludów pogańskich. To również nauka dla nas, że w dziele stwórczym Boga, który „pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni” (1 Tm 2, 4), ewangelizator nie może być przeszkodą, ale człowiekiem sprzyjającym spotkaniu serc z Panem.

W dzisiejszej audiencji udział więzili między innymi: św. Michała Archanioła z Siedlec; św. Franciszka z Prażmowa (diec. warszawsko-praska); św. Krzyża z Kozienic, św. Józefa – Stary Gózd (diec. radomska); św. Józefa z Myjomic, (diec. kaliska); św. Stanisława BM z Buku (arch. poznańska); Chrystusa Króla w Sanoku; Członkowie Duszpasterstwa Uniwersyteckiego z Rybnika; młodzież ze szkoły Księży Salezjanów z Poznania; Uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Polskiej przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie; Dyrekcja Związku Zawodowego Solidarność Zdrowia oraz Duszpasterstwa Służby Zdrowia z Warszawy; Członkowie zespołu SĄDECZOKI i PROMYCZKI DOBRA z Nowego Sącza; z Biura Pielgrzymkowego Księży Marianów Marianum Travel z Warszawy.

Franciszek do Polaków o modlitwie za wstawiennictwem Jana Pawła II

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II proszę Pana o obfite dary Ducha Świętego dla was wszystkich, dla waszych rodzin, wspólnot i dla całego Kościoła – zapewnił papież pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie.

Oto słowa Ojca Świętego skierowane do Polaków:

“Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, dziś wspominamy wybór kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Dziękujemy Panu za każde dobro, jakie dokonało się w Kościele, w świecie i w ludzkich sercach, przez jego słowa, czyny i świętość. Pamiętajmy, że jego wezwanie do otwarcia serc dla Chrystusa jest zawsze aktualne. Przez jego wstawiennictwo proszę Pana o obfite dary Ducha Świętego dla was wszystkich, dla waszych rodzin, wspólnot i dla całego Kościoła. Z serca wam błogosławię.”

Papieską katechezę streścił po polsku ks. prał. Paweł Ptasznik z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

W dzisiejszej katechezie na temat Dziejów Apostolskich Ojciec Święty przypomniał, że ci, którzy zostali odrodzeni z wody i Ducha Świętego są wezwani do wyjścia ze swoich ograniczeń i otwarcia się na innych, do życia bliskością, tym stylem życia wspólnego, który przekształca każdą relację międzyosobową w doświadczenie braterstwa.

Świadkiem tego procesu „bratania się”, który Duch chce zainicjować w dziejach, jest Apostoł Piotr. Po zesłaniu Ducha Świętego na uczniów w dniu Pięćdziesiątnicy i ogłoszeniu Jego wylania na każdego, kto wzywać będzie imienia Pana (por. Dz 2,17.21; Jl 3,1.5), Piotr przeżywa wydarzenie, które stanowi decydujący przełom w jego życiu. Podczas modlitwy otrzymuje wizję i pouczenie: „Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił” (Dz 10,15). Następnie zostaje posłany do domu nieobrzezanego cudzoziemca, Korneliusza, „setnika z kohorty zwanej Italską […] pobożnego i «bojącego się Boga»”, który dawał wiele jałmużny ludowi i zawsze modlił się do Boga (por. Dz 10,1 -2). Przygotowany już przez Boże pouczenie, Piotr zgadza się uczynić to, co „zabronione jest Żydowi” (Dz 10, 28), to znaczy wejść do domu ludzi nieobrzezanych i jeść razem z nimi. Jego wizyta nie ma charakteru kurtuazyjnego, ale jest niesieniem słowa zbawienia tym, którzy go jeszcze nie usłyszeli. W tym domu pogan, Piotr głosi Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego oraz przebaczenie grzechów każdemu, kto w Niego wierzy. A kiedy Piotr mówił, Duch Święty zstąpił na Korneliusza i jego rodzinę. I Piotr ochrzcił ich w imię Jezusa Chrystusa (por. Dz 10,48).

francja Setki tysięcy osób protestowało w obronie rodziny i dziecka w Paryżu

O tym facie dowiedziano się w Jerozolimie, gdzie bracia, zgorszeni zachowaniem Piotra, surowo go skarcili (por. Dz 11, 1-3). Tymczasem, po spotkaniu z Korneliuszem Piotr jest bardziej wolny od swoich ograniczeń i bardziej zjednoczony z Bogiem i z innymi. Zrozumiał, że wybór Izraela nie jest nagrodą za zasługi, lecz znakiem bezinteresownego powołania, aby był pośrednikiem Bożego błogosławieństwa pośród ludów pogańskich. To również nauka dla nas, że w dziele stwórczym Boga, który „pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni” (1 Tm 2, 4), ewangelizator nie może być przeszkodą, ale człowiekiem sprzyjającym spotkaniu serc z Panem.

W dzisiejszej audiencji udział więzili między innymi: św. Michała Archanioła z Siedlec; św. Franciszka z Prażmowa (diec. warszawsko-praska); św. Krzyża z Kozienic, św. Józefa – Stary Gózd (diec. radomska); św. Józefa z Myjomic, (diec. kaliska); św. Stanisława BM z Buku (arch. poznańska); Chrystusa Króla w Sanoku; Członkowie Duszpasterstwa Uniwersyteckiego z Rybnika; młodzież ze szkoły Księży Salezjanów z Poznania; Uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Polskiej przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie; Dyrekcja Związku Zawodowego Solidarność Zdrowia oraz Duszpasterstwa Służby Zdrowia z Warszawy; Członkowie zespołu SĄDECZOKI i PROMYCZKI DOBRA z Nowego Sącza; z Biura Pielgrzymkowego Księży Marianów Marianum Travel z Warszawy.

Franciszek: nie stawiajmy przeszkód dziełu Boga

„Ewangelizator nie może być przeszkodą w dziele stwórczym Boga, który «pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni» (1 Tm 2, 4), ale człowiekiem sprzyjającym spotkaniu serc z Panem” – powiedział Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Papież kontynuował cykl katechez na temat Dziejów Apostolskich i mówił o powszechność zbawienia ukazanej w dziele Piotra, który otrzymawszy wizję, włącza do wspólnoty chrześcijańskiej pogan nie należących do ludu Izraela. Słów Franciszka na placu św. Piotra wysłuchało dziś około 19 tys. wiernych. Ojciec Święty podkreślił, że chrześcijanie są wezwani do wyjścia ze swoich ograniczeń i otwarcia się na innych, do życia bliskością, tym stylem życia wspólnego, który przekształca każdą relację międzyosobową w doświadczenie braterstwa. Nawiązał do wizji Księcia Apostołów, która mówiła mu, że obowiązujące w judaizmie kategorie czystości rytualnej straciły swą ważność w chrześcijaństwie, a Jezus Chrystus jest Panem wszystkich.

Dlatego Piotr godzi się wejść do domu ludzi nieobrzezanych i jeść razem z nimi. „Jego wizyta nie ma charakteru kurtuazyjnego, ale jest zaniesieniem słowa zbawienia tym, którzy go jeszcze nie usłyszeli” – zauważył papież.

francja Setki tysięcy osób protestowało w obronie rodziny i dziecka w Paryżu Franciszek przypomniał, że w tym domu Piotr głosi Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego oraz przebaczenie grzechów każdemu, kto w Niego wierzy. Wówczas Duch Święty zstąpił na Korneliusza i jego rodzinę. I Piotr ochrzcił ich w imię Jezusa Chrystusa. Spotkało się to jednak z negatywną reakcją innych członków wspólnoty chrześcijańskiej. Jednak Piotr zaczyna rozumieć, że „wybór Izraela nie jest nagrodą za zasługi, lecz znakiem bezinteresownego powołania, aby był pośrednikiem Bożego błogosławieństwa pośród ludów pogańskich”.

„Nauczmy się od Księcia Apostołów, że ewangelizator nie może być przeszkodą w dziele stwórczym Boga, który «pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni» (1 Tm 2, 4), ale człowiekiem sprzyjającym spotkaniu serc z Panem” – powiedział Ojciec Święty. Zachęcił zgromadzonych, by nie stawiali przeszkód Bożej kreatywności, ale rozpoznali i sprzyjali wciąż nowym drogom, poprzez które Chrystus Zmartwychwstały wylewa swego Ducha na świat i przyciąga serca, dając się poznać jako «Pan wszystkich» (Dz 10,36)”.

Cały tekst papieskiej katechezy dostępny jest TUTAJ.

Franciszek: nie stawiajmy przeszkód dziełu Boga

„Ewangelizator nie może być przeszkodą w dziele stwórczym Boga, który «pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni» (1 Tm 2, 4), ale człowiekiem sprzyjającym spotkaniu serc z Panem” – powiedział Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Papież kontynuował cykl katechez na temat Dziejów Apostolskich i mówił o powszechność zbawienia ukazanej w dziele Piotra, który otrzymawszy wizję, włącza do wspólnoty chrześcijańskiej pogan nie należących do ludu Izraela. Słów Franciszka na placu św. Piotra wysłuchało dziś około 19 tys. wiernych. Ojciec Święty podkreślił, że chrześcijanie są wezwani do wyjścia ze swoich ograniczeń i otwarcia się na innych, do życia bliskością, tym stylem życia wspólnego, który przekształca każdą relację międzyosobową w doświadczenie braterstwa. Nawiązał do wizji Księcia Apostołów, która mówiła mu, że obowiązujące w judaizmie kategorie czystości rytualnej straciły swą ważność w chrześcijaństwie, a Jezus Chrystus jest Panem wszystkich.

Dlatego Piotr godzi się wejść do domu ludzi nieobrzezanych i jeść razem z nimi. „Jego wizyta nie ma charakteru kurtuazyjnego, ale jest zaniesieniem słowa zbawienia tym, którzy go jeszcze nie usłyszeli” – zauważył papież.

francja Setki tysięcy osób protestowało w obronie rodziny i dziecka w Paryżu Franciszek przypomniał, że w tym domu Piotr głosi Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego oraz przebaczenie grzechów każdemu, kto w Niego wierzy. Wówczas Duch Święty zstąpił na Korneliusza i jego rodzinę. I Piotr ochrzcił ich w imię Jezusa Chrystusa. Spotkało się to jednak z negatywną reakcją innych członków wspólnoty chrześcijańskiej. Jednak Piotr zaczyna rozumieć, że „wybór Izraela nie jest nagrodą za zasługi, lecz znakiem bezinteresownego powołania, aby był pośrednikiem Bożego błogosławieństwa pośród ludów pogańskich”.

„Nauczmy się od Księcia Apostołów, że ewangelizator nie może być przeszkodą w dziele stwórczym Boga, który «pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni» (1 Tm 2, 4), ale człowiekiem sprzyjającym spotkaniu serc z Panem” – powiedział Ojciec Święty. Zachęcił zgromadzonych, by nie stawiali przeszkód Bożej kreatywności, ale rozpoznali i sprzyjali wciąż nowym drogom, poprzez które Chrystus Zmartwychwstały wylewa swego Ducha na świat i przyciąga serca, dając się poznać jako «Pan wszystkich» (Dz 10,36)”.

Cały tekst papieskiej katechezy dostępny jest TUTAJ.

„Dobrem zwyciężaj” – ruszył konkurs literacki ku pamięci bł. Jerzego Popiełuszki

„Dobrem zwyciężaj” – to tytuł literackiego konkursu dla licealistów, nawiązującego do osoby bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Konkurs jest związany z 35. rocznicą męczeńskiej śmierci duchownego, ma prowokować młodzież do refleksji nad współczesnością w kluczu wartości takich jak solidarność, pojednanie, społeczna odwaga i wiara. Organizatorem konkursu jest Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.

Inicjatywa ruszyła w rocznicę urodzin ks. Jerzego – 14 września. Do 19 października uczniowie z całej Polski mogą nadsyłać konkursowe opowiadania nt. „Zło dobrem zwyciężył. Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko – świadek prawdy w świecie kłamstwa”.

W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich liceów. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedno opowiadanie nigdzie wcześniej niepublikowane i nienagradzane. Organizator zobowiązuje się do przygotowania pakietu materiałów, które będą zawierały podstawową wiedzę oraz materiały źródłowe w postaci notacji, fotografii oraz skanów dokumentów, które mogą zainspirować uczniów. Instytut Pamięci Narodowej przygotował specjalną szkolną lekcję historii dotyczącą kapelana „Solidarności”. Lekcja ta oparta jest na bogatych materiałach źródłowych Archiwum Dokumentacji Życia i Kultu ks. Jerzego Popiełuszki, którego digitalizację właśnie zakończono.

Prace będą oceniane pod kątem zgodności z tematem konkursu, oryginalności prezentowanych treści, walorów literackich, wartości analizy moralnej rzeczywistości, zgodności z faktami historycznymi.

Jak podkreślają organizatorzy celem konkursu jest szerzenie wiedzy nt. życia i działalności księdza Jerzego Popiełuszki, a także kształtowanie postaw moralnych, pogłębianie świadomości historycznej, w szczególności tej, dotyczącej czasów PRL oraz rozwijanie umiejętności twórczych.

Uczestnicy konkursu, którym jury przyzna I, II oraz III miejsce otrzymają nagrody rzeczowe. Jury może również przyznać wyróżnienia. Wybranym laureatom zostaną przyznane dodatkowo dwie nagrody honorowe – nagroda Stowarzyszenia Historycznego NSZZ SOLIDARNOŚĆ Huty Warszawa oraz nagroda Metropolity Warszawskiego Kardynała Kazimierza Nycza. Nagrodą dla laureatów konkursu I, II i III miejsca oraz osób wyróżnionych i laureatów nagród honorowych będzie też sfinansowanie dwudniowego pobytu w Warszawie połączonego z udziałem w gali wręczenia nagród i zwiedzaniem stolicy.

Wsparciem dla uczniów biorących udział w konkursie będzie uruchomiona właśnie strona internetowa muzeum pokazująca historię ks. Jerzego na tle epoki PRL, zawierająca szereg kopii dokumentów oraz wypowiedzi świadków życia kapłana. W przygotowaniu strony www.muzeumkspopieluszki.pl udział wzięli uznani biografowie kapłana – Ewa Czaczkowska i Tomasz Wiścicki. Nagrodzona pierwszą nagrodą praca zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora.

Konkursowi patronują kard. Kazimierz Nycz, Minister Edukacji Narodowej oraz Adam Woronowicz – odtwórca roli ks. Jerzego w filmie „Wolność jest w nas”. W komisji konkursowej zasiadają m.in. pisarka Małgorzata Nawrocka oraz poeta i filozof ks. Jan Sochoń.

„Dobrem zwyciężaj” – ruszył konkurs literacki ku pamięci bł. Jerzego Popiełuszki

„Dobrem zwyciężaj” – to tytuł literackiego konkursu dla licealistów, nawiązującego do osoby bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Konkurs jest związany z 35. rocznicą męczeńskiej śmierci duchownego, ma prowokować młodzież do refleksji nad współczesnością w kluczu wartości takich jak solidarność, pojednanie, społeczna odwaga i wiara. Organizatorem konkursu jest Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.

Inicjatywa ruszyła w rocznicę urodzin ks. Jerzego – 14 września. Do 19 października uczniowie z całej Polski mogą nadsyłać konkursowe opowiadania nt. „Zło dobrem zwyciężył. Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko – świadek prawdy w świecie kłamstwa”.

W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich liceów. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedno opowiadanie nigdzie wcześniej niepublikowane i nienagradzane. Organizator zobowiązuje się do przygotowania pakietu materiałów, które będą zawierały podstawową wiedzę oraz materiały źródłowe w postaci notacji, fotografii oraz skanów dokumentów, które mogą zainspirować uczniów. Instytut Pamięci Narodowej przygotował specjalną szkolną lekcję historii dotyczącą kapelana „Solidarności”. Lekcja ta oparta jest na bogatych materiałach źródłowych Archiwum Dokumentacji Życia i Kultu ks. Jerzego Popiełuszki, którego digitalizację właśnie zakończono.

Prace będą oceniane pod kątem zgodności z tematem konkursu, oryginalności prezentowanych treści, walorów literackich, wartości analizy moralnej rzeczywistości, zgodności z faktami historycznymi.

Jak podkreślają organizatorzy celem konkursu jest szerzenie wiedzy nt. życia i działalności księdza Jerzego Popiełuszki, a także kształtowanie postaw moralnych, pogłębianie świadomości historycznej, w szczególności tej, dotyczącej czasów PRL oraz rozwijanie umiejętności twórczych.

Uczestnicy konkursu, którym jury przyzna I, II oraz III miejsce otrzymają nagrody rzeczowe. Jury może również przyznać wyróżnienia. Wybranym laureatom zostaną przyznane dodatkowo dwie nagrody honorowe – nagroda Stowarzyszenia Historycznego NSZZ SOLIDARNOŚĆ Huty Warszawa oraz nagroda Metropolity Warszawskiego Kardynała Kazimierza Nycza. Nagrodą dla laureatów konkursu I, II i III miejsca oraz osób wyróżnionych i laureatów nagród honorowych będzie też sfinansowanie dwudniowego pobytu w Warszawie połączonego z udziałem w gali wręczenia nagród i zwiedzaniem stolicy.

Wsparciem dla uczniów biorących udział w konkursie będzie uruchomiona właśnie strona internetowa muzeum pokazująca historię ks. Jerzego na tle epoki PRL, zawierająca szereg kopii dokumentów oraz wypowiedzi świadków życia kapłana. W przygotowaniu strony www.muzeumkspopieluszki.pl udział wzięli uznani biografowie kapłana – Ewa Czaczkowska i Tomasz Wiścicki. Nagrodzona pierwszą nagrodą praca zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora.

Konkursowi patronują kard. Kazimierz Nycz, Minister Edukacji Narodowej oraz Adam Woronowicz – odtwórca roli ks. Jerzego w filmie „Wolność jest w nas”. W komisji konkursowej zasiadają m.in. pisarka Małgorzata Nawrocka oraz poeta i filozof ks. Jan Sochoń.

Na synodzie o stworzeniu funduszu wsparcia Kościoła w Amazonii

Kościół w Amazonii potrzebuje wsparcia w swej pracy formacyjnej i ewangelizacyjnej, także pod względem finansowym. Stąd pojawił się postulat stworzenia międzynarodowego funduszu kościelnego, który finansowałby takie działania. Mówiono o tym na 11 kongregacji generalnej, która w obecności papieża Franciszka odbyła się przed południem w Watykanie. Ojcowie synodalni wiele mówili o znaczeniu inkulturacji oraz konieczności pogłębionej formacji zarówno kapłanów, jak i świeckich. Tu pojawiła się propozycja stworzenia wręcz integralnej sieci edukacyjnej dla Amazonii. Zauważono, że ubogi w środki i struktury Kościół pod względem kadry profesorskiej mógłby zostać wsparty np. przez katolickie uniwersytety z całego świata, które organizowałyby kursy akademickie w różnych miejscach tego regionu. Wskazano na konieczność prowadzenia takiej edukacji, która chroniłaby i promowała tożsamość kulturową ludów tubylczych, tak by przekazać ją przyszłym pokoleniom. Jedną z propozycji, jaka się pojawiła jest promowanie dwujęzycznych projektów edukacyjnych, które doceniałyby miejscowe języki i przekaz w nich wartości. Byłaby to ewangelizacja przez edukację.

francja Setki tysięcy osób protestowało w obronie rodziny i dziecka w Paryżu

Przywołując świadectwa wielu misjonarzy, którzy oddali swe życie głosząc w tym regionie Ewangelię przypomniano, że dalsza praca misyjna i ewangelizacyjna wymaga również poważnych nakładów materialnych, którymi amazońskie wspólnoty nie dysponują. Stąd postulat wsparcia ich funduszem finansowanym przez wszystkie episkopaty świata. Pojawiła się również propozycja utworzenia stałego forum biskupów Amazonii, współpracującego ściśle z Kościelną Siecią Panamazońską, które koordynowałoby posługę duszpasterską i misyjną w dziewięciu krajach, na terenie których leży Amazonia.

Wskazano też na konieczność większej „kościelnej relacyjności” w prowadzeniu dalszej ewangelizacji i kontynuowaniu drogi synodalnej Zaproponowano m.in. tworzenie międzyzakonnych ekip duszpasterskich oraz ściślejszą współpracę między diecezjami Amazonii oraz organizacjami i stowarzyszeniami tubylczymi.

Doświadczenie „nocy ciemnej” w życiu codziennym – sesja (zapowiedź)

Na łonie dzikiej natury u podnóża Góry Lubogoszcz 22–24 listopada br. odbędzie się sesja poświęcona doświadczeniu „nocy ciemnej” – która jest etapem w drodze do Boga – w wymiarze psychiczno-duchowym i fizycznym. Poprowadzi ją: o. Andrzej Ruszała OCD i Piotr Słabek.

Celem sesji: „Kiedy nastaje mrok. Doświadczenie nocy ciemnej w życiu codziennym” jest ukazanie szerokiego spektrum doświadczenia „Nocy ciemnej” jako etapu i stanu pojawiającego się w życiu duchowym. Jego przejawy to długi brak wszelkich pozytywnych przeżyć religijnych, brak doświadczenia miłości Boga i Jego obecności, brak ufności i wiary, oschłość duchowa, wątpliwości i pokusy zwątpienia w istnienie Boga.

Sesja odbędzie się w odludnym miejscu pośród lasów Beskidu Wyspowego. Przewidziany jest dzień milczenia i postu. Łączyć ona będzie elementy surwiwalu, obecności na łonie przyrody, pedagogikę przeżyć z głębokim przekazem treści duchowych.

Sesja ma odpowiedzieć na podstawowe pytania nurtującego każdego z nas, m.in.: Jak odróżnić doświadczenie nocy ciemnej od depresji? Jak wytrwać w takim stanie. Odpowiedzi uczestnicy będą szukać w świadectwie życia świętych, mistyków, a szczególnie w pismach św. Jana od Krzyża.

– Jesienne i zimowe noce dają doświadczenie długiej, wszechogarniającej ciemności. Jest to przybijające, gdy wciąż jest ciemno. Jednak takie doświadczenie bardzo wzmaga pragnienie światła. Sam termin „noc ciemna” św. Jan od Krzyża zaczerpnął ze świata przyrody i nadał mu znaczenie duchowe. Tak jak noc jest przeciwieństwem dnia, tak ciemność przeciwieństwem jasności, lęk przeciwieństwem miłości i zaufania – wyjaśnił Piotr Slabek, współorganizator sesji, dodając, że w jakimś stopniu „noc ciemna” wpisuje się w życie każdego chrześcijanina.

Kontakt: sesjefundacja@op.pl

Miejsce: Beskid Wyspowy (Lubogoszcz)

Termin; 22 – 24 listopada

O. Andrzej Ruszała OCD – teolog duchowości, doświadczony rekolekcjonista i kierownik duchowy, autor książek i artykułów z zakresu duchowości. Pełnił miedzy innymi posługę rektora Wyższego Seminarium Duchownego Karmelitów Bosych w Krakowie, przełożonego Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, wicedyrektora Karmelitańskiego Instytutu Duchowości w Krakowie. Opublikował między innymi: „W dobrych zawodach; Ze świętym Janem od Krzyża ku zjednoczeniu z Bogiem”.

Toruń: powstaje Szkoła Boskiego Dizajnu

Nie godzą się na kicz i tandetę w kościelnych gablotach, stronach internetowych i social mediach. Uważają, że najważniejsze treści powinny być prezentowane jak najpiękniej. Nie chcą być bierni, więc zakładają w Toruniu Szkołę Boskiego Dizajnu, którą błogosławi ordynariusz toruński i wspiera poznańska prowincja franciszkanów.

– Pomysł na Szkołę Boskiego Dizajnu zrodził się z wielu rozmów w gronie przyjaciół związanych ze wspólnotą Siedem Aniołów. Nasze dyskusje krążyły wokół kondycji tego, jak w Kościele katolickim wygląda jakość wizualnej oprawy przekazywanych treści ewangelizacyjnych. Wyraźnie dostrzegamy bowiem fakt, iż w Kościele często bagatelizuje się kwestie jakości materiałów promocyjnych chociażby takich jak plakaty czy banery – mówi w rozmowie z KAI Julia Andruszko, jedna z inicjatorek szkoły.

Młodzi twórcy zauważają, że współczesny człowiek jest przyzwyczajony do wysokiego estetycznego poziomu przekazu medialnego. „Wielkie marki walczą w ten sposób o naszą uwagę. Aby to osiągnąć, wykonują olbrzymią pracę, by być na bieżąco z dynamicznie zmieniającymi się aktualnymi trendami. Przyzwyczajają nas tym samym do pewnych określonych form komunikacji wizualnej. Jeżeli więc chcemy rzeczywiście nieść dziś wiadomość o miłości Boga – musimy również być na bieżąco z tymi trendami i świadomie się nimi posługiwać” – dodaje Andruszko.

Poprzez cykl warsztatów Szkoła Boskiego Designu chce wpłynąć na zmianę świadomości estetycznych kwestii w Kościele w Polsce. „Pragniemy wzajemnie się inspirować i wspierać w tym, aby to co robimy dla Boga, było w najwyższej możliwej jakości, na jaką nas stać. Wówczas treści, jakie chcielibyśmy przekazać, staną się czytelne dla współczesnego człowieka. Przez wieki Kościół Katolicki wyznaczał kierunek sztuki i kultury, był mecenasem i współtwórcą sztuki wysokiej. Dziś natomiast wielokrotnie nie może jej dogonić i zdarza się, że nie radzi sobie nawet ze stworzeniem dobrej jakości plakatu – mówi Dominika Wajgert.

– Młode pokolenie wychowane w dobie rozwoju mediów, przyzwyczajone jest do tego, że forma estetyczna w jakimś sensie określa tożsamość i charakter danej instytucji, organizacji czy marki. Kościół Katolicki dziś przez wielu utożsamiany jest z ideologią i tradycją, a nie z doświadczeniem Miłości żywego Boga. Jeżeli więc będziemy używać nieestetycznych i archaicznych form graficznych – tym samym możemy wysyłać mylny komunikat, iż treści, które chcemy przekazać, są również nieatrakcyjne i nieaktualne. Dobra Nowina natomiast jest przecież zawsze świeża, ponadczasowa i najprawdziwsza ze wszystkich – podkreślają inicjatorzy.

Podczas pierwszej edycji uczestnicy pochylą się nad zagadnieniem projektowania materiałów graficznych i social mediów. Na całość składać się będą konferencje, panele dyskusyjne i zajęcia praktyczne. Warsztaty przeplatane będą wspólną Eucharystią oraz uwielbieniem prowadzonym przez zespół Fundacji Dom Modlitwy Królewskie Dziedzińce. „Jest dla nas bardzo ważne, aby oprócz wzrostu świadomości współczesnych trendów, osoba która przyjedzie na warsztaty wyjechała z nich z pakietem umiejętności praktycznych” – mówi Julia Andruszko.

– Dobrze wiemy, że tworzenie dobrych projektów wymaga podejmowania wielu prób, nieustannych ćwiczeń i doskonalenia warsztatu. Aby podtrzymać te wysiłki, chcemy stworzyć dla naszych uczestników “Społeczność Inspiracji” – przestrzeń online, w której będą prezentowane udane chrześcijańskie projekty dobrze wpisujące się we współczesną estetykę. Chcielibyśmy, aby można było się nimi zainspirować, poznając przy okazji aktualne tendencje w projektowaniu graficznym – zapowiada Andruszko.

Tworzenie dobrych i estetycznych komunikatów wizualnych, szczególnie w przestrzeni internetu, to nie tylko projektowanie graficzne, dlatego ma powstać Szkoła Boskiego Dizajnu, obejmująca kolejne obszary, takie jak fotografia czy video, które byłyby tematami następnych edycji spotkań warsztatowych.

Prowadzący warsztaty to osoby, które na co dzień pracują w szeroko pojętej branży kreatywnej: zespół projektu DAYENU – graficy i właściciele jednego z najlepiej rozpoznawalnych sklepów z gadżetami chrześcijańskimi; Hubert Wawrzkowicz – multidyscyplinarny projektant, grafik, operator, pomysłodawca i koordynator tanecznej inicjatywy ewangelizacynej MIKAEL/Któż jak Bóg; Dawid Kostkowski zajmujący się social mediami we wspólnocie JANKI z Krakowa; Julia Andruszko – antropolog kultury, prowadząca Wytwórnię JASNO i warsztaty twórcze; o. Cordian Szwarc OFM, opiekun duchowy wspólnoty Siedem Aniołów, będzie odprawiał Msze Święte i głosił słowo Boże.

Inicjatywa cieszy się błogosławieństwem ordynariusza diecezji toruńskiej bp. Wiesława Śmigla, który w liście do organizatorów napisał m.in.: “Ewangelizacja kultury poprzez promowanie wartości chrześcijańskich stanowi obecnie jeden z ważniejszych priorytetów, by wierni, szczególnie młodzi, byli świadomymi swojej tożsamości, nie dali się zwieść i ‘nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki’ (por. Ef 4,14). (…) Towarzyszę Wam modlitwą i serdecznym błogosławieństwem”.

Młodych twórców wspiera również poznańska Prowincja św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych, a także ks. Andrzej Kowalski odpowiedzialny w diecezji toruńskiej za Nową Ewangelizację.

Inicjatywa skierowana jest do wszystkich zaangażowanych w życie Kościoła.

Zapisy i więcej informacji na stronie: https://dizajnboski.pl/

Ojciec synodalny bp Bürgler: Papież jest jednym z nas

– Biskupi Amazonii postrzegają Papieża jako „swojego” – powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim pochodzący z Szwajcarii i pracujący w Boliwii bp Karl Bürgler. Jest jednym z ojców Synodu Biskupów i wskazuje na największe wyzwania jaki stoją przed diecezjami w Amazonii. Bp Karl Bürgler posługuje w Boliwii od 44 lat i jest tam biskupem przez 22 lata. Obecnie jest już na emeryturze, ale jego doświadczenie wieloletniej pracy w wikariacie Reyes w regionie Amazonii w Boliwii wnosi duży wkład w synodalne obrady. O swoich doświadczeniach wiele mówi zwłaszcza na spotkaniach grup językowych, które obok zgromadzeń ogólnych odbywają się podczas trzech tygodni trwania synodu. “W małych grupach najlepiej wymienić się swoją wiedzą” – powiedział bp Bürgler. Zwrócił uwagę, że papież Franciszek bierze również czynny udział w debacie, a przede wszystkim słucha uważnie wkładów.

“Powiedziałbym, że papież jest jednym z nas. Od czasu do czasu zabiera głos. Zwłaszcza w przerwach rozmawia z uczestnikami w cztery oczy” – powiedział hierarcha, który ma nadzieję, że Synod dla Amazonii przyczyni się do podniesienia świadomości, również w Europie, na temat problemów dotyczących ogromnie zagrożonego obszaru. “Ale w tym czasie przede wszystkim ludzie tam mieszkający również powinni być w centrum uwagi” – zaznaczył bp Bürgler.

„Mam nadzieję, że również w Europie obawy jakie napływają z Amazonii dotyczą nie tylko jednego tematu: dramatycznego stanu środowiska naturalnego, ale ludzi, którzy mieszkają w tej części świata, czyli tego w jaki sposób możemy im towarzyszyć i pomagać” – zaznaczył hierarcha. Jego biskupstwo jest półtora razy większe od jego ojczyzny, Szwajcarii.

francja Setki tysięcy osób protestowało w obronie rodziny i dziecka w Paryżu

Bp Bürgler wskazał na wiele wyzwań i problemów z jakimi boryka się Amazonia. „Moim zdaniem największym wyzwaniem w Amazonii jest towarzyszenie tym, którzy żyją na obrzeżach świata. Są nękani przez wielkie firmy eksploatujące te tereny powodując spychanie ludności tubylczej na margines. Jest to wielki problem i musimy sobie z tym poradzić” – powiedział.

Bp Bürgler ma nadzieję, że synod powinien i musi zająć się też kwestią sprawiedliwości społecznej, czyli, jak Kościół w Amazonii może pomóc pokrzywdzonym.

Zaprezentowano elektroniczny różaniec dla młodych

W Watykanie zaprezentowano elektroniczny różaniec. Działający wraz z mobilną aplikacją nie tylko ułatwia odliczanie kolejnych „Zdrowasiek”, ale proponuje bogaty materiał dydaktyczny, który uczy modlitwy różańcowej oraz proponuje różne rozważania.

Jest to nowa inicjatywa Apostolstwa Modlitwy, czyli Światowej Sieci Modlitwy z Papieżem. Jak mówi jej dyrektor, chodzi tu o połączenie wielkiej tradycji duchowej z najnowszą techniką. Wszystko po to, aby zachęcić młodych do odmawiania różańca – mówi ks. Frédéric Fornos SJ.

„W tym nadzwyczajnym miesiącu misyjnym, pamiętając, że modlitwa stanowi centrum misji Kościoła, proponujemy Click To Pray eRosary – elektroniczny różaniec, aby nauczyć młodych modlić się o pokój na świecie. Na ostatnich Światowych Dniach Młodzieży papież poprosił nas, byśmy pomogli młodym modlić się o pokój – powiedział Radiu Watykańskiemu ks. Fornos. – Wiemy, jak bardzo świat potrzebuje dziś pokoju. Podjęliśmy więc różne inicjatywy, a teraz w październiku, miesiącu różańca, wprowadzamy tę nową pomoc, aby młodzi mogli modlić się o pokój w ich cyfrowym świecie. Stosując najbardziej zaawansowaną technologię, uczymy młodych różańca, bo niekiedy nie wiedzą, jak to robić. Jest to różaniec z obrazkami, z audioprzewodnikiem, z pedagogią, która stopniowo wprowadza nas w modlitwę w intencji wielkich wyzwań ludzkości i misji Kościoła”.

Przymusowa aborcja u niepełnosprawnej kobiety

Sąd w Wielkiej Brytanii nakazał wykonanie aborcji u kobiety z niepełnosprawnością intelektualną. W orzeczeniu czytamy, że jest ona w interesie pacjentki. Taki sam wyrok zapadł w podobnej sprawie na początku tego roku, chociaż wówczas został on uchylony po protestach opiekunów niepełnosprawnej.

Sprawa dotyczy dwudziestoletniej kobiety w 12 tygodniu ciąży. Personalia zostały utajnione, aby chronić jej prywatność. Zdaniem brytyjskich mediów tym razem nie można oczekiwać odwołania, ponieważ opiekunowie niepełnosprawnej kobiety i jej rodzina zastępcza wspierają aborcję.

Orzeczenie sądu zostało wydane po rozprawie w brytyjskim Sądzie Opiekuńczym, który zajmuje się sprawami dotyczącymi osób uznanych za niezdolne do samodzielnego działania. Fundusz powierniczy NHS, odpowiedzialny za opiekę nad kobietą, zwrócił się do sądu o pozwolenie na przeprowadzenie aborcji.

Ciekawostki MAMY PAPIEŻA! – 41. rocznica wyboru kard. Wojtyły na Stolicę Piotrową

Sędzia David Williams napisał w swoim orzeczeniu, że aborcja będzie „znaczącą ingerencją” w autonomię cielesną kobiety, ale zgodził się także, że leży to w jej najlepszym interesie, a kontynuacja ciąży może zaszkodzić jej zdrowiu psychicznemu i fizycznemu.

Ponad 1000 Polaków na uroczystościach upamiętniających objawienia fatimskie

Ponad 1000 pielgrzymów z Polski wzięło udział w dwudniowych uroczystościach w Fatimie upamiętniających 102. rocznicę zakończenia objawień w tej miejscowości. Jak dowiedziała się KAI w biurach pielgrzymkowych organizujących wycieczki do Fatimy, na sobotnio-niedzielne (12-13 października) obchody przybyła do tego portugalskiego sanktuarium jedna z największych w ostatnich latach liczba polskich turystów. Dotarli oni tam w kilkunastu autokarach, a także indywidualnie samochodami osobowymi.

Równie liczne grono polskich wiernych było tam wcześniej 13 maja 2017 r. podczas kanonizacji dwójki małych wizjonerów z Fatimy: Franciszka i Hiacynty Marto. Uroczystości tej przewodniczył papież Franciszek.

Trwające od późnego sobotniego popołudnia uroczystości w Fatimie zakończyły się w niedzielę Mszą świętą, której przewodniczył arcybiskup Seulu kard. Andrew Yeom Soo-jung. Południowokoreański kardynał obecny był również podczas sobotniego wieczornego czuwania i poprowadzi nocną procesję na głównym placu sanktuarium. W dwudniowych obchodach uczestniczyło blisko pół tysiąca wiernych, głównie Portugalczyków.

Ciekawostki MAMY PAPIEŻA! – 41. rocznica wyboru kard. Wojtyły na Stolicę Piotrową Objawienia w Fatimie rozpoczęły się 13 maja 1917 r. i trwały do 13 października tegoż roku. Co miesiąc trójce małych dzieci ukazywała się Maryja przekazując im przesłanie dla ludzkości dotyczące nawrócenia, modlitwy oraz pokuty.

Trzykrotnie portugalskie sanktuarium odwiedzał papież Jan Paweł II, który uważał, że wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej uratowało go w rzymskim zamachu z 13 maja 1981 r. W dniu tym w Kościele obchodzony był właśnie dzień Matki Bożej Fatimskiej.

Modernizacja Muzeum Archeologicznego za 26 mln zł.

26 mln zł. to koszt specjalistycznej modernizacji Muzeum Archeologicznego w Wiślicy wraz z reliktami kościółka św. Mikołaja z tzw. misą chrzcielną i podziemiami kolegiaty. Prace zakończą się w sierpniu 2021 roku i uczynią z Wiślicy najnowocześniejszą placówkę tego typu w kraju.

W ramach projektu nastąpi przebudowa i rozbudowa pawilonu archeologicznego w miejscu istniejącego pawilonu ochronnego nad reliktami kościółka św. Mikołaja z tzw. misą chrzcielną, modernizacja i rozszerzenie ekspozycji archeologicznej w podziemiach kolegiaty oraz adaptacja budynku byłego posterunku energetycznego PGE dla potrzeb Muzeum Archeologicznego w Wiślicy.

Koszty są wyższe niż poprzednio zakładano, głównie wskutek wzrostu cen materiałów i usług konserwatorsko -budowlanych. – Nad Wiślicą pojawił się promyk słońca. Rozpoczyna się realizacja projektu dotyczącego modernizacji Muzeum Archeologicznego. Po zakończeniu prac muzeum w Wiślicy będzie najnowocześniejszą placówką tego typu w kraju – zapewniał podczas konferencji prasowej marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Pawilon archeologiczny, podziemia pod bazyliką, dzwonnica z XV wieku w ramach modernizacji zostaną połączone w jedną ścieżkę turystyczną, co przyczyni się do uatrakcyjnienia szlaku zwiedzania. Realizacja projektu przyczyni się do powstania unikatowego na skalę Polski i Europy szlaku zamykającego wszystkie najważniejsze wiślickie zabytki w całość, tworząc kompleks muzealny. Powstanie centrum konferencyjno-edukacyjne.

Przeprowadzone będą również prace archeologiczne i konserwatorskie reliktów, zaplanowany jest zakup, instalacja i uruchomienie systemu multimedialnego na potrzeby ekspozycji oraz montaż instalacji zabezpieczających.

Ciekawostki MAMY PAPIEŻA! – 41. rocznica wyboru kard. Wojtyły na Stolicę Piotrową

Pieniądze przeznaczone na ten cel – 26 mln zł, pochodzą ze środków funduszy unijnych, samorządu województwa świętokrzyskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Fundamenty pierwszego kościoła wiślickiego pw. św. Mikołaja znajdują się kilkadziesiąt metrów na wschód od obecnego kościoła. Po lewej stronie tego kościoła widoczna jest tzw. „misa chrzcielna” z IX w. do chrztu zbiorowego, a po prawej – Kaplica Grobowa z XI w. W podziemiach bazyliki znajdują się dobrze zachowane fundamenty obecnego kościoła Narodzenia NMP z poł. XII w. ze słynną płytą „Orantów” z ok.1175. W Żywocie św. Metodego, zwanym też „Legendą Panońską” znajduje się informacja, że za sprawą św. Metodego, władca Wiślan ze swymi poddanymi miał przyjąć chrzest ok. 880 r. Kolista niecka w Wiślicy, uformowana z gipsu, jest najprawdopodobniej najstarszą chrzcielnicą na ziemiach polskich.

Prawa miejskie Wiślica otrzymała już w XIV wieku od Władysława Łokietka. Utraciła je po powstaniu styczniowym w 1869 roku. Zakwalifikowanie przez wicepremiera Piotra Glińskiego wiślickich zasobów historycznych jako dobra ogólnonarodowego, zmobilizowało lokalny samorząd do działania i Wiślica w 2019 r. ponownie odzyskała prawa miejskie – jest, obok Opatowca, najmniejszym miastem w Polsce.

Bp Buczek: Chcemy chrystianizować Europę

Chcemy chrystianizować Europę. Ruch „Europa Christi” powinien głosić prawdę, zarówno przez świeckich, jak i duchownych. Uczulać parlamentarzystów, aby nie podejmowali ustaw przeciwnych życiu, Bogu i tradycji – powiedział bp Marian Buczek. Hierarcha wygłosił kazanie podczas Eucharystii rozpoczynającej lubelski etap III międzynarodowej konferencji ruchu „Europa Christi”. Tegorocznym gospodarzem spotkania dwudniowego spotkania będą dwie lubelskie uczelnie: Katolicki Uniwersytet Lubelski i Uniwersytet Medyczny.

W swoim kazaniu bp Buczek mówił o potrzebie dawania świadectwa przez narody słowiańskie, które, chociaż później niż kraje zachodnie przyjęły chrześcijaństwo, dziś stanowią jego ostoję. – Kościół powinien jasno powiedzieć: tak – nie. Często słyszymy, że tamtejsi biskupi nie wiedzą co powiedzieć. Kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, Jan Paweł II prosił Polaków, aby pokazali wartości narodowe, tradycyjne i chrześcijańskie – mówił hierarcha.

Odnosząc się do swojego doświadczenia pracy w krajach byłego ZSRR, zauważył, że pomimo autorytarnych sposobów sprawowania rządów, władze tych krajów dbają m.in. o tradycyjne pojmowanie rodziny. – Już od ponad 25 lat obserwuję to, co się dzieje na wschodzie. W Rosji czy na Białorusi nie organizuje się parad wolności. Wszyscy są równi wobec Boga, a jeżeli ktoś chce pokazywać dobre rzeczy, to może, ale na deprawację nie ma zgody – tłumaczył senior diecezji Charkowsko-Zaporoskiej na Ukrainie.

Kończąc swoje kazanie bp Buczek, wezwał wszystkich obecnych do przeciwstawienia się nihilizmowi, poprzez który Europa traci swój chrześcijański fundament. – Chcemy chrystianizować Europę. Ruch „Europa Christi” powinien głosić prawdę, zarówno przez świeckich, jak i duchownych. Uczulać parlamentarzystów, aby nie podejmowali ustaw przeciwnych życiu, Bogu i tradycji – powiedział duchowny.

Pierwsza sesja kongresowa odbyła się na Jasnej Górze w lutym br., druga – w maju w czeskim Velehradzie. Kolejna sesja kongresowa odbyła się w Nitrze na Słowacji.

Podczas sesji w Lublinie i Warszawie uczestnicy podejmą refleksje m.in. nad Kartą Praw Rodziny. W środę, pierwszego dnia lubelskiego Kongresu uczestnicy spotkają się w Centrum Transferu Wiedzy KUL, sala CTW – 114. Początek wydarzenia o godz. 9.00. Z kolei w czwartek, drugiego dnia obrady odbędą się w Sali Wykładowej Collegium Anatomicum UM (ul. Jaczewskiego 4).

Wspólny pochówek dzieci zmarłych przed urodzeniem

W Dzień Dziecka Utraconego na cmentarzu komunalnym w Bielsku-Białej Kamienicy odbył się wspólny pochówek dzieci zmarłych przed urodzeniem. Podczas uroczystości pochowano urny z prochami 365 dzieci nienarodzonych, które przekazały w ciągu ostatniego roku dwa bielskie szpitale – wojewódzki i miejski. W kościele pw. św. Małgorzaty nad urnami modlili się kapłani, duchowny ewangelicki, rodzice i bliscy żegnanych i chowanych w grobie dzieci.

Ceremonii złożenia szczątków w Grobie Dzieci Nienarodzonych i poprzedzającej Mszy św. w intencji rodzin zmarłych dzieci przewodniczył proboszcz kamienickiej parafii pw. św. Małgorzaty ks. Marek Droździk, który wspólnie z kapelanem szpitala wojewódzkiego ks. Michałem Nowakiem, kapelanem szpitala miejskiego w Bielsku-Białej ks. Szczepanem Kobielusem i wikarym luterańskiej parafii w Starym Bielsku ks. Arturem Woltmanem poprowadzili po Eucharystii kondukt pogrzebowy. Obok pochowanych prochów ponad półtora tysiąca nienarodzonych spoczęły kolejne urny ze skremowanymi doczesnymi szczątkami dzieci zmarłych przed urodzeniem.

W kazaniu ks. Kobielus przypomniał, że w modlitwie związanej z Dniem Dziecka Utraconego nie chodzi o „szukanie mądrości i tanich pocieszeń wobec śmierci dzieci”. „Chcemy w milczeniu czekać ratunku od Pana. Człowiek milczy z różnych powodów Milczenie może być bardzo raniące, lecz my dziś przychodzimy milczeć, by wsłuchać się w to, co Pan mówi w swoim słowie. Słowie, które ma moc przeprowadzić nas przez tę sytuację” – powiedział, nawiązując do czytania z Księgi Lamentacji. Zaznaczył, że zasmuceni rodzice powinni szukać pocieszenia u Jezusa, który pragnie dźwigać ich brzemię.

Ewangelicki duchowny w słowie skierowanym do uczestników modlitwy zacytował słowa starotestamentowego Hioba – „On bowiem zrani i On ranę opatrzy, uderzy, ale Jego ręce uzdrowią”. „Niech to słowo będzie dla was obietnicą, że wasze trudne doświadczenie Bóg przemieni, uzdrowi was, podniesie, uleczy. W ciszy znajdziemy Go na pewno” – dodał.

Ciekawostki MAMY PAPIEŻA! – 41. rocznica wyboru kard. Wojtyły na Stolicę Piotrową

Proboszcz parafii kamienickiej podziękował wszystkim za odwagę trwania na modlitwie w takim dniu, jak dziś. „Tu jest z nami 365 dzieci. Jedno dziecko na jeden dzień roku – odeszło do Boga. Czemu taki Dzień Dziecka Utraconego jest? Bo szanujemy ciało ludzkie – dar Boży. Godziwy pochówek jest tak bardzo ważny” – zaznaczył.

Urny z prochami zmarłych przed urodzeniem dzieci spoczęły we wspólnym Grobie Dzieci Nienarodzonych na największym bielskim cmentarzu. Grobowiec ten, z nagrobkiem autorstwa bielskiego artysty Jacka Grabowskiego, ukazującym grające anioły, powstał w 2008 roku. Na nagrobnej płycie widnieje napis: „Były w naszych marzeniach i tam pozostaną”. Odwiedzający ten grób ludzie zostawiają obok zniczy figurki aniołków i zabawki.

Wspólny pochówek dzieci odbywa się na kamienickim cmentarzu raz w roku i modlitwa ta stała się już tradycją.
Według statystyk medycznych, w Polsce rocznie w wyniku poronień umiera około 40 tysięcy dzieci. Martwych urodzeń odnotowuje się co roku około 10 tysięcy.

Płock: Dzień Dziecka Utraconego w sanktuarium z „Oknem Życia”

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku sprawowano Mszę św. z okazji Dnia Dziecka Utraconego. Modlono się w miejscu, w którym znajduje się jedyne w diecezji „Okno Życia”: „Bóg miłuje życie, a nie śmierć” – powiedział ks. dr Wojciech Kućko, diecezjalny duszpasterz rodzin, dyrektor wydziału ds. rodzin Kurii Diecezjalnej.

W Dniu Dziecka Utraconego modlono się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia – w miejscu pierwszego objawienia się Jezusa Miłosiernego św. s. Faustynie Kowalskiej w obrazie „Jezu, ufam Tobie!”, gdzie znajduje się jedyne w diecezji płockiej „Okno Życia”.

Mszy św. przewodniczył ks. dr Wojciech Kućko, diecezjalny duszpasterz rodzin i dyrektor wydziału dr. rodzin Kurii Diecezjalnej. W kazaniu przypomniał, że w Polsce rocznie zdarza się około 41 tysięcy poronień. Jednak „Bóg miłuje życie, a nie śmierć”.

„Dziś, gdy serca wielu rozrywa ból czy tęsknota za tym, kogo utraciliśmy, tym bardziej kierujemy wzrok do Pana Boga. Wierzymy, że On nie jest tym, który zabiera życie, ale je daje. Bóg każdego z nas zna po imieniu. Wie, kim jest każdy z nas. Dla Niego każdy człowiek żyjący jest ważny: ten, który żyje bardzo długo, ten, który umiera zaraz po narodzeniu, ten, który dopiero się począł, a został poroniony. W tym wyraża się prawda, kim jest Bóg. Nawet, gdy Go oskarżamy o stratę bliskiej osoby, tym bardziej wołamy o nadzieję, o bliskość Jego miłosierdzia” – podkreślił kaznodzieja.

Ks. Wojciech Kućko przypomniał też, że papież Franciszek odwiedza miejsca poświęcone dzieciom utraconym. Tak było w 2014 r. w Korei, gdy poszedł do „ogrodu” dzieci abortowanych, a także w 2018 r. na cmentarzu św. Wawrzyńca w Rzymie, gdzie modlił się w „anielskim ogrodzie”, gdzie pochowane są dzieci utracone. Ojciec święty pokazał, że to ważne miejsca w „geografii wiary życia”, że nie powinno się ich omijać. To symboliczne miejsca, które otacza się szacunkiem, ponieważ są tam pochowane dzieci, które posiadają godność ludzką.

Dyrektor wydziału ds. rodzin odniósł się również do słów papieża Franciszka o tym, że „każde takie dziecko ma oblicze Pana”: Jezus Chrystus też został odrzucony przez ten świat, zanim się narodził. On pozostaje znakiem sprzeciwu w tych małych dzieciach, które wołają, że też są ludźmi. Kapłan poprosił również, aby w uroczystość Wszystkich Świętych pomodlić się w miejscach pamięci o dzieciach utraconych.

W intencji dzieci utraconych 15 października modliła się także Diakonia Życia Ruchu Światło-Życie diecezji płockiej: „To dzień, w modlimy się w intencji bardzo wrażliwej, bolesnej, ale jednocześnie niezwykle ważnej. Pamiętamy o wszystkich rodzicach i całych rodzinach, które przedwcześnie pożegnały swoje dzieci. To także czas, w którym modlimy się o życie w wiecznej szczęśliwości z Bogiem dla utraconych dzieci” – powiedział Michał Godlewski z diakonii.

Diakonia Życia zaapelowała też do parafii w diecezji, aby w każdej z nich modlono się w Dniu Dziecka Utraconego za dzieci, które z różnych powodów nie mogły przyjść na świat.

W Dniu Dziecka Utraconego diecezjanie zapalali także znicze i składali kwiaty na pomnikach lub grobach dzieci zmarłych przed narodzeniem. Podobne miejsca znajdują się w kilkunastu miejscowościach diecezji.

Kielce: w świątyni ewangelickiej – wystawa o protestantach w obozach koncentracyjnych

W świątyni Kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Trójcy Świętej w Kielcach otwarto wystawę pt. „Religion: Evangelisch. Protestanci w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen w latach 1936 – 1945”, która poświęcona jest ewangelikom z całej Europy, w tym kielczanom – więźniom KL Sachsenhausen. Będzie dostępna do 15 listopada.

Wydarzenie jest efektem blisko dziesięcioletniej współpracy Kielc z instytucjami pamięci w Berlinie i w Brandenburgii. Gośćmi specjalnymi wernisażu 14 października byli Agnes Ohm z Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen (Miejsca Pamięci i Muzeum KL Sachsenhausen) oraz byli więźniowie obozu koncentracyjnego – mieszkańcy Kielc, zrzeszeni w Stowarzyszeniu Pamięci Narodowej „Czwartak”. Ekspozycja przedstawia 13 biogramów i zdjęć więźniów, przede wszystkim ewangelickich pastorów.

Uroczystego otwarcia dokonali prezydent Kielc – Bogdan Wenta wraz z gospodarzem świątyni – pastorem ks. Wojciechem Rudkowskim.

Wernisaż, z udziałem przedstawicieli samorządu, Kościołów chrześcijańskich, wojska, środowisk kombatanckich oraz mieszkańców Kielc, wzbogacił występ barda Marka Tercza.

Podczas spotkania prezydent Kielc oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Pamięci Narodowej „Czwartak” przekazali na ręce Agnes Ohm wniosek o upamiętnienie w Muzeum i Miejscu Pamięci KL Sachsenhausen generała Bolesława Jerzego Roi. Był m.in. jednym z twórców odrodzonego Wojska Polskiego, dowódcą Okręgu Generalnego Kielce oraz założycielem 4. Pułku piechoty Legionów Polskich, który w okresie międzywojennym, jako 4. Pułk Piechoty Legionów stacjonował w Kielcach. W 1940 r. został aresztowany i zamordowany w Sachsenhausen. Na terenie muzeum upamiętniony jest również związany z Kielcami generał Stefan „Grot” Rowecki.
Parafia ewangelicka, która jest gospodarzem Ekumenicznej Świątyni Pokoju w Kielcach, powstała w początkach XIX wieku. Kielce wraz z pojawieniem się obcokrajowców – Niemców z Saksonii stały się miastem ważnym z punktu widzenia rozwoju przemysłu w Zagłębiu Staropolskim w I poł. XIX stulecia.
Zatrudnienie przybyszy w podkieleckiej Hucie Białogon oraz ich obecność jako wykładowców w Akademii Górniczej w Kielcach, wpłynęły na wzrost zainteresowania miastem, jako ośrodkiem przemysłu rozwijanego przez Stanisława Staszica. Z tymi XIX-wiecznymi źródłami związana była geneza parafii ewangelickiej.
Świątynię dla ewangelików wzniósł w stylu klasycystycznym w 1837 r. Kajetan Hołdakowski, przedsiębiorca budowlany pochodzący Pińczowa. Autorem projektu był inżynier wojewódzki ówczesnego województwa krakowskiego Karol Meyzer.

W 2001 r. świątynia przeszła generalny remont finansowany ze środków przyznanych przez wojewodę świętokrzyskiego i otrzymała miano Ekumenicznej Świątyni Pokoju. Wówczas w trakcie remontu, w kościelnej wieży odnaleziono akt erekcyjny z tytułem Trójcy Świętej.

Świątynia była pierwszym tego typu obiektem w kraju, w którym różne Kościoły o uznanym statucie prawnym w Polsce mogły odprawiać swoje obrządki religijne.

„Nadzieja chrześcijańska dzisiaj” – konferencja w ramach XIX Dnia Papieskiego

O źródłach i perspektywach chrześcijańskiej nadziei dla współczesnego człowieka rozmawiają uczestnicy konferencji zorganizowanej we wtorek na Zamku Królewskim w Warszawie przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w ramach XIX Dnia Papieskiego, który odbył się w ubiegłą niedzielę pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”.

W słowie wstępnym do uczestników konferencji „Nadzieja chrześcijańska dzisiaj. Źródła i konsekwencje” metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz podziękował wszystkim organizatorom XIX Dnia Papieskiego. Przypomniał, że w każdym kolejnym Dni Papieskim zgłębiany jest jeden z tematów, który był bliski nauczaniu Jana Pawła II. W tym roku jest to kwestia nadziei chrześcijańskiej. – Tej nadziei, której źródła wskazywał święty papież; nadziei, która ma swoje daleko idące konsekwencje: jest ona ufna i wspaniała, ale są też momenty, gdy jej brakuje lub gdy staje się chwiejna – mówił metropolita warszawski i przewodniczący Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Prezes Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” ks. Dariusz Kowalczyk odczytał list min. Wojciecha Kolarskiego z Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy, pod którego honorowym patronatem odbywa się wtorkowa konferencja.

Prezydent Duda podziękował Fundacji za organizację „kolejnej już edycji debaty, która służy upowszechnieniu niosących głębokie przesłanie nauk naszego wielkiego rodaka”. Życzył też, aby konferencja stała się „ważnym przekazem o znaczeniu i sile nadziei chrześcijańskiej, przezwyciężaniu trudnych problemów, z jakimi zmaga się współczesny człowiek i świat”.

Wyjaśniając temat konferencji, ks. Kowalczyk nawiązał do hasła XIX Dnia Papieskiego „Wstańcie, chodźmy!”. Przypomniał, że te słowa zostały wypowiedziane w najdramatyczniejszym momencie życia Chrystusa, krótko przed męką i w chwili, gdy mający go wspierać apostołowie, usnęli. “Wiemy, że potem nastąpiło zmartwychwstanie. Jako chrześcijanie właśnie w tym widzimy najgłębszy rdzeń naszej nadziei” – powiedział ks. Kowalczyk.

Amazonia Kard. Hummes na Synodzie o święceniach żonatych mężczyzn i posłudze kobiet

Dodał, że konferencja może posłużyć odpowiedzi na pytanie, jak wierzyć dzisiaj oraz co ta wiara i nadzieja oznaczają dla współczesnego człowieka.

Wykład wprowadzający do pierwszego panelu konferencji, zatytułowany „Chrześcijaństwo jako źródło nadziei dla współczesnego świata” wygłosili ks. prof. Krzysztof Pawlina, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie oraz prof. Bogdan Szlachta z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wcześniej jednak prowadzący przedpołudniową część spotkania prof. Paweł Skibiński, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i ekspert Centrum Myśli Jan Pawła II zauważył, że obecne czasy to epoka, w której większość osób ma doświadczenie bardziej kryzysu niż sukcesu. Dlatego rozważanie nadziei chrześcijańskiej jest tym bardziej potrzebne.

– Kościół ma pewną świadomość, że nie jest to nadzieja łatwa. Wystarczy wspomnieć, że w konstytucji duszpasterskiej „Gaudium et spes” słowom „radość i nadzieja” towarzyszą zaraz po nich następujące słowa „smutek i trwoga”. To wszystko nam w życiu towarzyszy. Aby nie ulegać koniunkturom kulturowym powinniśmy dobrze zrozumieć źródła naszej nadziei – dodał prof. Skibiński.

Ks. prof. Pawlina zauważył, że gdy człowiek popada w wewnętrzne zagubienie, gubi jednocześnie nadzieję, także tę nieskończoną nadzieję reprezentowaną przez Boga. Nawiązując do historii o starożytnym filozofie greckim Diogenesie, który w słonecznym dniu szukał po mieście z zapaloną latarnią człowieka. – To Diogenesowskie poszukanie człowieka wraca echem w każdym pokoleniu, w każdym stuleciu i pojawia się również dzisiaj – mówił prelegent.

To poszukiwanie – zaznaczył – udowadnia, że człowiek jest istotą społeczną i do właściwego funkcjonowania potrzebuje wokół siebie dobrych ludzi. Ale co to znaczy być dziś człowiekiem? – Jan Paweł II pytał, jaką miarą mierzyć dziś człowieka? My pytamy, czy ważniejsza jest miara intelektu czy raczej duchowości? A może użyteczności społecznej lub indywidualnego rozwoju? – zastanawiał się rektor PWT w Warszawie.

Jego zdaniem, w definicji człowieczeństwa kryje się także „misterium kruchości i przemijania, w którym potrzebujemy po prostu nadziei”. Skąd ją wziąć? Współczesny człowiek szuka jej w sobie samym, ale jest to niewystarczające. Szuka też w świecie, ale świat nie zamierza być sprawiedliwy, skłania ludzi do nieustannego konkurowania ze sobą, w egoizmie i agresji. – Ludzkość potrzebuje zatem głębszej nadziei niż daje świat. Ta nadzieja istnieje, ale często nie jest kochana, gdyż wyklucza ów egoizm i konkurencję – przychodzi od Boga, nie jest dziełem rąk ludzkich. Wszyscy zatem potrzebujemy wzoru silniejszego od nienawiści i śmierci. Tym wzorem stał się dla nas Jezus Chrystus – zaznaczył rektor PWTW.

Z kolei prof. Bogdan Szlachta nawiązał do transparentu z napisem „Witamy Cię, Papieżu Nadziei” niesionym przez jego z wiernych witających pielgrzymującego po raz pierwszy do Polski w czerwcu 1979 r. papieża Jana Pawła II. – O czym mówił ten napis? Żyliśmy wówczas w świecie zdominowanym przez nadrzeczywistość wykreowaną ideologicznie jako taką, która będzie się realizować mocą konieczności historycznej. Nasze próby wyłamania się z tej konieczności nie mają żadnego znaczenia, ponieważ ona i tak nas zmiecie jako ewentualnie opierające się jednostki – mówił prelegent.

Ale oto – przypomniał – przybył Jan Paweł II „niosący nadzieję, powiązaną z inną wizją historiozoficzną niż ta narzucana nam w szkole, mediach, porządku prawnym i rozstrzygnięciach politycznych”. – To był moment, abyśmy sobie przypomnieli, o refleksji formułowanej przecież jeszcze przez Arystotelesa w czasach przedchrześcijańskich, o duchowym źródle życia człowieka. Ten moment duchowy, co pojawiało się w nas także w refleksji w 1979 r., związany jest z dawcą owego momentu, osobowo uchwytnym Bogiem, który jest transcendentny względem czysto materialnego świata – podkreślił wykładowca UJ.

francja Setki tysięcy osób protestowało w obronie rodziny i dziecka w Paryżu

W jednym z komentarzy do wykładów wprowadzających prof. Agnieszka Nogal, filozof i politolog z Uniwersytetu Warszawskiego stwierdziła, że w rozumieniu skierowanym na człowieka nadzieja, wychodząca poza historię i czysto ludzka, jest głęboko chrześcijańska – Tego myślenia poza chrześcijaństwem wyobrazić sobie nie sposób. Tymczasem współczesna kultura nakazuje człowiekowi “rzecz beznadziejną”: szukać nadziej jedynie w sobie.

O. Jarosław Kupczak OP z (UPJPII w Krakowie) przywołał jedną z najsłynniejszych współczesnych sztuk – „Czekając na Godota” Samuela Becketta. Zastanawiał się, czy w epoce po upadku wielkich ideologii nie znajdujemy się w takiej samej samej sytuacji pustki egzystencjalnej co bohaterowie dramatu. Jak stwierdził, nadzieja zawsze łączy się z życiem chrześcijańskim, nie ma życia chrześcijańskiego bez nadziei, ale trzeba wiedzieć, jak w czasach sporu kulturowego i sekularyzacji mówić o chrześcijańskiej nadziei.

Ks. prof. Marek Jagodziński, teolog KUL zwrócił uwagę na trud poszukiwania nadziei we współczesnym świecie oraz na formułowaną często przez Jana Pawła II potrzebie relacji międzyludzkich zwróconych na komunię jako rzeczywistość wyłącznie osobową. – Jan Paweł II rozwija tę głęboką potrzebę, której źródło jest w komunii osób Trójcy Świętej. Potem to sięga ludzi stworzonych na podobieństwo Boże, ma odbicie w życiu małżeńskim, rodzinnym – całym życiu człowieka, który nie jest jedynie jednostką, ma naturę wspólnotową – powiedział ks. prof. Jagodziński.

W drugiej części konferencji wykłady wygłosili ks. prof. Livio Melina i dr hab. Michał Gierycz.

Ks. prof. Livio Melina, były rektor Papieskiego Instytutu Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną przy Uniwersytecie Laterańskim, doktoryzował się z teologii moralnej na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. W latach 1984-1991 był pracownikiem Kongregacji Nauki Wiary. Wygłosił wykład zatytułowany „Dalej wierzyć. Rola nadziei chrześcijańskiej po upadku optymizmu ideologicznego”.

Wskazał, że współczesne czasy straciły nadzieję, a ten brak nadziei np. w Europie przejawia się „chorobą”, której najważniejszym symptomem jest zima demograficzna, uderzająca również w samą tożsamość Europy. Cicha apostazja sprawia, że żyjemy, jakby Boga nie było.

– Wygląda na to, że optymizm ideologiczny, który inspirował tragiczne utopie nowoczesności, dziś, w epoce postnowoczesnej, utracił jakąkolwiek atrakcyjność i wiarygodność. Przede wszystkim stara Europa, „Ziemia zachodu”, wydaje się dotknięta niezdolnością do wiary niczym śmiertelną chorobą duszy, której najbardziej alarmującym symptomem jest demograficzna zima. To otwiera niepokojącą perspektywę przemian etnicznych i religijnych, których rezultatem byłaby utrata tożsamości kontynentu – mówił.

Przytoczył diagnozę „gaszenia nadziei” Jana Pawła II z adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa, gdzie papież wskazwał na zagubienie tożsamości, utratę pamięci i strach przed przyszłością.

– Czy możemy jeszcze wierzyć? Aby odpowiedzieć na to najistotniejsze pytanie, następca Jana Pawła II, Benedykt XVI w encyklice Spe Salvi sugerował jako warunek wstępny podwójną autokrytykę: epoki nowoczesnej, co oczywiste, ale też chrześcijaństwa doby nowoczesności, które nie było w stanie „uzasadnić nadziei, która jest w was” (1P 3,15) – mówił ks. Melina, dodając, że Benedykt XVI zauważył, iż również chrześcijanie nie są w stanie uzasadniać swojej nadziei, tymczasem nadzieja jest charakterystyczna dla chrześcijan, ona jest gwarantem ich przyszłości, bo wskazuje na Boga.

Prelegent odnosząc się do marksistowskich ideologii stwierdził, że wyczerpały one szybko wszelkie zasoby pokładanej w nich wiary, nie udało im się zastąpić nadziei, jaką niesie chrześcijaństwo, ani dać ludzkości energii do rozwoju i nowej nadziei. Przyczyniły się jednocześnie do upadku duchowości na Zachodzie.

Przytoczył uwagę komentatorów papieskiego nauczania, że encyklika Spe Salvi nie odnosi się do dokumentów ostatniego soboru, a zwłaszcza Gaudium et Spes, gdzie próbowano wejść w dialog ze światem w kwestii nadziei. „Benedykt zaprasza do autokrytycyzmu w ramach chrześcijaństwa, a może również w stosunku do soboru watykańskiego II” – mówił ks. Melina, nazywając relację między Spe Salvi a Gaudium et Spes „intrygującą”, ukazującą Benedykta XVI jako uważnego krytyka myśli współczesnej. „Spe Salvi nie rozwija intencji soboru watykańskiego II, wskazując bardziej świadomie na zagrożenia i ryzyko, ale krytykując również świat nauki” – stwierdził włoski myśliciel, dodając, że duchowość chrześcijańska ucieka z tego świata, bo ucieka od ataku świata na racjonalność. Wskazał również, że uciekając w obszar prywatny, chrześcijaństwo skazuje się na śmierć.

Zaznaczył jednocześnie, że doktryna w Gaudium et Spes ostatniego soboru i Spe Salvi Benedykta XVI jest taka sama. Jednak papież z Niemiec zwraca się do osób, które w latach po soborze doświadczyły zwątpienia w ideologie, jakie im proponowano. Podkreślił, że Benedykt XVI zapraszał chrześcijan do przetwarzania świata. „Jezus w wołaniu o nadzieję zapowiedział wiernym tajemnicze podzielenie przez nich swojego losu. On im zapowiada zbliżanie się Boga i Jego królestwa już w aktualnych cierpieniach” – mówił, dodając, że błogosławieństwa ewangeliczne są nadzieją eschatologiczną.

– Nadzieja ukierunkowuje nas na Chrystusa. Tylko wtedy, gdy Zachód znajdzie Chrystusa, który przychodzi ze Wschodu, może ukierunkować się na słońce, na światło, na nadzieję – powiedział prelegent. „Optymizm ideologiczny i polityczny jest tylko próbą zapomnienia o śmierci, podobnie jak pełen desperacji sceptycyzm. Chrześcijanin może mieć nadzieję, ponieważ jego obecność jest dotknięta przez przyszłość, jest pewny przyszłości, do której się przygotowuje, bo ma na horyzoncie Jezusa” – dodał.

nauka Czy roboty zastąpią ludzi? – sympozjum naukowe w Watykanie

Według włoskiego teologa, integralna wizja nadziei chrześcijańskiej jest zasadniczo odmienna od naiwnego optymizmu, który może spłaszczać chrześcijańskie pojęcie nadziei do poziomu nowoczesnej ideologii postępu czy rewolucji. – Tylko dzięki krytyce indywidualizmu, kolektywizmu i immanentyzmu, nadzieja chrześcijańska może odnaleźć swoje właściwe wymiary: personalistyczny, komunitarny i transcendentalny. Możliwe staje się też odkrycie, że jedynie w ramach „wielkiej nadziei”, którą Bóg daje nam w Chrystusie, możliwe stają się też „małe nadzieje” istotne w zaangażowaniu w życie doczesne, a których dziś zdajemy się mieć zbyt niewiele, by móc żyć dalej – wskazywał ks. Melina.

Kolejny wykład pt. „Spór o człowieka w europejskiej polityce” wygłosił politolog, dr hab. Michał Gierycz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, członek redakcji czasopisma „Zeszyty Myśli Społecznej Kościoła ‘Chrześcijaństwo – Świat – Polityka’”.

Prelegent zauważył, że przedmiotem coraz intensywniejszego politycznego sporu toczącego się od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku na Zachodzie, a w Polsce od upadku komunizmu, są kwestie etyczne, związane z podstawowymi prawami człowieka. Od sporów o aborcję, in vitro, eutanazję, finansowanie badań na komórkach macierzystych począwszy; poprzez spory o „małżeństwa jednopłciowe”, „prawa LGBT+” po dyskusje o zakres prawa do sprzeciwu sumienia. – Nikt już nie próbuje dziś określać tych sporów mianem „sporów zastępczych”, jakoby mniej istotnych w obliczu „poważnych” tematów polityczno-gospodarczych. Przeciwnie, nawet europejska politologia, przez długi czas nie dostrzegająca wagi tego zagadnienia, dzisiaj wskazuje na jego doniosłość, mówiąc o tzw. „polityce moralności”, dotyczącej sporów o „pierwsze zasady” – mówił politolog.

– Znacznie wcześniej niż większość komentatorów, wagę tych kwestii ukazał św. Jan Paweł II. W obrazie zderzenia kultury życia i kultury śmierci odsłonił fakt, że w Europie funduje się nowy model kultury pozostający w sprzeczności nie tylko z chrześcijaństwem, ale z religijnymi i moralnymi tradycjami ludzkości. Ta niepokojąca diagnoza kulturowa o „gasnącej nadziei” połączona była z diagnozą polityczną. Jan Paweł II dowodził, że postępy tej kultury podminowywać będą etyczną wartość demokracji, która bez oparcia o prawdziwe wartości staje się „jawnym lub zakamuflowanym totalitaryzmem” – wskazał dr Gierycz.

Podkreślił, że istotą sporów o współczesne wartości, na którą wskazywał również Jan Paweł II, jest sama antropologia, której alternatywną i sprzeczną z chrześcijańskim ujęciem teorię wprowadziło Oświecenie.
– Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, choć jest agnostyczna, czyli nie odnosi się do istnienia bądź nieistnienia Boga, stanowi agnostycyzm przyjazny, pewien porządek świata jakby Bóg istniał – wskazał dr Gierycz.

Omawiając jako przykład kwestie definicji małżeństwa i prawa do małżeństwa w prawodawstwie Unii Europejskiej, wskazał na poważne antropologiczne konsekwencje wprowadzania małżeństw jednopłciowych oraz nadawania szczególnych praw osobom homoseksualnym, a także na presję wywieraną na prawodawstwo państw członkowskich.

– Postulat nowej ewangelizacji podnoszony przez ostatnich papieży ma kolosalne znaczenie polityczne, czy może lepiej, metapolityczne. Bez tego kontekstu, w którym mamy rzesze ludzi wierzących w istnienie Boga, ciężko oczekiwać, by Europa mogła funkcjonować tak, jakby Bóg istniał, o co postulował Benedykt XVI. W tym sensie od strony analizy politologicznej dochodzimy do punktu wyjścia analizy Jana Pawła II z Ecclesia in Europa, której podtytuł wskazywał na kierunek poszukiwań nadziei, a brzmiał on: „O Jezusie Chrystusie, który żyje w Kościele jako źródło nadziei dla Europy” – zakończył wystąpienie dr Gierycz.

Po wykładach zaproszeni goście podzielili się komentarzem.

– Często brak nadziei bierze się z lęku, lęku przed rozczarowaniem – mówiła dr hab. Aneta Gawkowska z Uniwersytetu Warszawskiego, nawiązując do słów Jana Pawła II z początku pontyfikatu – „Nie lękajcie się”. Wskazała, że praca nad nadzieją wymaga również dużej pracy nad emocjami, nad umiejętnością zaufania.

Red. Grzegorz Górny stwierdził, że współcześnie żyjemy w czasach ideologii pesymizmu, które nie obiecują doskonałości a uniknięcie czegoś strasznego, bazują na lęku, np. w kwestiach ekologicznych. Tymczasem lęk, panika, nie sprzyjają racjonalnym decyzjom.

– Problem polega na tym, że wielu ludzi Kościoła ulega takiemu myśleniu. Tymczasem Kościół ma narzędzia i dysponuje pewną tradycją, dzięki czemu może stanąć w obronie również ekologii, odwołując się np. do dziedzictwa klasztoru benedyktyńskiego, Hidegardy z Bignen czy Franciszka z Asyżu – mówił, apelując o powrót do pojęcia „stworzenia” zamiast wypierającego je pojęcia „środowiska”.

Stwierdził również, że wojna kulturowa nie toczy się między Kościołem a światem liberalnym, ale również w samym Kościele. „To, że religia sekularnego rozumu wdziera się w miejsce wiary chrześcijańskiej, bierze się z redukcjonistycznej wizji, gdzie eliminuje się sferę duchową, zastępując szczęście przyjemnością” – zauważył.

Ks. dr Janusz Stańczuk z Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie wskazał, że po ataku na wiarę, XX wiek to atak na miłość, a rewolucja z lat 60 była przypieczętowaniem go. „Teraz trwa atak na nadzieję, na przyszłość, który mocno dotyka antropologii. Atak na nadzieję przejawia się w ataku na rodzinę” – zauważył. „To, że przeżywamy kryzys duchowości, jest nieuniknione, ale musimy na ten kryzys patrzeć, jak w psychologii, jako na szansę na rozwój” – zachęcił.

Zastanawiając się nad tym, jak ocalić nadzieję, zwłaszcza w kontekście rodziny, przytoczył trzy obszary, jakie Jan Paweł II przewidział dla walki o nadzieję, zawsze łącząc ją z odwagą: po pierwsze – sakrament małżeństwa; po drugie – prokreacja; po trzecie – ewangelizacja. „Te trzy pola walki są źródłem nadziei dla rodziny” – zapewnił ks. Stańczuk.

Konferencja „Nadzieja chrześcijańska dzisiaj. Źródła i konsekwencje” została zorganizowana przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” we współpracy z Centrum Myśli Jana Pawła II i Zamkiem Królewskim w Warszawie.

Pierwszy imam z prawem uczenia religii katolickiej

Hamdan Al-Zeqri został pierwszym we Włoszech muzułmaninem, mającym uprawnienia do nauczania religii katolickiej w szkole. – Pozostaję muzułmaninem, ale jestem zakochany w Jezusie – oświadczył 33-letni uchodźca z Jemenu, od 16 lat mieszkający we Włoszech, których obywatelem został w 2017 r.

Al-Zeqri na co dzień pracuje w branży lotniczej. Ponadto jest mediatorem kulturowym w sądzie, tłumaczem języka arabskiego, imamem więzienia Sollicciano we Florencji, należy także do władz florenckiej wspólnoty islamskiej, w której odpowiada za dialog międzyreligijny i koraniczną formację duchową młodzieży. Poparła ona jego pomysł odbycia chrześcijańskich studiów teologicznych, mając na względzie umocnienie dialogu międzyreligijnego. Studia opłaciła mu natomiast katolicka kuria arcybiskupia w stolicy Toskanii.

Lata studiów uniwersyteckich Al-Zeqri spędził u boku kleryków, księży i sióstr zakonnych. – Wielu spośród moich najlepszych przyjaciół jest księżmi. Odkryłem, że islam i chrześcijaństwo mają tak wiele wspólnego na płaszczyźnie ludzkiej i społecznej. Pozostaję muzułmaninem, ale jestem zakochany w Jezusie. Im bardziej rozumiałem, kim był Jezus, tym lepiej przeżywałem moją islamską tożsamość – podkreślił imam.

Dodał, że „studiowanie religii innych wcale nie pociąga za sobą ryzyka konwersji, lecz pozwala lepiej ich rozumieć”.

Subskrybuje zawartość