Biuletyn informacyjny DA

 


 
Na czas wakacji zawieszamy odprawianie Eucharystii w kaplicy DA.