RORATY STUDENCKIE

Bóg w swojej ogromnej miłości dał swego Syna, który przyszedł na świat aby odkupić człowieka. Tę łaskę każdy z nas musi przyjąć osobiście. Zadaniem Kościoła jest przygotowanie ludzi na godne przyjęcie Chrystusa. Adwent, który rozpoczyna nowy rok kościelny, jest pełnym tęsknoty oczekiwaniem na przyjście Chrystusa w tajemnicy Bożego Narodzenia. Jest czasem oczyszczenia naszych serc, pogłębienia wiary i miłości.

 

Zapraszamy do udziału w Roratach, w kolejne środy Adwentu - 5, 12 i 19 grudnia, o godz. 6.30 w naszej akademickiej kaplicy (przy ul. Brzeskiej 37).

Zabierzmy ze sobą lampion.