Wspólnota Jednego Ducha

Wspólnota Jednego Ducha (do 2010 r. nazwa: Akademicka Grupa Ewangelizacyjna) powstała w 1998 r. Wyrasta i czerpie z doświadczenia Odnowy Charyzmatycznej. Jest też włączona w nurt tego ruchu w diecezji. Opiekunem duchownym od sierpnia 2007 roku jest ks. dr Tomasz Bieliński. Cechą charakterystyczną Grupy jest duchowość eucharystyczna i maryjna. Główny akcent formacji wewnętrznej położony jest na ćwiczeniach ignacjańskich (zaczerpniętych od o. Bronisława Mokrzyckiego SJ założyciela Wspólnoty Niepokalanej Matki Wielkiego Zawierzenia, w Starej Wsi i Bliznem koło Rzeszowa).
 
Ewangelizacyjny wymiar Grupy przejawia się w docieraniu z orędziem Dobrej Nowiny do młodzieży. W tym celu w marcu każdego roku ewangelizujemy w sposób szczególny. Wyruszając do siedleckich szkół ponadgimnazjalnych świadczymy o Chrystusie, aby uświadomić młodym, że Jezus może być obecny w naszej codzienności nie tylko u osób zakonnych, ale także u świeckich.
Inicjujemy także comiesięczne spotkania ewangelizacyjne zwane "Wieczorami Chwały". Spotkania te odbywają się w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 19:00 w sali wielofunkcyjnej KLO obok kościoła św. Józefa przy ul. Sokołowskiej 124 w Siedlcach.
Poza tym spotykamy się w pierwsze czwartki miesiąca w kościele św. Józefa na wspólnotowej Eucharystii o godz. 18:00, po której trwamy na adoracji, a o 20:00 rozważamy Słowo Boże w małych grupach. Natomiast w drugi i trzeci czwartek gromadzimy się w sali przy zakrystii, aby wspólnie wielbić Pana, wysłuchać katechezy formacyjnej, a poprzez świadectwa dać świadectwo działania Chrystusa w naszej codzienności.
 
Więcej informacji na:
http://www.jednegoducha.pl